Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ بهمن ۲۵, سه‌شنبه

بیکاری های درازمدت روبه افزایش است بر روان انسانها تاثیر مخربی دارند که دولت سوئد هم زیاد به فکر چاره اندیشی نیست که
بیکاری های درازمدت روبه افزایش است بر روان انسانها تاثیر مخربی دارند که دولت سوئد هم زیاد به فکر چاره اندیشی نیست که  

ارقامی که از اداره ی کاریابی (Arbetsförmedlingen) به دست آمده است نشان می دهد که بیکاری به شدت روبه افزایش است. در سال ۲۰۰۶ تعداد بیکاران در سویدن به ۲۸۰۰۰ تن می رسید اما امروز این تعداد به ۶۸۰۰۰ می رسد. مهم اینکه تعداد جوانان در این میان بیشتر از پیش شده است و در حال حاضر تعداد بیکاران دراز مدت، یعنی آنانی که بیشتر از دو سال بیکاراند، روبه افزایش است.
////////////////////////

زندگی پس از مرگ یا خرافات

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر