Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آبان ۱۱, دوشنبه

ساختن مخفیگاه بزرگ برای سران رژِیم ایران در جنوب لبنان

ساختن پناه گاه بزرگ و یا مخفیگاه بزرگ در جنوب لبنان برای فرار سران رژیم و خود مخفی کردن در این پناه گاه بنابر خبری که از داخل کشور بدست ما رسیده است رژیم ایران چندین کارشناس چند نفری از افراد وزارت اطلاعات را به جنوب لبنان فرستاده است تا در آنجا یک مخفیگاه بزرگ برای روزی که سران رژیم ناچار به فرار بشوند و توسط مردم ایران از ایران رانده بشوند در آنجا ساکن بشوند و رژیم نزدیک به 300میلیون دلار برای ساختن یک مخفیگاه بزرگ و قوی در جنوب لبنان اختصاص داده است که این مخفیگاه به مساحت 10 کیلومتر مربع میباشد که قرار است طوری ساخته بشود که حتی موشکها و راکتها توان منهدم کردن این مخفیگاه را نداشته باشند این مخفیگاه با هماهنگی نیروهای حزب الله لبنان و سپاه پاسداران رژیم قرار است تا سال آینده تمام بشود و این مخفیگاه قرار بود در خاک سوریه بسازند و قرار بود سران رژیم یک منطقه ای بمساحت 20 کیلوتر مربع از دولت سوریه خریداری کنند اما با اعتراضات اهالی منطقه رویرو شدند و رژیم این جهت را تغیر داد و به سوی حزبالله لبنان رفت که هم از نظر ایدئولوژیکی و مذهبی با هم نزدیک هستند و هم دست پرورده خود میباشد و جنوب لبنان را انتخاب نموده است و در این باره رژیم قرار بود تا سال 2011 این پروژه را تمام کند اما با اوج گرفتن اعتراضات مردمی در ایران و تظاهراتهای ضد رژیم در ایران رژیم این برنامه را تغیر داده است و قرار است تا سال 2010 این مخفیگاه تمام بشود چرا چون رژیم خودش بخوبی میداند که در سراشیپ سرنگونی قرار دارد و دست به کار شده است تا هر چی زودتر یک مخفیگاه برای سران جنایتکار رژیم در جنوب لبنان بسازند و قرار است خود آخوند علی خامنه ای مخفیانه شخصأ به جنوب لبنان سفر کند و از نزدیک این مخفیگاه را مشاهده کند و این مخفیگاه مثل یک شهر میباشد در زیر زمین با کندیشنهای مدرن و دستگاهای مردن برای رساندن اکسیژن کافی به داخل این مخفیگاه داروخانه و یک بیمارستان و خانه برای زیستن از دو زاویه دارای دو مسجد که هر یک از دو بخش تشکیل شده است بخشی برای زنان و بخشی برای مردان میباشد و یک سالن بزرگ برای سخنرانیها و نشستها میان افراد سران جنایتکار رژیم در این مخفیگاه و تا چند روز آینده علی خامنه ای بدون اطلاع رسانها به جنوب لبنان سفر میکند و در آنجا خود شخصأ میخواهد نقشه مخفیگاه را نگاه کند و قبلأ هم نگاه کرده است این نقشه توسط دو مهندس روسی طرح ریزی شده است که در زمان استالین پدر یکی از این کارشناس روسی برای استالین چنین مخفیگاهی ساخته است این کارشناس و مهندس روسی اسم بوریس پترواوف میباشد و دیگری الکساندر نام دارد هنوز اسمی فامیلی ایشان بدستمان نرسیده است.

ساموئیل کو کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر