Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

مردم کره شمالی در زندان در کشور خود هستند در این ویدئو آمده است که توریستها حق صحبت کردن با مردم ندارند و زیر کنترل شدید قرار دارند این است اصول دیکتاتوری کمونیستی و کشورهای دیکتاتوری مثل رژیم ایران و چین کره شمالی و سوریه برای جهانیان شناخته شده هستندمردم کره شمالی در زندان در کشور خود هستند در این ویدئو آمده است که توریستها حق صحبت کردن با مردم ندارند و زیر کنترل شدید قرار دارند  این است اصول دیکتاتوری کمونیستی و کشورهای دیکتاتوری مثل رژیم ایران و چین کره شمالی و سوریه برای جهانیان شناخته شده هستند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر