Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

کنگره سازمان دموکراتیک یارسان اولین و آزادترین کنگره ی بوده در تاریخ خاورمیانه و کردستان که بطور آزادانه و در یک فضای دموکراتیک و احترام آمیز برگزار شده است.


کنگره سازمان دموکراتیک یارسان اولین و آزادترین کنگره ی بوده در تاریخ خاورمیانه و کردستان که بطور آزادانه و در یک فضای دموکراتیک و احترام آمیز برگزار شده است.
و از نظر آگاهان سیاسی که در باره دموکراسی در دانشگاهای سوئد تدریس میکنند کنگره سازمان دموکراتیک یارسان بی نظیر ترین کنگره  ای بوده است که تا بحال  در تاریخ کردستان ازنظر کفیت و بردباری و آزادگی بی نظیر بوده است.
بر اساس تحقیقاتی که در باره انتقادهای که از کنگره سازمان دموکراتیک یارسان شده است توسط دوستان کرد ما نشانمیدهد که بر اثر حسادت میباشد و هیچ اشکالی در این باره یافته نمیشود اگر دوستان به این خاطر از کنگره انتقاد میکنند که گویا رضا پهلوی در آن شرکت نموده است سخت در اشتباه هستند و نیاموخته اند که دموکراسی یعنی چی؟ 
و کنگره سازمان دموکراتیک یارسان با پرچم کردستان آرایش یافته بود و با سرود ای رقیب شروع شد و اگر اشکالی که بقول دوستان حسودی که از این کنگره کورکورانه انتقاد میکنند و سرباز درست کرده اند و یک الی دو نفری را مامور این تبلیغاتها نموده اند به نفع خویش فرزند مرحوم قاضی محمد یکی از تجاران مواد شیمیایی برای رژیم صدام بوده است در اروپا برای صدام حسین دلالی میکرده است و دلال شیمیایی بوده است به این سبب که برادر زن سردار جاف بوده است آخر چه کسی از این عمل قبیح انتقاد بکند خود رهبر حزب پاک یک ساواکی بوده چرا به اشتباهات خودشان نگاهی اجمالی نمی اندازند و فقط دوست دارند از دیگران بر اثر حسادت به انتقادهای خودساخته دست بزنند.
اگر دوستان از حضور رضا پهلوی در کنگره سازمان دموکراتیک یارسان انتقاد دارند چرا در باره دیدار آقای خالد عزیزی و مصطفی هجری و عبدالله مهتدی که چندین بار و بارها با رضا پهلوی دیدار و گفتگو نموده اند کسی انتقاد نمیکند و لاپوشانی میکنند بر اشتباهات خویش؟
به نظر بنده که توانسته ام اطلاعات جامعی در باره کنگره سازمان دموکراتیک یارسان جمع آوری کنم اولین کنگره کردی میباشد که به صورت شفاف و آزادانه و بر اصول دموکراتیک برگزار شده است و دوستان ساده لوح ما هم مثل آیت الله سید حاج آقا و حجت الله سید فرهاد و برزو چاقلو و علی بوبی عرب چوبی رفته اند با یاری حسین یزدانپنا چمدان دز که به برادرش رحم نکرد و ایشان را نیز کشت تا خودش همه چیز باشد امروز آمده است در سرنوشت مردم ستم دیده یارسان دخالت میکند و سایت برای 3 نفر بیمار و در عین حال پاسدار درست کرده است تا علیه این کنگره دست به لجن پراکنی بزنند.
خوب رضا پهلوی هم مثل یک مهمان حرف خودش را زده است و حرف حاضرین را نیز گوش کرده و هیچ اشکالی در شرکت رضا پهلوی در کنگره سازمان دموکراتیک یارسان دیده نمیشود که دوستان ساده لوح پرخاشگرانه دست به پرخاشگری زده است در سایتهای خود که خواننده چندانی ندارد شاید با این یاهو گویهایشان بازدیدکننده سایتهایشان کمی بیشتر بشود.
کدام کنگره احزاب کردستانی در چنین فضای آزاد و شفافو دموکراسی برگزار شده است؟ ما آنچه در باره کنگره های که توسط احزاب کردی گرفته شده است چیزی بجز چاقوکشی و کشمکش و درگیری نشنیده ایم در هر کنگره ای تعدادی به بیمارستان منتقل میشدند به سبب درگیریهای فیزیکی میان افراد مخالف و موافق حاضر در کنگره های احزاب سنتی ما که امروز چشمشان کور شده و حقایق را نمیبنند و از اینکه رضا پهلوی در کنگره دموکراتیک و آزاد سازمان دموکراتیک یارسان شرکت نموده است انتقاد میکنند و دست به قلم فرسای میزنند.
اگر بخواهیم بطور بی طرفانه ای و وجدان خویش را بکار به بریم کنگره سازمان دموکراتیک یارسان توسط اکثریت مردم و جامعه یارسان برگزار شده است و بر اساس رای همه آزادانه و در یک فضای آزاد و دموکراتیک برگزار شده است.
در کنگره حزب پاک که نام قبلی این حزب اتحادیه شورش گیران کردستان بود حزب آقای حسین یزدانپناه که منجر به شقه شدن حزبش شد که در طول 3 روز درگیری و چاقو کشی روی داده است به گفته یکی از افسران آسایش که نخواسته نامش فاش بشود در یک تماس تلفنی به من گفت اگر ما دیر رسیده بودیم حسین یزدانپنا سمکو برادرش را به قتل رسانده بود و علیه یکدیگر سنگر گرفته بودند تا اینکه آسایش میرسد و اجازه نمیدهد بیشتر درگیری ادامه داشته باشد تعدادی از زخمیها را به بیمارستان منتقل میکنند. 
و حتی میخواسته خواهرش و مادرش را بقتل برساند حسین شنگول.
متاسفانه علی فازلی معروف به علی آقا لوتی خان و برزو جاقلو با سید حجت الله نقشبندی سید فرهاد حیدری معروف به آیت الله عظما چوب دستی حسین یزدانپناه شده اند و مصرفی حزب مشکوک موسوم به پاک شده اند کلمه چوب دستی و مصرفی بهترین اسمی است که به این 3 نفر از دنیا بی خبر تعلق میگیرد که به اصل و اصول یارسانی پشت نموده اند و اساس خویش را هدف قرار میدهند و چوب دستی و اسباب بازی دست دیگران میشوند.
من شخصا با رضا پهلوی و با تفکر ایشان صد در صد مخالفم اما ما یک اصول داریم به نام دموکراسی و دموکراسی و قوانین دمورکاسی هر فرد با هر عقیده و باوری که دارد حق دارد اظهار نظر کند و حق دارد نظرات خویش را بیان کند دیالوگ به مثابه اتحاد و به هم نزدیک شدن است میان احزاب و گروه های سیاسی بنابر این هیچ اشکالی در شرکت رضا پهلوی در کنگره سازمان دموکراتیک یارسان دیده نمیشود و رضا پهلوی با دزدی در این کنگره شرکت نکرده بلکه بطور شفاف و در دیده همه در این کنگره شرکت نموده است مثل احزاب دروغگو ما نرفته اند در امریکا در زیر پرچم شیروخورشید نشان پادشاهیی سرتعظیم فرود بیاورند و امروز بیایند برای ما سینه چاک کنند.
اما من دفکر میکنم این 3 نفر یا بیسواد هستند و یا پول پرست و خودشان را به مغداری پول فروخته اند و چوب دستی حسین یزدانپناه شده اند ..
در این راستا از کلیه ی یارسانیان عزیز در سرتاسر دنیا درخواست میکنم که گول سید فرهاد و برزو و علی فازلی نخورند این 3 نفر هیچ چیزی بدون دستور دیگران انجام نمیدهند و حتی اختیار خودشان نیز در دست خودشان ندارند و به اصل و اصول یارسانی و جامعه یارسانی پشت نموده اندو با مردم یارسان دشمنی و خصومت دارند و چوب دستی و اسباب بازی دست دیگران و در اختیار دشمنان مردم ظلم دیده و مظلوم یارسان قرار گرفته اند و مصرفی شده اند باور کنید تاریخ مصرفشان تمام میشود و ما شاهد این صحنه خواهیم بود.
زنده باد جامعه بزرگ یارسان زنده باد آزادی و دموکراسی .
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 1/5/2012

وجود جاشهای رژیم ایران در شهر کارلستاد شوئدامروز عصر رائس ساعت 14 و 15 دقیقه بوقت محلی که برای دیدن صحنه تظاهرات دانشجویان دانشگاه شهر کارلستاد رفته بودم دیدم که شخصی من از سال 2010 یعنی از آغاز تابستان سال 2010 بطور دقیق زیر نظر  قرار داده ام و تمامی رفتارهای ایشان را مورد بررسی روانکاوانه قرار داده ام و در سال گذشته دوباره این شخص مشکوک را در منطقه ای بنام سکوگ هال مشاهده نمودم امروز صد در صد برای من روشن شد که این شخص یک مزدور بقول خودمان یک جاش یعنی کوره خر رژیم جمهوری اسلامی میباشند.

من فکر میکنم شاید اهل مهاباد باشد و یا اهل سلیمانیه عراق باشند در این باره توانستم عکسش را بگیرم چه توسط فیلمبرداری و چه توسط کامیرای مخفی که همراه دارم.

من مدتی است رفتارهای این شخص از نظر روانشناسی رفتاری زیر نظر قرار داده ام و سیگنالهای که در رفتار این فرد مشاهده نموده ام یک مزدور میباشد و به مدت 3 سال میباشد زیر نظر روانکاوانه قرار گرفه است این شخص.
من که دوره تخصوص در باره رفتارشناسی و حرکات بدنشناسی خوانده ام و در این باره هم کار کرده ام توانسته ام خیلی از مزدوران را افشا کنم.

 من یک چیز بیشتر نمیگویم همینکه تف به شرافتتان که برای دشمن اشغالگر کردستان مزدوری میکنید بی شرفهای کثافات
در روزها و ماهای گذشته در باره وجود جاشهای اطلاعات رژیم ایران نوشته ایم و افشاگری نموده ایم و باز افشاگری خواهم کرد.

با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 30/4/2012
//////////////////////////////

رفتار وحشیانه اشغالگران کردستان با جنازه نیمه جان فرزندان ملت کرد من به دین و مذهبی این وحشیها دارند تف می اندازم اگر اسلامند اگر هر دین دیگری دارند من بر روی  قبر پیغمبرش شاش سگ میگذارم تف به دینت تف به مذهبت ای اشغالگر کثیف


نام این رفتار وحشیانه‌ ارتش اشغالگر و دیکتاتور صفت در مقابل جنازه‌ نصف شده‌ این آزادیخواه کرد چیست؟؟؟؟
---------------------------
خانزادەکان دزەکانی کورد قوریان کرد بە سەر کۆمەلەدا عەبدۆلا خان عومەر خان هەردۆکیان شریکن لە ئەم کارەساتەدا
چیرۆک یان تراژدی
ئایەت نەزەریان خەڵکی شاری کامیاران
بابەتێک لە سەر ژیانی کەسایتی ئایەت موزەفەری خەڵکی  شاری کامیاران.
    • لەبیرمە ئەوکات ئەو کوڕە کوژرا و هەواڵەکەمان بڵاوکردەوە هێندێک کەس بە چەواشەکاریان زانین، بەڵام ئەمن بە تەلەفۆن هەواڵەکەم لە دۆستێکی بنماڵەیی ئەو کوڕە وەرگرتبوو و دەمزانی راستە، هەرچەند ئەو وردەکارییەی ئێستام نەدەزانی. کە تۆزێک بەر لە ئێستا لە سەر دیواری حەمەی سێف بابەتەکەم خوێندەوە یەکسەر ئەو حاڵەتە سایکۆلۆژییەم وەبیر هاتەوە کە لە کاتی وەرگرتنی هەواڵەکەدا تووشم ببوو.. بێز کردن لەو ئازادییە کە قەرارە بەو مێتوودانە بۆمان بە دیاری بێنن، بێزکردن لە خۆم وەک بوونەوەر...


ساڵی ٢٠٠٣هەتاوی بو  کورێک بە ناوی سۆران رەشیدی خەڵکی مەریوان هات بۆ پێشمەرگایتی کە زۆر لە گەڵ من تێکەڵ بو،هۆی تێکەڵ بوونیشی دەگەریایەوە بۆ خزمایتی  هەر بۆیە من زوو زوو سەردانم دەکرد لە فێرگە، ئەویش لە گەڵ کورێک بە ناوی ئایەت نەزەریان هاۆرێ بوون و لە هەر سەردانم دا دەهات و لە لامان دا دەنیشت کورێکی خوێن گەرم و لە بەر دڵان بو ، ئازا گورج و گۆڵ و دڵپاک،و دەنگێکی بە سۆز و گەرمی پێیوە بو. 

ئایەت  بو بە پێشمەرگە لە گوردان سازمان درا و بۆ ماوەیەکی زۆر کورت لە گوردان دا وەک پێشمەرگە کاری کرد، بەڵام زۆر دەوامی نەهێنا و چەکی داناو گەراییەوە بۆ کامیاران، لە کامیاران خەریکی چی بو و بە چییەوە سەرقاڵ بو جیگەی باسی ئەم بابەتەی ئێمە نییە و نووسەری ئەم بابەتیش ئاگاداری ئەوە نییە هەر بۆیە، خۆم لە شتی لاوەکی دەبوێرم و دەرۆمە سەر ئەساسی بابەت،

نزیک بە یەک ساڵی پێ چوو، کە لە ڕێگەی کەسێک ئاگادار کرامەوە کە سێ کچ بە هیوان بێن بۆ ناو کۆمەڵە لە گەڵ کورێک یان دوو کور ئەوەی راستی بێ ئیستە لە بیرم دا نەماوە، ئەگەر دەکرێ تۆ یارمەتیان بدە تا لە مەرز بپەرینەوە و خەڵکیان پێ بناسێنێ، منیش وەک باری دڵسۆزی بۆ(تشکیلاتی کۆمەڵەی زەحمەتکێشان)هەستام بەم کارە، چەن رۆژی پێ نەچوو کە هەمان کورە خوێن گەرمەکە(ئایەت موزەفەری)لە گەڵ سێ کچ گەراییەوە بۆ ناو کۆمەڵە! هاتنی سێ کچ ئەویش کچی شۆخ و چەلەنگ بۆ ناو کۆمەڵە هەراییەکی زۆری ناییەوە، و هەر لە دەوری سیاسی نیزامی دا بوون کە هەرسێکیان سازمان دران لە لای مێردو چ شۆڕشێکیان بەرپا کرد! ،ئەوان دەستیان بە کاری تەشکیلاتی خۆیان کرد،،،،،

ماوەیەکی زۆر پێ نەچوو ئایەت دیسان گەراییەوە بۆ کامیاران، ئەوەی راستی بێ من لەوە ئاگادار نیم کە کۆمەڵە بۆ خۆی ئەم کەسی ناردەوە یان ئەوە بۆ کە خۆی دیسان چەکی داناو گەراییەوە بۆ کامیاران،

لە ماوەی مانەوەی ئایەت نەزەریان لە کامیاران کۆمەڵە زۆر ئالۆگۆری بە سەر دا هات و کێشەی کەوتە نێو دوو باڵی کۆمەڵە و جیای کەوتە نیوانیان، و باڵێک بە نێو ریفورم خۆاز لە کۆمەڵەی شۆڕشگیری زەحمەتکێشان جیا بوونەوە بە نێو کۆمەڵەی زەحمەتکێشان بە سەرکردایتی کاک عومەری ئیلخانیزادە،

دیسان ئایەت رێگەی گەرانەوە بۆ لای کۆمەڵە بڕی و ئەمجارە رووی لە کۆمەڵەی زەحمەتکێشان بە سەرکردایتی کاک عومەر ئیلخانی زادە کرد و بو بە پێشمەرگە!.

ئەساسی چیرۆکەکە لێرەوە دەس پێ دەکات.

ئومید کە ئەویش خەڵکی کامیاران بو لە گەڵ ژنەکەی و بڕایەکی لە ئوردوگای کاک عومەر پێشمەرگە بوون،  خیزانی ئومید پەیوەندی خۆشەویستی لە گەڵ هەژار کامیاران کە هاوری نزیکی ئایەت بو، هەبو ،هێندە پەیوەندییەکەیان چڕ و پڕ بو لە ئاکامی ئەم پەیوەندییەدا زۆر کەس بە مەسەلەی هەژار و خیزانی ئومیدیان زانی، هێندە مەسەلە گەورە بوو، کە بە ناچاری لە ئوردوگا دەریان کرد هەر رۆژی دەر کردنەکە بڕاکەی ئومید بە ناوی فەرشاد هەڵمەتە چەکی لە هەژار دابو و چەن فێشەکی پێیوە نابو،

هەر بۆیە هەژار ڕووی کرد لە ئوردوگای کۆمەڵەی شۆڕشگیری زەحمەتکیشان بە سەرکردایتی عەبدوڵلای موهتەدی،

شایانی باسە کە ئەم دوو ئوردوگا تەنیا ١٠ دەقە بە پێ لە یەک دوورن و هاتوو چوو لە نیوانیان دا زۆر ئاسانە.

هەژار بۆ ئەوەی کە بتوانی قسە لە گەڵ خیزانی ئومید دا بکات لە ریگەی تلفونەوە پەیوەندی بە ئایەتەوە دەکات و قسەکانی خۆی بۆ ئایەت دەنووسێ کە ئایەت بە ژنەکەی ئومید رابگەێنێ، و تا ڕادەیەک کە بڕیاری ئەوە دەدەن کە ئایەت و خیزانی ئومید لە ئوردوگای کاک عومەر هەڵبێن و خۆیان بکەین بە ئوردوگای کاک عەبدوڵلا دا ، لەو رۆژانەدا بووە کە بارام  رەزایی بە هەر شێوەیەک بوە ئاگادار دەبێتەوە کە ئەمانە بە هیوان هەڵبێن بۆ لای کاک عەبدوڵلای مۆهتەدی، هەر بۆیە بارام رەزایی ئایەت دەخاتە زیندان بۆ ماوەی ١٠ رۆژ،

لە دوای ئازاد کردن بارام رەزایی ئایەت و فەرشاد پێکەوە دەنێریتەوە بۆ شاری کامیاران !،

فەرشاد بە یارمەتی چەن کەس لە هاوڕییانی خۆی کە هاتبوون بۆ سەردانیان لە دەرەوەی شاری کامیاران ، ئایەت بە کوتک و بە لێدان و بە خنکان لە ناو دەبەن، و فەرشاد بە تەنیا خۆی دەگەرێتەوە بۆ ئوردوگای کاک عومەر، گەرانەوەی فەرشاد و نەگەرانەوەی ئایەت لە نێو ئوردوگادا هەراییەکی گەورە دەنێتەوە ،چوون فەرشاد لە باس کردنی بە سەرهاتەکەدا ناتوانێ قەناعەت بە پێشمەرگە بهێنێ ، هەر بۆیە پێشمەرگە گوشار دەخەنە سەر تەشکیلات و رێبەری ئەو حیزبە، لە ناچاری دا  جەلال ناوە  فەرشاد قۆڵبەست دەکات و دەیخاتە زیندان بۆ ماوەی دوو مانگ،

لە چەن و چۆنی وەڵام دانەوەی فەرشاد بە جەلال ناوە کەس ئاگادار نییە، و دەبێ جەلال ناوە رۆژی خۆی باسی ئەوە بکات!

دوای تێپەر بوونی دوو مانگ بارام رەزایی کە لە ئوروپا بووە دەگەرێتەوە بۆ نێو ئوردوگا،فەرشاد لە زیندان ئازاد دەکات و وەک پێشمەرگە دیسان لە پرسگە سازمانی دەدات،

بەڵام زۆری پێ نەچوو کە باوکی ئایەت بە دۆسیەی پزشکی یاسایی(پزشک قانونی) یەوە هات بۆ ئوردووگا و وتی کاکە گیان ئەم کوڕەی من بە پێی ئەم بەڵگانە خنکێندراوە، تانانەت ئەوەش دەرکەوت کە هاوسێکانی ماڵی باوکی  فەرشاد، نیوەشەو چاویان لێ ئەبێ کە ئەم چەند کەسە شتێک وەکوو تەرمی ئینسان ئەخەنە ناو جەعبەی  ماشینێکی پەیکان و ئەیبەن، کە دواتر دەرکەوت ئەوە تەرمی ئایەت بووە

بە هاتنی باوکی ئایەت بۆ نێو ئوردوگا ،فەرشاد بە بیانووی ئەوە کە دەروات بۆ لای خوشکێکی لە زرگوێز لە لای حیزبی کومونیست، ئیجاز لە بارام رەزایی دەگرێت، و بارامیش ئیجازە دەدات کە کورە گومان لێکراوەکە لە ئوردوگا برواتە دەرەوە،

دوای تێپەر بوونی چەن سەعات بە سەر رۆیشتی فەرشاد دا بارام رەزایی بە بیانووی هێنانەوە فەرشاد و تەسلیم کردنی بە دایک و باوکی ئایەت و بردنە بەردەمی دۆسیەی قەتڵی کورەکەیان بۆ بەردەم دادگا لە ئوردوگا دەرواتە دەرەوە، کە دواتر دەنگۆی ئەوە پەیا بو کە کورەکە ، هەڵ هاتووە بۆ ناو پژاک ، کە زۆر کەس دەلێن بارام رەزایی بۆ خۆی فەرشادی بردوە بۆ قەندیل.


مەحەمەد زاهدی(حەمەی سێف)ا

موضوع اطلاعیه بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر.


موضوع اطلاعیه بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر.
فرارسیدن روز کارگر اول ماه مه به تمامی کارگران هم میهنم و ایرانی و بخصوص کارگران و زحمتکشان کردستان تبریک میگویم و آرزوی سالی خوش پراز زندگی مسالمت آمیز و آرزوی سلامتی برای تمام کارگران در گوشه و کنار سرزمین اسیر ایران بدست آخوندستان خرافات پرستان بروژوایی کور اندیش.
آرزوی سلامتی برای تمامی کارگران و خانوادهای این زحمتکشان دارم.
در حالیکه در کشورهای پیشرفته جهان تمامی کارهای کشور ساختن بنا ساختمانی جاده ها شهرها و کارخانه جاتها روی دوش کارگران و سنگینی این همه سختی و عرق ریختن و مصرف انرژی بیش از حد بر دوش کارگران میباشد متاسفانه در این روزگار مدرن و پیشرفته و عصر تکنولوژیکی هنوز حق و حقوق کارگران توسط کارفرما و دولتهای بروژوایی پایمال میشود.
اما این را نباید فراموش کنیم که تحرکات کارگران در سرتاسر جهان در حال شکل گرفتن است و این هبستگی را در شهرهای اسپانیا و ایتالیا را باید دیدکه در ماه های گذشته شاهد چنین تحرکاتی از سوی زحمتکشان و کارگران در این کشورها بوده ایم.
در ایران و زیر حاکمیت  رژیم جنون اسلامی ایران وضعیت کارگران ایرانی را خیلی بدتر نموده است و هرروز ما خبر اخراج کارگران در ایران به گوشمان میرسد خیلی نگران کننده میباشد.
حاکمان ظالم و ستمگر ایران این همه پول و ثروت را به حزب الله لبنان و دولت بشار اسد و حماس و کروه های تروریستی  میبخشند که توسط این پولها میتوان چندین پرژه عمرانی و ایجاد کار و شغل در سرتا سر کشور ایجاد نمود که دولت مردان مبتلا به جنون اسلامی ایران به فکر ملت نیستند بلکه به فکر کرسی و باقیماندن خویش  بر سر قدرت و ترساندن کشورهای دیگر  تهدید و به فکر ایجاد جنگ و کشتار هستند در این باره خیلی از کارگران در زندانهای رژیم بر سر میبرند به این خاطر که فقط و فقط از این رژیم خواسته اندکه
وضعیت معیشتی و زندگی این زحمتکشان را حد اقل تامین کنند و به وضع معیشیتی خویش اعتراض نموده اند باید امروز در پشت میلهای زندان بر سر به برند.
در ایران کارگران به خاطر سختی زندگی و معیشتی خویش به مواد مخدر پناه میبرند تا شاید دردها و رنجهای خویش را فراموش کنند و دردش کمتر حس بشود اما متاسفانه این درد بی درمان که خود سران رژیم جنون موادمخدری اسلامی در کشور ایجاد نموده اند و خیلی به آسانیمردم به موادمخدر دست رسی دارند این هم درد و رنجی نگبتبار دیگر میباشد که رژیم برای ملت ایجاد نموده است و خود سران تریاکی اسلامی ایران مسئول پخش و توزیع موادمخدر هستند در میان توده های ایرانی و چندین هزار نوجوان به این بدبختی گرفتار شده اند در ایران جنون اسلامی ناب موادمخدر.
بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده است رژیم ایران از اوائل شروع انقلاب در سوریه نزدیک  به 1 ملیارد و 400 هزار دلار را برای بقای بشار اسد به دولتمردان رژیم دیکتاتوری سوریه کمک نموده است که شاید از این مبلغ هم بیشتر باشد که ما ازش خبر داریم در سفر اسماعیل هنیه به تهران سران رژیم ایران که خود علی خامنه با دست خودش 100 میلیون دلار را به ایشان داده است به اضافه کمکهای که از راه های دیگر به گروه های تروریستی که به سوی اسرائیل راکت پرانی میکنند بر اساس خبرها جمعا در این سال رژیم ایران نزدیک به 130 میلیون دلار را به گروه های تروریستی فلسطینی بخشیده است.
 و بعد از خروج نیروهای آمریکا از عراق رژیم ایران افراد وابسته بخود را در عراق تحت پوشش حقوق ماهانه قرار داده است و بر اساس اطلاعاتی که توسط دوستان عراقی ما به دستمان رسیده است از زمان خروج نیروهای آمریکای از عراق رژیم ایران نزدیک 500 میلیون دلار را در اختیار گروه های وابسته بخود در عراق قرار داده است تا بتواند از راه این گروها بر دولت عراق غلبه کند حقوق ماهانه نوری المالکی در ایران ماهی 25000 هزار دلار میباشد مقتدا صدر حقوق ماهانه اش در ایران مطابق است با حقوق ماهانه احمد خاتمی و روحانیان دیگر در ایران که بر اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم ماهی 23000 دلار از دولت ایران حقوق دریافت میکنند مقتداصدر به اضافه کمکهای دیگر لجستیکی و نظامی.
و بر اساس اطلاعاتی که توسط دوستان بدستمان رسیده است رژیم ایران امسال نزدیک به 60 هزار دلار به گروه های افراطی اسلامی مصر کمک نموده است و در این راستا نزدیک به 4500 هزار دلار به گروه های تندرو لیبیایی کمک مالی نوده است تا بتواند در آینده لیبی نقش داشته باشد رژیم ایران و باز رژیم ایران بر اساس گفتهای یکی از تونسیها در پالتالک گروه های تندرو تونسی از سوی رژیم ایران 50 ملیون دلار دریافت نموده اند تا رژیمی از نوع رژیم ایران در تونس برقرار کنند یعنی جمهوری جنون اسلامی.
از سوی دیگر رژیم ایران نزدیک به 2 ملیارد دلار به گروه موسوم به طالبان افغانستان کمک نموده است و این کمکها بعضی اسلحه و مهمات بوده و بعضی اوقات پول نقد برای برهم زدن امنیت افغانستان.
و از سوی دیگر رژیم ایران و وزارت اطلاعات رژیم در خارج از کشور بودجه کلانی برای جاسوسی علیه مخالفین خود ازر اه سفارتخانهایش و اتاق تجارت ایران اختصاص داده است و در این راه در حال بسیج مزدوران بییشتر علیه مخالفانش در خارج از کشور میباشد بر اساس اخبار دوستان دخل کشور این بودجه معادل 30 ملیون دلار در سال میباشد که قرار است در امسال یعنی سال جدیدی که آغاز شده است این مبلغ به 160 ملیون دلار برسد برای رویاروی با مخالفینش در خارج از کشورمثل اروپا و آمریکا و استرالیا و کشورهای آسیایی میانه.
میدانید اگر این همه پولهای که رژیم اینور و آنور خرج میکند برای بقای خودش اگر این پولها  خرج سازندگی و پروژهای کاری و شغلی بشود  در ایران توسط این پولها خانوارهای ایرانی میتوانند از یک رفای اجتماعی برخوردار بشوند  که حتی اروپایها هم از چنین رفای برخوردار نباشند این پولها کم نیست اگر همه این پولها در بین خانوارهای ایرانی توزیع بشود برای دوسال خانوارهای ایرانی بدون کارکردن از یک رفا برخوردار خواهند بود که یک فرد سالم در سوئد دارد.
با امید زندگی خوبی برای تمامی کارگران و زحمتکشان همدرد در سرتاسر جهان بخصوص میهن اسیر مان ایران و بخصوص کارگران هم وطنم همخونم کارگران کردستان آرزو دارم.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 30/4/2012 یک روز بیشتر باقی نمانده است به روز جهانی کارگر. اینجا در زیر سروده ای برای همدردی خودم با کارگران و زحمتکشان محتاج یک لغمه نان ابراز میکنم
تلفن
004620303668

ایمیل
samuel.ku35@gmail.com
//////////////////////////
قلبم میتبد برای شما ای کارگر زحمتکش میدانم درکت میکنم
برخيز كارگر
سرودى در گرامى داشت 1 مه ى امسال

نمى خوام رفرم نمى خوام ,كارگرم كارگر
خواست من انقلابيه,خواستى از نوع دگر

جهان متحول مى كند اين يد توليدگر
مى سازد جهانى نو,انسانى دكر

فريبم نمى دهد حقه مذهب و شور ميهن
رهايى بزرگ ميخواهم ,زمينى و جهان وطن

رهايي رهايى با نبرد,اتحاد و اگاهي
تا سوسياليزم, تا سعود ,تا بيروزي نهايى

دست من دست تو گر شناسد راه و سويش
به جنگ نهايى شتابد, جنگ زايش,جنگ رويش

بر خيز كارگر اين مه ى انقلابى سازيم
خواب سياه سرمايه از نو فرو بباشيم
بس است جنگ غارت سرکوب و کشتار
همه این جدلها بر میخیزد از یک تفکر بیمار
من انسانم کارگرم من به این همه رب طب چی
من گرسنه ام من محتاجم آنچه حق من است
از من کارگر گرفته شده است
//////////////////////
.
در اول می روز جهانی کارگر! فشار اقتصادی، تبعیض در جامعه و بی تشکلی طبقه کارگر مانع جدی مبارزات کارگران و مردم ستمدیده است!
اسماعیل مولودی 4 اردیبهشت 1391
اول می هر سال با توجه به موقعیت سیاسی دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است و هر ساله مسئ
له ای بر جسته میگردد. امسال با وجود گرانی و بالا رفتن سرسام آورقیمت ارزاق و مایحتاج عمومی و ضروری در سراسر دنیا. گرسنگی دارد به یک مسئله جدی تبدیل میشود. گرانی مواد خوراکی و نیز بیکاری گسترده ای حذف سوبسیدهای دولتی از کالاهای ضروری مردم ، ضرورت یک شعار قوی و سراسری در دنیا را طلب میکند. سازمان ملل بعنوان یک تشکل متحد و حافظ سرمایه دارد به سرمایه داری در مورد اعتراض گرسنگان سال 2010 هشدار داد و سال 2011 هم در کنفرانس جهانی در رم این هشدار را تکرار کرد. در اسل 2012 هم در مورد مسئله گرسنگی و مرگ و میر در میان کودکان هشدار داده، اما ضامن اجرایی این هشدار ها چیست؟؟ تدبیر این همه بیحقوقی که به مردم جامعه تحمیل میشود چیست؟؟ جواب اینها کار سازمانهای رسمی و غیررسمی سرمایه داری نیست، اینها روی میز جنبش برای برای طلب طبقه کارگر و مردم زحمتکش دنیاست!!؟؟ جواب این مسائل هم منطقه ای قاره ای نیست، جواب این مسائل با توجه موقیعت کنونی، بحران جهانی مالی سرمایه داری و گسترش ارتباطات جهانی ست!! گرانی سر سام آور، وضعیت معیشت خانواده کارگران، بیکاری بالای 24 درصد در ایران، مسله مسکن مناسب برای خانواده های کم در آمد و فقیر جامعه، اینها و دهها موارد دیگر مثل مسئله بهداشت و درمان... مسائلی است که بطور جدی زندگی مردم جامعه را مچاله کرده است. در این اوضاع و شرایط هر کس بفکر خویش عمل میکند و این آن پاشنه آشیل مبارزات مردم و کارگران است علیه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی در ایران! مسئله دیگر در مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسی در ایران است که این بخودی خود باعث جدایی حتی در عرصه مسال شخصی و زندگی خصوصی آدمها در جامعه شده است. این مسئله به یکی از موانع بسیار جدی در سر راه اتحاد کارگران تبذیل شده است. زیرا در جامعه سرمایه داری ابزار مذهب چماقی است که تفرقه بین انسانها را دامن میزنند تا از اتحاد و همبستگی طبقاتی و مبارزاتی انسانها در جامعه علیه سرمایه و نابرابری ها جلوگیری کنند. جامعه سرمایه داری با بسط اخلاق مرد سالار و نیز زن را بعنوان کنیز خانه به حساب آوردن (که مردان را برای بازار کار آماده کنند و خشک و ترشان کنند و بچه داری کنند) بدون هیچگونه حقوق و مزایایی، زن را برده خانداری کرده است. جمهوری اسلامی با اجرای احکام ضد بشری جدا سازی زن و مرد در محیط کار و زندگی، انسانها در جامعه، بی حقوقی مفرطی را در جامعه به زنان تحمیل کرده است. این یک مسئله جدی در همبستگی طبقاتی کارگران و مردم زحمتکش در جامعه علیه طبقات حاکم و سرمایه داریست. این مسئله یک بعد جهانی وحشتناکی دارد که من در زیر به نکاتی هر چند کوچک از آن اشاره میکنم. حال به این مسئله زندگی و معیشت همیشه تحت فشار مردم را هم اضافه کنید. ببینید جمهوری اسلامی چه جهنمی برای مردم جامعه درست کرده است. همین مسئله فشار اقتصادی باعث شده که زبق آمار رسمی در جامعه ایران بیش از 45 درصد مردانی که بالای 65 سال سن دارند هنوز مشغول کار هستند تا بار گران اقتصاد خانواده را بردوش بکشند. طبق آمارهای رسمی( سال گذشته) سازمانهای جهانی ایران پایین ترین سطح اشتغال زنان را دارد. یعنی از هر ده زن آماده به کار در ایران کمتر از 2 نفر آنها در بازار کار و شاغل هستند. یعنی طبق این آمار قریب به یک چهارم زنان آماده به کار در ایران فعال هستند و به بازار کار میتوانند بیایند. ( اگر سن اشتغال برای زنان را از 15 سال به بالا به حساب آوریم) از همین یک چهارم که در بازار کار هستند بیکاری بین شان دوبرابر مردان است. بنابراین تنها عامل بیکاری نیست که مشکل زنان در بازار کار میباشد بلکه آپارتاید جنسیتی و تبعیض بخاطر جنسیت موجب بیکاری مفرط بین زنان است. بعلت وجود اختلاف جنسیتی زنان در بازار کار باعث شده که در خانواده بجای امکان شغلی برای زنان زیاد کردن، و از مهارت و تخصص زنان در جامعه استفاده کردن در عوض مردان چند شغله میشوند ، یا پسران نوجوان تحصیل را ول میکنند و به بازار کار میروند. . در ایران سیستمی وجود دار بنام محاسبه(هزینه/ فایده) این محاسبه بدین معناست که اگر زن بیرون کار کند در نتیجه مرد سرویس مناسب در خانه نمیگیرد، بچه ها باید به مهد کودک بروند و مراقبت از سالمندان و مریض های خانواده که قاعدتا بعهده زنان است و ناچار در محاسبه اقتصاد خانوادگی این محاسبه به نفع زنان نیست بهمین دلیل مردان اجازه کار به زنان نمیدهند و زنان مجبورند در خانه بمانند. چون حقوق زنان در جامعه پایین است و کفاف خرجهایی که درنبودن حضورشان ..,, لطفا ادامه مطلب را در وبلاگ دنبال کنید!www.emoloudi.blogspot.com

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

گفتگو با یکی از پناهندگان در کمپ الولید در میان مرز عراق و سوریه قرار دارد که در یک وضعیت سخت و تاسفباری بر سر میبرند
گفتگو با یکی از پناهندگان در کمپ الولید در میان مرز عراق و سوریه قرار دارد که در یک وضعیت سخت و تاسفباری بر سر میبرند
که تعداد پناهندگان کمپ الولید نزدیک به 330 نفر میباشند که 160 نفر از این پناهند گان کرد شرق کردستان هستند بنابر گفته خبات محمدی در چند روز گذشته دولت عراق برق درماندگاه های کمپ را قطع نموده است و هیج کمکی به آن کمپ نمیشود و یو ان نیز کمپ را ترک نموده است و پناهندگان را به حال خود رها نموده اند و مواد غذایی که از سوی یوان برای کمپ برده شده است هم قطع نموده اند خلاصه زندگی پناهندگان کمپ الولید در خطر جدی قرار دارد..
برای شنیدن گفتگوی بنده با آقای خبات محمدی ساکن کمپ الولید  ویدئو زیر را گوش کنید آقای محمدی که خود نیز در آنجا بر سر میبرند در باره زندگی سخت پناهندگان میگویند این گفتگو 19 دقیقه میباشد که از راه تلفن با ایشان گفتگو نموده ام .
--------------------------------------------

كه‌كه‌ فڕۆكه‌یه‌كی سیخوڕی توركیا له‌هه‌رێمی كوردستاندا ده‌خاته‌خواره‌وه‌
11:07:28/04/2012
 
وێنه‌ی پارچه‌ی فڕۆكه‌كه‌... فۆتۆ: ئاژانسی فورات
خه‌ندان 
باڵی سه‌ربازی په‌كه‌كه‌ رایگه‌یاند فڕۆكه‌یه‌كی سیخوڕی سوپای توركیایان له‌ناو سنووری هه‌رێمی كوردستاندا خستووه‌ته‌ خواره‌وه‌. 
به‌پێی هه‌واڵێكی ئاژانسی هه‌واڵی فورات-ی نزیك له‌ پارتی كرێكارانی كوردستان "په‌كه‌كه‌"، گه‌ریلاكانی هێزی پاراستنی گه‌ل توانیویانه‌ فڕۆكه‌یه‌كی بێ فڕۆكه‌وانی جۆری (WBH) به‌ناوی بایراكتار له‌ هه‌رێمی زاپ-ی ناو سنووری هه‌رێمی کوردستان بخه‌نه‌ خواره‌وه‌. 
ئاژانسه‌كه‌ له‌ زاری گه‌ریلایه‌ك به‌ناوی خه‌بات جزیری-یه‌وه‌ بڵاویكردووه‌ته‌وه‌ هه‌رچه‌نده‌ ساڵی رابردوو ئه‌و فڕۆكه‌یه‌یان خستووه‌ته‌خواره‌وه‌، به‌ڵام له‌م ماوه‌یه‌ی رابردوودا پارچه‌كانی فڕۆكه‌كه‌یان دۆزیوه‌ته‌وه‌.

روونیشیكرده‌وه‌ كه‌ فڕۆكه‌كه‌ دروستكراوی توركیایه‌، به‌ڵام به‌ئه‌ندازه‌ی فڕۆكه‌كانی هه‌مان جۆری ئیسرائیل و ئه‌مریكا به‌هێز و كاریگه‌ر نییه‌، له‌كاری سیخوڕیدا.

سرچاوه‌ خه‌ندان
-----------------------
گریلا های پ ک ک یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون‌سرنشین ترکیه را سرنگون کردند

 
به گزارش سایت فرات نیوز یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین به نام بایرکدار (WBH) که ساخت کشور ترکیه است و از آن برای مقابله با نیروهای گریلای کردستان استفاده می‌کند, توسط نیروهای مدافع خلق(HPG) ساقط شد. در منطقه زاب که بخشی از منطقه دفاعی مدیا است, نیروهای گریلا با استفاده از یک نوع موشک ضدهوایی یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین را ساقط کردند. با توجه به تصاویری که به دست آژانس ANF رسیده, این هواپیمای ساقط شده, متلاشی شده است.

بنا به گزارش‌های رسیده از منطقه مرزی میان شمال و جنوب کردستان, اخیرا تحرکات هواپیماهای جاسوسی ترکیه افزایش یافته است. بنا به این گزارش, یک فروند هواپیمای جاسوسی ترکیه در آن مناطق توسط نیروهای مدافع خلق ساقط شده است.

خبات جزیری یکی از گریلاهای عضو HPG در خصوص ساقط نمودن این هواپیمای ترکیه گفت:«سال گذشته رفقا لاشه یک هواپیمای جاسوسی را یافتند. تا وقتی که هواپیمای WBH به رفقا نزدیک نشد, آنها عکس‌العملی از خود نشان ندادند. وقتی که هواپیما نزدیک‌تر شد, رفقا با استفاده از یک موشک ضدهوایی آن هواپیما را زدند و به ته یک دره سقوط کرد و متلاشی شد. اول رفقا نمی‌دانستند که آن را زده‌اند. همین روزها رفقا در منطقه گشت می‌زدند که بطور اتفاقی به لاشه هواپیما برخوردند.»

خبات جزیری خاطرنشان ساخت که دولت ترکیه در جنگ با نیروهای گریلا به تسلیحات پیشرفته جنگی متوسل می‌شود. اوگفت:«یکی از این تسلیحات پیشرفته که دولت ترکیه از آن برای مقابله با رفقا استفاده می‌کند, هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین است. ترکها خود این هواپیما را ساخته‌اند, اما به اندازه WBH اسرائیلی و آمریکایی قوی نیست. غیر از هواپیمای نوع «بایرکدار» نوعی دیگر به نام «آنکا» هم ساخته‌اند.

ترکها درصددند با استفاده از این نوع هواپیماها کمپ‌های رفقا را کشف کنند, اما اینها نمی‌تواند مانع از فعالیت رفقای گریلا شود. همانطور که می‌بینید رفقا بخوبی می‌توانند این هواپیماها را ساقط نمایند. سربازان ترکیه از ترس نمی‌توانند از پایگاه‌هایشان خارج شوند. آنها نمی‌توانند با توسل به چنین تسلیحات جنگی پیشرفته‌ای مانع از مبارزات گریلا شوند. نیروهای گریلا در هر نقطه و مکانی به راحتی دست به انجام عملیات نظامی می‌زنند

۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

موضوع تاکتیک تازه دشمنان ملت کرد در منطقه و تحرکات مشکوک دولتهای اشغالگر کردستان مثل ترکیه ایران و سوریه و دشمنان ملت در در درون دولت عراق.


موضوع تاکتیک تازه دشمنان ملت کرد در منطقه و تحرکات مشکوک دولتهای اشغالگر کردستان مثل ترکیه ایران و سوریه و دشمنان ملت در در درون دولت عراق.
 که توطئه دشمنان ملت کرد اینبار خیلی با توطئه های قبل فرق و تفاوتی اساسی دارند.
خیلی از روزنامه ها و تلویزیونهای چه عربی و چه کردی و فارسی حقایق سفرهای مسئولین دولت ترکیه به ایران منتشر نمیکنند و شاید هم به خاطر مصالح شخصی و خود افراد و گردانندگان این رسانه ها باشد که ایجاب نمیکند که حقایق را منتشر کنند که در پشت پرده در میان دیدارهای مسئولین رژیم ایران و رژیم ترکیه چه میگذرد.
بله من میخواهم در حد توانم کمی یا گوشه ای از این حقایق را در اختیار علاقمندان قضیه کردستان و آن دسته از کردهای هموطنم که با زبان فارسی آشنای دارند و دوستان ملت کرد که فارسی زبان هستند و آزاد اندیش هستند میگذارم تا شاید به حقایق دشمنان انسانیت و آزادی پی به برندو اهداف شوم آنها را دریابند.
در حقیقت آنچه در باره سفرهای اردوغان و هیئت همراهش به ایران صورت گرفته است  مثل خودش منتشر نشده و بر این امر چشم پوشی شده است توسط رسانهای گروه هی که در بالا به آن اشاره نموده ام.
در همه سفرهای که هیئت دولت ترکیه به ایران داشته اند در مرحله اول بحث بر سر چگونگی برخورد با کردها بوده است و در این راستا ترکیه خواستار یک نیروی مشترک از سوی ایران شده برای خنثی نمودن جنبشهای ملی  کردکه در حال ترقی و پیشرفت نیز هستند.
بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده است ترکیه از سران رژیم ایران درخواست نموده است که اگر دولت ایران با رژیم ترکیه علیه کردها همکاری اطلاعاتی و نظامی انجام بدهد ترکیه به بشار اسد کمک میکند تا بر سر قدرت بمانند و بر نیروهای مخالف اسد فشار وارد خواهند کرد که تا با بشار اسد دست به گفتگو بزنند و بتوانند در حکومت بشار اسد  مشارکت کنند.
از سوی دولت ایران هم در دوگانگی و دوراهه قرار گرفته است بعضی از سیاستمداران ایرانی اینطوری فکر میکنند که ترکیه قابل اعتماد نیست و میتواند این قضیه یک توطئه باشد که ترکیه دست به آن زده است اما در باره قضیه برخورد با کردها با دولت ترکیه ظاهرا موافق هستند سران دولت ایران.
چرا چون در پیامی که توسط علی خامنه ای به نوری المالکی توسط سفیر رژیم در بغداد داده شده بود در آن آمده است که نوری المالکی به ایران سفر کنند و نباید هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و هیچ یک از کردها را همراه خود داشته باشند تا بر سر قضیه ای که میان سران رژیم ایران و مسئولین دولت ترک مطرح شده است به آسانی بدون حضور کردها بحث بشود و پیام دولت مردان ترک نیز به نوری المالکی ابلاغ کنند سران رژیم ایران که در باره نحوی برنامه ریزی توطئه علیه کردها بحث و تبادل نظر کنند توسط ایران و ترکیه برنامه ریزی شده است.
4 چیز مهم برای توطئه علیه کردها بخصوص علیه اقلیم کردستان توسط رژیم ایران و ترکیه مطرح شده است که به شرح زیر میباشد.
1 کمک به گروه های اسلامی مثل اتحادیه اسلامی کردستان و کومه لی اسلامی کردستان که این دو گروه از سوی رژیم ایران و ترکیه حمایت مالی میشوند برای برهم زدن امنیت اقلیم کردستان توسط این مزدوران متاسفانه خود این جاشها کرد هستند ودر خدمت  دشمنان ملت کرد قرار گرفته اند و بعنوان کارت فشار بر اقلیم کردستان دشمنان ملت کرد از این جاش اسلامیستها سواستفاده میکنند.
2 قوی نمودن ارتش عراق تا شاید این ارتش بتواند نیروهای پیشمرگ را سرکوب کنند و سران رژیم ایران است به اردوغان گفته اند که اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی شریک استراتژیک ایران میباشد و هر کاری که از سوی سران ایران به این گروه سپرده بشود بدون چند و چرا انجام میدهند و میان دولت ایران و اتحادیه میهنی امضا تفاهم نامه وجود دارد و تا بحال این گروه هیچ رفتار و یا عملی انجام نداده است که بر علیه  ایران باشد بلعکس خیلی کارهای خوبی به نفع ایران انجام اده اند و گروه های مسلح ضد انقلاب را مهار نموده است و مرزهای ما را تا حدی آرام شده از سوی اتحادیه میهنی کردستان و جلال طالبانی به امام و رهبری ایران علاقه ی عمیق دارند برای نمونه هر باری که به ایران سفر نموده اند از قبر خمینی دیدن نموده اند و شعر برای خمینی سروده اند.
3 تشکیل نیروی مخفی و خیلی کارا برای رویاروی با تحرکات کردها و خنثی نمودن اقلیم کردستان توسط دولت ایران و همپیمانان عراقی ایران و دولت ترکیه این در یک جلسه محرمانه میان رجب طیب اردوغان و علی خامنه ای مطرح شده است.
قرار است وزارت اطلاعات رژیم ایران و وزارت اطلاعات ترکیه موسوم به میت در روزهای آینده دیدار کنند تا شاید بتوانند یک نیروی مشترک تشکیل بدهند برای رویاروی با کردها که به قول آنها باید خیلی از کردها را علیه خود کردها بسیج کنند این دو نیرو ی ضد بشری و برای این کار باید هر دو دولت همراه با دولت مرکزی عراق بودجه کلانی برای بهتر شدن کارهای این وزارت خانه مشترک 3 گوشه ای اختصاص داده بشود برای نیرو جزب کردن علیه کردها حتی باید جنگ مسلحانه علیه کردها در نظر گرفته بشود مثل کونتر گریلا.
4 کمک به مخالفین اقلیم کردستان چه در خارج وچه در داخل کردستان از نظر مادی و معنوی به این نیروها کمک بشود تا شاید حکومت اقلیم کردستان را فلج کنند وقتیکه حکومت اقلیم کردستان فلج شد آنگاه نیروی عراقی وارد منطقه میشوند و میتوانند کوه قندیل را به تصرف خود در بیاورند و به جنبشهای کرد حاضر در کوه قندیل خاتمه بدهند و اگر هم از این راه پیروز نشدند بر مسئولین اقلیم کردستان فشار بیاورند تا شاید علیه گریلاها به صف دشمنان ملت کرد به پیوندند تا اشغالکران کردستان  ترکیه و ایران خواب و خیال آسوده ای پیدا کنند.
بله سفرهای سیاستمداران ترک به ایران نه درباره مسائل اتمی و یا مسائل سوریه بلکه در مرحله ی اول در باره چگونگی برخورد با کردها بوده است اما رسانه ها آنچه حقیقت دارد منتشر نمیکنند و یا اینکه سیاستمداران مبتلا به جنون ضد کرد اجازه نمیدهند آنچه در پشت پرده در باره ملت کرد بحث شده است و بحث اصلی اشغالگران کردستان بوده است منتشر بشود.
//////////////////////////////
خلاصه برویم سر قضیه تاکتیک جدید دولت ترکیه در خاورمیانه  و خوابدیدن ترکها برای بازگشت به زمان عثمانی.
دولت ترکیه که خودرا سرخورده و مایوس میبیند که نتوانسته بود در پروسه ی آزادی سازی عراق در سال 2003 شرکت فعال را داشته باشد و  حزب کارگران کردستان را مسئول ممانعت از دخالت ترکیه در عراق میداند و بارها مسئولین ترک به این مسائل اشاره نموده اند و از این قضیه شکو داشته اند و آه و ناله سر داده اند اینبار برای آینده سوریه و ایران هیئت تشکیل داده است که به سرپرستی فردی بنام زکی ارجان که بخوبی بر زبانهای فارسی کردی  عربی ترکی و انگلیسی مسلط میباشند برای ارتباط با مخالفین رژیم ایران و رژیم سوریه یک هیئت 9 و 12 نفره متشکل از دو وزارتخانه وزارت اطلاعات و امنیت ترکیه موسوم به میت و وزارت خارجه ترکیه  مسئولیت دارند که با مخالفین دولتهای ایران و سوریه در ارتباط باشند تا این نیروها را به سوی خود هدایت کند تا از تحرکات کردها ممناعت ایجاد بشود و مثل عراق نشود در این دو کشور یعنی ایران و سوریه در آینده.
یک هیئت 12 نفره به سرپرستی زکی ارجان  که در اصل آذریتبار هستند و متولد ایران هستند و توسط سازمان امنیت ترکیه موسوم به میت آموزشهای لازم اطلاعاتی و سیاسی دیده اند برای نظارت بر اوضاع ایران تشکیل داده شده است که در ماه های گذشته این هیئت در چندین نشست جداگانه با طرفداران سلطنت طلب و مشروطه خواهان و جمهوری خواهان لایک دیدار و گفتگوه نموده اندو به مخالفین ایرانی قول همکاری مادی و معنوی از سوی دولت ترکیه داده شده است به شرطی که این نیروها بتوانند جنبشهای کرد متیع خود کنند و یا میان جنبشهای کرد اختلاف درست کنند تا تارومار بشوند که نتوانند خود را سازماندهی کنند که اجازه ندهند که پا را از حد بگذارند و نباید ایران و سوریه مثل عراق بشود که کردها قدرت سیاسی و نظامی پیدا کنند که خطری بلقوه برای ترکیه و هر 3 کشور محسوب میشوند که بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده است این هیئت چندین بار با رضا پهلوی و داریوش همایون دیدار نموده اند و با رضا پهلوی امضای تفاهمنامه بر اساس خواستهای دولت ترک امضا نموده اند که بنیاد نوروز بعنوان دفتر نمایندگی رضا پهلوی و مشروطه خواهان در ترکیه فعالیت میکند که با این نفرات که بر اوضاع ایران نظارت دارند در وزارت خارجه ترکیه و وزارت اطلاعات و امنیت ترکیه کار میکنند در ارتباط دائم هستند.
و دولت ترکیه کوشش و تلاش میکند که مخالفین رژیم ایران را زیر سلطه خود بکشاند و از آنها برای سیاستهای ضد کردی سواستفاده کند.
در این راستا رضا پهلوی از این هیئت  ترک خواسته است به سیاستمداران ترکیه بگویند که نباید اجازه بدهند به ایران حمله نظامی بشود و نباید اجازه بدهند ارتش و سپاه از هم به پاشند بعد از سرنگونی رژیم ایران بدست مردم ایران باید رضا و طرفداران مشروطه خواه با شیوه ی خمینی  بتوانند ارتش و سپاه را دست نخورده تحویل بگیرند تا از راه این نیروها بتوانند همه جنبشهای کردستانی  را سرکوب کنند و جلو هر نوع تحرکی از سوی کردها گرفته بشود توسط ارتش و سپاه.
زیر نظر همین هیئت 12 نفره افرادی هستند که بر زبان کردی بخوبی مسلط هستند در تمامی گردهمایهای کردها فعالانه  شرکت میکنند بعنوان آذربایجانی و آذریتباران ایرانی  اما در اصل برای جاسوسی برای دولت ترکیه در این گردهمایها شرکت میکنند.
 تمامی گفتها و بحثهای که در این گردهمایها مطرح میشوند توسط این مزدوران ظبط میشود و در اختیار وزارت خارجه و وزارت اطلاعات ترکیه موسوم به میت قرار میگیرد و آنها هم بعنوان تاکتیک فریبنده از این گفتها استفاده میکنند.
برای نمونه در کنفرانس استکلهم برای دموکراسی در ایران این هیئت شرکت فعال داشته است و به احتمال زیاد سازگارا در خدمت این هیئت قرار گرفته است و به نفع این هیئت ضد کردستانی خدمت میکنند.
و در این رابطه دولتمردان ترکیه تلاش میکنند که در آینده ایران و سوریه نقش اساسی را داشته باشند و بر همین اساس است که در صدد وابسته کردن گروه های ایرانی و سوریه به سوی خود میباشند و این همه تلاش و کار برای ضدیت با خواستهای بر حق ملت کرد میباشد در این کشورها  که سیاستمداران نژاد پرست ترک دست به آن زده اند.
و در باره اوضاع سوریه دولت نژادپرست ترک یک هیئت 9 نفره تشکیل داده است که یکی از موهرهای نامطلوب این هیئت برهان غلیون میباشد که برهان غلیون یکی از کسانی میباشد که سالها سال زیر نظر سازمان امنیت ترکیه موسوم به میت آموزشهای لازم دیده و در طول زندگیش که در فرانسه بوده است علیه کردها به نفع ترکیه شرکت فعال داشته است برهان غلیون.
این هیئت 9 نفره مسئولیت دارند که در داخل سوریه نفوذ دولت ترکیه  را قوی کنند که با مخالفین سوریه ارتباط داشته باشند و بر همین اساس است که شورای ملی سوریه در استانبول تشکیل شده که 100% در صد زیر نفوذ دولت ترک تشکیل شده است تا علیه  خواستهای برحق ملت کرد از راه این دستجاتهای وابسته به خود مقابله کنند سیاست مداران نژادپرست کور ترک.
رژیم نژاد پرست ترکیه بعد از امتحان همه گزینها علیه جنبش رهایبخش ملت کرد که استفاده نمود و با شکست روبرو شد خلاصه از راه دیگر وارد شد که این تحرکات بر اساس یک مطالعه منطقه ای و جغرافیای و ژیوپولتیکی و به این نتیجه رسیدند که با افزایش نفوذ خود در میان کشورهای عربی و اسلامی  میتواند مانع تحرکات جنبش ملت کرد بشود و در سال 2006 دولت ترکیه دست به یک تحرکات سیاسی مذهبی زد و با اخوان المسلمین هدست شد و کوشش و تلاش نمود تا در حرکتها و انقلابهای عربی که به بهار عربی  شناخته شده است نفوذ  خود را قوی کند در میان مردم عرب این مناطق از شمال آفریقا تا خلیج فارس نفوذ پیدا کنند و سیاستهای دولت ترکیه در آن مناطق پیرو بشود  و این همه کوشش و تلاش بیشتر برای جلوگیری از جنبش ملت کرد و دشمنی با ملت کرد میباشد که سیاستمداران ترک به آن دست زده اند.
از راه دیگر دولتمردان ترک برای اینکه ایالات متحده آمریکا را قانع کنند که این تحرکات بیشتر برای کم کردن نفوذ ایران  میباشد در منطقه و منزوی نمودن سیاستهای  رژیم ایران است و ایالات متحد آمریکا نیز به دولت ترک برای این تحرکات چراغ سبز داده است.
اما در واقع چنین نیست بلکه هدف سیاست مداران نژادپرست ترک بسیج منطقه ای و عربی اسلامی علیه کردها میباشد و کم کردن نفوذ کردها در میان جوانان روشنفکر عربی و کشاندن این روشنفکران به سوی سیاستهای کج و کوله دولت ترک میباشد.
در اصل دولت ترکیه توانسته است سیاستمداران ایالات متحد آمریکا را فریب بدهند و آنها را گول بزنند با کارهای که میکنند.
ترکها از این راه هم شکست خواهند خورد چرا چون این سیاست کهنه شده است امروز عصر تکنولوژی و عصر پشرفت و عصر ارتباطات میباشد و رسانهای کردی تا عمق خانه های عربها و ملتهای دیگر خاورمیانه چه از راه ماهواره ها و چه از راه اینترنت نفوذ خود را کرده است و حق و حقوق ملت کرد برای همه آشنا میباشدو فکر کنم روشنفکران عرب هم بر این امر واقع هستند که ملت کرد هم مثل ملتهای دیگر حق تعین سرنوشت خود را دارند.
و این را یاد آور میکنم این یکی از اساسیترین سیاستهای دولت ترکیه بوده و هست که دولتمردان ترک یک ایران قوی و قدرتمند نمیخواهند و یک سوریه قوی و قدرتمند نمیخواهند بلکه یک ایران ضعیف و ناتوان میخواهند که همیشه به ترکها محتاج باشند و در ضمن سیاست دولت ترکیه در قبال سوریه و حتی کشورهای دیگر عربی بر این اساس است که آنها همیشه ضعیف و ناتوان باشند و به ترکها محتاج باشند.
از سوی دیگر دولت ترکیه به ایلات متحد آمریکا قول داده است که برای کم کردن نفوذ روسیه در میان کشورهای عربی و کمک به تشکلهای ضد روسی در منطقه به سیاستهای ایالات متحده خدمت خواهند کرد به شرطیکه ایالات متحده آمریکا به ترکها کمک کنند تا جنبشهای کرد را سرکوب و نابود کنند اما این خیالی باطل بیش نیست که دولتمردان ترک دست به ان زده اند و با ملت کرد دشمنی دارند و نزدیک به 5600 کودک زیر سن قانونی کرد در زندانهای ترکیه بر سر میبرند و هیچ منبع حقوق بشر از این جنایتهای دولت ترک اعتراض نمیکنند.
و دولت ترکیه پشت تمامی انفجارهای که در روسی رویداده است توسط رژیم ترکیه سازماندهی شده است و حتی اسلحه و مهمات را در اختیار گروه های تروریستی و خرابکار که علیه روسیه میجنگند  توسط ترکها تامین میشود.
تحلیل سیاسی ما در آینده ادامه دارد در باره سیاست دولتهای اشغالگر که سرزمین کردستان را به اشغال خود در آورده اند و منابع زیر زمینی این سرزیمن که متعلق به ملت کرد میباشد میدزند .
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 28/4/2012
-----------------------
 
درخواست مسعود بارزانی جهت تقویت قوای نظامی پیشمرگه

کُردپا: اقلیم کُردستان برای آمادگی جهت هرگونه تهدید نظامی حکومت مرکزی عراق و کشورهای همسایه، درصدد تقویت قوای نظامی نیروهای پیشمرگه است.

برپایه‌ی گزارش وب‌سایت "نهرین‌نت"، رئیس اقلیم کُردستان در سفر دو هفته قبل به آمریکا با "عادل الحبیر"، سفیر عربستان در واشنگتن، دیدار و بر گسترش فوری روابط ریاض و اربیل تأکید کرد.سفیر عربستان در واشنگتن، دیدار و... بر گسترش فوری روابط ریاض و اربیل تأکید کرد.

نماینده‌ی "تام‌الاختیار" عربستان برای رابطه با بارزانی، درباره‌ی نحوه‌ی مقابله با حکومت مرکزی عراق و حمایت از نیروهای پیشمرگه و تسلیح آنان با مسعود بارزانی گفت‌وگو کرد.

خبرگزاری فارس، دیدار این دو شخصیت سیاسی و تبادل نظر میان آنها را فراتر از یک "دیدار پروتکلی" توصیف کرد.

در ادامه‌ی مواضع تهدیدآمیز اعراب علیه اقلیم کُردستان، روز گذشته "سامی العسکری" از رهبران ائتلاف دولت قانون به السومریه‌نیوز" گفت: دولت منطقه‌ی کُردستان باید تمام سلاح‌های سنگین تحت اختیارش را به دولت فدرالی تحویل دهد.

وی همچنین مدعی شد که نگرانی کُردها از تسلیح عراق، سیاست کلی و قدیمی کُردهاست و در مقابل این حق را به اهالی کرکوک، دیالی و موصل می‌دهد که از تانک‌های بارزانی بترسند.

در واکنش به این درخواست نماینده‌ی پارلمان عراق، قائم مقام وزارت پیشمرگه کُردستان سریعاً آن را رد و امری غیر ممکن تلقی کرد.

همچنین بنابه خبرهای تأیید نشده، رئیس اقلیم کُردستان از کشورهای اروپایی خواسته در مقابل تهدیدهای دولت مالکی، کُردها را به تانک و ضدهوایی تجهیز کنند.

اوایل سال جاری، مسعود بارزانی در پیامی نوروزی حکومت مرکزی عراق به رهبری نوری مالکی را به "سوق دادن عراق به سوی دیکتاتوری" متهم کرد.
ماده‌ی 140 قانون اساسی و حل و فصل مناطق مورد مناقشه و نیز وضعیت بودجه‌ی نیروهای پیشمرگه و صادرات نفت از خاک اقلیم به خارج از عراق، مهمترین موارد اختلاف اقلیم کردستان با حکومت مرکزی عراق است.--------------------------------

محکومیت یک شهروند سنندجی به 8 سال زندان


آژانس خبری موکریان

سرویس حقوق بشر
یک شهروند سنندجی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به حبس محکوم شد.
براساس اخبار رسیده به خبرنگار آژانس خبری موکریان در سنندج، یک شهروند اهل سنندج به نام خبات محمدزاده به اتهام همکاری با یک حزب مخالف نظام جمهوری اسلامی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به 16 سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 8 سال کاهش یافت.
گفته می شود خبات محمدزاده که بیش از دو ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر برده، هم اکنون در زندان مرکزی شهرسنندج دوران محکومیت خود را سپری می نماید.
--------------------------
لوس آنجلس تایمز: "اوباما غنی سازی تا 5 درصد ایران را پذیرفته است"
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  روزنامه آمریکایی، "لوس آنجلس تایمز" گزارش می دهد که دولت پرزیدنت اوباما اصل غنی سازی اورانیوم در ایران تا غلظت پنج درصد در صورت رعایت شرایط اعلام شده آمریکا از سوی رژیم ایران را پذیرفته است.
 "لوس آنجلس تایمز" افزود: اکنون احتمال آن می رود که اگر دولت ایران با بازرسی دایم و متناوب از تأسیسات اتمی ایران موافقت کند و خواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی را پایبند باشد، دولت پرزیدنت اوباما با غنی سازی تا حد پنچ درصد در ایران موافقت خواهد کرد.
 "لوس آنجلس تایمز" نوشت، در دور آینده مذاکرات ایران با دولت های بزرگ 5+1، این موضوع و شرایط  همراه آن به آگاهی جمهوری اسلامی خواهد رسید. یک مقام ارشد دولت آمریکا به "لوس آنجلس تایمز" گفت، اکنون امکان آن هست که گفت و گوها و مذاکراتی در مورد دادن اجازه غنی سازی پنج درصدی به ایران، انجام گیرد.
"لوس آنجلس تایمز" همچنین به نقل از آقای گاری سایمور نوشت، این موضوع که دولت آمریکا با ادامه کدامیک از بخش های برنامه اتمی ایران موافقت خواهد کرد، قابل مذاکره و گفت و گو است. "لوس آنجلس تایمز" ادعا کرد که حتی دولت اسرائیل نیز چراغ سبز نشان داده است که ممکن است با ابعاد کوچکی از برنامه اتمی ایران و ادامه آن موافقت کند.   

۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

آمریکا: حکومت ایران می خواهد حمله سایبری وسیع کندآمریکا: حکومت ایران می خواهد حمله سایبری وسیع کند
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  حکومت اسلامی ایران قصد دارد با یک سرمایه گذاری عظیم، به حمله سایبری علیه ایالات متحده و کشورهای دوست آمریکا در خاورمیانه دست بزند.
گروهی از متخصصان کامپیوتر در نشستی با اعضای کنگره ایالات متحده نسبت به احتمال حملات سایبری از سوی ایران به سامانه های کامپیوتری آمریکا هشدار دادند.
آقای ایلان برمن، نایب رییس شورای امور خارجه ایالات متحده در این زمینه گفت: «حکومت اسلامی ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری عظیمی چه در زمینه دفاع و چه در زمینه حملات سایبری انجام داده است». وی افزود: «هم اکنون رهبران حکومت ایران به شکل فزاینده ای توجه خود را به روی جنگ سایبری، به عنوان راهی برای اقدام علیه ایالات متحده متمرکز کرده اند».
آقای پاتریک میهان، رییس کمیته امنیت ملی کنگره ایالات متحده نیز، نسبت به خطرات سایبری حکومت ایران هشدار داد و گفت: «در حالی که برنامه اتمی حکومت ایران همچنان بر آتش تنش میان تهران و غرب می دمد، باید نسبت به احتمال اقدام رژیم به حملات سایبری نیز هوشیار بود».
به گفته این نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا، جمهوری اسلامی بیش از یک میلیارد دلار در زمینه بالا بردن قابلیت های سایبری خود سرمایه گذاری کرده است.
آقای میهان گفت که پس از مشورت با برخی کارشناسان در خاورمیانه، به این جمع بندی رسیده است که حکومت ایران "مخرب تدین و بد اندیش ترین" بازیگر در صحنه منطقه است، و همچنان به عناد و دشمنی با ایالات متحده و شرکای آن در منطقه، به ویژه اسرائیل ادامه می دهد.
این ها در حالی است که در دو سال گذشته، دستکم دو حمله سایبری بزرگ به سامانه های صنعتی ایران انجام شده است.
یادآوری می کنیم که حکومت ایران از چند پیش گروهی را تشکیل داده به عنوان "ارتش سایبری" که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می کند. این گروه تا کنون مسئولیت حملات سایبری به چند تارنمای مخالفان حکومت و رسانه های خارجی را به عهده گرفته است
//////////////////

مجازات اعدام در ايالت کانيتيکت آمريکا لغو شد

مجازات اعدام در ايالت کانيتيکت آمريکا لغو شد. فرماندار اين ايالت اين قانون را امضا کرد.

//////////////////
دور جدید سرکوب جوانان به دلیل پوشش آغاز شد
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  رییس پلیس تهران، سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا گفت که به زودی دور جدید برخورد با افرادی که او آنها را "بد حجاب" و "بد پوشش" خواند آغاز خواهد شد.
ساجدی نیا گفت در این طرح، علاوه بر مردم، با تولید کنندگان و مغازه دارانی نیز که لباس های به گفته او "ناهنجار" تهیه و توزیع کنند، برخورد خواهد شد.
همه ساله در آستانه فصل گرما، طرح هایی این چنینی با عناوینی چون "امنیت اخلاقی" در ایران اجرا می شود و طی آن، هزاران تن از جوانان دستگیر می شوند و رژیم به آزار و اذیت آنها می پردازد.
این در حالی است که دیپلمات های رژیم در کشورهای دیگر به خوشگذرانی مشغول هستند و نه تنها به استخرهای مختلط می روند، بلکه در آنجا به آزار و اذیت دختر بچه ها نیز می پردازند.
نولند: ایران فوراً کبودوند را آزاد کند
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در سال های گذشته، با صدور بیانیه ای خواهان آن شدند که رژیم ایران، خانم نرگس محمدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران را "فوراً و بدون قید و شرط " آزاد کند. نرگس محمدی که به شش سال زندان محکوم شده، هفته گذشته به زندان منتقل شد.
همزمان، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، خانم ویکتوریا نولند نیز از حکومت ایران خواست که حدود 90 روزنامه نگاری را که در زندان های رژیم به سر می برند، آزاد کند.
خانم نولند به ویژه به  نام آقای محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار کرد و رییس "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" اشاره کرد که پنج سال است زندانی است و چند بار نیز در زندان سکته کرده است.

آمریکا خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند شد

سایت ندای آزادی: ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده از حکومت ایران خواست هر چه زودتر محمد صدیق کبودوند و حدود ۹۰ روزنامه نگار دربند ایرانی را آزاد کند.
خانم نولاند در ابتدای جلسه مطبوعاتی روز پنجشنبه (۲۶ آوریل - هفتم اردیبهشت) گفت آقای کبودوند از سال ۲۰۰۷ به خاطر تهیه گزارش از شکنجه در زندان های ایران و نقض حقوق بشر در کردستان در زندان اوین به سر می برد و در سال ۲۰۰۸ به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
او در ۳۰ بهمن سال گذشته توانست بعد از نزدیک به ۴ سال زندان بدون مرخصی، به دیدار فرزندش برود. آقای کبودوند پیش از دیدار فرزندش دست به اعتصاب غذا زده بود و مقامات ایران برای اینکه او بتواند با فرزندش دیدار کند، شرط گذاشته بودند که وی به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد.
سازمان عفو بین الملل نیز روز جمعه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) در اطلاعیه ای خواهان آزادی آقای کبودوند شده بود.
در این اطلاعیه آمده بود: "مقامات ایران باید هر چه سریعتر محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و به او اجازه دهند پسر ۲۲ ساله خود را که به شدت بیمار است، ببیند."
پیش‌تر گزارش شده بود فرزند آقای کبودوند به سرطان مبتلاست.
پریناز باغبان حسنی، همسر آقای کبودوند نیز قبلا گفته بود خود آقای کبودوند هم از شرایط جسمانی خوبی برخوردار نیست و وی سه بار سکته ناقص قلبی و مغزی کرده است.
آقای کبودوند از زمستان سال ۱۳۸۲ نشریه "پیام مردم" را به دو زبان کردی و فارسی در تهران و استان‌های کردنشین ایران منتشر می‌کرد و در فروردین سال ۱۳۸۴ "سازمان حقوق بشر کردستان" را تشکیل داد.
او در سال‌های گذشته برنده چند جایزه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و روزنامه‌نگاری شده است.
آقای کبودوند در مراسم سال ۲۰۰۹ "جوایز مطبوعات بریتانیا" به عنوان "روزنامه‌نگار بین‌المللی سال" برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه "هلمن–همت" سازمان دیده‌بان حقوق بشر به او داده شد.
همچنین سال گذشته تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ آقای کبودوند را به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل به کمیته اهدا کننده این جایزه معرفی کرده بودند.
ویکتوریا نولاند در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماه مه، هر روز از یکی از روزنامه نگاران زندانی یاد می کند.
/////////////////////
به نمایه ی کشور کوردستان زادگاه نیاکان خویش خوش آمدید .


ما کوردها پس از مادها و شکست از کوروش پادشاه فارس ، تاکنون زیر سلطه ی چپاولگران ، غارتگران و ستمگران دولت های فارس ، یونان ، مغول ، عرب ، ترک عثمانی و ارمنی بوده و هستیم و چند هزار سال است که برای رهایی و به دست آوردن آزادی با دشمنان خود مبارزه کرده و در این راه با همه ی توان و نیروی خویش جنگیده و مبارزه و جانفشانی های بسیاری کرده و از جان و مال و هستی خویش گذشته است ، بارها و بارها و همواره نیز شکست خورده و در نتیجه تبعید و زندانی و اعدام به صورت تکی و یا 
گروهی حاصل مبارزه ی او تاکنون بوده است ، ولی باز با وجود همه ی اینها تن به خفت و خواری و کرنش کردن در برابر دشمنان خود نداده و دست از مبارزه بر نداشته است . نگارنده و کشاینده ی این نمایه با احترام و گرامی داشت یاد تمام جانباختگان راه آزادی و با الگو گرفتن از همه ی عزیزان مبارز جانباخته ی راه رهایی مردم و سرزمین کوردستان ، این نمایه را گشوده است ، تا بخشی از ادامه دهندگان راه آنها تا رسیدن به رهایی و آزادی باشیم . نگارنده نیز خود را یکی از این مبارزان راه پر فراز و نشیب آزادی گذشته و حال کوردستان می داند که در حد نیرو و توان خود برای رسیدن به این آرزوی دیرینه ی ملت ستمده ی خویش از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد کرد ، حتی اگر این مبارزه به بهای جان او تمام شود . پس نگارنده با آگاهی به تمام خطرات چنین اقدامی قدم در این راه گذاشته و از هیچ نیروی کوچکترین واهمه و ترسی به خود راه نخواهد داد . و در برابر همه ی دشمنان ملت خویش ایستاده و پا پس نخواهد کشید . در این راستا هم لازم می بینم که چند نکته را توضیح داده و یادآوری کنم . 1 ـ کسانی هستند که در همان برخورد نخست ، با دیده ی مشکوک به این نمایه نگاه می کنند و این پرسش برای آنها پیش می آید و می پرسند و حق هم دارند که بپرسند که اگر این نمایه برای (( کشور کوردستان )) است ، پس چرا فارسی بوده و به زبان کوردی نوشته نشده است ؟ پاسخ این پرسش این است که بیشتر تحصیل کنندگان از جمله خود من بنابر سیاست فارسی سازی ، فارسی می دانند ، ولی همه ی آنها کوردی را به اندازه ی فارسی بلد نیستند ، هر چند نقطه ضعف به حساب می آید ، ولی ما را از هدف خود که همان کشور کوردستان است ، باز نمی دارد . 2 ـ پرسش دیگری که شاید پرسیده شود ، این است که چرا نام این نمایه (( کشور )) است ؟! پاسخ این پرسش این است که واژه های (( ولات )) ، (( حریم )) ، (( اقلیم )) هر سه عربی است . ولی واژه ی (( کشور )) کوردی است که با زبان فارسی هم مشترک است . بنابراین من این واژه ی کوردی ـ فارسی را به واژه های عربی ترجیح می دهم . 3 ـ انگیزه ی باز کردن این نمایه این است که نمایه دار ( ادمین ) نمایه ای که هدف او بی پرده پوشی کشور کوردستان باشد را ندیده است . 4 ـ از همه مهمتر اینکه هیچ یک از رهبران کورد تاکنون به دلایل گوناگون در هیچ یک از روزنامه ها ، گروهها و سازمانهای ـ گذشته و حال ـ کوردی اشاره ای سر راست و بدونه گوشه و کنایه به داشتن کشوری به نام کوردستان نکرده اند ، هرچند که شاید در دل چنین خواستی داشته باشند ، ولی شعار آنها همواره فدرالی شدن ایران و بودن در سایه و چهارچوب کشور ایران بوده است و با این شعار با دشمنان اهریمنی خود به مبارزه برخاسته اند . ولی از آنجا که هیچ فارسی به چنین چیزی معتقد نیست ، ما را با خود برابر نمی داند و همواره برده و بنده و زیر دست می خواهد و هویت و ملیت و زبان ما را به رسمیت نمی شناسد . پس همانگونه که یک ضرب المثل نه چندان کهن که می گوید : (( فارس خوب و آخوند خوب هر دو را تنها در گور می توان یافت . )) اعتماد کردن و گفتگو بر سر آزادی کوردستان بی معنی و بی مفهوم است . 5 ـ دارا شدن کشور کوردستان نخستین حق انسانی ماست . چرا که ما کوردها تنها مردمی هستیم که با داشتن بیشترین جمعیت در خاورمیانه هنوز دارای کشور خویش نشده ایم !؟و این کمبود بیش از هر چیزی به کم کاری و ساده انگاری و نبود خودباوری خود ما بر می گردد ! 6 ـ داشتن کشور کوردستان هیچگاه به معنی به رسمیت نشناختن فرهنگ ها و مردمان دیگر نیست ، بلکه درست بر عکس با به رسمیت شناختن مردمان دیگر است که می شود به گوناگونی فرهنگی پی برد و فهمید که تو هم یکی از گونه های مردمان جهان هستی ، نه بیشتر و نه کمتر . 7ـ نمایه دار ( ادمین ) عضو هیچ یک احزاب و گروه و سازمان کوردی و غیره کوردی نیست ، ولی هیچ محدودیتی برای دیدگاهها ، سازمانها و گروههای دینی و سیاسی کوردی و اظهار نظرهای سازنده ی آنها وجود ندارد . نوشتن به هر زبانی آزاد است . 


همواره زنده ، پاینده و آزاد و سرفراز باد کوردستان و همه ی آزادی خواهان در سراسر جهان . 

------------------------------------
خبرهای کوتاه از سوئد

برنامه ای برای کمک به زنانی که مورد خشونت قرارمی گیرند

درروزپنجشنبه ، برنامه ای از سوی شهرداری استکهلم معرفی شد که به گفته ی معاون شهرداری در زمینه ی خدمات اجتماعی Anna König Jerlmyr از حزب مودرات، هدف آن علاوه بر جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان درخانواده، کمک به کودکانی خواهدبود که شاهد این خشونت هستند و همچنین مردانی که این خشونت ها را اعمال می کنند. این برنامه به این دلیل که راه حل های مشخصی را نشان نمی دهد، موردانتقادقرارگرفته است. Anna König Jerlmyr  درپاسخ به این انتقادها می گوید که می توان راهکارهای مختلفی را ارائه داد، اما اهمیت نه دراین راهکارها بلکه در تلاشی ست که دراین راه می شود. او این مبارزه و تلاش را کاستن از شمار کسانی می داند که درچنین خشونت هایی زندگی می کنند و کسانی نیز که خود دست به خشونت دردرون خانواده می زنند.
یکی از کسانی که نسبت به این برنامه انتقاددارد، یکی دیگر از معاونان شهرداری،  Roger Mogert  ازحزب سوسیال دموکرات است. به نظر او، خود فکرخوب است، اما هیچ راه حلی را نشان نمی دهد. او می گوید که این برنامه به اهداف قابل دست رسی و یا به کسانی که بتوانند راه حل نشان دهند یا بودجه ای را تامین کنند، ربط پیدانمی کند. به نظر او به جای اجرای یک برنامه ی جدید، می توان پول و بودجه ی بیشتری را دراختیار نهادها و مراکزی قرارداد که برای کمک به زنانی که مورد خشونت قرارمی گیرند، فعالیت می کنند. او دراین زمینه ازجمله به تامین خانه های امن برای این زنان و تقویت تیم های زنانی که دراداره خدمات تامین اجتماعی با چنین زنانی کارمی کنند، اشاره می کند.
در SKR،  Kvinno- och Tjejjourers riksförbund  اتحادیه ی سراسری مراکز کمک های اظطراری به زنان، ازاین برنامه استقبال شده، اما تاکیدشده است که این برنامه  فاقد راهکارهای پیشگیرانه است. همچنین با اشاره به یکی ازهدف های این برنامه که کمک به مردانی ست که در خانه مرتکب خشونت می شوند نیز گفته شده که این گونه اقدامات پیش ازاین انجام شده و هیچ نتیجه ی مثبتی نشان نداده است.
ماریا رشیدی ماریا رشیدی، یکی از مسئولان انجمن حق زنان که درجهت کمک به زنانی که مورد خشونت و آزارقرارمی گیرند فعالیت می کند نیز نسبت به چنین برنامه هایی خوش بین نیست.گفتگو با ماریا رشیدی
محمدعقیلی

محمدعقیلی

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


بازداشت دو نفر مظنون به قتل یک دختر جوان در لندسکرونا


حکم بازداشت یک پسر نوجوان و زنی که دررابطه با قتل یک دختر ١٩ ساله  درلندسکرونا دستگیرشده بودند، امروز در دادگاه لوند، صادرشد. آنها مظنون به قتل و ماریا رشیدی مشارکت درقتل اوهستند. جسد این دختر ١٩ ساله که با ضربات کارد به قتل رسیده، روزدوشنبه درمحل زندگی اش پیداشد. عصر همان روز پسر ١۶ ساله و روزچهارشنبه نیز زن ٣٩ ساله، دستگیرشدند. هردوی آنها، دست داشتن دراین قتل را ردکرده اند. پلیس این دونفر را از بستگان نزدیک این دختر معرفی کرده است.
درپی این ماجرا، برنامه ای درروزپنجشنبه ازسوی شهرداری استکهلم برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان توسط مردان خانواده معرفی شد.
درگفتگویی با ماریارشیدی، از مسئولان انجمن حق زنان در استکهلم، نظرش را درمورد این برنامه پرسیده ایم.گفتگو با ماریا رشیدی
درباره ی اقدام شهرداری استکهلم، در برنامه ی روز دوشنبه ی پژواک بیشترخواهیدشنید.
/////////////////////
امروز ناگاهان ویدئوی منتشر شده بر روی اینترنت متعلق به عزت ابراهیم نایب رئیس جمهوری سرنگون شده و نابود شده پیشین عراق صدام گوربگور آنهم با اونیفورم نظامی بر اساس اطلاعات دقیق در باره وجود جا و مکان عزت ابراهیم در ترکیه بر سر میبرند و از سوی نیروهای امنیتی ترکیه حمایت میشوند