Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

به نظر من برای سرنگونی رژیم جنون اسلامی باید همه گزینشها را در پیش گرفت

به نظر من برای سرنگونی رژیم جنون اسلامی باید همه گزینشها را در پیش گرفت اپوزیسیون ایرانی باید بر سر یک استراتژیک مشترک به توافق برسند برای سرنگونی رژیم جنون اسلامی با شرکتهای دولتهای بزرگ توافق کنند تا از راه نیروی هوائی به برای سرنگونی رژیم جنون اسلامی به مردم ایران کمک کنند روز 16 آذر روزی مناسب میدانم برای حمله نظامی به رژیم جنون اسلامی و آمادگی نیروهای اپوزیسیون برای برقراری دولت جمهوری لیبرال فدرال دموکراتیک ایران
موضوع یک پیشنهاد برای اپوزیسیون دموکارتیک و ترقیخواه ایرانی.
من این پیشنهاد را میکنم چرا چون این تنها راه چاره میباشد برای زود سرنگون شدن رژیم و خلاص شدن مردم ایران از دست این رژیم که همه را تحت وحشیانه ترین شیوه ها سرکوب میکند و میکشد و از دست این رژِیم که هر روز جان یک انسان را تحت نامهای گوناگون میگیرد.
باید تمامی گروه های سیاسی با هم بر سر یک استراتژیک برای سرنگونی رژیم ایران به توافق برسند که اگر واقعأ دلشان برای ملت ایران و ایرانی میسوزد و با درد و رنج مردم ایرانی آشنائی دارند و خبر تکاندهنده هر روز به گوش آنها میرسد و اگر واقعأ این اپوزیسیون ایرانی صاحب وجدان انسانی هستند باید تمامی گزینه ها را برای سرنگونی رژیم ایران دنبال کنند همان شیوه که اپوزیسیون عراقی و افغانی با شرکتهای آمریکای بر سر سرنگونی رژیمهای طالبان و بعث عراق به توافق رسیدند البته نه با شیوه ی عراق و افغانستان که ارتش آمریکا بخواهد وارد خاک ایران بشود فقط برای درهم شکستن ماشین سرکوب به مردم ایران کمک کند که بعداز سرنگونی رژیم اپوزیسیون غرامت بابت کمک آمریکا به پردازد.
من بر این باور هستم باید گروه های که خود نآگاهانه و یا بطور آگاهانه بر ضد گروه های دیگر دست به تبلیغات میزنند دست بردارند و بر سر یک استراتژیک مشترک بتوافق برسند که تمامی احزاب و گروه های سیاسی ایرانی ملی گرایان احزاب و اپوزیسیون ملتهای ساکن ایران همه با هم بر سر این استراتژیک به توافق برسند که با یکی از شرکتهای آمریکای و کشورهای دیگر به توافق برسند که این شرکتها برای درهم شکستن توان نیروهای سرکوبگر رژیم با نیروی هوائی به مردم کمک کنند تا رژیم را سرنگون کنند.
سازمان مجاهدین خلق ایران
سلطنت طلبها اگر واقعأ دلشان برای ایران آزاد و دموکرات میسوزد باید همه چیز را فدای آزادی و دموکراسی نمود.
چریکهائی فدائی خلق ایران همه شاخهای آن گروه
حزب حیات آزاد کردستان پژاک
حزب دموکرات کردستان ایران هردو بخشش
کومه له هر سه بخشش
جنبش آذربایجان
جنبش مردم بلوچستان
جنبش مردم عرب خوزستان
جمهوریخواهان
راه کارگر
کنگره ی ملیتهای فدرال ایران
اینها با هم بنشینند و بر سر این استراتژیک به توافق برسند
که میدانید ماندن و مسلح شدن رژیم ایران نه به نفع ایالات متحده آمریکا میباشد و نه به نفع مردم ایران بلکه خطر بزرگی هم دارد برای جامعه جهانی اینها خیلی خطرناک هستند اما جامعه جهانی در برابر این خطری که در راه است یا بی اطلاع میباشد و یا چون دادوستد اقتصادی در کار است سکوت اختیار کرده است این رژیم با روز روشن دولت اسرائیل را تهدید به نابودی میکند و در جمعه بازارهای تهران و در سخنرانیهای سران این رژیم بحث درست کردن یک بمب اتمی اسلامی میشود که برای از بین بردن کشور اسرائیل خوب این باید جدی گرفت و ماندن رژیم بر سر قدرت خطری بزرگ میباشد برای برهم زدن اصول و مبادی دموکراتیک در کشورهای جهان این رژیم به هموطنان خویش رحم نمیکند وای به حال بیگانها اینها در استراتژِیشان آمده است قدرت سیاسی و نظامی کشاندن کشورهای عربی به زیر چتر ولی فقیه درست کردن یک امپراطوری اسلامی شیعه و بعد از این حمله به جهان و صدور دین اسلام به کشورهای اروپای اگر هم از راه دیپلماتیکی نتوانست این ایده را محقق کند از راه زور بکار بردن حمله نظامی و تا رفع فتنه ار عالم و درست خفغان و بیداد در سرتاسرجهان خوب باید سیاستمداران جهان هم این خطر بزرگ را جدی بگیرند اینها خیلی فزول و فریبکار هستند و بنظرمن خیلی از سیاستمداران دنیارا فریب داده اند و باید سیاستمداران دنیا این نوشته را جدی بگیرند چون این خطر هنگامیکه به وقوع پیوست خیلی دیر خواهد شد برای جلوگیری از این فاجعه ای که قرار است رژیم دست به آن بزند بلاشک در برنامه رژیم طرحریزی شده است که اول دست یابی به سلاح متعارف اتمی بعد از این حمله به کشور اسرائیل و درست کردن کشور فلسطین با خواست خود رژیم و بعد از آن حمله به اردن سعودیه و مصر و بعدش یمن و بعد از این تحرکات در زیر دست خود قرار دادن کشور عراق این ایده رژیم جنون اسلامی میباشد که خطری بزرگ و فاجعه بار خواهند بود برای جهان و منطقه.
حال از گلیهای سیاسی بیرون آیم به اصل واقعیت به پردازیم.
اپوزیسیون ایرانی باید با دولت اسرائیل تماس بگیرند یک ارتش منظم تشکیل بدهند باید این ارتش تا زمان تشکیلش مخفیانه باشد یک تیپ بزرگ از راه کردستان وارد میشود که از گروه های سیاسی کرد تشکیل میشود که احزاب کردستانی با هم توافق کنند همه نیروهای پیشمرگ را با هم برای تاسیس یک ارتش رهایبخش با هم همکاری کنند این ارتش تشکیل میشود از حزب حیات آزادکردستان پژاک حزب دموکرات کردستان هردو بخشش و کومه له هر سه بخشش
در بلوچستان هم جنبشهای بلوچ با نیروهای خود وارد میشوند و جنبش آذربایجان هم در منطقه آذربایجان وارد میشود و از راه خلیج فارس هم ارتش اپوزیسیون ایرانی وار میشود مثل سلطنت طلبها سازمان مجاهدین خلق ایران که تجربه خوبی دارد در زمینه ی نظامی و رژیم همیشه از مجاهدین ترسیده م میترسد
خوب این نیروها باید همه با هم هماهنگی کنند چه در کردستان و چه در آذربایجان و چه در بلوچستان و چه در اهواز جنبش ملت عرب اهواز اینها باید بر سر یک استراتژیک با هم به توافق برسند برای ایرانی آزاد و دموکرات و بعد از اینکه دست به کار شدند تظاهران داخلی هم به اوج خود رسیده است و مردم خیلی با رژیم فاصله گرفته اند و برای کمک به مردم ایران و برای اینکه ایرانی آباد و ایرانی دموکرات بسازیم با نیروهای آمریکای به توافق برسند که برای کمک به اپوزیسیون و در روزهای که حساس است نیروهای آمریکای همراه بانیروی هوائی اسرائیل در یک حمله نظامی تمامی پایگاه های نظامی و نیروهای سرکوبگر رژیم را مورد حمله هوائی سنگین و کوبنده قرار بدهند تا دیگر توان نظامی اش به هم بریزد و من به شما قول میدهم همین تفکر مردم سرتاسر ایران میباشد در ایران خفغان به حدی ریسده است که دیگر نمیشود در باره اش بحث نمود سرکوب تجاوز شکنجه اعدام .
نیروی هوائی آمریکا در سه محور به ایران حمله کند من وارد جزئیاتش نمیشوم و نیروهای هوائی اسرایئل هم در دو محور یک کوبیدن پایگاه های نظامی و نیروهای سرکوبگر انهدام نمودن تمامی موشکهای دوربرد و میانبرد رژیم و شناسائی این مراکز البته شناسائی شده است و نابود کنند تا دیگر رژیم توان مقابله را نداشته باشد البته رژیم توان مقاومت ندارد برای 20 روز چون نمیتواند با دو جبهه بجنگد جبهه داخلی و جبهه خارجی واقعأ این رژیم در طول 30 سال به کرامت و حیثیت ایرانی توهین نموده است و باز هم توهین میکند من در روز 16 آذر روزی مناسب میدانم برای سرنگونی رژیم ایران و حمله نظامی به تاسیسات اتمی رژیم و در هم شکستن توان نظامی رژیم اگر واقعأ دولتهای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دوست ملت ایران و ایرانی هستند این روز خیلی مناسب و روز خوبی خواهند بود برای حمله نظامی و درهم شکستن نیروی سرکوب و آدمکش آخوندها .
و اگر هم اعضای اپوزیسیون بر سر این قضیه توافق نکردند گروه های کرد بتنهای یک تومار بزرگ برای سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل و سازمانهای خیرخواه ارسال کنند تا شاید سازمان ملل یک منطقه امن برای کردها در داخی خاک ایران درست کنند مثل همان شیوه که در سال 1991 در کردستان عراق درست شد که دست نیورهای سرکوبگر رژیم صدام را در منطقه کوتاه کرده بود همان طرح و همان شیوه یک منطقه امن برای ملیتهای ساکن ایرانی درست کنند البته کردستان و بلوچستان دو منطقه هستند که در زیر ظلم و ستم ملی مینالند و هر روز جان یک انسان در این دو منطقه توسط جلادان رژِیم جهل و جنون اسلامی گرفته میشود.
با تشکر ساموئیل کو کرماشانی 25/11/2009
----------------------------------------------

خطر اعدام یک فعال سیاسی دیگر در سنندجبنا به گزارش منتشره در حالی كه فشار بر زندان سیاسی زندان سنندج افزایش یافته و تعدادی از آنان تهدید به اجرای حکم اعدام شده اند احتمال اجرای حکم اعدام "زینب جلالیان" افزایش یافته است.دستگاه قضایی رژیم اسلامی زندانی سياسی "زینب جلالیان" را به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب سیاسی به اعدام محکوم نموده است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

هشدار فرمانده نیروی انتظامی رژیم در خصوص اعتراضات ضد حکومتی در روز 16 آذر

"اسماعیل احمدیمقدم" فرمانده نیروی انتظامی رژیم سراسیمه و نگران تهدید کرد نیروی سرکوبگر انتظامی با تجمعات به گفته وی غیر قانونی در روز 16 آذر برخورد می کند.
در آستانه 16 آذر روز دانشجو سران و کارگزاران رژیم با هدف جلوگیری از اعتراضات ضد حکومتی در
این روز مردم و دانشجویان معترض ایران را پیاپی تهدید می کنند.

-----------------------------------------------------

کردستان - بیانیه‌ای دولت اقلیم کوردستان به‌ مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه‌ زنان
در روز جهانی منع خشونت علیه‌ زنان، دولت اقلیم کوردستان بر حفظ حقوق زنان و فراهم سازی زمینه‌ی مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتر زنان در جامعه‌ تأکید کرد.


در این بیانیه‌ توجه‌ به‌ زنان و تأمین حقوق و خواست‌های این قشر از جامعه‌ را یکی از اصول
برنامه‌های کاری دولت اقلیم کوردستان بر شمرده‌ که‌ تعیین نسبت 30 درصد از کرسی‌های پارلمان برای زنان و واگذاری پست‌های مختلف دولتی به‌ زنان را از اقدامات عملی دولت اقلیم کوردستان در این زمینه‌ عنوان کرده‌ است.


در ادامه‌ بیانیه‌ اقدامات دولت اقلیم کوردستان را سر آغازی برای کشف توانایی و استعدادهای این بخش زنده‌ از اجتماع عنوان کرده‌ است که به‌‌ بهانه‌‌های واهی را‌ههای ابداع و امتحان به‌ روی آنها مسدود شده‌ است.


بیانیه‌ می‌افزاید به‌ همین مناسبت دولت اقلیم کوردستان مقابله‌ با هرگونه‌ خشونت علیه‌ زنان در اقلیم کوردستان را وظیفه‌ی خود می‌داند و برای جلوگیری از خشونت علیه‌ زنان و ایجاد فضای سیاسی مناسب برای تعاملی برابر و مطابق با توانایی‌های زنان کار خواهد کرد.

دولت اقلیم کوردستان این روز را رمز مبارزه‌ علیه ظلم و‌ خشونت علیه‌ زنان می‌خواند و توجه‌ به‌ زنان و تلاش برای ریشه‌‌کن کردن خشونت، کشتن و شکنجه‌ی زنان زیر پرده‌ حفظ نوامیس را از اولویت‌های کاری دولت اقلیم کوردستان قلمداد کرده‌ است و از سازمان‌ها و مراکزی که‌ در زمینه‌ زنان فعالیت می‌کنند، می‌خواهد که‌ جهت عملی شدن برنامه‌‌های دولت اقلیم کوردستان و وضع قوانین و مقررات برای تأمین و حفظ حقوق زنان با آنها هماهنگی و همکاری نمایند.


در پایان بیانیه‌ ضمن اشاره‌ به‌ برنامه‌‌های دولت در زمینه‌ آگاهی سازی جامعه‌ و ایجاد محیطی قانونی که‌ حقوق زنان را تأمین نماید از تشکیل هیئتی تحت نظارت مستقیم هیئت وزیران جهت تعیین راهکارهای توجه‌ به‌ زنان و تنظیم کار و فعالیت‌های دولت در راستای منع تبعیض و ظلم و ستم علیه‌ زنان خبر داده‌ است.--------------------------------------------------------

اطلاعیه کمپین بین المللی حقوق بشر درباره تشدید سرکوب دانشجویان در آستانه 16 آذر

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد بازداشت و محاکمه تعداد زیادی از دانشجویان در روزهای اخیر در راستای سرکوب زود هنگام اعتراضاتی است که برای روز 16 آذر تدارک دیده شده اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر هدف از سرکوب گسترده دانشجویان در ر
وزهای اخیر را ساکت کردن جنبش دانشجویی توصیف کرده است که نه تنها حقوق دانشجویان را نقض می کند بلکه تحصیل و زندگی خانوادگی آنان را هم مختل می کند.
این کمپین خواستار آزادی فوری همه دانشجویانی می باشد که به دلیل تلاش برای دستیابی به آزادی بیان و اجتماعات دستگیر و به زندان افکنده شده اند.

-----------------------------------------
25nov2009Swiss
کمپین علیه خشونت نسبت به زنان در سراسر سوئیس
١٣٨٨

شهرزادنیوز:

کمپین 16 روزه علیه خشونت نسبت به زنان، با برگزاری همایش‌هایی در سراسر سوئیس آغاز می‌شود.

خانم "اِولین ویدمر شلومپف"، وزیر دادگستری، در این رابطه به تلویزیون سوئیس گفت که خشونت علیه دختران و زنان گسترده‌ترین شکل نقض حقوق بشر است. بر پایه پژوهشی، از هر پنج زن، دوتن از آن‌ها دست کم یک بار خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند.

این کمپین از روز 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، با برگزاری 65 همایش در سراسر سوئیس، آغاز شده و تا روز دهم دسامبر، روز اعلان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" ادامه خواهد داشت.

به گفته سخنگوی کنفرانس مراکز حمایت از زنان، خانه همچنان خطرناک‌ترین مکان برای زنان است. به ویژه زنان خانواده‌های مهاجر، به خاطر وجود شرایط نامناسب کار برای افراد این خانواده، بیش از همه در معرض خشونت خانگی قرار دارند.

"16 روز علیه خشونت نسبت به زنان"، یک کمپین بین‌المللی برای به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان به عنوان حقوق بشر است.

/////////////////////////////////////

حکم اعدام شیرکو معارفی و «درخواست رئیس جمهوری عراق»

شیرکو معارفی

۱۳۸۸/۰۹/۰۴

رسانه‌های خبری در ایران ازسفر غیر رسمی‌ و از پیش اعلام نشده جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق به ایران خبر داده‌اند.

براساس اخباری که در ایران و برخی رسانه‌های کرد زبان منتشر شده است، در این سفر رییس جمهور عراق و معاون وی عادل عبدالمهدی، در دیداری با رئیس قوه قضاییه ایران خواسته‌اند تا حکم اعدام دو تن از فعالان کرد، شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی لغو شود. گفته می‌شود در حال حاظر و با موافقت رئیس قوه قضاییه، اجرای حکم اعدام این دو تن به تعویق افتاده است.

پیش از این نیز
چند نماینده کرد مجلس شورای اسلامی‌ در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعدام احسان فتاحیان، خواستار تجدیدنظر در حکم اعدام «چند جوان دیگر دربند کرد» شده بودند.

شیرکو معارفی و حبیب‌الله لطیفی به اتهام محاربه و عضویت در «احزاب مسلح اپوزیسیون»، از جمله ارتباط با گروه کومله، در انتظار اعدام به سر می‌برند.

حکم اعدام با اعتراض‌های بسیاری روبه‌رو شده است.

پدر شیرکو معارفی در گفت‌وگویی با رادیو فردا گفته است فرزندش به خاطر بی‌کاری و بی آنکه بخواهد به
تبلیغ گروه کومله پرداخته است. به گفته یکی از وکلای او، حزب کومله مدت‌هاست که خط مشی مسلحانه خود را کنار گذاشته است و تنها کارهای تبلیغاتی انجام می‌دهد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اخیرا در
بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی‌ خواسته است اعدام شیرکو معارفی و حبیب‌‌الله لطیفی را متوقف کنند.

لقمان رایزن، یکی از وکلای شیرکو معارفی
، در گفت‌وگویی با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا دستگاه قضایی به طور رسمی‌تعویق در حکم اعدام را به وی اعلام کرده است؟

خود بنده هم از کانال‌های کردی ماهواره این خبر را شنیدم که گویا آقای جلال طالبانی از مقامات جمهوری اسلامی‌ ایران درخواست کرده است که مجازات آقای شیرکوه معارفی،‌ موکل بنده و چند تن از شهروندان کرد دیگری را که به اعدام محکوم شده‌اند را اجرا نکنند و در همین خبر هم آمده است که گویا مقامات جمهوری اسلامی‌ ایران نیز موافقت کرده‌اند.

تا این لحظه بنده نامه ای مبنی بر لغو یا تعلیق مجازات اعدام موکلم دریافت نکرده‌ام. اما اینکه پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است در پی درخواست آقای جلال طالبانی نبوده است. بعد از اینکه حکم اعدام آقای شیرکوه معارفی در دادگاه تجدید نظر استان تایید شد و قاعدتا باید اجرا می‌شد،‌ ما چند درخواست مطرح کردیم.

یکی از درخواست‌هایی که مطرح کردیم تقاضای عفو ایشان بود که در سفر اخیر مقام معظم رهبری به استان کردستان این درخواست را تقدیم ایشان کردیم و خواسته بودیم که در مجازات ایشان چند درجه تخفیف قائل شوند.

از سوی دیگر با یک راهکار قانونی درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در این درخواست بنده توضیح دادم که مجازاتی که برای موکل بنده در نظر گرفته شده متناسب با عمل ارتکابی از سوی ایشان نیست. یعنی فی الواقع عمل ارتکابی موکل من در حد اتهامی‌که علیه موکل بنده مطرح شده است – یعنی اتهام محاربه – نیست.

  • آقای رایزن،‌ دیوان عالی کشور تا چه حد اجازه دخالت در این پرونده را دارد؟ آیا می‌تواند حکم جدیدی در مورد پرونده صادر کند؟ یا صرفا می‌تواند آن را تایید یا نفی کند؟ و به شعبه هم ارز ارجاع دهد؟

مطابق قانون،‌ دیوان عالی کشور مرجعی است که در امور کیفری صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی را دارد. به همین منظور هم شعبی تحت عنوان « شعب تشخیص» در دیوان عالی کشور تشکیل شده‌اند. موقعی که محکوم علیه یعنی آقای معارفی یا وکیل ایشان درخواست اعاده دادرسی می‌کنند این درخواست از طریق رئیس دیوان به یکی از شعب تشخیص ارجاع داده می‌شود.

مدافعات طرفین را مطالعه می‌کنند و اگرایشان قرار تایید،‌ یعنی پذیرش دادرسی را صادر کند- یعنی اعاده دادرسی را قبول کند- اجرای حکم به تعویق می‌افتد. این نص صریح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری و دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب است. دستور دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، حکم را تا اخذ نتیجه قطعی به تعویق می‌اندازد.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر