Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه

اوضاع به شدت بحراني در سقز

اوضاع به شدت بحراني در سقز
آژانس ايران خبر , سقز : روز سه شنبه بيش از صدها نفر از مردم در شهر سقز در نقاط مختلف آماده بودند تا در صورت خبر ورود تيم اعدام به زندان و يا شنيدن خبري در اين مورد به خيابانها ريخته با مزدوران حكومتي درگير شوند.
همچنين احزاب كردي مسلح بصورت انفرادي وچند نفره آماده حمله نظامي به پاسگاهها ومقرهاي بسيچ وسپاه ونيروي انتظامي بودند. در داخل شهر نيز لباس شخصي ها ومزدورانشان از داخل ماشين ها وسوار برموتورها درحال گشت زني درداخل خيابانها بودند .
نيروهاي اطلاعات از پشت بامها مردم را تحت نظر داشتند و از آنها فيلم وعکس ميگرفتند.آنها از چند روز پيش بصورت گسترده جوانان را به بهانه هاي مختلف دستگيرکرده وبا اخذ تعهد وگرفتن آدرس وآوردن خانواده هايشان به پاسگاه و ادارات و اماکن ونيروي انتظامي آنها را تهديد ميكردند که درصورت دستگيري در اغتشاشات وشورش ها خيلي گران برايشان تمام خواهد شد.
نيروهاي حراست آموزش وپرورش در اين چند روز بارها بصورت سرزده به مدارس رفته واوضاع را کنترل مي کردند. دانشگاه آزاد وپيام نور تقريبا به حالت نيمه تعطيل درآمده بود. ازطرف فرمانداري به اتحاديه هاي اصناف تاکيد شده بود,.چنانچه هرمغازه اي بعنوان اعتصاب تعطيل کند به مدت شش ماه برق وآب وتلفن وگاز منزل ومغازه اش قطع خواهد شد وپروانه کسب آنها باطل خواهد شد.
همچنين مزدوران حكومتي را به پايگاههاي بسيج فراخوانده وشبها براي آنها گشت وکنترل شبانه با اسلحه گذاشته بودند .
اين شهر طي دو روز گذشته آماده هرگونه انفجار بود. در بسياري از محله ها پلاکاردهايي براي تسليت شهادت احسان فتاحيان نصب شده بود.


---------------------------------------------------------------------
همبستگی و دوستی همه با هم دریا شویم
هم اکنون خبر رسیده است که فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جنون اسلامی و فرمانده اطلاعات سپاه یعنی محسن اژه ای به کردستان سفر نموده اند چون مردم کردستان اعلام نموده اند فردا چهارشنبه اعتصاب عمومی میباشد در کردستان بچه ها همت کنید به هموطنان خویش کمک کنید من تا چند دقیقه دیگر پیامی ویدئوی پخش خواهم کرد از راه فیسبوک برای افکار عمومی
دوستان عزیز امروز روزی سرنوشتساز است به پاخیزید روز برخاستن است مردم عزیز تهران مردم عزیزسرتاسر شهرهای اسیر به پاخیزید روز سرنوشت ساز است
و نیروهای انتظامی در شهر مهاباد هم اکنون حکومت نظامی اعلام نشده ای بر پا نموده است به هر اناسانی که میرسند بلافاصله او را تهدید میکنند که نکند در اعتصاب عمومی ملت عزیز کردستان شرکت کنندو به مردم و دکانداران توصیه میکنند نکند فردا دست به اعتصاب بزنند مرگ و نابودی برای رژیم جهل و جنون اسلامی زند باد آزادی و دموکراسی
17/11/2009
ساموئیل کو کرماشانی
----------------------------------------------------------
افشاي تخريب قبر ندا توسط طرفداران رژيم در ايران
تلويزيون الجزيره -روزنامه تايمز انگليس گزارش كرد كه قبر ندا آقا سلطان كه در ژوئن گذشته در تظاهراتي در مخالفت با نتيجه انتخابات ايران كشته شده بود, مورد تخريب و نبش قبر قرار گرفته است. نامزد ندا كه مدت 65روز در زندان بود و بعد از آزادي از ايران فرار كرده است، تأكيد كرد كه تخريب قبر نامزد فقيدش توسط طرفداران رژيم ايران صورت گرفته است. وي افشاء كرد كه رژيم ايران تلاش كرده تا با فشار گذاشتن روي او و خانواده ندا مدعي شوند كه ندا توسط گلوله مخالفان و نه طرفداران رژيم كشته شده است»
---
.-------------------------------------------------------------
اعلام اعتصاب سراسری کردستان برای فردا چهارشنبه
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ، همواره مخالفت خود را با هرگونه حکم اعدام اعلام نموده است، زيرا معتقد است مجازات اعدام سمبل خشونت است و مخالفت با اعدام يعني مخالفت با يکي از بارزترين مظاهر خشونت. و البته مطالعات جامعهشناسانه و حقوقي نيز ثابت نموده است که محکوميت اعدام بهيچوجه موجب ايجاد امنيت نگرديده که حتي بالعکس باعث ترويج فرهنگ خشونت نيز گشته است.

خواسته مجموعه، ايجاد امنيت پايدار در کردستان است و يقيناً اين امنيت را در ادامه سناريوي سرکوب فعالان سياسي کرد نمي داند ، سناريويي که هم اکنون با محکوميت 13 فعال سياسي و مدني کرد به اعدام با شتاب در مناطق کردنشين در جريان است.

فراخوان به اعتراض سراسری برای نجات جان شیرکومعارفی وعلیه موج اعدام توسط جمهوری اسلامی!

شیرکومعارفی درآستانه اعدام! دادگاه انقلاب شهرستان سقز میخواهد شیرکو معارفی را اعدام کند. حکم اعدام شیرکو معارفی درشعبه تجدید نظر استان کردستان وشعبه دیوان عالی قضایی جمهوری اسلامی مورد تایید شده است. براساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیرکو معارفی به اتهام محاربه واقدام علیه امنیت ملی محکوم به اعدام شده است. طبق دستور دادستانی استان کردستان حکم جهت اجرا به شعبه اجرای احکام زندان مرکزی سقز ارسال شده است. هیئتی متشکل از نماینده گان رهبری جمهوری اسلامی ، قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات واداره زندانهای کل کشوربرای رسیدگی و اجرای احکام به کردستان آمده است.بیش از یک هفته است که پرونده فعالین سیاسی ومدنی را مورد بررسی قرارداده ودستور رسیدگی واجرای حکم فوری را برای زندانیان سیاسی داده اند.تیم قضایی وامنیتی استان کردستان با ریاست علی اکبر گروسی دادستان کردستان و فرماندهان امنیتی و انتظامی هیئت اعزامی از تهران را یاری میدهد.بامدادروزبیستم آبانماه با حضور این این جانیان حکومت اسلامی احسان فتاحیان درزندان مرکزی سنندج اعدام شد دیگر پرونده های زندانیان سیاسی مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. خطر اعدام جان دیگر زندانیان سیاسی ومدنی را به شدت تهدید میکند.باید با تمام وجود دربرابر اقدامات وحشیانه سران و مسولین ریز و درشت جمهوری اسلامی مبارزه کنیم فرصت را نباید مجریان وقصابان دولت اسلامی داد. اعتراض درهرشکل ممکن ضروری است.انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران اعدام زندانیان سیاسی وشهروندان مدنی را با هراتهامی به شدت محکوم می کند وازهمه مردم آزادیخواه , فعالین مدنی ,مدافعان حقوق بشر, شخصیت های سیاسی واجتماعی , رسانه های جمعی و احزاب وسازمانهای سیاسی میخواهد در اسرع وقت همه امکانات خود را برای اعتراض سراسری علیه اعدام شهروندان و فعالان سیاسی بویژه ممانعت از اعدام شیرکومعروفی بکارگیرند.مردم شهرسنندج چندروزگذشته ۲۱ آبانماه دراعتراض بهاجرای حکم اعدام احسان فتاحیان راه نشان دادند. مردم از جنایات جمهوریاسلامی خشمگین هستند. موجی از اعتراض وخشم اجتماعی شهرهای کردستان را فراگرفته است. مردم دردانشگاهها، مدرسه ها و محل کاروزندگی خود به اشکال مختلف خشم واعتراض خود را ابراز می کنند. یک نیروی قدرتمند اجتماعی درحال غلیان است. باید این اعتراضات و تجمعات را سازماندهی ورهبری کرد. مبارزه متحد ویکپارچه درهمه عرصه های سیاسی واجتماعی درسطح بین المللی وداخلی میتواند مانع اعدام شیرکو معارفی شود.اعتراضات وتجمعات را باید منسجم و قدرتمند کنیم. مردم درسالهای گذشته علیه اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی وخشونت توسط نیروهای جمهوری اسلامی بارها وبارها با قدرت اجتماعی وسراسری به میدان آمده آمده اند. تحصن کرده اند ، اعتصاب سراسری کرده اند تظاهرات کرده اند وخشم واعتراض خود را دربرابر دستگاه سرکوبگر دولت اسلامی بهنمایش گذاشته اند. تجربه ها ودرس های این اعتراضات، تحصن ها و اعتصابات گرانبها وآموختنی است. باید این تجارب را بکاربگیریم وبا قدرت اجتماعی دربرابرسبوعیت جنایتکاران اسلامی ظاهر شویم.اعتصاب عمومی وتحصن درمکانهای عمومی میتواند افسار سران هار جمهوری اسلامی را مهار کند.تنها با اراده جمعی میتوان دست آدمکشان را ازسر شیرکو معارفی و صدهازندانی سیاسی واجتماعی کوتاه کرد.مردم آزادیخواه، کارگران وزنان ستمکشیده، شخصیتها وفعالین سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ، نهادهای مدافع حقوق انسان، احزاب وسازمانهای سیاسی اعتراض به اعدام وخشونت امری همگانی است وظیفه همه ماست. فرصت را ازدست ندهید تلاش تا کنونی تان جای احترام وستایش است اما هنوز ابتدای کارهستیم همت کنید جنبش مردم معترض علیه اعدام وخشونت را پرتوان ترکنیم.انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران باتمام امکانات به سازماندهی اعتراض علیه اعدام شیرکو معارفی وشکنجه وزندانیکردن شهروندان وفعالان سیاسی ومدنی می پردازد.
-------------------------------------------------------------------------------------------
پرونده سازی برای 60 اعتصاب کننده در زندان سنندج
طبق تازه ترین گزارشات رسیده از زندان سنندج, امجدی (دادستان سنندج) با همکاری محمد خسروی (رئیس زندان سنندج) 60 پرونده ی جدید برای 60 اعتصاب کننده ی زندان سنندج باز میکند.
دوشنبه ی هفته ی گذشته 60 نفر از فعالین سیاسی و مدنی زندان سنندج در اعتراض به نیت قوه ی قضاییه به اعدام احسان فتاحیان, اعتصاب غذای نامحدود را رسما به مسئولین زندان اعلام کردند. احسان نیز در میان اعتصاب کنندگان بود. محمد خسروی با تحویل برگه های اعتصاب زندانیان به دفتر دادستانی, اقدام به ساختن پرونده ی جدید برای هر 60 نفر اعتصاب کننده کرده است. گمان میرود مجازات اعتصاب, به نفری 300 هزار تومان جریمه نقدی ختم شود.

//////////////////////////////////
اعلام اعتصاب سراسری کردستان برای روز چهارشنبه/ تجمع اعتراضی در سلیمانیه
در ادامه اعتراض نهادهای حقوق بشر به اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان و احتمال اجرای حکم اعدام دیگر زندانیان سیاسی و مدنی کوردستان ایران، عصر امروز دوشنبه با حضور شاعرد نامدار کورد شیرکوه بیکس و جمعی از روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر ساکن در کردستان عراق، تجمعی اعتراضی باشرکت سدها نفر در محل (سکوی ازاد) پارک ازادی شهر سلیمانیه برگزار شد.

در این تجمع اعتراضی که جمعی از فعالین سیاسی، مدنی، روزنامه نگاران و احزاب سیاسی ایران، عراق و سوریه در ان شرکت داشتند، بر ضرورت اعتراض به احکام اعدام و تمامی احکام نا عادلانه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالین سیاسی و مدنی در این کشور و بویژه در کردستان تاکید شد و از همه مجامع بشر دوست و سازمان حقوق بشری و دولتهای دمکراتیک درخواست شد که در مقابل صدور این احکام نا عادلانه سکوت نکنند و خواستار اجرای عدالت و لغو حکم اعدام و ازادی همه زندانیان عقیدتی در بند باشند.

جبهه مردمی کردستان ایران یک تشکل مردمی است که از سوی فعالین حقوق بشر و روزنامه نگاران کورد ایرانی ساکن در کردستان عراق برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مدنی کوردستان تشکیل شده است.

محمد ایزدی سخنگوی این جبهه درباره ی این تجمع به خبرنگار روانیوز گفت: "این تجمع برای محکوم کردن سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال زندانیان سیاسی و مدنی و اجرای احکام اعدام در این کشور صورت گرفته است".

در این تجمع که با حضور سدها نفر در (سکوی ازاد) پارک ازادی شهر سلیمانیه برگزار شد، سردبیر سه روزنامه کثیر الانشتار کوردستان عراق در سخنانی اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در قبال زندانیان سیاسی و مدنی محکوم کردند.

کمال روف« سردبیر روزنامه (هاولاتی) در سخنان خود با اشاره به نقش روزنامه نگاران در الغا و تعدیل احکام زندانیان سیاسی و مدنی، اعلام کرد: "در صورتی که دولت ایران دست از اقدامات خود در قبال زندانیان سیاسی کورد برندارد، ما از شهروندان کردستان عراق درخواست می کنیم که با تحریم کالاهای ایرانی در بازارهای کردستان عراق و حرکتهایی از این دست صدای اعتراض خود را به جهانیان برسانند".

در بخشی دیگر از این تجمع بیانیه های از سوی فعالین و نهادهای حقوق بشر کردستان ایران و عراق قرائت شد.

جمعی از روزنامه نگاران کورد ساکن در کردستان عراق، جمعی از روزنامه نگاران کردستان سوریه، جامعه دفاع از حقوق زندانیهای سیاسی کردستان عراق، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در بیانیه های جداگانه حمایت خود را از اقدامات جبهه مردمی کردستان برای دفاع از حقوق زندانیان از طریق مشارکت مردمی اعلام کردند.

در پایان این تجمع جبهه ی مردمی کردستان ایران در قطعنامه ای از دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای دفاع از حقوق بشر جهانی خواسته اند که از طریق سازوکارهای خود، ایران وادار به پایبندی به اصول اولیه حقوق بشر نمایند.

در قطعنامه پایانی جبهه ی مردمی کردستان خواسته های خود را به شکل زیر اعلام نمودند:

1- لغو بدون قید و شرط احکام اعدام تمامی فعالین سیاسی و مدنی.

2- ازادی زندانیان سیاسی از زندانهای جمهوری اسلامی ایران.

3- ازادی بیان، تجمع و گردهمایی در تمامی ایران.

4- سازش نکردن نهادهای بین المللی بر سر حقوق بشر در برابر مسائل دیگری مانند روابط تجاری و مواضع اتمی ایران.

5- سرکوب نکردن اعتراضات مردمی از طرف دولت در ایران و کردستان.

6- محکومکردن حکم اعدام از طرف نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر.

تجمع زندانیان سیاسی کورد درحالی برزگرار شد که مقامات ایرانی هفته گذشته احسان فتاحیان فعال سیاسی و مدنی کورد را بدون حضور خانواده و وکیلش در زندان مرکزی شهر سنندج اعدام کردند و احتمال اعدام شیرکوه معارفی و برخی دیگر از زندانیان سیاسی و مدنی نیز شدت گرفته است.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر