Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

حمایت از وليد بحمان در کشیدن کاریکاتور پادشاه دیکتاتور مراکش


حمایت از وليد بحمان در کشیدن کاریکاتور   پادشاه دیکتاتور  مراکشبه نوشته ایرو نیوز:
"انتشار کاریکاتوری از پادشاه مراکش باعث شد که دادگاهی ولید بحمان را به یک سال زندان محکوم کند.
جرم آقای بحمان 18 ساله «توهین به مقدسات» از طریق انتشار کاریکاتور ملک محمد ششم در فیس بوک اعلام شده است.
این اولین بازداشت به جرم توهین به پادشاه مراکش پس از اصلاحات قانون اساسی این کشور در تابستان امسال است."
یک جوان هنرمند کاریکاتوریست به جای آنکه مورد پشتیبانی وتشویق قرار بگیرد برایش حکم یکسال زندان صادر می کنند.
اگر چنین کاریکاتوری توهین به مقدسات است و پادشاه مراکش مقدس است پس کاریکاتور ولید بحمان را باز نشر دهیم تا مقدسات مراکش به لرزه در آید.
http://andishehnovin.blogspot.com/2012/02/blog-post_17.html
-----------------------------

ایا خطر تروریسم در سوئد جدی ست؟

FRA
سخنان وزیر دادگستری، بئآتریس اسک درمورد وجود خطر واقعی تروریسم در سوئد، مورد پذیرش برخی از کارشناسان قرارنگرفته است. بئآتریس اسک روزسه شنبه هنگام معرفی استراتژی و برنامه ی جدید دولت علیه تروریسم، به موارد تازه ای دراین برنامه و ازجمله وجود خطر و تهدید جدی تروریستی علیه سوئد اشاره کرد. به نظر Dennis Töllborg استاد حقوق درانستیتوی تحقیقاتی یوتبوری، مورد چندان جدیدی دراین برنامه وجودندارد، اما می گوید که بااین حال دولت می خواهد که بحث درباره ی قانون شنود رادیویی FRA-lagen  را که راکد مانده دوباره به جریان بیاندازد. 
 او می گوید که چندسال پیش، بحث درمورد این قانون پشت درهای بسته انجام شد، اما اینک دولت می خواهد که درها را بازکند. او بااشاره به این که اختلافات و حتا درگیری هایی میان نهادهای امنیتی کشور وجودداشت و آنها نمی توانستند بایکدیگرهمکاری داشته باشند، قانون شنود رادیویی حالتی راکد به خودگرفت، اما از دو سه سال پیش شرایط تغییرکرده و (Säpo) پلیس امنیتی، (Must) ، سازمان اطلاعات و امنیت ارتش و (FRA) شنود رادیویی وزارت دفاع خیلی بهتر از گذشته بایکدیگر همکاری می کنند و این فعالیت شفاف تر و بهتر تنظیم شده است.
در پاییزگذشته Säpo ، Must و FRA خواستار افزایش امکانات برای مبادله ی اطلاعات در مبارزه با تروریسم شدند. هنوز تصمیمی دراین مورد گرفته نشده، اما دولت در برنامه ی جدید خود به افزایش این تبادل اطلاعات نیز توجه کرده است. Dennis Töllborg باچنین وضعیتی مخالف نیست، اما به نظر او جای یک سازمان کنترل کننده که بتواند به شیوه ای درست اقدامات سازمان های امنیتی کشور را زیرنظرداشته باشد خالی ست. او می گوید که در سوئد نهادهای نظارتی زیادی وجوددارد، اما ازیک سو به بخش های متعدد تقسیم شده اند و نظارتی همه جانبه نمی توانند داشته باشند و ازسوی دیگردارای توانایی و قابلیت لازم نیزنیستند. به گفته ی او چنین وضعیتی، بااین که بسیار نگران کننده است، اما جدی گرفته نشده است. او می گوید که سوئد دریک دوره، دارای یک نهاد نظارتی مناسب در سپو به نام اداره ی ثبت Registernämnden بود که افراد باصلاحیت و توانایی در آن به کارمشغول بودند. این اداره تعطیل شد و به جای آن اداره ی مراقبت از امنیت و حریم شخصی به وجودآمد که از سیاستمداران تشکیل شده و ریاست آن نیز درآغاز به عهده ی یکی از رؤسای سابق سپو بود. 
هنگام معرفی برنامه ی جدید دولت در مبارزه با تروریسم، بئآتریس اسک باردیگر بر اهمیت بیشترفعالیت علیه رادیکالیسم و تندروی تاکیدکرد. به نظر Dennis Töllborg این گفته ی وزیردادگستری، اشتباه دیگری ازجانب سیاست مداران است.  او می گوید که دراروپا، تروریسم گسترده ای که به اسلام یا جهاد یا مشابه آنها ارتباط داشته باشد، وجودندارد، بلکه تقریبا تمام تروریسم موجود دراروپا به گروه های افراطی و جنبش های ملی مانند IRA (ارتش جمهوری خواه ایرلند) و ETA (جدایی طلبان باسک) مربوط می شود. او می گوید عملیات تروریستی ی نیز که دراروپا روی داده و به اسلام مربوط بوده، به ندرت توسط افرادی انجام شده که دارای لباس بلندسفید و ریش بلندی بوده و فریاد اله می زده اند. به نظر او بیشتر این عملیات تروریستی توسط افرادی از طبقه ی متوسط که با جامعه نیزهمپیوسته بوده اند، انجام شده است. او می گوید که اشتباه بزرگی که در دهه ی ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی روی داد دوباره تکرارمی شود و این مایه ی نگرانی ست. اوهمچنین نسبت به اجرای برنامه ی جدید دولت برای مبارزه با تروریسم نیز نگران است. او به وجود تناقضی دراین برنامه که باعث بی اعتمادی او به نتیجه ی این برنامه می شود، اشاره می کند. او می گوید سازمان های اطلاعاتی کشورباید تلاش کنند تا با توانایی های حرفه ای خود، فشاری را که ازجانب افراد بی صلاحیت مانند سیاستمداران و کارشناسان تروریسم برآنها وارد می شود، دفع کنند. او می گوید می ترسد که چنین مبارزه ای به صورتی دردناک به پایان برسد.

محمدعقیلی
-----------------------

جرایم سازمان یافته درمالمو، موضوع بحث امروز پارلمان

تیراندازی در مالمو
پارلمان سوئد امروزجلسه ی فوق العاده ای را برای بحث پیرامون جرایم خشونت بارسازمان یافته درماه های اخیر در شهر مالمو، برگزارخواهدکرد. این جلسه به درخواست حزب سوسیال دموکرات و برای پی گیری سخت گیرانه ترشدن قانون نگهداری سلاح گرم توسط دولت و امکان شنود تلفنی درموارد مظنونیت نسبت به انجام جرایم  سنگین مسلحانه برگزارمی شود. پیش ازاین جلسه، یکی ازنمایندگان این حزب، لوسیانو استادیلو طوماری را با ۷۰۰۰ امضاء که درمالمو درمخالفت با حمل غیرقانونی سلاح و جرایم سازمان یافته تهیه شده، به کمیسیون امورقضایی پارلمان تحویل داده بود.
قراراست درمالمو نیز امشب یک گردهم آیی با عنوان "Alla älskar Malmö" همه مالمو را دوست دارند، برگزارشود. یکی از برگزارکنندگان این گردهم آیی اعتراضی  Tony Bengtsson است. شب گذشته خودروی او دریکی از توقفگاه های عمومی مالمو به آتش کشیده شد. او، فعالیت های اعتراضی خود را عامل این حادثه می داند. او می گوید که دراین توقفگاه نزدیک به ۵۰۰ خودرو وجودداشته، اما تنها خودروی او آتش گرفته است و این نمی تواند جزاقدامی ازسوی گروه های بزهکار باشد.  
محمدعقیلی
منابع رادیو بین المللی سوئد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر