Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

پیام دفتر حزب لیبرال دموکرات کردستان بمناسبت فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زنان. گرامی باد 8 مارس روز جهانی زنان ستمدید جهان و بخصوص زنان میهنمان ایران و میهن عزیزمان کردستان اسیر.

پیام دفتر حزب لیبرال دموکرات کردستان بمناسبت فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زنان. گرامی باد 8 مارس روز جهانی زنان 


ستمدید جهان و بخصوص زنان میهنمان ایران و میهن عزیزمان کردستان اسیر.

زنان این روز را انتخاب نموده اند تا به کوردلان و نادانان مذهبی بگویند که میان زن و مرد به هیچ عنوان هیچ فرقی وجود ندارد زنان این روز را برای مطالبه حق طلبانه خود انتخاب نموده اند تا به کوردلان و مذهبیون کور بکویند زن و مرد هردو ترازوی جامعه هستند و به هیچ عنوان میان این دو هیچ فرقی وجود ندارد. امروز با روز روشن به زنان انواع توهینها میشود مذهبیون زنان را ناقص العقل توصیف میکنند و با روز روشن به زنان توهین میکنند و این کلمه خودش یک نوع توهینی بزرگ است به انسان و انسانیت که مذهبیون بر زبان میآورند و زنان را تحت وحشیانه ترین اذیت و آزارهای روحی و روانی قرار میدهند آن هم تحت نام احکام خیالی و پوشالی مذهبی مثل وعده دادن به یک کودک که اگر گریه نکند به ویی نقل و شیرینی میدهند وعده های خیالی و پوشالی بهشت خیالی و به هیچ عنوان وجود ندارد و نداشته است تو انسانی که با وعده شیرینی و نقل مؤدب باشد او را مؤدب جلو نمیدهید.و زن و مرد هردو نیاز اساسی به یکدیگر دارند و باید این نیازمندیها بر اساس مهربانی دوستی همیاری و همکاری و برابری کامل باشد مثل محبت به یکدیگر کمک به یکدیگر در تمامی امور زندگی شریک بودن در غم و شادی با هم بودن و کمک به یکدیگر در کارهای خانه دوست بودن و دوست داشتن. کوردلان مذهبی زنان را مورد ظلم و ستم قرار میدهند در سرتاسر این کیتی پهناور اما نمیدانند که علم امروزی تفکر غلط مذهبیون را رد میکند و زنان از مردان از نظر تیزهوشی تیزهوشترند و زودتر از مردان درک میکنندو میبینند. در جامعه بدون مشارکت فعال زنان در امور سیاسی و اجتماعی جامعه در حالت فلجی قرار میگیرد. مردم شریف و قدردان کردستان اسیر در سرتاسر کردستان مردم مهاباد مردم سنه مردم مریوان بانه و بوکان و نقده و سردشت و ارومیه و کامیران و پاوه و نوسود و جوانرود و روانسر و بخصوص مردم دلیر و شجاع کرمانشاه و مردم عزیز سنجابی و مردم شاه آباد و کرند و ایلام و سرپولذهاب و قصرشیرین امروز 8 مارس روز جهانی زنان ستمدید جهان است بخصوص زنان میهنمان که تحت نام مذهب مورد اذیتها و آزارهای مکرر قرار میگیرند و گرفته اند از سوی مذهبیون کور و خانه گمان و بی ایمان به انسان و انسانیت شما شاهد خبرهای تلخ و آزار دهنده زنان میهنمان هستی و بوده اید که هر روز در تیتر روزنامه ها قرار دارند که هر دو روز یکبار یک زن خود را قربانی نابرابریهای اجتماعی و سیاسی امروز ایران مذهب زده میکنند و دست به خود سوزی و خودکشی میزنند بلی زنان قربانی انقلاب اسلامی شدند .

حال به پرازیم به بند و ماده های قوانین و حقوق زنان در برنامه و اساسنامه حزب لیبرال دموکرات کردستان ایران.

برابری کامل میان زنان و مردان در همه ی زمینه ها .

1= حق انتخاب کردن و انتخاب شدن با اراده خویش بدون دخالت دیگری.

2= حق تصدی هرمقام و مشارکت فعال در امور سیاسی و اجتماعی آزادانه بدون دخالت دیگری و بدون نیاز به اجازه دیگری.

3=حق انتخاب همسر دلخواه خویش بدون نیاز به اجازه پدر و یا مادر و یا برادر و یا هر کسی دیگر.

4= حق رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری.

5= حق برخورداری از کلیه ی امکانات آموزشی و پرورشی آزادانه با اراده خویش و بدون نیاز به اجازه دیگری.

6=حق انتخاب دلخواه خویش برای لباس پوشیدن و حق آزادانه انتخاب پوشش با اراده خویش و بدون نیاز به اجازه دیگری و یا مورد سئوال قرار گرفتن اگر چنانچه کسی آمد و از نوع لباس پوشیدن از زنان ایراد گرفت طبق قوانین آزادیهای فردی ویی را مورد محاکمه قرار خواهد گرفت هیچ کس حق ندارد به حیثیت و کرامت دیگران به هیچ عنوان توهین و یا آزادی دیگران را برهم بزند هر فرد حق دارد در سن 18 سالگی خود راه را برای آینده خویش انتخاب کند در این باره باید اگر کسی نیاز به کمک داشته باشد با مشاور اجتماعی تماس بگیرد برای حل مشکلات خود.

7= تشکیل دادگاه ویژه زنان برای بر رسی جرایم.

8= زنان حق دارند در هنگام طلاق گرفتن بچه هایشان پیش زنان باشد تا سن 18 سالگی و باید زنانی که از همسرانشان به دلایل گوناگون طلاق گرفته اند از کمک هزینه اجتماعی برخوردار باشند و باز زنان و تمامی مردم جامعه از حق بیمه اجتماعی برخوردار باشند بدون هیچ نوع تبعضی باید کلیه افراد جامعه از کمک هزینه اجتماعی برخوردار باشند.

9= برچیدن کتابهای مذهبی و تفکرهای مخرب در مدارس و باز نویسی کردن کتابهای درسی بر اساس انسان و انسانگرا.

10= ما به هیچ عنوان هیچ مذهبی را به رسمیت نمیشناسیم و به هیچ عنوان امتیاز ویژه ای به هیچ مذهبی نمیدهیم و تبعیض میان مذاهب گوناگون را موردود میشماریم و به هیچ عنوان نهادهای مذهبی از کمک مالی دولتی برخوردار نخواهد شد و نمیشوند.

11= آموزش و پرورش بر اساس لیبرال دموکراسی و حقوق بشر و گام عملی برای پیشبرد دموکراسی در جامعه و رعایت کلیه ی ماده های حقوق بشر سازمان ملل متحد و احترام به انسان و انسانیت.

12= درست کردن امکانات رفاه اجتماعی برای کودکان و باید کودکان تا رسیدن به سن 17 سالگی از کلیه ی امکانات اجتماعی رایگان برخوردار باشند مثل مسافرت رفتن رایگان غذا در مدارس رایگان کتابهای درسی رایگان همه چیز باید برای کودکان تا رسیدن به سن 17 سالگی رایگان باشد برخورداری از انترنت رایگان در کتابخانه ها.

درست کردن یک خانه رایگان برای کودکان بی سر پناه باید این کودکان از کلیه ی امکانات اجتماعی رایگان برخوردار باشند و منع هر گونه کار کشیدن از کودکان باید ممنوع باشد اگر کسی بخواهد و یا از کودکان کار بکشد طبق قوانین کودکان مجازات و محاکمه میشود و جرمش خیلی سنگین است اگر از کودک کار کشیده بشود و یا هر نوع سؤاستفاده از کودکان جرمش خیلی سنگین خواهند بود.

13= رعایت کامل حقوق بشر و احترام به تکتک افراد جامعه و سر از پا نشاختن در میان مردم و ملت و باید همه از حقوق متساوی و برابر برخوردار باشند بدون هیچ نوع تبعیضی باید با یک دید به مردم نگاه کرد آن هم از دیدگاه انسان و انسانیت.

14= زنان حق دارند برای خویش همسر را انتخاب کنند و آزادانه از همسرانشان جدا بشوند بدون دخالت دیگران اگر چنانچه مردی زن خود را کتک بزند جرمش خیلی سنگین خواهد بود زندان به اضافه پرداخت هزینه کلانی که بر توان آن بر نخواهند آمد.

15= حقوق فردی هر فرد در جامعه از کلیه ی حقوق انسانی و فردی خویش برخوردار خواهد بود مثل آزادی بیان آزادی اجتماعات آزادی صنفی آزادی اتحادیه های کارگری و آزادی مطبوعات حق انتقاد کردن از دولت آزادانه اما بدون هیچ حرف توهین آمیزی در این باره باید درس و آموزش ادب و فرهنگ بکار بردن انتقاد و پاک کردن کینه توزی در جامعه و پرداختن به حل مشکلات جامعه در این باره نیاز اساسی به آموزش و پرورش سالم دارد جامعه.

16= آزادی تشکیل احزاب بر اساس قوانین دموکراسی و بدون هر نوع خشونتی ما با هر نوع خشونتی مخالف هستیم باید همه چیز بر اساس گفتگو و تبادل نظر حل و فصل بشود

همه از این حق برخوردار هستند که برای تشکیل حزب و یا هر دستجاتی آزادی باشند اما باید به آزادی دیگران لطمه نزنند و آزادی دیگران را برهم نزنند.

17= از دیدگاه ما پسر فلان شیخ و فلان خلیفه و یا فلان ملا کدخدا هیچ اعتباری ندارد هر انسانی که با توان باشد او اعتبار دارد شاید این فرد پسر یک خانواده فقیری باشد برای ما انسان مهم است تا ارث و وارث و باید تمامی کسانی که بخواهند در امور سیاست شرکت کنند حد اقل 10 سال و تا 15 سال تجربه زندگی کار را داشته باشند و با کارگر عادی و تمامی زندگی کارگران آشنائی کامل را داشته باشند در غییر این صورت نمیتواند در امور سیاست شرکت کند و یا مسئول امور اجتماعی بشود.

18= باید تمامی کارگران از کارگر عادی خیابانی گرفته تا کارگرانی که کار رسمی دارند از یک حقوق برخوردار باشند و از ساعت 07 صبح تا 16.00 کار کنند در غیر این صورت هرکارگری بخواهند اضافه کاری کند و یا اگر کسی آمد و یک کارگر را در میدان با خود برد برای کار گردن از او اضافه کاری بکشد طبق قوانین کارگری صاحب کار جریمه میشود و باید در مقابل هر یک ساعت حق 3 ساعت به پردازد. و باید تمامی کارگران چه کارگران خیابانی و چه کارگرانی که کار رسمی دارند از حق بیمه اجتماعی برخوردار باشند برای ما و از دیدگاه ما کارگران احترام بزرگی دارند چرا چون آنها سازنده کشور و آینده هستند.

19= زنان بار دار باید هنگامی که باردار هستندو 4 ماهه شد در خانه باشند با پرداخت کامل حقوقشان و باید زنان و مردان در محیط کار از حقوق متساوی برخوردار باشند هر شرکتی و یا کارخانه ای بخواهد در میان زنان و مردان تبعیض قائل بشود در باره حقوق ماه هانه طبق قوانین برابری انسانها محاکمه میشود و اگر این کار را تکرار کند اموالش مصادره خواهند شد.

20= همه باید از حقوق متساوی و برابری کامل برخوردار باشند. و پرداخت در صدی از حقوق برای کمک به بیکاران و کسانی که توان کار کردن به هر دلایلی ندارند و در این باره باید دولت شرکتهای بیشتر و کارخانه های بیشتر را در کشور به راه به اندازند تا مردم بیکار نباشند و کار و شغل برای مردم . در باره دانشجویان باید داشنجویان از خوابگاه رایگان برخوردار باشند و امکانات رفاه اجتماعی برای دانشجویان و کار آموزی برای داشنجویان تا با محیط و زندگی کارگری آشنا بشوند.

زند باد برابری یکسانی

سلام بر آزدی سرنگون باد تنگنظری و کوته فکری

دفتر حزب لیبرال دموکرات کردستان ایران
سپاس فراوان
ساموئیل کرماشانی

----------------------------------- ترس و وحشت رژيم درمانده از چهارشنبه سوری

رژيم درمانده اسلامی در وحشت از اعتراضات ضد حکومتی جوانان در چهارشنبه سوری از هم اکنون تدابير سرکوبگرانه را در پيش گرفته است.
خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به انجام رفتارهای هنجارشکنانه کنند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود ، گفت: بر اساس هماهنگی با مسئولان قضایی این افراد تا پایان نوروز بازداشت شده و هیچ اغماضی در برخورد با این افراد صورت نمی گیرد.
گزارش بی بی سی: فرمانده نیروی انتظامی گفته است که پلیس با تجمعات مردم در شب چهارشنبه سوری مقابله خواهد کرد.
احمدی مقدم گفته است "پلیس مخالف تخلیه هیجان و شادی مردم نیست" اما، به گفته او، برخورد پلیس با مردم به منظور جلوگیری از سو استفاده "اشرار" خواهد بود.
او در ادامه گفت افرادی که "به دلایلی همچون سلب آرامش مردم" در شب چهارشنبه سوری بازداشت شوند، تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند ماند.
فرمانده پلیس تهران گفته است که کشفیات مواد محترقه و مواد اولیه ساخت انواع ترقه در سال جاری به ۱۶ تن رسیده است. سال گذشته (۱۹۸۹) پلیس نه تن انواع مواد محترقه کشف و توقیف کرده بود.
--------------------------- کرمانشاه دوباره رکورد زد؛ مقام دوم خودکشی کشور

به گزارش کرمانشاه پست استان کرمانشاه پس از تهران بالاترین تعداد خودکشی کشور را داراست . سعداله مرادی معاون مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در همایش سراسری خودکشی در مورد بیشترین و کمترین فراوانی خودکشی استان‌ها در سال ۲۰۱۰ بر اساس نتایج یک تحقیق گفت:کرمانشاه با ۲۴۷ نفر بعد از تهران بیشترین فراوانی و استان‌های سمنان و خراسان جنوبی کمترین فراوانی را ثبت کرده اند.
معاون مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بالاترین نرخ مرگ های مشکوک به خودکشی را در استان های ایلام ،لرستان و کرمانشاه (هرکدام ۱۳ نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت) و همدان اعلام کرد . بنابراین گزارش استان های هرمزگان ، سیستان و بلوچستان و یزد پایین ترین نرخ مرگ‌های مشکوک را دارا می باشند .
مطابق این تحقیق همچنین کرمانشاه پس از ایلام و همدان بالاترین نرخ مرگ های مشکوک به خودکشی مردان را بخود اختصاص داده است .
لازم بذکر است کرمانشاه پس از استان البرز بالاترین نرخ بیکاری کشور را داراست .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر