Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

کنفرانس استکهلم برای اتحاد برای دموکراسی نام خود را نهاده است صد در صد غیر دموکراتیکی بوده است و تعدادی فرصت طلب به نفع خویش این کنفرانس را ترجیح داده اندکنفرانس استکهلم  که از سوی بنیاد اولف پالمه  برگزار شده است برای اتحاد  برای دموکراسی نام خود را نهاده است صد در صد غیر دموکراتیکی بوده است و تعدادی فرصت طلب  به نفع خویش این کنفرانس را ترجیح داده اند
آیا  این کنفرانس که تحت عنوان اتحاد برای دموکراسی بوده است که زیر نظر و ازسوی مرکز بین المللی اولوف پالمه در استکهلم یرگزارشده    است میتواند نوعی گفتگو و دیالوگ برای فهم و درک یکدیگر باشند و به اصول دموکراتیک پایبند باشد مگر میشه یک جامعه 5 میلیونی مثل جنبشهای یارسانی در آن جای نداشته باشند؟  اگر منظور از گفتهای آقای قنبری باشد که در اتاق پالتالکی یارسان کوردستان مطرح میکرد تحت عنوان اینکه که نباید مردم یارسان بعنوان یک ملت ظلم و ستمدیده خود را سازماندهی کنند و باید از این حرکت صرف نظر کنند که دوستان  ما این کار  را به روا نمیدانند خوب در کشورهای دموکراتیک اروپایی چرا باید دموکرات مسیحی وجودداشته باشد؟ البته  یارسان یک تمدن میباشد که به تاریخ و ادبیات و ملی و میهنی کردستان تعلق دارند  این حق خودشان  میباشد که دارای سازمانهای سیاسی و فکری خویش باشند چرا چون یارسانیان برای دفاع از هویت ملی کردی  اصیل بارها مورد آزار و اذیت چه کردهای که از هویت خویش خارج بوده اند و بارها رو به مکه نماز به جا آورده اند یعنی آقایانی که میخواهند تجربیات تلخ کردستان عراق را تکرار کنند که هنوز هم هنوز نتوانسته اند خانقین و استانهای گوران نشین به سوی خود بکشانند  هر حزب و دستجاتی برای کار حزبی وارد منطقه شدند و تعدادی از کردها مجبورا به سوی عربها پناه بردند دارد در رفتار آقایان  خانزاده و فرصت طلب ما تکرار میشود این قضیه.
من نمیدانم چرا این آقایان بدون رودربایسی حرفشان را بیان نمیکنند خود را به کج و کوله  خم پشچ میپیچانند  بدون رو در بایسی آقایان به مردم یارسان میگویند بیاید درویش ما بشوید دست از هویت ملی یارسانی بردارید که به هویت و تاریخ و تمدن ملت کرد تعلق دارند و یا میخواهید به ملت یارسانی بگوئید که شما حق وجود ندارید مگر نه؟
این آقا فراموش نموده است که حتا در میان طایفه ای که متعلق به خود میباشد توان برگزاری مراسم حزبی نداشتند  و یا حتی یک مشروب فروشی در آن وجود نداشتند  اما در منطقه ای که یارسانیان آنجا بودند همه راه را باز کرده بودند برای مراسم حزبی آقایان کومه له و دموکرات و هم آقایانی ظهر در حال نماز خواندن بودند شب با دزدی کسی ایشان را نبیند می آمد و مشروبش را مینوشیدند و اگر هم آزادی خواهی در کمپ التاش وجود داشت و با به وجود آمد سبب این آزاد اندییشی ملت و مردم یارسانیان بودند   مردم و جنبشهای یارسانی نباید به هیج عنوان به این قضیه اهمیت بدهند که چرا در کنفرانس  بدون محتوا و بدون  وجود یک الترناتیو دموکراتیک  استکلهم شرکت نکرده اند نگراند باشند  چرا چون همه کسانی که در این کنفرانس شرکت نموده اند سوابق و کارهای غیر دموکراتیکی انجام داده اند  یکی مثل آقای سازگارا بعنوان لابی رژیم معروف میباشند کسی مثل آقای مهتدی که برادرش صلاح مهتدی دوست صمیمی قاسم سلیمانی سرکرده سپاه قدس  میباشند  و مسئول روابط  بین اتحدیه ی میهنی کردستان و وزارت اطلاعات رژیم ایران بوده اند و برادر دیگرش بنام خانزاده مهتدی  این آقای خانزاده  میخواهند رهبر مادام العمر  یک بخش کوچکی از یک جریان کومه له ای که توسط مام جلال تاسیس شده است  که باعث به کشتن دادن چندین کادر مهم و زیرک کومه له نیز بوده اند  اول از این کادرها مشکوک شده اند و بعدا آنها را به داخل فرستاده اند سپس به وزارت اطلاعات شهر مریوان  فکس فرستاده اند با این هم بس نه نموده اند در یک اطلاعیه رفتن آنها را افشا نموده و به کشتنش داده اند بعدا هم من شخصا با یکی از کادرهای اروپایی آنها صحبت نمودم گفتند آنها نفوذی بوده اند به این دلیل لوشان داده بودیم تا رژیم بکشدشان اگر نفوذی بودند چرا کشتنشان؟
و یا کسانی مثل فروغ نگهدار در این کنفرانس شرکت نموده اند که خود نیز به صراحت گفته است به قانون اساسی جمهوری اسلامی  باور دارند . و یا کسانی مثل به اصطلاح جمهوریخواهان لایک که هنوز واژه های وزارت اطلاعات نسبت به گروه های دیگر به کار میبرند یعنی این کنفرانس  100% نفوذیهای رژیم درآن شرکت داشته اند و در آینده ما شاهد افشای این افکار ننگین خواهیم بود.
حال در باره آنچه نماینده آقای مهتدی در اتاق یارسان کردستان در پالتالک مطرح میکردند و یارسانیان را با اسلام و دین های دیگر ربط میداند  و بر ماموریتش تاکید میکردند  اگر از نظر روانکاوی این حرفهای که این آقا مطرح مینمود مورد بررسی قرار بدهیم  بخوبی یافته میشود که از چه سوی دارند کوک میشوند و باید این هم بهش اضافه نمود که این آقا در سرپل ذهاب و در کرمانشاه خانه خریده با اسم خودش این یعنی چی ؟ و در ضمن اینجا تحت عنوان کمک به پیشمرگان کومه له پول را جمع آوری میکردند و بعدش این پولها را میبردند در ایران و کردستان خانه و زمین باش میخریدند  و کارهای که در زمانی که کمیته بوده اند همراه با ناصر  در کمپ التاش که  کمیته  شده بودند که گویا کیسها را به یو ان تحویل بدهند لاکن با کمی تغییر در کیس  و این کیسها  را به خانوادها میروختند  در این باره نمونه زیاد است خوب بگذریم از این قضیه تعدادی یارسانی هم گول حرفهای زرق و برق این آقایان چپنما خورده اند و مثل آقای برزو احمدی و یاران دیگر کم سواد ما  که به وعدهای شکرلات آسا بهشت کمونیستی  که به شعار دادن مشغولند که عمر کمونیست نیز به پایان رسیده است خوب من یک پیشنهاد دارم برای این عزیزان بروند چند ماهیی در کوبا یا کره شمالی و یا چین زندگی کنند تعم شیرین کمونیستی را از نزدیک به چشند بعدا بیایند لاف و گزاف کمونیستی بزنند. 
و در ضمن بگویم سازمانهای سیاسی یارسانی حق خودشان میباشد که خود را سازماندهی کنند و دارای حزب و جریان سیاسی خویش باشند  و این حق هر ملت و هر انسانی میباشد و اگر هم به جنبه ی تاریخی این قضیه نگاه کنیم  یارسان  به تمدن و تاریخ و هویت  زبانی و ملی کردستان تعلق دارند و سالها سال است مورد ظلم و ستم چه ملی و چه زبانی و چه آئینی قرار گرفته اند و همیشه از سوی کور اندیشان مورد هجوم قرار گرفته اند مثل امروز که توسط دوستان زیر پرده کهنه اندیشی  با بیان تفکر کمونیستی  مورد حمله قرار میگرند البته این آقایان جاطلب و برتری طلب توسط اربابانشان کوک میشوند  و مامور میشوند تا بتوانند ماموریتشان به اتمام برسانند  شیرین زبانی و سخنران خیلی از افراد نادان می افتند به دامشان.
البته این حرف من نسبت به کمونیست  به این معنا نیست که کمونیست کارهای خوبی انجام نداده است اما  کمونیست امروز دیگر نمیتواند جوابگوی خواستهای جامعه باشد  چرا چون تفکر کمونیستی  اعدام انقلابی دارد  و مصادره اموال سرمایداران دارد و یعنی یک طبقه بر طبقه ای دیگر حاکم بشود  و دیگرانی که تا بحال استثمار نموده اند باید استثمار بشوند این در این عصر پیشرفت و تکنولوژی  جایگاهی ندارد امروز عصر تکنولوژی عصر پیشرفت عصر اوج تکامل بشریست  میتوان گفت امروز عصر لیبرال دموکراسی است امروز عصر ارتباطات جمعی است و در ضمن خط و نشان کشیدن از سوی کهنه اندیشان برای ملت و مردم یارسان  من به یک چیز پیش پا افتاده و مسخره میدانم  اگر هم از نظر روانکاوی این قضیه را مورد مطالعه قرار بدهیم  چنبشهای یارسانی   بر اساس ضرورت تاریخ و این ضرورت تاریخ میباشد که ایجاب میکند که باید چنین جنبشهای حق طلبانه وجود داشته باشند
همچنان که همه آگاه هستند و در این باره درجریان هستند رژیم دیکتاتوری مذهبی ایران بذر خشونت بذر تنفر و بذر بی اعتمادی میان چه سازمانهای کردستانی و چه ایرانی پاشیده است 
با تشکر ساموئیل کرماشانی 6/2/2012
از تمامی خوانندگان عزیز پوذش میطلبم اگر اشتباهی املای وجود داشته باشد در این نوشتها به این دلیل امروز صبح خیلی سریع نوشته ام و اگر هم اشتباهی در کار باشد حتما کنترلش یکنم و تصحیحش میکنم
//////////////////////////////////

پایان کنفرانس «اتحادبرای دموکراسی درایران» در استکهلم

کنفرانس در استکهلم
در روزهای شنبه و یکشنبه، چهارم و پنجم فوریه، کنفرانسی با عنوان اتحاد برای دموکراسی در ایران ازسوی مرکز بین المللی اولوف پالمه دراستکهلم برگزارشد. دراین کنفرانس افرادی با نگرش های مختلف سیاسی شرکت داشتند و قراربود پیرامون چگونگی اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون درخارج کشوربه بحث بپردازند. روزدوشنبه، یک روز پس از پایان کنفرانس، رضا طالبی، ازاعضای کمیته ی برگزاری کنفرانس از مرکز اولوف پالمه درگفتگویی با پژواک، نتایج به دست آمده و موافقت نامه ی پایانی امضاء شده توسط شرکت کنندگان را بیان کرد.
 
درمخالفت با این کنفرانس تظاهراتی ازسوی شماری از فعالان سیاسی و اعضای شورای حمایت از حرکت های آزادیخواهانه ی مردم ایران دربرابر محل برگزاری کنفرانس انجام شد. دراین رابطه گفتگویی داریم با مهرنوش شفیعی، زندانی سیاسی سابق و عضو این شورا که دراین تظاهرات شرکت داشت.
دراعتراض به این کنفرانس، تظاهراتی نیز در ساعت ۱۴ امروز در برابرمرکز اولوف پالمه در استکهلم ازسوی چند تشکل سیاسی و اجتماعی ازجمله انجمن حق زنان و شورای حمایت از حرکت های آزادیخواهانه ی مردم ایران برگزارشد. 
همچنین به اطلاع می رسانیم که مهران براتی که از او در سایت پژواک به عنوان یکی از پنج نفری که از مرکز اولوف پالمه درخواست برگزاری این کنفرانس را کرده بود، نام برده شده در یادداشتی برای پژواک هرگونه مشارکت خود را درارائه ی این درخواست ردکرده و تاکیدکرده است که تنها هنگام گردهم آیی مشورتی در هامبورگ از برگزاری این کنفرانس باخبرشده است. متن یادداشت مهران براتی را در ادامه مطلب بخوانید. 
اين خبر واقعيت ندارد. من در رابطه با كنفرانس مورد نظر در اينجا نه نامه اى به بنياد اولاف پالمه نوشته ام و نه تماسى داشته ام. از چند و چون اين كنفرانس هم ابتدا با شركت در گردهم آيى مشورتى در هامبورگ آلمان با خبر شدم. من پروژه انتخابات آزاد را بهترين راه دستيابى به آزادى مى دانم و از هر بنيادى نيز كه در اين جهت حامى ايرانيان باشد ممنونم و اين كار را دخالت در امور ديگر كشورها نمى دانم، ولى من هيچگاه با افرادى كه ذكر شده اند نامه اى به بنياد پالمه ننوشته ام. ممكن است كسانى ما را خرج كرده باشند تا پاسخگوى مدعيان رقيب باشند. 
با ارجاع به قانون مطبوعات در خواست مى كنم اين پاسخ را در تارنماى راديو درج نماييد
با سپاس از زحمات قابل قدردانى شما
مهران براتى 
چهارم فوريه ٢٠١٢
////////////////////////////////////////

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر