Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

موضوع اطلاعیه ما توطئه ی 15 فیبرایر را قویا محکوم میکنیم که در 15 فیبرایر سال 1999 اما دوماه


موضوع اطلاعیه ما توطئه ی 15 فیبرایر را قویا محکوم میکنیم که در 15 فیبرایر سال 1999 اما دوماه پیش از این توطئه ی همجانبه علیه آقای اوجالان رهبر ملت کرد که در آن زمان دولت ترکیه از وجود اوجالان به وحشت افتاده بود و در آن همنگام بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا هم در نظر داشتند در یک عملیات تحت نام علمیات روبایی سحرا رژیم صدام حسین را سرنگون کند و میان روسیه و ایالات متحد آمریکا اختلاف نظر  وجود داشت و فرماندهان ارتش ترکیه هم اطلاعات محرمانه میان ناتو و ارتش آمریکا را در دست داشتند و تهدید میکردند که همه اطلاعات محرمانه را به ارتش روسیه تحویل میدهند و از ناتو بیرون میروند و در جستجویی یک الترناتیو دیگری خواهند بود که در یک نشست در بروکسل که میان اعضای ناتو برگزار شده بود و ناتو مشغول ضربه زدن به سلوبودان میلوسویچ بودند ترکیه شرکت در این عملیات را رد نمود و به شرطی در این عملیات شرکت میکند که اوجالان را به ترکیه تحویل بدهند که عبدالله اوجالان تی یک طرح اروپایی و آمریکای به اروپا دعوت شده بود از سوی چند پارلمانتار ایتالیای و یونانی خلاصه هر طوری که شده بود آقای اوجالان را به اروپا کشانده بودند و اوجالان در قبضه نیروی مخفی موسوم به سوپر ناتو قرار داشتند و ناتو هم از این که اگر ارتش ترکیه از ناتو بیرون برود برای این سازمان نظامی اتلانتیکی  زیان بار خواهند بود و فرماندهان ارتش ترک بخوبی فهمیدند که ناتو جدا به آنها نیازمند است که اگر ترکیه کمی بر آنها فشار وارد کند اوجالان را تحویل ترکیه میدهند.
و ناتو 6 نفر از افراد مخفی  که عضو نیروی اطلاعاتی ناتو هستند موسوم به سوپر ناتو را مامور همراهی آقای اوجالان نمودند  این توطئه قرار بود در روسیه انجام بگیرد اما فرماندهان ارتش روسیه تسلیم نمودن اوجالان در خاک خود را برای کشورشان که دارای اقلیت کرد نیز هست زیانبار دانستند و این طرح را قویا رد نمودند و خلاصه  اوجالان در قبضه ی نیروی اطلاعاتی ناتو قرار میگیرد و در روسیه آقای اوجالان این پیشنهاد را میکند که به ایشان اجازه بدهند به کوه های کردستان بازگردند اما این اجازه هم بهش نمیدهند چرا چون هواپیمای که باید اوجالان را جابجا کند متعلق به نیروی مخفی ناتو بود و در ضمن دیپلماتهای ترک هم در حال جنب و جوش بوند و با دیپلماتهای اروپایی و روسیه ی در حال مزاکره بودند هنکامیکه روسیه طرح تسلیم اوجالان در خاک خود رد نمود و از اوجالان و همراهانش خواست که کشورش را ترک کنند ترکیه دچار وحشت شد که نکند یکی از کشورهای اروپایی به اوجالان پناهندگی سیاسی  بدهند و بلافاصله دولت ترک طارق عزیز را به آنکارا دعوت نمود و جهانیان را تهدید نمود گویا یکجانبه تحریم اقتصادی  که علیه عراق ایجاد شده بود میشکند و از نظر نظامی و لوجستیکی به ارتش عراق کمک خواهند کرد اگر بر اساس خواستهای آنکارا عمل نکنند که همان تسلیم اوجالان به ترکیه میباشد و ترکیه جلو چشم همه جهانیان وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه عراق دیدار نمودند و امضای تفاهمنامه همکاریهای میان خود را بر روی مینیاتور های تلویزیونهای ترکیه آوردند که همه با چشم خویش این صحنه را دیدند.
یک هیئت بلند پایه ی دولت ترکیه به ایالات متحده آمریکا سفر میکنند تا  از واشنگتن  بخواهند که  برای تسلیم کردن اوجالان بر اروپا فشار بیاورد و همین هیئت 4 روز بعد به اروپا می آیند و با فرمانده اصلی بخش اطلاعات ناتو دیدار میکنند یک هدیه که از سوی رئیس جمهوری ترکیه که یک قطعه ی الماس گرانبها میباشد به ایشان تقدیم میکنند خلاصه اوجالان به روم بازمیکردد بعداز اینکه به روسیه رفته بودند در اینجا طرح ربوده شدن اوجالان عملی میشود رئیس دستگاه اطلاعات ناتو رسما وزیر اطلاعات یونان و رئیس خاورمیانه ی بخش اطلاعات داخلی ایتالیا را دعوت به یک نشست محرمانه میکند این نشست محرمانه در یک شهر کوچک کم جمعیت در یک هتل در کشور هلند برگزار میشود که بر سر تسلیم نهایی اوجالان  به توافق میرسند اما در جستجوی یک مکان هستند که بتوانند اتهام دستکیری اوجالان را از خود به دور به اندازند و فرماندهانی که انگیزه ی نازیستی دارند با میدیاهای عرب زبان و تلویزیونهای دولتی ایران و سوریه تماس بر قرار میکنند که حتی روزنامه های اروپایی نیز در صفوف این تفکرها قرار میگیرند که دست به یک تبلیغات گسترده بزنند که گویا اسرائیل عبدالله اوجالان را به ترکیه تحویل داده است در حالیکه اسرائیل از این قضیه به هیچ عنوان اطلاع نداشته و هیچ گونه دستی در این عملیات نداشته است همه چیزهای که صورت گرفته بود توسط بخش اطلاعات ناتو انجام گرفته بود موسوم به سوپر ناتو چرا چون عملیات ناتو در بالکان شروع شده بود و ناتو شدیدا به ارتش ترکیه نیازمند بود و ترس این را داشتند که روسیه وارد جنگ بشود و یک جنگ تمام عیار جهانی روی بدهد و دولت و سران ارتش ترکیه این را درک نموده بودند که تسلیم اوجالان حتمیست و از این مسائل آگاه بودند که ناتو به آنها خیلی نیازمند است از یک سو جنگ با عراق و از سوی دیگر جنگ با سربستان بود و دولتمردان ترک هم از این موقعیت سواستفاده میکردند که بر این خیال بودند که اگر آقای اوجالان را دستگیر کنند به جنبش ملی کردها خاتمه میدهند همچنون سید رضا و شیخ سعید پیران و یا دستگیری رهبر حزب ارمنیها که در لبنان بر سر میبردند و رهبرشان را دستگیر نمودند و به جنبش ارمنی خاتمه دادند اما زهی خیال باطل جنبش ملی کرد بسا از گذشته قویتر شدند و پایدارتر شدند و در برابر نژادپرستان ترک مستحکم و استوار ایستاده اند.
چیز خیلی مهمی که میباشد که نباید از چشم ملتمان پنها نمود نشست محرمانه دستکاه اطلاعاتی ناتو با دستگاه اطلاعات عمارات عربیه و قطر و سعودیه با چند دیپلمات دیگر ایرانی و مصری در بروکسل که 5 روز پیش از اینکه آقای اوجالان را تسلیم ترکیه بکنند یعنی در مورخ 10/2/199 بر این طرح نشستی محرمانه میان  5 کشور عربی به اضافه ترکیه و بخش برون مرزی اطلاعات ناتو که در این نشست اعلام شده بود که هیچ یکی از اعضای این نشست حق انتشار و یا بیان و یا درباره این نشست نباید چیزی بیان کنند آنچه بقول فرمانده ناتو که از دولت ترکیه یک قطعه الماس گرانبها دریافت نموده بود  آمده است که البته این نوشته توسط دولت ترکیه طرح ریزی شده بود و حتی 3 مامور بلند پایه ی سی ای ای در این نشست شرکت میکنند در آن نشست فرمانده اطلاعات ناتو به حاضرین میگوید ما با یک عملیات دشوار روبرو هستیم میدانید که دستگیری اوجالان آسان نیست ومیتواند لطمه ی زیانباری به کشورهای اروپای وارد کند شاید در کوتاه مدت باشد اما زیانبار و زیانهای جبران ناپذیری به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد بشود اگر اعضای حزب کارگران کردستان بوی به برند که ما در این عملیات نقش مهمی ایفا نموده ایم و اگر راه چاره ی یافت نکنیم که انگشت اتهام بسوی یک کشور دیکر در رسانهای خود منتشر نکنیم و دست به یک تبلیغات مهم  و گسترده نزنیم و این هم باید دانست که کردها دلپاک و خوشباورند و اگر ما این مسئولیت از خود به دور به اندازیم انگشت اتهام به سوی یک کشور دیگر خارج از محوطه ما باشد وارد بشود این مسئولیت به گردن رسانهای چه عربی و چه ترکی و چه ایرانی و حتا رسانه های کرد زبان میباشد که پیش از دست زدن به عملیات تحویل اوجالان باید یک نشست محرمانه  با تمامی روزنامه نگاران سرشناس بر اساس این گزارش محرمانه که بدست ما افتاده است از روزی که اوجالان به اروپا می آید تا روزی که دستگیر و تحویل ترکیه داده میشود در مجموع 1ملیارد و 300 هزار دلار برای ترکها تمام میشود  مخارج تمامی نشستهای اطلاعاتی درباره موضوع اوجالان به گردن دولت ترکیه بوده است به اضافه پرداختن پول نقد به روزنامه نگاران و مسئولین بخش اطلاعات ناتو موسوم به سوپر ناتوکه در عملیات محرمانه  اوجالان را از یونان به کینیا منتقل نمودند و در آنجا دودستی تحویل ترکیه دادند و  اول و آخر بخش اطلاعات ناتو موسوم به سوپر ناتو بود که اوجالان را به ترکیه تحویل داد .

هفت روز بعد از اینکه آقای اوجالان روم را ترک کند دیپلماتهای ترک وارد اسرائیل میشوند و بقول خودشانمدارکی دال بر اینکه آقای اوجالان در یک عملیات علیه نیروهای اسرائیلی شرکت میکنند همراه با فلسطینیان که یک تصویر ساخته شده بیش نبوده که روزناه های اسرائیلی از انتشار چنین مطالبی خود داری میکنند و بعداز اینکه دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل این قضیه را مورد بررسی قرار میدهند میبینند که دیپلماتهای ترکی دروغ میگویند و اوجالان در هیچ عملیاتی علیه اسرائیل شرکت نکرده است دیپلماتهای ترکیه با دست خالی به آنکارا بازمیگردند و هیچ چیزی در کشور اسرائسل نصیبشان نمیشودو مسئولین اسرائیلی در باره کردها هیچ همکاری با آنکارا نمیپذیرند و این در روزنامه هارتص اسرائیلی به چاپ رسیده بود در آن زمان و دولت اسرائیل و دیپلماتهای اسرائیلی به هیچ عنوان در موضوع اوجالان هیچ همکاری با دولت ترکیه انجام نداده اند نه در مورد دیپلماتیکی و نه در هیچ موردی  یک مثال مهم داریم آن هم این است که دزد از درب خانه بیرون میرود با دست پر اما همساده که از این قضیه بی خبر بوده است به دزدی متهم شده است قضیه اروپا هم همینطور میباشد خودشات اوجالان را تحویل ترکها  دادند و خودشان دستگیرش کردند و دست بسته به ترکها در کینیا تحویل دادند اما بعدا اعلام نمودندکه گویا کوماندوهای اسرائیلی در یک عملیات دست به چنین کاری زده اند یعنی اروپا توان و قدرت دستگیری یک انسان را ندارد البته اروپا بخوبی درک میکند که کردهای زیادی در کشورشان زندگی میکنند و باید هم زیر بار مسئولیت تسلیم رهبر ملت کرد نروند و شانه خالی کنند در حالیکه خودشان دست  به این کار زده و خودشان ایشان را دودستی تسلیم رژیم ترکیه نمودند.
نشست محرمانه دستگاه اطلاعات ترکیه موسوم به میت با روزنامه نگاران سرشناس جهان در جزیره یونان موسوم به کوس.
سه روز مانده به اجرای طرح عملیات باید پیش از اجرای عملیات برنامه های به اجرا در بیاید که انگشت اتهام ربوده شدن اوجالان را به سوی اسرائیل نشانه بگیرد به چند دلیل یک که کردها با اسرائیلیها خیلی نزدیکی فرهنگی دارند و از خیلی لحاظ با هم نزدیک هستند و اگر این دوستی بیشتر بشود دیگر توان سرکوب کردها از دست خارج میشود دوم با ایجاد دشمنی میان ملت کرد و ملت اسرائیل بهتر میتوان بر چسب تروریزم به کردها و جنبشهای  ملی کرد زده بشود و کردها و جنبشهای کرد به آسانی منزوی میشوند از نظر دیپلماتیکی جهانی چرا چون یهودیان از نظر دیپلماتی از تجربیات بالای برخوردارند و اگر هم با کردها دوست بشوند منطقه با مشکل روبرو میشود 3 اگر کردها با اسرائیلیها دوست بشوند  اسرائیل موقعیت خود را در منطقه مستحکمتر میکند و با ایجاد یک دولت کردی نفوذ اسرائیل بر منطقه فروانتر میشود دیگر نیازی به همکاری ترکیه ندارد و مل کج خواستهای آنکارا نمیشوند مسئولین اسرائیلی و از زوایه دیگر دولت اسرائیل توسط افراد وابسته به اوجالان تهدید میشوند و اسرائیل از سوی این حزب احساس خطر میکند و بیشتر به ما کمک میکند و ما میتوانیم بیشتر در باره سرکوب کردها از تجهیزات پیشرفته اسرائیلی بدست بیاوریم و استفاده کنیم این گفته مسئول برون مرزی اطلاعات ترکیه موسوم به میت میباشد در حضور روزنامه نگاران خارجی و داخلی در یونان در مورخ 2/12/ 1999
در این باره میگوید در حال حاضر اوجالان در دست ما میباشد و فقط چند ساعاتی تا دستگیری اوجالان باقی نمانده است اما پیش از عملیات باید انتظار عواقب این عملیات هم بود اوجالان فردی عادی نیست  و آسان هم نیست بدون همکاری روزنامه نگاران که این قضیه و این مسئولیت را از اروپا به جای دیگر منتقل کنند بهترین جایکه که میتوان انگشت اتهام بسوی آنجا نشانه گرفت کشور اسرائیل است و آمریکا چرا چون روزنامه های عربی در این  قضیه نقش مهمی ایفا میکنند و کردهای زیادی بر زبان عربی و فارسی و ترکی  مسلط هستند  و این رزونامه ها را مطالعه میکنند  که شما روزنامه نگاران عربی  حاضرین در اینجا هستید باید نقش مهمی ایفا کنید در باره درست کردن دشمنی میان کردها و دولت اسرائیل اگر این کار را بکنید خدمت بزرگی به ترکیه و دولت ترکیه نموده اید و در این نشست هیچ روزنامه نگاری حق تصویر برداری و یا ظبط صدا را نداشته است و جو کاملا امنیتی بوده و فقط و فقط روزنامه نگاران برای دریافت پول نقد و هدیه های دولت ترکیه در جزیره یونان شرکت نموده بودند و تا بتوانند در روزنامه های خود انگشت اتهام ربوده شدن اوجالان را به گردن دولت و کشور اسرائیل نشانه بگیرند و میان کردها و اسرائیلیها دشمنی ایجاد کنند تا ترکها بیشتر بتوانند کردها را از نظر بین المللی منزوی کنند و به راحتی انگشت اتهام تروریستی به کردها داده و بزنند و از زاویه ی دیگر ترکها دارای تجهیزات مدرن و پیشرفته نیستند و شدیدا به کشور اسرائیل برای بدست آوردن تجهیزات پیشرفته برای سرکوب کردها نیازمند هستند و مثل هواپیمایی بدون سرنشین مجهز به کامیرایی پیشرفته تا عمق زیر درختها میتواند عکسبرداری کندو دستگاهایی رده یابی اسلحه و مهمات انفجاری خلاصه ترکیه میخواست با یک تیر دونشانه را هدف قرار بدهد 1 دستگیری اوجالان با همکاری سوپر ناتو 2 ایجاد دشمنی میان کردها و اسرائیل و  کردها را علیه اسرائیل توسط روزنامه نگاران تحریک بشوند و اسرائیل هم در مقابل احساس خطر بکند و بیشتر به ترکها در سرکوب کردها کمک کند متاسفانه خیلی از برادران کرد بیسواد ما ساده لوحانه هنوز این شعار را سر میدهند و تحت تاثیر دشمنی اصلی خود قرار گرفته اند و البته آنها تعداد اندکی بیسواد و ساده لوح هستند به چنین تفکری و یا گول تفکرهای دشمنان کرد همان ایران ترکیه و عراق میباشد بوده اند و تحت تاثیر شعارهای حزب بعث و جمهوری اسلامی قرار گرفته اند .
میگوید در روز عملیات باید روزنامه های اروپایی و عربی همزمان اعلام کنند که اسرائیل اوجالان را به ترکیه تحویل داده است تا این بار سنگین که خیلی به نفع ترکیه هم میباشد به گردن ما و کشور اسرائیل انداخته بشود تا این مشکل را از اروپا به خاورمیانه منتقل بشود و این قضیه مثل  چند دقیقه پیش که گفتم بسیار بسیار به نفع ترکیه میباشد و برای حفظ یکپارچگی کشو ترکیه مفید خواهند بود
در تاریخ 12/2/1999 دولت ترکیه در جزیره یونان بنام کوس 2300  روزنامه نگار و کارمند بخش تلویزیونی  در یک هتل مهمانی میکنند و به هر یک از این روزنامه نگاران پول نقد همراه با هدیه های گرانبها داده شده است که اکثریت روزنامه نگاران از اروپا بودند 4 روزنامه نگار در کشور سوئد  که برای 5 روزنامه مهم سوئدی کار میکنند به این نشست دعوت میشوند  چند روزنامه نگار از نروژ دانمارک آلمان فرانسه بلژیک هلند لهستان فنلاند  برطانیا  اسپانیا ایتالیا  روزنامه نگاران مهم آمریکایی مثل نیویورک تامیز و واشنگتن پوست و به اضافه روزنامه نگاران مهم و سرشناس عربی به این نشست محرمانه دعوت میشوند تا مشکلات را از کشورهای اروپایی دور به اندازند و مثل همان که مسئول میت گفته است باید به اروپا اطمینان بدهیم که خطری برای اروپا نخواهند داشت چرا چون طرح عملیات در آفریقا اجرا میشود به آسانی میتوان انگشت اتهام را بسوی اسزائیل دراز نمود و این بار سنگین و این مسئولیت به گردن روزنامه نگاران عزیز حاضر در اینجا هستش که باید انجام بدهند.
در این نشست محرمانه که توسط یکی از شرکت کنندگان که بعدا به سبب مبتلا به بیماری سرطان جان سپرده است و در یک نامه محرمانه برای آسوده شدن وجدانش به  دخترش که یک دوست پسر کردبتار دارند نوشته است و تمامی آنچه که بقول آنها باید میان کردها و دولت اسرائیل دشمنی ایجاد کنیم تا بهتر بتوانیم کردها را سرکوب کنیم و بهتر بتوانیم برچسب تروریستی به کردها بزنیم.
در این راستا دولت ترکیه یک هئیت 16 نفره نزد کردستان میفرستد تا با سران احزاب کرد ایرانی و آقای مسعود بارازانی ملاقات کنند  این هئیت با دو بخش کومه له یها ملاقات میکنند با شخص آقای عبدالله مهتدی و  حزب دموکرات کردستان ایران این دیدارها محرمانه بوده است و دور از دید روزنامه نگاران انجام گرفته است این هئیت با آقای مسعود بارازانی دیدار میکنند و قول دادن بیشتر مهمات و اسلحه میدهند به شرطی که با حزب کارگران کردستان بجنگد  همان هئیت به نزد آقای جلال طالبانی میروند اما آقای طالبانی از دیدار با آنها خود داری میکند و هر نوع همکاری با دولت ترکیه علیه حزب کارگران کردستان را رد میکند تا اینکه صلاح مهتدی تی چند دیدار و مشاوره با آقای جلال طالبانی ایشان را بعداز دستگیری آقای اوجالان قانع میکند در مقابل پولی که دولت ترکیه به ایشان داده بود با حزب کارگران کردستان درگیر میشود بنابر درخواست صلاح مهتدی و عبدالله مهتدی این عملیات صورت میگیرد نیروهای مهتدی مستقیم در عملیات بر علیه حزب کارگران کردستان همراه با نیروهای اتحادیه میهنی کردستان شرکت میکنند.
و هئیت ترک از هر یک عبدالله حسن زاده دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان و نمایندگان دیگر و دفتر سیاسی  حزب و عبدالله مهتدی میخواهد که نیروهای حزب کارگران کردستان که اهل شرق کردستان هستند تشویق کنند تا صفوف حزب کارگران کردستان را ترک کنند و اگر دست رسی به آنها پیدا کردید ما به هر یک از آنها پول نقد و جواز سفر برای کشورهای  اروپای دولت ترکیه تهیه میکند حتی برای دریافت اقامت در اروپا کشور ترکیه به آنها کمک خواهند کرد. این هئیت 6 روز قبل از دستگیری آقای عبدالله اوجالان رهبر اکثریت ملت کرد به نزد احزاب کرد ایرانی میروند تا بتوانند با همکاری یکدیگر حزب کارگران کردستان را متلاشی کنند عبدالله مهتدی به آنها قول مساعد میدهد که در این راه کوشش خواهند کرد.
خلاصه هئیت ترکی با دست پر به ترکیه از کردستان عراق بازمیگردند.
خلاصه عبدالله مهتدی که بر این خیال بود که چون اسمش عبدالله میباشد بعد از عبدالله اوجالان کردها ایشان را رهبری خویش خطاب خواهند کرد و در روز دستگیری اوجالان شیرینی پخش کرده بودند و جشن گرفته بودند(دوستان ما این اتهامات بر ما وارد نکنند که داریم تفرقه اندازی میکنیم این گفته ی خود اعضای خودشان میباشد که صدا و تصویر نیز در دست میباشد اگر خودشان اجازه بدهند ما فیلم جشن گرفتن مهتدی را پخش خواهیم کرد)
خلاصه بعد از چندین دیدار میان مهتدی یعنی عبدالله مهتدی همراه با برادرش صلاح مهتدی با مام جلال  بعد از اینکه رهبر ملت کرد را به شیوه ی غییر انسانی و غییر اخلاقی به ترکیه تحویل داده میشود مام جلال را قانع میکنند که با حزب کارگران کردستان جنگ بکند و نیروهای چند نفره مهتدی در این عملیات شرکت مستقیم داشته اند و چند نفری ازشون کشته شده در این درگیری.
بله متاسفانه به علت تنگنظری و حسودی به یکدیگر بعضی از نیروهای خودی یعنی کردی در عملیات توطئه ی 15 فیبرایر دست داشته اند و با دشمن همکاری کرده اند در مقابل دریافت پول خود را فروخته اند بعداز 15 فیبرایر سال 1999 و چند ماه بعد تلویزیون موسوم به کردسات تاسیس شد در اولین دیدار آقای مهتدی با این رسانه دست به بدگویی علیه حزب کارگران کردستان زد و بر این خیال بود که کار حزب کارگران کردستان تمام میشود و عبدالله خان نیروهای حزب کارگران کردستان را جزب خود میکند اما نمیدانست که آپو چنان به نیروهایش آموخته است که آپو فرزنده یک خانواده تهیی دست و فقیر بوده و کسانی که پیرو راه ایشان هستند هرگز به خانزادها نزدیک نمیشوند و خانزاده در کردستان دورانشان سوخته است و تاریخشان تمام شده است و دیگر مصرفی ندارندو تاریخ مصرف شیخزاده خانزاده و کدخدازاده به پایان رسیده است و تاریخ مصرف تمام شده هرکسی هم از این چیزها استفاده کند مسموم میشود و در عملیاتی که قرار بود علیه حزب کارگران کردستان انجام بگیرد نوشیروان مصطلفی و مام رستم و کاک کسرت رسول مخالف این عملیات بودند دستور عملیات شخص مام جلال همرا با صلاح مهتدی صادر نموده بودند و یک گروه بدون آگاهیی کاک نوشیروان مصطفی و کسرت رسول و مام رستم توسط صلاح مهتدی و مام جلال مامور ترکیه شدند..
در یک دیدار میان آقای طالبانی و عبدالله مهتدی  همراه با برادرش صلاح مهتدی  در باره پیشنهاد   هئیت ترکی که گفته بود طرفداران حزب کارگران کردستان را تشویق کنید تا صفوف آن حزب را ترک کنند مطرح میکنند و مهتدی تی یک نامه محرمانه از طرفدارانش در اروپا میخواهد که دست به هر کاری بزنند برای متلاشی نمودن حزب کارگران کردستان  که این نامه به چند شهر سوئد نیز ارسال شده بود  .
.
روز اجرای عملیات نهایی  برای  دستگیری رهبر ملت کرد و طرح ریزی امنیتی برای دستگیری آقای اوجالان در مورخ 15/2/1999  در حوالی غروب یک تیم عملیاتی از پایگاه شکاری نیروهای سوپر ناتو در هلند به سوی آفریقا به راه می افتند دو هواپیما یی شکاری با حجم کوچک نظامی ترکیه قرار است از شمال قبرص به سوی کینیا   برای تحویل گرفتن رهبر ملت کرد در کینیا  اما پیش از این وزیر اطلاعات یونان و سفیر وقت یونان در کینیا که خودشان نیز عضو بخش اطلاعات ناتو بوده اند همراه با یک هئیت 10 نفره با دولت کینیا و برای قانع نمودن کشور کینیا با دیپلماتهای کینیایی در حال مزاکره بودند و این را فراموش نکنیم که دولت ترکیه به شرکت کنندگان در عملیات ربودن رهبر ملت کرد  این قول داده بود که هر یک از آنها باید یک شوش طلا که بالغ بر 40هزار دلار میباشد دریافت خواهند کرد این رئیس وزاری وقت ترکیه بولنت اجویت این امر را صادر میکنند.
قرار بر این است که واپیماهای شکاری ترکیه که از شمال قبرص راهیی کینیا بودند  در لیبی فرود بیایند چون نظامی بودند کشور لیبی به آنها اجازه فرود استراری نمیدهند و مسیر را به سوی قاهره عوض میکنند و در مصر برای سوخت گیری اجازه فرود استراری دریافت  میکنند از قاهره بسوی کینیا به حرکت در می آیند.
دقایقی پس از اینکه کشور کینیا با تحویل دادن رهبر ملت کرد موافقت کند  بسیم همراه افراد اطلاعات ترکیه به صدا در می آید و اینطور پیام را دریافت میکنند هم اکنون با ماده بیهوش کنند اوجالان بیهوش است و در چنگ  ما  یعنی آنها قرار دارد باید ایشان را تحویل بگیرید.
اول اوجالان را مجبور میکنند که باید از سفارت یونان بیرون بروند سپس ایشان را بر یک خودرو دیگر تنها سوار میکنند واز یارانش جدا میکنند و وقتیکه اوجالان میخواهد از خود دفاع کند با پلیک یک گلوله که برای بیهوشی میباشد به او شلیک میکنند و اوجالان بیهوش میشوند و هوپیماهای ناتو تا یک فرودگاه دیگر رهبر ملت کرد را میبرند و در آنجا به افراد سازمان امنیت ترک موسوم به میت تحویل میدهند و هدایایی که دولت ترکیه به آنها قول داده بود دریافت میکنند دقایقی بعد از اینکه اوجالان به ترکیه منتقل بشود رئیس وزاری ترکیه جاش اجویت اعلام نمود که هم اکنون اوجالان در خاک ترکیه میباشد و این بزرگترین پیروزی میباشد در تاریخ 70 سال جمهوری ترکیه.
خلاصه همه این قضیه را دیدند و ترکیه با خیال خامش بر این باور بود که با دستگیری رهبر ملت کرد به جنبش رهایبخش ملی کرد خاتمه میدهند اما زهیی خایل باطل آپو طوری به جوانان و ملت خود آموخته است که هر یک خود نیز یک آپو میباشند یعنی اگر یک متفکر و فیلسوف مارا دستگیر و اسیر نموده اند اما به میلیونها آپو درست شد .
حال به پردازیم به شرط  های مه ناتو و آمریکا برای ترکیه طرح نموده بودن که بدون پذیرش این چند شروط  اوجالان به ترکیه تحویل داده نیمشود.
1= اوجالان را نباید اعدام بشود چرا چون به سیاست ناتو لطمه وارد میشود و آنگاه علیه ترکیه تصمیم قاطع گرفته میشود.
2= باید اوجالان از وکیل مدافع با خواست خویش برخوردار باشند  حق دفاع از خود را داشته باشند.
3- اوجالان باید از آزادی بیان برخوردار باشند این حق را داشته باشند با اعضای خانواده اشان ملاقات کنند.
4- به هیچ عنوان نباید اوجالان مورد شکنجه فیزیکی قرار بگیرند چرا چون اتهامات ایشان واضح و روشن میباشد بنابر این هر نوع برخورد فیزیکی با ایشان مغایر است با حقوق بشر اروپا و ما اوجالان را به شما تحویل داده ایم تا شما تمرین دموکراسی بکنید و تا بتوانید به اتحادیه اروپا به پیوندید.
5- اوجالان باید از تمامی حقوق خود مثل  استفاده از تلویزیون رادیو و روزنامه و حتی مصاحبه با روزنامه های دیگر مثل اروپایی و ترکی و باید از این حقوق برخوردار باشند.
6- حق سلامتی و مثل دیدار با دکتر و معاینه پزشکی و دندانپزشکی و برخورداری از تمامی لوازم پزشکی و درمانی.
7- اگر اکثریت ملت کرد از ایشان حمایت نمودند دولت ترکیه برای رعایت حقوق اقلیت کرد با ایشان دست به گفتگو بزند و بر اساس آزادی بیان و آزادی ادیان و آزادی نژادی و ملی باید با آو رفتار بشود.
8- باید اوجالان از همه حقوق بر اساس کونواسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با قضیه ی اوجالان برخورد کنند و این را در نظر داشته باشید ما ایشان را به شما تحویل داده ایم و شاید هم زمانی برسد که ایشان را از شما باز پس بگیریم بنابر باید زیر این هشت شروط را امضا کیند خلاصه زیر این هشت مرج در مورخ 8/2/1999 توسط رئیس وزرای وقت ترکیه و رئیس جمهوری ترکیه امضا و به نمایندگان اتحادیه اروپا که مخفیانه به ترکیه سفر کرده بودند داده میشود.
به خاطر امنیتی جزئیات بیشتر این سند را به طور کلی منتشر نمیکنیم.
زنده باشد جنبشهای رهایبخش ملی کرد
ننگ بر تنگنظری و کوته فکری
با امید روزی که دولت مردان نژادپرست کوراندیش ترک سر عقل بیایند و رهبر ملت کرد را آزاد کنند البته ماندلای کردستان پایدار و استوار میماند و خواهند ماند.
با تشگر ساموئیل کرماشانی مورخ 13/2/2012

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر