Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ اسفند ۲۰, شنبه

به چه کسی میگویند آزاد اندیش؟


به چه کسی میگویند آزاد اندیش؟  و یک آزاد اندیش باید چطور به اندیشد؟آزادی نامی عمیق و پرمعناست که هر کسی که دم از آزادی بزند باید اول خود را آزاد کند از قید و بندهای که او در اسراتش میباشد خود را درک کند سبک کارش را بیابد شعور خود و شعور دیگران را بشناسد و از خانواده خود یعنی جامعه کوچک خود شروع کند وقتیکه دانست که نتیجه بخش است آنگاه به جامعه بزرگ بیاید با دست پر و ادعای آزادی و آزاد اندیشی بکند با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی
///////////////////////////

تعدادی کور دل بیسواد نادان  چند روزیست علیه وب سایت ما تبلیغ میکند در رومهای پالتالک و حتی در فیسبوک  ما هم قول داده ایم در آینده نزدیک تمامی مشخصاتشان را بر روی اینترنت پخش کنیم.
دوستان و یاران راه آزادی توجه کنید که در روزهای آینده مشخصات پاسداران سیاسی که علیه وب سایت بنده لجنپراکنی میکنند منتشر میشود مشخصات عبارتند از آی پی آدرس نام و مشخصات ویندوز کد ویندوز نام و نام خانوادگی انگیزه سیاسی تاریخ تولد آدرس خانه آنها با چند زبان بر روی اینترنت پخش خواهند شد مسئولیتش به گردن خود این کثافاتها خواهند بود که دست به گوهخوری میزنند علی وب سایت ما
----------------------------
آخوندها و مذهبیون کور


تجاوز  همان مقاله میباشد که خلقیات ایرانی و روانتجاوز دیده
آخوند و آخوند اندیشان کور ما تنها  آخوند عمامه بسر نداریم بلکه از آخوند عمامه ای بدتر داریم  در عرصه ی سیاست آمروزی  البته تمام سیاسیون دستخوش آخوند اندیشان شده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر