Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

آیا افرادی که خود را عضو کمیته خارج کشوری حزب دموکرات کردستان ایران معرفی میکنند زیر نام حزب دموکرات کردستان ایران برای نیروهای امینتی و اطلاعاتی رژیم ایران کار جاسوسی میکنند؟آیا افرادی که خود را عضو کمیته خارج کشوری حزب دموکرات کردستان ایران معرفی میکنند زیر نام حزب دموکرات کردستان
ایران برای نیروهای امینتی و اطلاعاتی رژیم ایران کار جاسوسی میکنند؟
نشست در زیر نام حزب دموکرات کردستان اما زیر نام این حزب نشست توطئه تروریستی که توسط سپاه قدس طرح ریزی میشود و قرار بوده سفیر اسرائیل ترور کنند همین دوستان زیر نام حزبی ما و سپس به ایران بگریزند نشست در منطقه ای بنام فریتدس گوردن در کرونپارکن شهر کارلستاد.
این همکاری به این دلیل انجام میگیرد که این افراد در ایران خانه و زمین خریده اند و به این شرط زمین و خانه خریده اند که با وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی برون مرزی سپاه قدس همکاری بکنند این همکاری مشکوک زیر نام کمیته خارج کشوری حزب دموکرات کردستان انجام میدهند نمونه بارز این همکاری کمیته حزب در شهر کارلستاد سوئد میباشد که زیر نام شهدای این حزب به شهدای حزب دموکرات کردستان خیانت میکنند و بنام شهدای گرانقدر این حزب پول و ثروت بدست می آورند سپس این پول و ثروت را به داخل ایران انتقال میدهند و در آنجا هم به ولایت فقیه خدمت میکنند و هم در خدمت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برون مرزی رژیم ایران در آمده اند.
اینها حتی یک ذره وجدان کردستانی ندارند و یک عشایر و طوایفی هستند که قبلا در کمپ التاش بر سر برده اند و در آنجا هم برای نیروهای امنیتی عراق دست به جاسوسی و علیه هموطنان خود جاسوسی میکردند حالا هم این پیشه را فراموش نکرده اند و ادامه میدهند و در اینجا نیز کارهای وزارت اطلاعات رژیم نیز دنبال میکنند و به رژیم خدمت میکنند.
البته چند روز قبل از اینکه فرد روانی با تبر به ما حمله کنند به دکان فرات رفتم که قبلا مال فردی بوده که وابسته و دستگاه های امنیتی رژیم ایران بوده وحالا علی خیردست آن را خریداری نموده است و پیشه پیشین را ادامه میدهند در آن دکان مصطفی محمدی متولد١٩٥٩ همراه با خود علی خیردست متولد ١٩٥٩ و فرزندش عمر خیردست در دکان بودند سپس مصطفی محمدی گفت شما و حمید نیرژی خیلی چرت میگوید که ملت از شما ها خوششان نمی آید این همان تز همیشگی وزارت اطلاعات رژیم ایران میباشد که به کار برده شد توسط این فرد سپس فرزند علی خیردست عمر خیردست به زبان آمد و گفت خیلیها هستند میخواهند با شما دعوا کنند و قصد کشتن شما را دارند این خودش نوعی تهدید غیر مستقیم به نظر میرسید خلاصه چند روز بعد هنکامیکه به خانه ولید الیاسی رفته بودم و سپس به بیرون رفتیم و در راه به سوی خانه یک پیر مرد که قرار بود به ایشان سر بزنیم سپس ولید وارد خانه شد من هنوز بیرون بودم دیدم چه فرد روانی حمید نیرژی متولد١٩٦٤ یک تبر از زیر کاپشینش بیرون آوردند و به سوی ما نشانه کشیدند و در این باره تبر در دست پلیس محل میباشد.
علی پالانی چندین بار به بنده زنگ زدند گویا به یک آرایشگاه در منطقه ای بنام هیرهاگا مال فردی بنام عبید میباشد بروم تا با آنها حرف بزنم ظاهرا قصد ترور داشتند اول صدا و شمارهای که با آن تماس گرفته اند در دست پلیس میباشند .
روز عید نروز سال گذشته عبدالله علی پور همراه با علی پلانی در یک گفتگو بنده را تهدید نمودند صدا و تصویر در دست میباشد.
نمونه بارز این توطئه در سال گذشته بود یعنی 30 مارس سال گذشته علی پالانی جافی متولد ١٩٦٤ که تجربیات خوبی برای ترور و کارهای تروریستی دارند همراه با چند نفری از اعضای عبدالله مهتدی و یک کرد عراقی بنام آسو زند وهمرا با کمیته حزب دموکرات کردستان ایران که زیر نام این حزب برای وزارت اطلاعات کار میکنند فردی روانی که مبتلا به بیماری اقراغگوی و جنون دوقطبی همرا با اسکیزوفرنی و پارانوئیدی میباشد که دارای علائم چند بیماری روانی میباشند تحریک نمودند تا با تبر به ما حمله کنند که ما هم بر اساس تفکر قانونی خویش این قضیه زیر ذره بین قرار داده و این ذره بین ادامه دارد تا روز محاکمه مجرم و پلیس در حال تحقیقات میباشد در این زمینه.
در 7 الی 8 سال پیش همین افرادی که نامشان آمده است در بالا به سفارت رژیم میروند برای درست کردن گذرنامه ایرانی اما سفارت به این آسانی موافقت نمیکند که گذرنامه را درست کند اول توبه نامه را امضا میکنند سپس سفارت رژیم به اینها یعنی بخش اطلاعاتی و امنیتی سفارت پیشنهاد میکند که برای حسنیت این کار باید یک منافق را از بین به برند و یا یکی از افرادی که با مجاهدین بوده وادار کنند که علیه مجاهدین دست به انتشارات و مقالات بزنند در آن زمان علی پالانی جافی عضو این کمیته بوده اند و خودشان شخصا به سفارت رفته برای درست کردن گذرنامه ایرانی برای خود و فرزندانش همراه با محمد پالانی معروف به حمه ی فرج خلاصه در آن شهر فردی بنام منوچهر زندگی نموده است اول از ایشان میخواهند که علیه سازمان مجاهدین یک مقاله منتشر کنند گویا مجاهدین ایشان را شکنجه نموده است او این درخواست را قویا رد میکنند و در یک روز تصمیم میگیرند اول ایشان را در خانه خفه کنند سپس جنازه اش در منطقه بنام بریویک پرت کنند سپس به یک فرد روسی بتار که شدیدا به پول احتیاج داشته پول میدهند میگویند ایشان منوچهر را به قتل رسانده است.
در سال گذشته سناریوی مشابهه به سناریوه منوچهر علیه ما در راه بود اول فرد روانی و حتی شخص علی پالانی از ما درخواست کردند که این همه مقالات را منتشر میکنم اگر علیه مجاهدین مقالات منتشر کنم خیلی محبوب میشوم این در چندین بار پیاپی به گوش ما اورده شد توسط این افراد آخرین بار محمد پالانی به طور غیر منتظره ای به ما گفت افرادی هستند اینجا مجاهد هستند و کرد کشته اند آزادانه اینجا راه میروند و در این راستا یکی ار اعضای مهتدی رسما به ما گفتند هر کسی حتی یک روز در صفوف مجاهدین بوده باشد باید 100 بار اعدام بشوند در این رابطه در باره همه گفتهای که در بالا ذکر شده اند صدا همرا با تصویر در دست میباشد.
سفر به ایران از راه های گوناگون بعضی از این آقایان مستقیم به ایران سفر میکنند و بعضی دیگرشان از راه مرز پرویزخان به ایران میروند یعنی باند آقای مهتدی و دوستان زیر نام کمیته حزب دموکرات کردستان ایران اول به اقلیم کردستان سفر میکنند سپس از راه مرز پرویزخان وارد خاک ایران میشوند.
زبان سوئدی خیلی از این آقایان نزدیک به چندین سال است در این کشور بر سر میبرند هنوز نه قوانین این کشور میدانند و نه زبان این کشور .
گفتگو با علی خیردست در چند روز پیش به دکان علی خیردست رفتم جهد خرید در آنجا حمید سرمستی هم بودند در باره سفارت ایران و رفتن بعضی از افرادی که خود را سیاسی میدانند و به سفارت تردد میکنند بحث شد در آنجا کاک حمید سرمستی گفت من به شوخی گفته ام به سفارت نرفته ام اما نمیدانم چطور فهمیده است منظورش من بود علی خیردست مثل همیشه دست به گفتهای خودساخته و دور از راستی زد و گفت وابسته به رژیم ایران است یعنی گریز از واقعیت.
دوباره گفت من زمین دارم در ایران به وزن شما پول ارزش دارد چرا باز پس نگیرم و به سفارت رفته ام و به عکس خمینی لگد زده ام توهین کرده ام هیچی هم نگفته اند یعنی آقای خیردست به سفارت رفته کارهایش را روبرا شده و چای هم نوشیده در سفارت این ادعای پوچ هم میکنند خلاصه بعد از چند دقیقه یادش رفت که گفته است به سفارت رفته به من گفت آیا من به سفارت رفته ام؟ یعنی میان 3 الی 4 دقیقه آنچه خود بیان نموده بود یادش رفت که خود به زبان خودش گفته بود به سفارت رفته و کارهایش روبرا کرده اما بعدا از من سئوال میکند آیا او به سفارت رفته است خیلی خنده دار است واقعا. آیا فعالیتهای علی خیردست علیه رژیم ایران چیست که اینقدر به خود میبالد؟  دکان فرات یعنی دکان جاسوسان رژیم ایران
بعدا من و کاک حمید سرمستی به بیرون رفتیم و کاک حمید گفت من مسئول امنیت حزب هستم در این شهر چه کسی با رژیم همکاری میکند تا زندانیش بکنیم یعنی آقایان خود شخصا به سفارت در تردد بوده اند و این سئوال متوجه بنده میکنند یادشان رفته است که خود آقایان به اصطلاح حزبی بودند در دکان علی خیردست حمید نیرژی را علیه بنده تحریک نمودند  بابت حمله بما را به ایشان پول پرداختند  یادشان رفته است که تکنیک امروزی خیلی چیزهای پنهانی را میتواند افشا بکندو در نشستهای که در فریدتس گوردن انجام میدهند نه برای کار تشکیلاتی بلکه برای درست کردن مشکلات و فتنه انگیزی میباشد میان مردم و تحریک مردم علیه یکدیگر تا  کسی به کارهای پنهانی این آقایان  با وزارت اطلاعات رژیم ایران پی نبرد  خریدن خانه در ایران سفر به ایران و و خیلی کارهای مشکوک دیگر که روزی افشا خواهند شد .

با سپاس فراوان ساوئیل کرماشانی 29/3/2012
------------------------------

 مذاکره با تروریسم

شاهین فاطمی
حوادث وحشتناک هفته گذشته در شهر تولوز فرانسه که منجر به کشته شدن کودکان بیگناه یک مدرسه یهودی و معلم آن ها شد و سپس معلوم شد این قاتل همچنین مسئول ترور سه سرباز فرانسوی در آن شهر است، بار دیگر خاطره شبح شوم تروریسم را در اذهان مردم اروپا و آمریکا زنده کرد.

یافتن عامل این عمل وحشتناک و غیر انسانی و سپس اقرار او و کسانش بر انجام این جنایت و اظهار رضایت از موفقیتشان، برای مردم کشورهای غربی بسیارغیرمنتظره و حیرت انگیز است. اما برای ما ایرانی ها که سال ها است قربانی و هدف تروریسم بوده ایم این حادثه فرصتی ایجاد کرده است تا یکبار دیگر مردم دنیای متمدن را از خطر سازش با نظام تروریستی جمهوری اسلامی بر حذر داریم. 

برای مردم کشورهای دمکراتیک که حکومتشان ناشی ار اراده ملت است هنوز بسیار دشوار است که قبول کنند در کشور ما تروریسم نه تنها مورد تعقیب قرار نمی گیرد بلکه بر کرسی قدرت نشسته و سرنوشت هفتاد و پنج میلیون ایرانی را در دست خود گرفته است. اگر در کشورهای دمکراتیک حکومت ناشی از اراده ملت است در مورد گذشته و حال جمهوری اسلامی باید گفت این نظام برآمده از ترور و وحشت است. با تروریسم، خشونت و ایجاد وحشت قدرت را قبضه کردند و سپس با اعدام، شکنجه، مجازات های قرون وسطایی و ایجاد محیط رعب و وحشت موضع خود را بر اریکه قدرت تحکیم کردند و امروز همچنان حاکمیتشان را بر ملت اسیر و بی پناه ایران تحمیل می کنند. مجازات های وحشیانه و بازگشت به دوران توحش در هر جامعه ای ایجاد ترس و و حشت می کند. جمهوری اسلامی نیز همانند هیتلر و استالین با اعمال خشونت بی حدو حصر به قدرت رسید و با استفاده از همان وسائل نامشروع به حکومت خود تداوم بخشیده است.

امروز هم بعد از حادثه وحشتناک تولوز یکبار دیگر همانند حوادث یازده سپتامبر مسأله تروریسم و رفتار تروریستی به عنوان مهمترین مسأله جهانی مطرح است. در زمانی که کشورهای غربی، و آمریکا که خود هدف بزرگترین حمله های رژیم تروریستی بوده است، باز هم با این رژیم تروریست سودای گفتگو دارند شاید بی فایده نباشد که یکبار دیگر با استفاده از این فرصت، نقش ترور و وحشت را در ایجاد و تداوم جمهوری اسلامی خاطر نشان کنیم.

تروریسم همانند یک غده سرطانی است که اگر با آن مقابله نشود همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد و هرچه در سر راه آن قرار گیرد آلوده و نابود خواهد کرد. با آن که هنوز تعریف جامع و کاملی برای این هیولای ضد بشریت مورد تائید قرار نگرفته است، در سازمان ملل برای اولین بار سعی کرده اند تعریفی قابل قبول به همگان پیشنهاد کنند. اما این تعریف پیشنهادی که در شصتمین سال تأسیس سازمان ملل در مجمع عمومی مطرح شد بازهم مورد تائید و توافق همگان قرار نگرفت. شاید برای پاره ای از خوانندگان جالب باشد که با این که این همه در مورد تروریسم گفته و نوشته اند تاکنون توافق اصولی و یک تعریف بین المللی مورد قبول از تصویب و تأیید هیچ سازمان و مرجع بین المللی نگذشته است. 
با این وجود بر مبنای یکی از تعاریف متداول، تروریسم عبارت است از "استفاده غیر قانونی و یا تهدید به استفاده از خشونت به وسیله یک فرد و یا یک گروه علیه افراد و یا گروه های دیگر و یا اموال آن ها با نیت ارعاب و اجبار برای پیشبرد اهداف سیاسی و یا مسلکی". به صورت ساده تر شاید بتوان گفت هر نوع استفاده نامشروع ازخشونت برای پیشبرد مقاصد سیاسی؛ مسلکی، مذهبی و غیره را باید تروریسم نامید. استفاده از کلمات نامشروع و نظایر آن دقیقاً به این دلیل است که در نظام های قانونی و دموکراتیک استفاده از خشونت فقط در انحصار حکومت قرار دارد آن هم در چهارچوب قوانین و مقرراتی که برمبنای رعایت اصول اعلامیه جهانی حقوق بشرو با ضوابط صحیح قانونگذاری وضع شده باشد. 
ماده نُهم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید :" احدی را نمی توان خودسرانه توقیف، حبس و یا تبعید نمود". ماده هفده می افزاید:" هر شخصی منفرداً و یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد. هیچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از مالکیت محروم کرد. " انحصار قوه قهریه و اعمال خشونت در دست حکومت های دموکراتیک راه را برای هر فرد یا گروه دیگری که بخواهد اعمال خشونت کند بسته است. از این رو تعریف تروریسم به عنوان استفاده "غیر قانونی از خشونت" باید در این مبحث مطرح شود. صرف نظر از این که چگونه تعریفی برای تروریسم مورد توافق قرار گیرد، یک مرور کلی در مورد تاریخچه ایجاد و تداوم جمهوری اسلامی به خوبی نشان می دهد که "استفاده نامشروع از خشونت" یکی از مبانی اصلی این نظام است. وقتی غربی ها و به ویژه آمریکایی ها درباره تروریسم جمهوری اسلامی سخن می گویند غالباً به حوادث چهارم نوامبر هزارو نهصدو هفتادونه بر می گردند و اشغال سفارت آمریکا در تهران را که با گروگان گیری دیپلمات ها ادامه یافت نخستین عمل تروریستی رژیم جمهوری اسلامی می دانند. اما برای ما ایرانی ها تاریخچه اعمال تروریستی این نظام بسیار با سابقه تر و قدیمی تر از حادثه اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری دیپلمات ها است. در دوران قبل از انقلاب اسلامی حادثه به آتش کشیدن سینما رکس در آبادان که در آن بیش از چهارصد انسان بیگناه زنده سوز شدند یکی از مخوفترین خاطرات تروریستی این رژیم است. با آن که هرگز نگذاشتند مردم همه حقایق را در مورد این جنایت شنیع کشف کنند، قضاوت نهایی جامعه در شناسائی مرتکبین واقعی این جنایت شکی باقی نگذاشته است. آنقدر سند و مدرک وجود دارد که بتوان روزی عاملان واقعی را در یک دادگاه قانونی معرفی ومحکوم کرد. اگر امروز کسی نتواند به دلیل وسواس های ضروری قانون مداری و عدالت خواهی رسماً سران نظام را به ارتکاب آن جنایت محکوم کند، چنین شکی در مورد رفتارآن ها پس از پیروزی انقلاب وجود ندارد.درمورد تیرباران های روی بام مدرسه رفاه و هزاران کشتار دیگر، با احکام قرون وسطایی دیوانه هایی از نوع شیخ صادق خلخالی، هیچگونه نامی جز رفتار تروریستی نمیتوان اطلاق کرد.همه آن اتهام های واهی مانند مفسد فی الارض ، محارب با خدا لاطائلات و چرندیاتی بود که برای ارعاب جامعه و اجبار مردم به تمکین دستورهای غیر قانونی اختراع کرده بودند. 
با هر اعدامی بر میزان ترور و وحشت در جامعه افزودند و امکان هرگونه مقاومتی را تضعیف کردند. استفاده از این شیوه تروریستی به سود نظام تمام شد. از آن پس توانستند در مدت کوتاهی بر اوضاع مسلط شوند و هر بار که با مشکلی برخورد می کنند جمعی را به چوبه های اعدام و یا جوخه های تیرباران می سپارند. کشتار هزاران جوان زندانی پس از نوشیدن " جام زهر" و قبول آتش بس در جنگ با عراق نمونه ای از این رفتار تروریستی و استفاده از آن برای ارعاب جامعه و پیشگیری از هر نوع عکس العمل احتمالی علیه حکومت بود. امروز هم اگر آنها برنامه تسلیم در برابر آمریکا و کشورهای غربی را بخواهند عملی کنند باز برای ارعاب مردم دست به جنایاتی تازه خواهند زد. 

صدور انقلاب تروریستی
موفقیت ظاهری این نحوه عمل در صحنه داخلی موجب شد که به صدور انقلاب تروریستی به منطقه و کشورهای دیگر بپردازند. ایجاد حزب الله در لبنان ، عملیات انتحاری سال هزارو نهصدوهشتادو دو در بیروت علیه قوای فرانسوی و آمریکایی، بمب گذاری در مرکز فرهنگی کلیمیان در پایتخت آرژانتین، فتوای قتل سلمان رشدی و ترور ده ها نفر از مخالفان سیاسی نظام در اروپا و دیگر نقاط جهان، قتل های زنجیره ای در دوران صدارت آقای خاتمی و بسیاری از دیگراعمال تروریستی منتسب به رژیم، همه شواهدی هستند گواه بر طینت پلید این نظام و عوامل آن. غربی ها فقط آنچه را به سر خودشان می آید جدی به حساب می آورند و بلا هایی که این نظام بر سر ملت ایران آورده است در محاسبات آن ها کمتر تأثیری به جا گذاشته است. 
امروز که همه سخن از جنگ با تروریسم و ریشه کردن آن را مطرح کرده اند چگونه می توان قبول کرد که پاره ای از کشورهای غربی برای "ایجاد فضای امن در خاورمیانه و پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی" با چنین رژیم سفاکی بر سر میز مذاکره می نشینند درحالی که در بسیاری موارد اعمال تروریستی در قلب شهرهای اروپا مانند لندن، برلن و پاریس به دست عوامل این نظام صورت گرفته است و سپس در محاکم صالحه همین کشورهای اروپایی، پس از رسیدگی دقیق رأی به محکومیت عوامل جمهوری اسلامی داده اند. چندین تن از وزرای کابینه آقای احمدی نژاد در کشور آرژانتین هم اکنون به جرم بمب گذاری در مرکز یهودیان در شهر بوئنس آیرس تحت تعقیب هستند و حکم بین المللی جلب آن ها صادر شده است. باز هم در چنین شرایطی امیدوار بودن به توفیق در مذاکرات با جمهوری اسلامی جز پشت پا زدن به منافع ملت ایران و بی اعتنایی به رفتار غیر انسانی این نظام معنا و مفهوم دیگری ندارد.
آنچه در فرانسه روی داد یک امر استثنایی نیست. طبق آخرین گزارش های رسمی کنگره آمریکا جمهوری اسلامی هم اکنون چندین تیم تروریستی در داخل خاک آمریکا ایجاد کرده است و هر زمانی که لازم باشد به آن ها دستور حمله صادر خواهد کرد. اکنون که رژیم به خاطر تحریم های سیاسی، مالی و اقتصادی به ورطه سقوط نزدیک می شود نشستن با این نظام و آغاز دور جدیدی از مذاکرات بی حاصل، همانند کمربند نجاتی است که برای غریقی پرتاب شود. هر نوع مذاکره و گفتگو که منجر به تداوم حکومت نامشروع این جماعت شود از نظر ملت ایران محکوم است و به عنوان نوعی اقدام خصمانه علیه منافع ملت ایران تلقی خواهد شد. 
هرچند جیره خواران و عوامل دست نشانده جمهوری اسلامی تحت عناوین و نقاب های گوناگون برای حفظ این نظام کوشا هستند، نتیجه اعمال آن ها زمانی مؤثر خواهد بود که اکثریت ایرانیان مبارز در خارج از کشور نتوانند فریادرسا و یکپارچه دادخواهی و تظلم خود را به گوش جهانیان برسانند.

پاریس : 28 مارس 2012///////////////////////////////

سیاستمدارزاده تهران به رهبری حزب مهم اوپوزیسیون اسرائیل رسید

گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  یک سیاستمدار زاده تهران به رهبری بزرگ ترین حزب اوپوزیسیون اسرائیل رسید.
آقای شائول موفاز که نام ایرانی اش شهرام است، در جریان انتخابات داخلی حزب "کادیما" با حدود 62 درصد از آرای صاحبان حق رأی در این حزب، به جای خانم تسیپی لیونی، به رهبری حزب برای سال های بعد دست یافت.
خانم لیونی در سال های اخیر از پس از رفتن آقای اریئل شارون به اغماء و پس از پایان رهبری آقای اهود اولمرت بر حزب "کادیما"، پیشآهنگی این حزب را در دست داشت.
انتخابات داخلی حزب روز گذشته برگزار شد اما تنها حدود 45 درصد از صاحبان حق رأی در آن شرکت کردند. با وجود این 62 درصد آنان نیز آقای موفاز را برای رهبری کادیما، مناسب تر از خانم لیونی تشخیص دادند. آقای موفاز در سال های گذشته رییس کمیسیون دفاعی و مناسبات خارجی "کنست" (پارلمان اسرائیل) است.
آقای موفاز با تأکید بر پیشبرد هدف های امنیتی کشور ضمن توجه به هدف های اجتماعی اسرائیل، نسبت به تکیه زدن بر کرسی نخست وزیری نیز ابراز اطمینان کرد. آقای موفاز از خانم لیونی خواست که سیاست را کنار نگذارد و در حزب "کادیما" همچنان فعالیت کند.
گزارش ها حاکی است که خانم لیونی که یک حقوقدان است در پی شکست در حزب "کادیما" می خواهد صحنه سیاست را ترک کند. با وجود این، انتخابات سراسری اسرائیل چندان نزدیک نیست. وی موفقیت آقای موفاز را شادباش گفت.

///////////////////////

با رسیدن اردوغان به تهران 25 فروردین برای مذاکرات اتمی تعیین شد

گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  وزیر خارجه ایران، آقای علی اکبر صالحی اعلام کرد که دور جدید گفت و گوهای این کشور با گروه 1+5 بر سر برنامه اتمی رژیم، روز سیزدهم ماه آوریل، 25 فروردین ماه، شانزده روز دیگر آغاز خواهد شد.
به گفته آقای صالحی، مکان انجام گفت و گوها هنوز نهایی نشده، ولی ترکیه برای میزبانی مذاکرات اعلام آمادگی کرده است. وی این سخنان را امروز در حاشیه استقبال از آقای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که به تهران رفته بیان کرد.
آخرین دور از گفت و گوهای ایران با 1+5  یک سال و نیم پیش، ژانویه 2011 در استانبول برگزار شد که به دلیل کارشکنی های جمهوری اسلامی، بی نتیجه پایان یافت. گفته می شود که محور مذاکرات آقای اردوغان در تهران، برنامه اتمی ایران است و او در این سفر، حامل این پیام و هشدار پرزیدنت اوباما برای سران رژیم است که گفت و گوهای پیش رو، آخرین پنجره برای حل دیپلماتیک معضل اتمی ایران است.
نخست وزیر ترکیه قرار است علاوه بر محمود احمدی نژاد، با رهبر جمهوری اسلامی نیز ملاقات کند. آقای اردوغان را در این سفر، وزیر خارجه، وزیر انرژی، معاون وزیر اطلاعات و رییس سازمان انرژی اتمی ترکیه همراهی می کنند.
پیشتر، مقامات ارشد اروپایی و آمریکایی به حکومت ایران هشدار داده اند که باید دور جدید مذاکرات با 1+5 را جدی بگیرد.
در همین حال، کارشناسان پیش بینی کردند با توجه به  میانجیگری های پیشین ترکیه بین ایران و غرب که به شکست انجامید، تلاش های کنونی نیز نتیجه ای ندهد؛ به ویژه که در یک سال اخیر، حمایت ترکیه از مخالفان رژیم بشار اسد و موافقت دولت آنکارا با نصب رادارهای دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه، موجب بروز اختلاف نظرهای شدیدی بین حکومت ایران با دولت آقای اردوغان نیز شده است.
پسر ران پال مانع از تصویب تحریم های گزنده تر علیه ایران شد

گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  مخالفت یک سناتور جمهوریخواه در سنای آمریکا، جلوی تصویب طرحی را گرفت که هدف از آن، بستن روزنه هایی بود که حکومت ایران از طریق آنها تحریم ها را دور می زند. در جریان بررسی این طرح، سناتور راند پال خواهان آن شد که بندی به آن اضافه شود که تضمین کند طرح مزبور به بستری برای حمله به ایران یا سوریه تبدیل نخواهد شد. ولی هری رید، رییس سنا با این امر مخالفت کرد و تأکید نمود اضافه کردن هر بندی به این طرح، تصویب آنرا به تأخیر خواهد انداخت. همین موضوع موجب شد که طرح سرانجام از دستور کار سنا خارج شود.
سناتور رید پیش از بررسی طرح نیز، تحریم های غرب را "دارای نقشی کلیدی" در تلاش های جهانی برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح اتمی، تهدید اسرائیل و به خطر انداختن امنیت ملی آمریکا توصیف کرده بود.
اما برخی از سناتورها این طرح را ناکافی دانسته و خواهان آن بودند که شرکت هایی که در زمینه خدمات بیمه با ایران همکاری می کنند نیز مشمول جریمه قرار گیرند. گروهی از جمهوریخواهان نیز خواهان آن شدند که پیشنهادهای سناتور کرک که نقش تعیین کننده ای در تصویب تحریم ها علیه حکومت ایران داشته، در طرح جدید گنجانده شود.
یادآوری می کنیم که سناتور راند پال، پسر آقای ران پال، یکی از نامزدهای جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا است که دیدگاه هایی جنجالی و بسیار متفاوت با دیدگاه غالب جمهوریخواهان، به ویژه در مورد ایران دارد. او حتی در سخنانی خواهان آن شد که ایالات متحده، با یک جمهوری اسلامی مجهز به بمب اتمی نیز کنار آید.
سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آلمان:

"اگر مذاکره موفق نباشد، از حمله به ایران حمایت می کنیم"


گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آلمان که در این حزب نقش مهمی دارد، اعلام کرده است که اگر مذاکرات جامعه جهانی با ایران برای تغییر هدف های برنامه های اتمی ایران موفقیت آمیز نباشد، این سازمان از عملکرد احتمالی اسرائیل در حمله به ایران پشتیبانی خواهد کرد.
گزارشی را دربارۀ قطعنامه سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آلمان که در نشریۀ "تاگس اشپیگل" منتشر شده است، از همکارمان در آلمان، آقای ایرج ربیعی شنیدیم که متن آن را در ادامه مطالعه می کنید:
سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آلمان با حمله اسرائیل به ایران موافقت کرد. نشریه "تاگس اشپیگل" از برلین خبر داد که سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات از هم‌اکنون راه خود را در مورد روش سیاست آینده اسرائیل برای حمله به ایران انتخاب کرد. این سازمان که بخش بزرگی از حزب سوسیال دموکرات آلمان است، اعلام کرد که چنانچه اقدام‌های سیاسی و مذاکرات با ایران برای جلوگیری از اجرای برنامه اتمی و روشن کردن اهداف این کشور به نتیجه نرسد، با حمله اسرائیل به ایران موافق است.
در خبر این نشریه با اشاره به قطعنامه سازمان مزبور که روز دوشنبه گذشته در کنفرانس نمایندگان ایالات سازمان جوانان به تصویب رسید و تقدیم هیات مدیره حزب شد، آمده است: این سازمان همبستگی کامل خود را با اسرائیل برای حمله به ایران چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد، اعلام می کند.
این نشریه در خبر خود آورده است: این قطعنامه بسیار مهم است؛ زیرا حزب سوسیال دموکرات که حزب مادر است، حمله هوایی اسرائیل به ایران را رد می کند. سازمان جوانان سازنده چهره‌های سیاسی آینده حزب سوسیال دموکرات که دومین حزب بزرگ آلمان است، می باشد.
رودیگر شولز (Rüdiger Scholz ) مدیر عامل حزب سوسیال دموکرات شهر برلین در این زمینه اظهار داشت: سازمان جوانان سوسیال دموکرات، در برگیرنده کل حزب سوسیال دموکرات نیست. از قطعنامه مزبور چنین برمی آید که حزب سوسیال دموکرات در مورد سیاست اسرائیل تنها مانده و بیشتر جنبه مخالفت حزب با برنامه‌های اسرائیل را دارد.
سازمان مزبور 70 هزار عضو دارد و در سطح سیاسی بسیار فعال است. از جمله شرودر، صدراعظم سابق آلمان عضو این سازمان بود و اکنون کلیه افراد جوان حزب سوسیال دمکرات مشغول به کار در وزارت خانه‌های ایالات، عضو آن هستند. این سازمان نقش بزرگی در سیاست و تصمیمات حزب دارد و سازمان دیگری بنام سازمان دانش آموزان را نیز تشکیل داده است.
/////////////////
محاکمه یک تروریست افغان در آلمان پرده از ارتباط های گسترده تروریستی ایران برداشت
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل-  به نوشته روزنامه اسرائیلی "جروزالم پست"، یک مرد افغان که تابعیت آلمانی را نیز داشته است، در جریان محاکمه اش در شهری در آلمان از حمایت های گستردۀ جمهوری اسلامی ایران از شبکه تروریستی "القاعدة" و ارتباط های ایران با گروه های اسلام گرای افراطی ازبک و همکاری های تروریستی ایران با خرابکاران بنیادگرای افغان و پاکستانی پرده برداشت.
این تروریست 37 ساله افغانی الاصل که احمد والی صدیقی نام دارد، در آغاز این هفته در شهر کوبلنز در آلمان تحت محاکمه بود. این تروریست دو سال پیش توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر شد و بنا به درخواست آلمان برای محاکمه به آلمان تحویل گردید.
احمد والی صدیقی در جریان محاکمه که روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته در جریان بود، فاش ساخت که با تروریست های افغان دیگری که آنها نیز مقیم آلمان بوده اند و با آلمانی های اسلام گرای افراطی به نام های "رامی مکنزی" و  "نامن مزیچه" در ارتباط بوده است و همه آنها از سوی نهادهای رژیم ایران مورد حمایت مالی و لجیستیک قرار داشتند.
به نوشته روزنامه "جروزالم پست"، که امروز گزارش دادگاه آلمان را منتشر کرد، احمد والی صدیقی گفت که از تروریست های اسلامی آلمانی در سفرهایشان به منطقه مآموریت گرفته بودند که پس از بازگشت به اروپا، اهداف اقتصادی را مورد حمله قرار دهند.
احمد والی صدیقی فاش کرد که زمانی که این خطر وجود داشت که تشکیلات اطلاعاتی آلمان "رامی مکنزی" و "نامن مزیچه" را دستگیر کند، عوامل اطلاعاتی ایران که با این تروریست ها در ارتباط بودند، آنها را از اروپا بیرون بردند. احمد والی صدیقی به دادگاه آلمان گفت یک دفتر هوایی و توریستی رژیم ایران در شهر هامبورگ آلمان بلیط هوایی لازم را برای "رامی مکنزی" و "نامن مزیچه" صادر کرد.
به گفته احمد والی صدیقی، مکنزی زمانی که پس از اقامت در ایران به پاکستان رسید، توسط نیروهای اطلاعاتی پاکستان دستگیر شد اما ممکن است که "نامن مزیچه" همچنان در ایران باشد.
در جریان محاکمه این تروریست افغان تابع آلمان، او در پاسخ به پرسش های دادستان و قاضی دادگاه آلمان، جامعه آلمانی را "مشتی از یهودی ها و همجنس بازان زن و مرد" توصیف کرده بود. مکالمه هایی از این تروریست مظنون علیه جامعه آلمان که توسط تشکیلات اطلاعاتی آلمان ضبط شده بود، به عنوان سند به دادگاه ارائه گردید.
منابع قضایی آلمان گفتند مطالب مطرح شده در این محاکمه ثابت کرد که رژیم ایران ارتباط های گسترده ای با نیروهای خطرناک القاعدة و سایر تشکل های تروریستی از افغانستان و پاکستان گرفته تا قلب اروپا در ارتباط نزدیک است.
///////////////////////

از سوی سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه صورت گرفت

تکذیب سخنان وزیر خارجه ایران در خصوص سفر هفته آینده کوفی عنان به تهران

دبی-العربیه.نت
سخنگوی کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه، سخنان علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص سفر هفته آینده عنان به تهران را تکذیب کرد. 


به گزاذرش العربیه.نت، صالحی چهارشنبه 28-3-2012 در سخنانی با استقبال از طرح شش بندی کوفی عنان برای پایان دادن به بحران سوریه گفت: "کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه طی روزهای دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد."ساعاتی پس از این اظهارات صالحی، احمد فوزی سخنگوی کوفی عنان در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت:" عنان دوشنبه آینده یا هفته آینده به ایران نمی‌رود."عنان در روزهای پیش به روسیه و چین رفت و حمایت این دو کشور را از طرح پیشنهادی خود جلب کرد. پس از آن دولت سوریه موافقت خود را با طرح آقای عنان اعلام کرد.این طرح شامل برقراری آتش بس همزمان از سوی طرف های درگیر در سوریه، خارج کردن اسلحه سنگین از مناطق مسکونی، آزادی رساندن کمک های انسانی به آسیب دیدگان در مناطق درگیری ها، آزادی فعالیت رسانه ها و آغاز گفت و گو میان دولت و مخالفان در سوریه می شود. قرار است سران اتحادیه عرب در نشست خود که پنجشنبه در بغداد پایتخت عراق برگزار می شود، حمایت خود را از این طرح اعلام کنند. بیش از یک سال از آغاز اعتراض ها در سوریه می گذرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در این مدت بیش از 9 هزار نفر در جریان سرکوب اعتراض ها کشته شده اند.
------------------

 یک شهروند کرد در مهاباد به زندان محکوم شد

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر

یک شهروند بوکانی توسط دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به زندان محکوم شد.
براساس گزارش های رسیده به سرویس حقوق بشر آژانس خبری موکریان، یک شهروند اهل امیر آباد بوکان به نام جعفر آذرنوش (کاکه رش) به اتهام همکاری با یک حزب غیرقانونی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به تحمل 8 ماه حبس محکوم گردید.
گفتنی است این شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در بوکان دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شده بود، هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی این شهر سپری می نماید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر