Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ فروردین ۸, سه‌شنبه

خر سواران در راهند سرنوشتشان در خاکند هرچی جنایت کردند پیشه باید روزی در پای بنیشه
خر سواران در راهند سرنوشتشان در خاکند هرچی جنایت کردند پیشه باید روزی در پای بنیشه
راستش خیلی دلم میخواست در مورد این عکس مطلب بنویسم حالا بعداً حتما دل به دریا میزنم و مطلبی در خور حال و روزمان و این عکس بسیار پر معنا مینویسم هر کس را هم رنجور کرد پوزش را خواهم گفت اما حقیقتی در این خر وخرسوار نهفته که نگو ونه پرس چه کسی حضرت ایت الله العظمی امام خمینی و جانشین (خر سوارمکرمش ) حضرت ایت الله امام خامنه ای ولی امر خران جهان را بر این خر پر مدعا نشانده است ،وحال هر از چندگاهی هم عرعری میکند آیا خود خر راضی به این خرسوار نبوده است ؟ اگر پاسخ منفی است پس چرا هیچ تلاشی برای بر زمین انداختنش نمی کند؟
در حال نوشتن و اتمام مطلب بودم پشیمان شدم و شروع کردم با بسیار ملحظات به نوشتن در دل خودم گفتم هر چه بادا باد حال که ما را می برد باد . واینگونه ادامه دادم . امیدواریم به ریش و قبای کسی برنخورد اگر این پالان را برازنده خود نمیدانیم برای از تن بدر آوردنش همت کنیم و این نام خریت را از شناسنامه مبارک خودمان پاک کنیم .
روزگاری نه چندان دور پالان دوزانی پالان از بر خود دوختند دیگرانی برای این دوخت ودوز کمک وهمکاری کردند پالان دوزان پالان جهالت برتن خود بکردند در اون اوضاع خر تو خر یکی در حال پیاده شدن ویکی در انتظار سور شدن بود .حقیقتاً هم پالان نو و سوار برازنده این سواری بودند خود این خر سوران از قبل این نوید را داده بودند اگر سوار شوند محال است پیاده شوند مگر حیمار ساقط شود.به قول یکی از دوستانم:"ملا که سوار خر شد 300 سال طول میکشد که پیاده شود!"
مرد چابک آمد و آوردنش دید پالانی نو و حیماری رام مهیا گشته است با کمی محک زدن وباز ناز وکرشمه و حتی با خواهش رضایتش را برای سوار شدن حاصل نمودند چون سوار بر خر مراد گشت چهار نعل بتاخت و هرچه که در سر راه ومانعش بود لگد مال و نابود کرد خر مطیع هم بدون کمترین اعتراض به آتش کشیدن خرمن وخرگاه کمک کرد سالها براین منوال بگذشت خرسوار پیر وفرتوت گشت باید برای سوار دیگری فکرچاره میشد آن خر سورا نمرده این یکی بر پالان جهالت خران جلوس فرمودند و این خر سواری با تکنیک و تاکتیک جدید همچنان ادامه دارد و تا خر باشد خر سوار هم هست مگر اینکه خر ساقط گردد و یک احتمال دیگر هم وجود دارد وانهم اینست خر از خریت خود دست بکشد امیدوارم اینگونه باشد این متن خطاب به کسانی است که هنوز با نداشتن گوشهای دراز نقش خر و پالان خر را برای این خر سوار ایفا می کنند این است داستان خر و خرسوار . بیدار کردن کسی که خود را به خواب خریت زده است کاری بس دشوار و شاید محال ممکن است . 

////////////////گفتهای فرخ نگهدار فدائیان اسلام ناب خمینی دوست جونجون عبدالله مهتدیاز فرخ نگهدار یک جمله به یاد ماندنی وجود دارد:

ما هیچ نبودیم، آیت الله خمینی واقعا امام بود.

این را شخصی میگوید که "دین را افیون توده ها" میدانست... !!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر