پیشروی های داعش در مناطقی در شمال عراق و تصرف مناطق اقلیت های مسیحی و ایزدی توسط این گروه اسلامگرای تندرو، باعث آغاز روند تحرکی بین المللی با هدف مقابله با آن شد. در این میان فرانسه برای کمک به نیروهایی که علیه گروه داعش در نبرد هستند، اعلام آمادگی کرد.