خبرگزاری فرانسه "آی.اف.پی" در گزارشی از اشغال مرکز عفرین از سوی ارتش غاصبگر ترکیه و دزدی و غارت خانه و مغازه‌های ساکنان خبر داده است

خبرگزاری فرانسه تصاویری از اشغالگران حین دزدی را برای مشترکان خود ارسال کرد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن هم خبر مربوط به غارت خانه‌های شهروندان، نهادهای سیاسی و نظامی و مغازه‌ها از سوی تبهکاران ترکیه را تأیید کرد.

گزارشگر خبرگزاری فرانسه در عفرین اذعان کرد که خود شاهد غارت مغازها و دزیدن پتو، احشام و همچنین موتورسیکلت‌های ساکنان عفرین و خارج کردن آنها از عفرین بوده‌اند.

یکی از ساکنان عفرین به خبرگزاری مذکور گفته است که اشغالگران اموال ساکنان عفرین را سوار بر وانت از شهر خارج می‌کنند.