Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور

به این زودی یک مزدور دیگر روانی در شهر کارلستاد که گفته بود باید به مجاهدین فوش بدهید و گر نه در این شهر کشته میشوید در ماه یونی سال گذشه هنگامیکه با هم راه میرفتیم گفت اینجا یک نفر به ایشان گفته است که برادرش توسط مجاهدین در کردستان عراق کشته شده است اما بعد از اینکه از راه تکنیک آنها را زیر پوشش کنترل قرار دادم دیدم که یک مرد فلج میباشد که بعد در ماه 7 در تی سفری به اقلیم کردستان عکس و مشخصات این فرد را به حزب دموکرات کردستان به رهبری کاک مسعود بارازانی دادم حتی یک ساعت هم پیشمرگ نبوده است و یک دروغ بزرگی بیش نبود و این توسط مزدوران دیگر سفارت رژیم طرح ریزی شده بود که بعدا به تک تک این افرادی که خود را ضد رژیم میدانند و به دربندیخان سفر میکنند به خانه کسانی میروند به طور ماهانه پول از وزارت اطلاعات رژیم در یافت میکنند و مزدور رژیم در اقلیم کردستان هستند که تحریک میشود این روانی خوب من هم که به طور دقیق هرچی که او بیان میکرد ظبط میکردم و حالا هم صداش هست وهم تصویرش که هر زمانی هم نیاز باشد منتشر میشود.
با تشکر ساموئیل کرماشانی
//////////////////////

پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور
شبکه تلویزیونی شب گذشته تلویزیون سی ان ان در گزارشی که روی سایت این شبکه قرار دارد، اعلام داشت که توسط یکی از کارکنان ایرانی بانک های کشور مالزی به لیستی از پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور دست یافته است. این شبکه تلویزیونی مدعی شد که کارمند ایرانی بانک های مالزی بدلیل علاقه ای که به جنبش سبز در ایران دارد، این لیست را برای انتشار در اختیار این شبکه گذاشته است. ضمن تشکر از این فرد ایرانی که نام وی را اعلام نکرده است، لیست مورد بحث را انتشار داده است که به شرح زیر است: >1ـ غلام حسین الهام:25 میلیون دلار در دوبی،13 میلیون دلار در ترکیه، 17 میلیون دلار درسوئیس،0.7 میلیون دلار در بیروت >2 ـ س. ح. پناهی: 11 میلیون دلار در بانک اسلامی شریعت، 4 میلیون ایورو در مالزی >3 ـ مسعود کاظمی: 45 میلیون دلار در آلمان، 4.2 میلیون دلار در دوبی >4ـ علی هاشمی بهرامیان:5.2 میلیون دلاردر کویت،11 میلیون ایورو در بلژیک، 23 میلیون دلار در دوبی و مبلغی نامشخص در الناخال کمپانی >5 ـ محمد محمدی:12 میلیون دلار در دوبی، 17 میلیون دلار در کویت، 8 میلیون ایورو درترکیه >6 ـ مهدی احمدی نژاد:18 میلیون ایورو در بلژیک،45 میلیون ایورو در سوئیس،44 میلیون دلار دربانک اسلامی شریعت >7ـ نازیه خامنه ا ی:7 میلیون دلار در ترکیه،56 میلیون ایورو در آلمان،122 میلیون پوند درگریت انگلیس >8 ـ صادق محصولی:14 میلیون ایورو در امارات متحده عربی، 24 میلیون دلار در ترکیه، 3 میلیون ایورو درمالزی >9 ـ مجتبی خامنه ای: 1 بیلیون پوند در گرین انگلیس( احتمالا بلوکه شده است)، 2.2 بیلیون ایورو در آلمان، 766 میلیون دلار در قطر. مبلغی نامشخص در بانک سوئیس >10 ـ حسین معادی خواه 15 میلیون دلار در کویت، 45 میلیون ایورو در استرالیا، 7 میلیون دلار در امارات متحده عربی >11 ـ عیسی کلانتری :3.2 میلیون ایورو در بلژیک، 1.2 میلیون دلار در ایتالیا >12 ـ حسین طائب: 122 میلیون دلار در امارات عربی، 42 میلیون ایورو در ایتالیا >13 ـ مسعود حجاریان کاشانی 92 میلیون دلاردر استرالیا،13.7 میلیون دلاردر قطر >14 ـ سردار احمد وحیدی: 32 میلیون دلار در امارات متحده عربی،65 میلیون دلار در ترکیه، 122 میلیون دلار در آلمان( احتمالا بلوکه شده) >15 ـ عباس کدخدائی: 2.5 میلیون دلارایتالیا،7.1 میلیون دلاردر کویت، 3.2 میلیون دلار دوبی >16 ـ مجتبی مصباح یزدی:184 میلیون دلار در دوبی، 221 میلیون دلار الناخال کمپانی >55 میلیون ایورو در اسپانیا >17 ـ علی مصباح یزدی : 45 میلیون دلار امارات متحده عربی، 17 میلیون دلار در ترکیه، 65 میلیون پوند دربانک انگلیس،75 میلیون دلار در افریقای جنوبی ، 110میلیون ایورو آلمان >18 ـ حسین فیروز آبادی:320 میلیون دلار در مالزی، 65 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 103 میلیون دلار در کویت، 17 میلیون دلارترکیه،... >19 ـ پرویز فاتح 16 میلیون دلار ترکیه، 5.2 میلیون ایورو در ترکیه، 22 میلیون دلار سوئیس >20 ـ حسین شاجونی:66.5 میلیون دلار در دوبی، 39 میلیون دلار در کویت، 11.2 میلیون دلار در بیروت 8 میلیون دلار مالزی >21: حبیب الله عسگراولادی : 172 میلیون دلار در بلژیک،120 میلیون ایورو در آلمان، 420 میلیون دلار درالناخال کمپانی، 42 میلیون دلار در ترکیه، 219 میلیون دلار در مالزی >22 ـ حسین جنتی:228 میلیون دلار دوبی، مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس و مبلغی نا مشخص دربانکی در ترکیه 200 میلیون دلار در مالزی، 150 میلیارد دلار درژاپن 32 میلیون دلار در مالزی >23ـ سکینه خامنه ای 25 میلیون دلار در مالزی، 14 میلیارد دلاردر قطر، 112 میلیون دلار در دوبی >24ـ اسفندیار رحیم مشایی: 5.2 میلیون دلار در آلمان 32 میلیون دلار درایتالیا، 41 میلیون دلار دردوبی >25 ـ ح. محمدی اقائی: 48.4 میلیون دلار در دوبی، 2.4 میلیون دلار دربیروت،56 میلیون ایورو در اسپانیا >26 ـ علی اکبر ولایتی:244 میلیون ایورو در المان، 6 میلیون ایورو در استرالیا 56 میلیون دلار در مالزی >27 ـ محمد محمدی ریشهری:241 میلیون دلار الناخال کمپانی و 121 میلیون دلار دردوبی، 48 میلیون دلار درآلمان، 43 میلیون دلار درایتالیا >28ـ محسن هاشمی بهرامانی: 35 میلیون دلار در ایلات متحده عربی، 56 میلیون دلار در بلژیک >29 ـ محسن هاشمی ثمره: 11 میلیون دلار در قطر، 5.9 میلیون دلار درمالزی >30 ـ علی لاریجانی:185 میلیون ایورو در استرالیا،16 میلیون ایورو در امارات متحده عربی، 112 میلیون ایورو در مالزی >31 ـ عباس آخوندی:9 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 502 میلیون دلار در بانک بیروت >32 ـ محسن رفیق دوست، 129 میلیون دلار در بلژیک، 44 میلیون دلار درکویت، 92 میلیون دلاردر کویت >33ـ حمید حسینی:30 میلیون دلارمالزی، 82 میلیون ایورو در اسپانیا >34 ـ محمد حسینی:14 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 7 میلیون دلار در کویت، 3 میلیون دلار درترکیه، 11 میلیون پوند در.... >35 ـ محمود حسینی: 3.2 میلیون دلار درترکیه، 11.4 میلیون دلار در کویت >36 ـ مجتبی هاشمی ثمره:28 میلیون دلار در اسپانیا، 76 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 124 میلیون دلار در مالزی >37 ـ کامران دانشجو: 76 میلیون یورو در استرالیا، 7.2 میلیون دلار در مالزی >38 ـ احمد رضا رادان: 98 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 65 میلیون دلار در کویت، 121 میلیون دلار در افریقای جنوبی >39 ـ یدالئه جوانی:22 میلیون دلار در ایلات متحده عربی،5 میلیون دلار درهند،23 میلیون دلار در پرتقال >40 ـ غلام رضا فیاض: 65 میلیون دلار در مالزی، 40.9 میلیون دلار در کویت >41 ـ رضا فیاض: 23 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،17 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در ایتالیا >42 ـ علی مباشری: 12 میلیون دلار در بلژیک، 19 میلیون دلار در مالزی، 42 میلیون دلار در کویت >43 ـ محمد نقدی:142 میلیون ایورو در ایالات متحده عربی،24 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،66 میلیون دلار در مالزی >44 ـ فرهاد دانشجو : 2.3 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 5.6 میلیون دلار در ترکیه >45 ـ خسرو دانشجو:11 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در جمهوری چک >46 ـ حمیدی حسینی:4.2 میلیون در مالزی، 28 میلیون در ایالات متحده عربی >47 ـ محمد باقری خرازی:120میلیون دلار در لبنان،86 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،42 میلیون دلار در برکلی بانک آفریقای جنوبی >48 ـ مهدی هاشمی ثمره:5.7 میلیون دلار در ترکیه، 44 میلیون دلار در کویت >49 ـ حمید رسائی: 62 میلیون دلار در مجارستان،32 میلیون ایورو در آلمان، 18 میلیون پوند در انگلیس، 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی >50 حسین موسوی اردبیلی: 21 میلیون دلار در کویت، 110 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،32 میلیون دلار در مالزی >51ـ علی مبشری: 7 میلیون ایورو در استرالیا،22.4 میلیون دلار در ایالات متحده عربی >52 ـ حسین شریعتمداری:225 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،54 میلیون دلاردرآلاناخل کمپانی، 65 میلیون ایورو در«ح.س. ب. س» بانک انگلیس >53 ـ حسین شاهمرادی:56 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 64 میلیون دلار در مالزی،7 میلیون دلار درهند >54 ـ کامران دانشجو: 24 میلیون دلار در ژاپن، 43 میلیون دلار در مالزی >55ـ داوود احمدی نژاد 55 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،48 میلیون ایورو در ایالات متحده عربی، 8 میلیون دلار در بانک پترزبورگ روسیه >56 ـ عبدالئه عراقی: 84 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 127 میلیون دلار در لبنان، 67 میلیون دلار درمالزی ،مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس >57 ـ بهاالدین حسینی هاشمی: 45 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،80 میلیون دلار در مالزی >58 ـ محی الدین فاضل هرندی:52 میلیون دلاردرعمان، 45 میلیون دلار در عربستان سعودی >59 ـ احمد جنتی: 450 میلیون ایورو در بلژیک، 143 میلیون دلار در الناخل کمپانی، 124 میلیون دلار در ایالات متخده عربی،267 میلیون دلار در مالزی،118 میلیون دلار در آفریقای جنوبی و مبلغی نامشخص در بانک سوئیس >60 ـ علی جنتی:35 میلیون دلار در ایلات متحده عربی،155 میلیون دلار در ترکیه، 55 میلیون دلار در آلمان ، مبلغ نا مشخص در بانک سوئیس >61 ـمرتضی رفیق دوست: 120 میلیون ایورو در آلمان، مبلغی نا مشخص در بانک سوئد >63 ـ م. ح.پارسا:43 میلیون دلار در ترکیه،12 میلیون دلار در مالزی، >64 ـ فاطمه عسگر اولادی: 43 میلیون دلار در قطر،16 میلیون دلار در ترکیه >65 ـ علی اکبر محتشمی: 125 میلیون دلار در شارجه، 85 میلیون دلار در کویت، 200 میلیون دلار در مالزی، مبلغ نامشخص در بانک سوئیس >66 ـ یاسر بهرامانی هاشمی: 22 میلیون ایورو در آلمان، 12 میلیون ایورو در استرالیا، 14 میلیون دلار در ایالات متحده عربی >67 ـ غلام علی حداد عادل:12 میلیون دلار در ترکیه، 2.4 میلیون دلار در مالزی، 43 میلیون دلار در ایالات متحده عربی > >-- >با درود >هدف آگاهی رسانی و چرخش اطلاعات است >درخواست میشود که چنانچه مایل نیستيد در این گردونه خبری باشيد اطلاع دهيد >سبز باشيد > >مهر تو نثار سرزمينی ست که هست >کآن نیز بلا دیده ی ديني ست که هست >با این همه، خشم مردمان بین و مگوی >"کاري نتوان کرد، همین ست که هست" >اسماعیل خويي > > >سرزمین من "ایران"، گرفتار آمده در آئین مرگ اندیشان سیاه کار! آه این مرگ پرستان زندگی کش، چه بی شکوه می خواهند "ایران" را و "ایرانی" را، آه! >آه، این قبیله ی گرازان پیش از تاریخ، این شادی کشان، چه غباری از اندوه بر سرزمین من "ایران" و" مردمان" آن گسترانده اند! آه! آری، آن هم در سرزمینی که مردمان آن هر ماه، روزی را جشن میگرفتند و شادی آفرینی میکردند و روزی سرآمد همه بودند! >آه، سرزمین من "ایران" میسوزد در آتش این آتش افروزان تازی مسلک خرابکار! آی، فرزندان "ایران"، بپا خیزید، بپاخیزیم و این آتش را خاموش، و، آتش عشق و سلزندگی را جایگزینش کنیم! خموشی و خاموشی تا به کی؟! تا به کی حرف؟ >تا به کی روضه خوانی؟! > آی، فرزندان راستین "ایران" زمین، ای زیستن پرستان، ای انسان پرستان، بپا خیزید و بپا خیزیم و با هم رایی و هم آوایی و همبستگی، بسازیم "همکاری" ی بزرگ را، برای ریشه کن کردن "قبیله گرگان" پبش از تاریخ، و بکاریم نهال بزرگ آزادی، آبادانی، عشق، شادی و هر آنچه انسانی و زمینی و این زمانی است!
-----------------------------------------------------
نفر از 12 زندانی که قرار بود اعدام شوند به دار آویخته شدند. بنا به گزارشهای رسیده به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران ، شب یکشنبه، 8 اسفندماه در زندان مرکزی شهر ارومیه 10 نفر از 12 زندانی سیاسی که قرار بود اعدام شوند به دار آویخته شدند. این زندانیان ساعت یک بامداد شب يكشنبه در زندان مرکزی شهر ارومیه اعدام شدند و جنازههایشان به خانودههای آنان تحویل داده شد. دو نفر از این زندانیان زن میباشند که از هویت آنها تا کنون اطلاعی در دست نیست.
هویت سه نفر از اعدام شدگان که به دست کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران رسیده است به قرار زیر است:
1ـ حمید بهادری، اهل روستای حصار منطقهی براندیزی ارومیه
2 ـ صیاد انصاری اهل عمرآباد منطقهی ارومیه
3ـ بهزاد هناره اهل منطقهی برادوست ارومیه
قابل ذکر است که دیشب مردم شهر ارومیه با اطلاع از این امر به نشانه اعتراض جلوی استانداری این شهر تجمع نموده بودند

نبابر خبرهای رسیده نیروی دریایی و هوایی آمریکا به سوی کشور لیبی به حرکت در آمدند


نبابر خبرهای رسیده نیروی دریایی و هوایی آمریکا به سوی کشور لیبی به حرکت در آمدند و بریتانیا اعلام نموده است که مناطق پرواز ممنوع در لیبی اعلام خواهند کرد. بنابر گزارش تلویزیون العربیه به احتمال زیاد معمر قذافی مورد حمله نظامی قرار بگیرد.

أمريكا تعيد نشر قواتها حول ليبيا.. وبريطانيا تعمل لفرض حظر جوي

۱۳۸۹ اسفند ۸, یکشنبه

چارەنوسی کاک هادی بوتیمار لەئەستۆی بەرپرسانی ئەمنی و سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەچارەنوسی کاک هادی بوتیمار لەئەستۆی بەرپرسانی ئەمنی و سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە

ڕۆژی ٢٥ی ئەم مانگە و کاتژمێر ٨ی ئێوارە بەرپرسی کۆمیتەی بەریتانیای چاودێری کوردۆساید /چاک بەڕیز هادی بوتیمار لەشاری سلێمانی ولەگەرەکی کانی بای لەمالی خزمێکی هێزێکی نادیار هەلدەکوتنە سەریان ودەستگیریان دەکەنبەپێێ‌ ئەو زانیاریانەی بەدەستمان گەیشتوە ئەو هێزە بەبێ‌ فرمانی دادوەر و بەبێ‌ ئەوەی لەدەرگای ماڵەكەش بدەن، بە زەبری قۆنداغە تفەنگ خۆیان بە ماڵەكەدا كردوە‌و بەپۆستاڵەوە ماڵەكەیان پشكنیوە‌و پاش ئەوەی هیچیان دەست نەكەوتوە، بە شێوەی زۆر ناشیرینانە پەلاماریان داون و بە لێدان‌و راكێشان تاوەكو ناو ئۆتۆمبێلەكانیان دەیانە بەن.
هاوکات ئەندامی ڕیکخراومان کاک فائیق گولپی بەهۆکاری ئەوەی وتارێکی لەخۆپیشاندانی شاری هەلەبجە خوێندۆتەوە بریاری گرتنی لەلایەن پۆلیسی هەلەبجەوە بۆ دەرکراوە .لەتەک ئەم هەلمەتە مەترسیانەش چەندین کەسی چالاکڤانی مەدەنی لە هەولێرو سلێمانی لەلایەن پارتی ویەکێتی بێ بڕیاری یاسا و دادگا ، شوین بزرکراون لەتەک هەرەشەی کوشتین لەدەیان چالاکڤانی مەدەنی
چاودیری کوردۆساید سەرباری ئیدانەی توندی ئەو هەلوێستەی ئاسایشی سلێمانی و پۆلیسی هەلەبجە دەڵێین سەلامەتی و پاراستنی گیانی کاک هادی بوتیمار و د پشتیوان عەبدوڵلا سەرجەم جالاکڤانە مەدەنیەکانی تر کەشوێن بزرکراون یان هەرەشە لەسەر ژیانیان هەیە دەخەینە ئەستۆی بەرپرسانی یەکێتی نیشتمانی و پارتی دیموکراتی کوردستان . هاوکات لێرەوەش رایدەگەینین بو ئازادکردنی ئەندامی چالاکی ڕێکخراومان هادی بوتیمار و چالاکڤانە مەدەنیەکانی تر دەست دەکەین بە کەمپینێکی نێودەولەتی بەپەیوەندیکردن بە ناوەندی جیهانیە مرۆڤ دۆست و پەرلەمانتار ومەکتەبی سەرۆک وەزیرانەکان و وەزارەتی دەرەوەی ولاتانی ئەورپی دەکەین بۆ وەستاندنی ئەو رەفتارە مەترسیدارەی پارتی ویەکێتی بەرامبەر خەلکی ئازادیخوازی کوردستان کەماوەی چەند ڕٶژێکە بەرپایان کردوە .
چاودیری کوردۆساید /چاک
kurdocide@hotmail.com
2011-02-27
-----------------------------------------------------------------
بەیاننامەی ئایندەی خوێندكارولاوانی كوردستان
ڕاگرتنی دەوامی ڕەسمی لە زانكوی سەلاحەدین و بەشێك لە پەیمانگاكانی شاری هەولێر ئیدانە دەكەین
راگرتنی دەوامی رەسمی زانكۆی سەلاحەدین و زۆرینەی زانكۆ وبەیمانگاكانی تری شاری هەولێر لەبەرواری 24\2 \2011 ئیدانە دەكەین , راگرتنی دەوامی زانكۆو بەشێك لە پەیمانگاكان لەكاتێكدایە كە لەلایەن وەزارەتی خوێندنی بالاو توێژینەوەی زانستی بڕیاری لەو شێوەیە دەرنەچووە وەزارەتی ناوبراو هیچ روونكردنەوەیكی لەو بارەیەوە نەداوە ,ئەمە لە كاتێكدایە لە هەرێمی كوردستاندا سەرجەم زانكۆو پەیمانگاكانی كوردستان دەوامی رەسمی خۆیان دەكەن و ئەم بریارە نەیگرتۆتەوە كە هیچ لایەنێك خۆی ناكات بە خاوەنی ,هەروەها سەرجەم خوێندكارانی بەشە ناخۆیەكانیش لە شاری هەولێر نێردراونەتەوەە بۆ ماڵەوە.
راگرتنی دەوام لە ئێستادا نائارامی و پشێوی زیاتر دروست دەكات لە كوردس
تانداو كاریگەری سلبی دەبێت بۆ سەر ئاستی زانستی وئەكادیمی و تەواو نەكردنی مەنهەجی خوێندن لەو ناوەندانەدا ,بە تایبەتیش كاریگەری زۆری دەبێت بۆ خوێندكارانی قوناغی یەكەم كە ماوەیەكی زۆر كەمە دەستیان بە خوێندن كردوە هەروەها كاریگەری دەبێت بۆ سەر رەوشی بەرێوەبردنی پرۆسەی خوێندن لە شاری هەولێردا.
بۆیە ئێمە لەمەكتەبی سكرتاریەتی ئایندەی خویندكارولاوانی كوردستان وێڕای نیگەرانیمان لەم چەشنە بڕیارانە داوا لە هەر یەك لە وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی و سەرۆكایەتی حكومەتی هەرێمی كوردستان دەكەین كە روونكردنەوەی پێویست بدەن لەم بارەیەوە بۆ بەرچاو ڕوونی ڕێكخراوەكانی خوێندكاران و ڕەواندنی ئەو نیكەرانی و ترسەی لەلای توێژی خوێندكاران و كەس كاریان دروست بووە .
هەروەها راشیدەگەیەنێن پێویستە رێگە نەدرێت هیچ لایەنێكی دەرەكی كە پەیوەندی بە وەزارەتی خوێندنی باڵاوە نیە بریارێكی لەو شێوەیە دەربكەن پێویستە بەدواداچوون بكرێت بۆ سەرچاوەی دەرچوونی ئەو بڕیارە . ئایندەی خوێندكارولاوانی كوردستان
مەكتەبی سكرتاریەت

---------------------------------------------------------------------

گفتگوی العربیه با یک روانشناس شخصیت

سرنوشت معمر قذافی و دلیل شیرین کاری های او

عبدالرحمن قریشی متخصص روانشناسی شخصیت تاکید کرد پایان زندگی قذافی "خود کشی ، ترور و یا فرار" است.

وی در گفتگو با العربیه در مورد اولین پیش بینی خود یعنی خودکشی گفته است : "هنگامی که شخصی به جایی برسد که نتواند از خود دفاع کند به مرحله شکست کامل شخصیتی می رسد و در این صورت اوضاع پیرامون را غیرقابل تحمل می بیند و احساس می کند این تنهایی برای او بسیاردردناک است و در نتیجه به خودکشی دست می زند."

پیش بینی دوم قریشی برای پایان زندگی قذافی تروراست. به گفته او معمرقذافی در حال حاضر سرگرم جنگ است و اگر تسلیم واقعیت موجود نشود پس از یورش مردم به قصری که در آن پناه گرفته است به دست مخالفان به قتل می رسد.

سومین سناریو که درحال حاضر بعید به نظرمی رسد قذافی به آن متوسل شود فرار است.

قریشی افزود برای شخصی چون قذافی خیلی بعید به نظر می رسد که تسلیم شود یا در دادگاه برای محاکمه حاضر شود به همین دلیل او یا کشته می شود یا خودکشی خواهد کرد.

شیرین کاری های معمرقذافی

معمر قذافی دارای شخصیتی جنجالی ، و متناقض است او در بسیاری از مسائل
اجتماعی وسیاسی از خود شیرین کاری ورفتاری ویژه نشان می دهد.

به گفته قریشی ، قذافی دارای رفتاری عجیب وعملکردی متفاوت است. اظهارات او معمولا شگفت انگیز است مثلا او در مورد اوباما گفته بود :" اوباما یک عرب است واسم اصلی او ابوعمامه است در مورد شکسپیر گفته بود اسم او شیخ
زبیر است و به فلسطینی ها و اسرائیلی ها پیشنهاد داده بود که دولتی مشترک به نام " اسراطین " یعنی نامی برگرفته از اسم فلسطین واسرائیل تشکیل دهند."

معمر قذافی دمکراسی را اصطلاحی می داند که از دو کلمه دائم ( همیشه ) و کراسی ( صندلی ها ) مشتق شده است و این دوکلمه روی هم رفته معنی صندلی همیشگی می دهند."

قذافی در کنفرانس اتحادیه عرب در سال2009 گفته بود که او فرمانروای همه حاکمان دنیای عرب ، شاه شاهان آفریقا و نیز رهبر و امام همه مسلمانان جهان است.

قذافی حتی در چگونگی لباس پوشیدن تلاش می کند که جلب توجه کند. محافظان خود را از میان زنان انتخاب می کند و آنها را همیشه در سفرهای خارجی به همراه می برد.

شخصیت پیچیده ، اظهار مخالفت با ایده های دیگران درهمه جنبه ها ، نوع حکومت ، کمیته های انقلابی ، نام رسمی کشور، ونیز برپایی چادر
در میدان نزدیک به مقر سازمان ملل گویای خود بزرگ بینی مفرط وعشق
به خویشتن درقذافی است.

بر اساس اظهارات عبدالرحمن قریشی اگر رهبر لیبی روزی دریابد که هاله عظمتی که دور خود پیچیده است واقعی نیست و درحقیقت هیچ قدرتی ندارد به خودکشی دست خواهد زد.

------------------------------------------------------

تلاش آمریکا برای اقدام نظامی درلیبی ناکام شد

شورای امنیت علیه معمرقذافی قطعنامه صادرکرد

دبی – العربیه. نت

شورای امنیت سازمان ملل بامداد روز یکشنبه 27-2-2011 علیه رژیم معمرقذافی قطعنامه صادر کرد و پرونده عاملان کشتار معترضان در این کشور را به دادگاه جنایی لاهه ارسال کرد.

بر اساس پیش نویس این قطعنامه که العربیه به نسخه ای از آن دست یافت فروش سلاح به لیبی ممنوع شده است و سرهنگ معمر قذافی و نزدیکان او از سفر ممنوع شده اند و حساب های بانکی آنها در کشورهای مختلف ضبط شده و کمک های انسانی فوری در اختیار ملت لیبی قرار خواهد گرفت.

این قطعنامه خواستار پایان دادن سریع به خشونت ها و احترام به حقوق بشرشده است واز رژیم لیبی خواسته است به هیئت ها و سازمان های جهانی و حقوق بشری اجازه دهد از نزدیک اوضاع را بررسی کنند و رسیدن کمک های پزشکی و مواد غذایی به شهروندان لیبیایی تضمین شود.

بر اساس گزارش منابع خبری ، پس از اصرار آمریکا بر اضافه کردن بندی مبنی بر اقدام نظامی علیه قذافی بین اعضای شورای امنیت اختلاف شدیدی به وجود آمد

۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

حامد نورمحمدی دانشجوی شیراز در 1 اسفند ماه 1389 توسط نیروهای سرکوب و بسیجی از روی پل به پائین پرت شد و جان باخت


حامد نورمحمدی دانشجوی شیراز در 1 اسفند ماه 1389 توسط نیروهای سرکوب و بسیجی از روی پل به پائین پرت شد و جان باخت
تقدیم به شهید لرستان

ئینته‌رنێت به‌ ژماره‌ له‌ ساڵی 2010دا


ئینته‌رنێت به‌ ژماره‌ له‌ ساڵی 2010دا

ساڵی 2010 ساڵێكی پر گۆرانكاریی بوو له‌ بواری پێشڤه‌چوونی سایته‌كان و تۆڕه‌گه‌له‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان، هه‌روه‌ها له‌ به‌ره‌وپێشچوونی ئامێر و ته‌له‌فۆنه‌كان، سایتی pingdom هه‌ستاوه‌ به‌ كۆكردنه‌وه‌ی هه‌ندێك ئامارگه‌ل و ژماره‌ی په‌یوه‌ندیدار به‌ ئینته‌رنێته‌وه‌ له‌ ساڵی 2010دا، ئه‌مه‌ش بۆ زانینی ئاست و ڕێژه‌ی بڵاوبوونه‌وه‌ و به‌كارهێنانی سایته‌كان و پۆستی ئه‌لیكترۆنی-ئیمه‌یڵ، له‌گه‌ڵ ژماره‌ی ئه‌و سایتانه‌ی كه‌ له‌ ساڵی 2010 دانراون و زۆر ژماره‌ی تریش:
پۆستی ئه‌لیكترۆنی-ئیمه‌یڵ:
-له‌ ساڵی 2010دا زیاتر له‌ 107 ترلیۆن پۆست نێردراوه‌.
-تێكڕای ناوه‌ندیی ناردنی نامه‌ی ئه‌لیكترۆنی رۆژانه‌ گه‌یشتۆته‌ 294 ملیار.
-1.88 ملیار به‌كارهێنه‌ری پۆستی ئه‌لیكترۆنی هه‌یه‌.
وێبسایته‌كان:


-تا كۆتایی ساڵی 2010، ژماره‌ی وێبسایته‌كان گه‌یشتۆته‌ زیاتر له‌ 250 ملیۆن.
-هه‌ر له‌ ماوه‌ی ساڵی 2010دا، 21 ملیۆن وێبسایت دامه‌زراوه‌.

سێرڤه‌ره‌كانی وێب:
• 55% گه‌شه‌كردن له‌ به‌كارهێنانی سیڤه‌ری Lighttpd
• 39% گه‌شه‌ له‌ به‌كارهێنانی سێڤه‌ری ئه‌باتشی.
• 15% به‌ره‌وپێشچوون له‌ به‌كارهێنانی سێرڤه‌ری IIS
دۆمینه‌كان:
-له‌ كۆتایی ساڵی 2010 ژماره‌ی دۆمینه‌كانی com گه‌یشتۆته‌ زیاتر له‌ 88 ملیۆن دۆمین و 13 ملیۆن دۆمینی net و 8 ملیۆن دۆمینی org.
-زیاتر له‌ 79 ملیۆن دۆمین، دۆمینی وڵاتان (SA,QA,UK) به‌كارده‌هێنن.

به‌كارهێنه‌رانی ئینته‌رنێت:
-تاكو مانگی حوزه‌یرانی 2010 ، 1.97ملیار به‌كارهێنه‌ری ئینته‌رنێت هه‌بووه‌.
-ژماره‌ی به‌كارهێنه‌رانی ئینته‌رنێت گه‌یشتۆته‌ زیاتر له‌ 800 ملیۆن له‌ كیشوه‌ری ئاسیا و 475 ملیۆن له‌ ئه‌وروپا و 266 ملیۆن له‌ ئه‌مریكای باكوور و 110 ملیۆن له‌ ئه‌فریقیا و 63 ملیۆن له‌ رۆژهه‌ڵاتی ناوه‌ڕاست.
تۆڕه‌گه‌له‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان:
-بوونی زیاتر له‌ 150 ملیۆن –بلۆگه‌ر- له‌ ئینته‌رنێتدا.
-25 ملیار تازه‌كردنه‌وه‌ بۆ –تویته‌ر له‌ 2010دا.
-100 ملیۆن ئه‌كاوه‌نتی نوێ بۆ –تویته‌ر له‌ 2010دا.
-زیاتر له‌ 600 ملیۆن هاوبه‌ش و به‌شداربوو له‌ سایتی به‌ناوبانگی –فه‌یسبوك تاكو كۆتایی 2010.
-له‌ ساڵی 2010دا،250 ملیۆن به‌شداربوون له‌ فه‌یسبوك زیادی كردووه‌.
-رۆژانه‌ 20 ملیۆن ته‌تبیق له‌ فه‌یسبوك ئه‌نجامده‌درێت.
ڤیدیۆ:
-رۆژانه‌ 2 ملیار گرته‌ی ڤیدیۆیی بۆ سه‌ر سایتی به‌ناوبانگی یوتیۆب.
-ئه‌پلۆدكردنی 35 كاتژمێر پارچه‌ ڤیدیۆ بۆ سه‌ر یۆتیۆب له‌ هه‌ر خوله‌كێكدا.
-مانگانه‌ له‌ رێگه‌ی سایتی فه‌یسبوكه‌وه‌، زیاتر له‌ 2 ملیار ڤیدیۆ سه‌یرده‌كرێت.
-مانگانه‌ 20 ملیۆن ڤیدیۆ ئه‌پلۆدی فه‌یسبوك ده‌كرێت.
وێنه‌ و فۆتۆ:
-تاكو كۆتایی مانگی ئه‌یلولی ساڵی 2010 ، 5 ملیار وێنه‌ بۆ سایتی فلیكه‌ر-Flickr.
-له‌ هه‌ر خوله‌كێكدا زیاتر له‌ 3 هه‌زار وێنه‌ بۆ سایتی فلیكه‌ر ئه‌پڵۆدده‌كرێت.
-مانگانه‌ زیاتر له‌ 3 ملیار وێنه‌ ئه‌پڵۆد ده‌كرێت بۆ سایتی فه‌یسبوك.
له‌كۆتاییدا ئه‌م ژمارانه‌ ئاماژه‌ن بۆ گه‌وره‌یی هێز و گرنگی ئینته‌رنێت له‌ بواره‌كانی به‌شداری كردنی وێنه‌ و ڤیدیۆ و بڵاوكردنه‌وه‌ی زانیارییه‌كاندا.

-------------------------------------

دانشجوی دربند از زندان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شد

خبرگزاری هرانا - گزارش ها حاکی از آن است که روز پنجشنبه پنجم اسفندماه، چند تن از نیروهای امنیتی، ضیاءالدین نبوی دانشجوی ستاره دار محبوس در زندان اهواز را به مکانی نامعلومی منتقل کرده اند.

یک منبع "مطلع" در گفتگو با دانشجونيوز در این زمینه گفته است که روز پنج شنبه مامورین امنیتی به همراه مسئولین زندان اهواز از ضیاء نبوی خواستند تا وسایل خود را جمع آوری کند و بدون بیان علت این موضوع، اقدام به انتقال وی به مکان نامعلومی نمودند.

گفتنی است تاکنون مسئولین امنیتی و زندان اهواز حاضر به پاسخگوئی در قبال انتقال این فعال دانشجویی نشده اند.

طی ماه های اخیر فشارها از سوی مسئولین امنیتی و قضایی اهواز به ضیاء نبوی افزایش یافته است به گونه ای که طی آخرین ملاقات این فعال دانشجویی با خانواده اش مسئولین زندان اهواز به دستور مقامات قضایی تنها به مدت چند ثانیه اجازه ی ملاقات حضوری و چند دقیقه ملاقات کابینی داده اند. طی این ملاقات برخورد نامناسبی از طرف مسئولین زندان با این فعال دانشجویی صورت گرفته و وی را دوبار مورد بازرسی شدید بدنی قرار داده بودند.

ضیاء نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل که به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان کارون اهواز محکوم شده بود از ۲۵ خرداد ۸۸ تا کنون بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. شایان ذکر است عاطفه نبوی، دختر عموی ضیاء نبوی در شرایط مشابه، بدون مرخصی از ۲۵ خرداد ۸۸ درحال اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری در زندان اوین به سر می برد.

در ادامه ی فشار ها به خانواده ی نبوی چندی پیش علیرضا نبوی همسر عاطفه نبوی در سمنان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. این عضو دیگر خانواده نبوی به ۲ سال حبس و یک سال تبعید به خارج از سمنان محکوم شد.

------------------------------------

خطاب به همۀ زنان و دختران مبارز، به همۀ انسانهای برابر انديش اعلام ميکنم، ما ميتوانيم در ايران رنسانس نوين زنانه ای خلق کنيم.
پيام من به همۀ مبارزان راه آزادی زن در ايران اينست:
خودتان را آماده کنيد برای دامن زدن به يک جنبش افراطي، ساختارشکنانه و تابونشناس زنان که در عين حال که با ديگر جبهه های مبارزات مردم اجين و متصل است، مستقل و هدفمند عمل کند.
در ايران و در بستر قيامهای آتی مردم، بايد جمعيتی تشکيل شود که در مبارزات، اهدافی که از جنبش زنان ترسيم کردم به پيش ببرد.
با مماشات و کرنش ما، زن ستيزان گوی سبقت را از ما ميربايند و بساط بردگی و آپارتايد جنسيتی را در ايران برپا نگاه ميدارند
از همۀ ابزارهای سرکوب زنان بايد تقدس زدائی شود. از دين، از فرهنگ عقب مانده از بی سوادی و نادانی بايد تقدس زدائی شود.
حدود "اعتقادات شخصی" چه مذهبی و چه غير مذهبی از نامش پيداست! فقط و فقط خود شخص را در بر ميگيرد و نه حتی فرزندان و همسر را.
کرامت انسانی زن، فرای جهالت فردی و اجتماعی انسانهاست و ما جامعه را فراميخوانيم و اگر لازم شد مجبور ميکنيم که به اين اصل تن دردهد.
ما در آستانۀ فرا رسيدن روز جهانی زن شيپور رنسانس زنانه در ايران را بصدا درميآوريم. باشد که آحاد آزاديخواهان و برابری طلبان حاضر در مبارزات مردم ايران به آوای اين شيپور پاسخ دهند.
زنده باد هشت مارس، 17 اسفند، روز جهانی زن
پرثمر و پيروز باد جنبش رهائی زن
استوار و موفق باد مبارزۀ بحق مردم ايران
سارا فنائيان
7 اسفند 1389

//////////////////////////////////

چهارشنبه سوری در راه است؛ افزایش ترس پاسدار رادان

سایت عصر ایران: جانشين فرماندهي نيروي انتظامي كشور گفت: نيروي انتظامي با مزاحمان و حادثه‌آفرينان چهارشنبه آخر سال برخورد جدي خواهد كرد و اين افراد تا پايان تعطيلات نوروز مهمان ما خواهند بود.

احمدرضا رادان گفت: در ابتداي چهارشنبه آخر سال ساختن مواد دستي خطرناك و تلفات حاصل از آن وجود دارد و در طول اين روز استفاده از اين مواد و صدمات جبران‌ناپذير حاصل از آن وجود دارد كه برخورد نيروي انتظامي با مزاحمان جدي خواهد بود.

جانشين فرماندهي نيروي انتظامي كشور خاطرنشان كرد: در اين روز با متخلفان به صورت جدي برخورد مي‌شود و به صورت محله‌ محور برنامه‌هاي چهارشنبه‌سوري اجرا خواهد شد و افرادي كه در چهارشنبه آخر سال مزاحمت يا حادثه‌آفريني كنند با هماهنگي قوه قضاييه تا پايان تعطيلات مهمان ما هستند.

-------------------------------------حمله نیروی انتظامی به یکی از ساختمانها جهت تخریب دیش ماهواره

/////////////////////////////////////////////////
بنابر درخواست مردم لیبی

لیبی؛ CNN: آماده شدن آمریکا برای اقدام نظامی احتمالی

شبکه خبری سی ان ان در گزارشی اعلام کرد، مشارکت فعال پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در موضع گیری های آمریکا درباره لیبی، نشانه آماده شدن واشنگتن برای اقدام نظامی احتمالی است.

گزارشگر این شبکه خبری گفت، دستگاههای اطلاعاتی آمریکا از نزدیک تحولات لیبی را دنبال می کنند. مقامات آمریکا به صورت مکرر می گویند نظامیان و امرای ارتش آمریکا نیز در بررسی تحولات لیبی فعال هستند.

وی افزود، این سخن به معنای آن نیست که برای مداخله نظامی در لیبی برنامه ریزی می شود اما به هر حال، این اقدام نیز بخشی از اقدامات احتمالی مدنظر برای لیبی است.

سخنگوی کاخ سفید نیز به روشنی اعلام کرده است که اعمال تحریمها علیه رژیم قذافی اقدام نهایی نیست و احتمال دارد اقدامات دیگری نیز صورت پذیرد.

همچنین احتمالا کشاندن قذافی به دیوان کیفری بین المللی نیز وجود دارد.۱۳۸۹ اسفند ۶, جمعه

خبر فوری بنابر خبری دریافتی مهدی کروبی و میر حسین موسوی به یک زندان مخفی منتقل شده اند
خبر فوری بنابر خبری دریافتی مهدی کروبی و میر حسین موسوی به یک زندان مخفی منتقل شده اند
میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان شب گذشته به زندانی کاملا مخفی انتقال داده شدند
این عمل بعداز اظهارات وزیر اطلاعات در شبکه رژیم انجام گرفته است.
////////////////////////////////


باز هم نقش شرکتی سوئدی در سرکوب

شرکت خدمات اینترنتی سوئدی همکار هکرهای رژیم ملاها و سرکوبگران تاریکخانه ولایت فقیه

مهدی رحمانی همان جاسوس کهنه کار سایت مهدیس در پشت این توطئه خیمه زده است

سایت های خبری در ایران بوسیله کمک های یک شرکت خدمات اینترنتی سوئدی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند.

یک شرکت سوئدی به تمام معنا در خدمت رژیم در آمده است و برای سرکوب مطبوعات در ایران با جنایتکاران ضد آزادی بیان همدست شده است.


در گوشه و کنار این دنیا چیزهای عجیب و غریبی روی میدهد یک مرد سوئدی سر همسر خودش را بریده و گوشت ایشان را پخته و خورده است در جنوب سوئدPolisen fann blodspår på en långpanna som hittades i mannens kök.

در گوشه و کنار این دنیا چیزهای عجیب و غریبی روی میدهد یک مرد سوئدی سر همسر خودش را بریده و گوشت ایشان را پخته و خورده است در جنوب سوئد
به نابر گزارش روزنامه میترو چاپ سوئد یک مرد 32 ساله سوئدی زن 41 ساله خودش را سرمیبرد و بدن زنش را تکه تکه میکند و سپس هر روز قطعه ای از بدن زنش را کباب کرده است و یک ساعت پیش از اینکه کارمندان اداره اجتماعی به خانه مرد 32 ساله مراجعه کنند جرم را به وقوع پیوسته است . این مرد خودش برای پلیس توضیح داده است و گفته است او همیشه در این فکر بوده است که گوشت انسان چه مزه ای باید داشته باشد و هنگامیکه پلیس به خانه ایشان مراجعه میکند او به پلیس میگوید اون آنجاست من سرش را از بدنش جدا کرده ام قسمت عظیمی از بدنش خورده ام سرش اونجاست روی میز تختخواب میباشد.
دوباره جلو پلیسها بلند میشه و یک قسمت از ران زنش میبرد و میبرد شورباش میکند و میخورد به ق
ول روانشناسان او مبتلا به روانپویشی شده است و دچار یک بیماری خطرناک روانی شده است مگر میشه انسان گوشت انسان را بخورد این پلیس گفته است.
برای اینکه خود روزنامه را نگاه کنید در روزنامه میترو چاپ امروز صفحه 4 مورخ 25/2/2011 را نگاه کنید اگر سوئدی بلد هستید.

32åring åt av sin döda sambo sidan 4

----------------------------------------------

احتمال موج پناهندگی جدید به اروپا

سیسیلیا مالستروم
روز گذشته وزرای مهاجرت کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا در بروکسل گرد آمدند تا مذاکراتی را پیرامون آمادگی برای احتمال موج جدید پناهندگی از کشورهای لیبی و آفریقای شمالی به اروپا انجام دهند. وزیر امورخارجه ی ایتالیا نسبت به موج پناهندگی گسترده هشدار داده بود. سیسیلیا مالمستروم از اعضا کمیسیون اتحادیه ی اروپا در جلسه ی روز گذشته، از همه ی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا خواست تا همکاری خود را با پناهجویان نشان دهند.
او عنوان کرد که همه ی کشورهای عضو باید در این زمینه همکاری کنند تا پناهندگان تنها به مالتا و ایتالیا روی نیاورند.
اضافه کنیم که کشورهای عضو تنها درصورت تمایل می توانند پناهنده بپذیرند.
سیسیلیا مالمستروم در این زمینه گفت، صندوقی برای شرایط اضطراری پناهجوئی و
جود دارد که ما در حال بررسی موجودی آن هستیم. سیسیلیا مالمستروم ضمن اشاره به عدم وجود یک سیاست مشترک پناهنده پذیری در میان کشورهای عضو اتحادیه، بر نیاز به وجود آن تاکید کرد.
-------------------------------------------------

درخواست برای دخالت سیاسی و نظامی در لیبی

kadaffi
Hans Corell از مقامات وزارت امورخارجه و رئیس سابق دایره ی حقوقی سازمان ملل، معتقد است که وقت آن رسیده است که سازمان ملل مداخله ی انسانی یا نظامی در لیبی را مورد بررسی قرار دهد. او معتقد است که دلائل کافی برای دخالت انسانی در لیبی وجود دارد.
Hans Corell می گوید که در حالیکه یک دولت نتواند امنیت مردم خود را در قبال خطرات جانی وقومی آن ها حفظ کند ، سازمان ملل با ید مداخله کند. او اظهار می دارد که مسلم است که معمر قزافی مظنون به نقض آشکار حقوق بشر استپاسخ کارل بیلت وزیر امورخارجه در این زمینه بسیار محتاطانه ارزیابی شده است. چراکه او گفته است که مذاکرات در این زمینه باید در پشت درهای بسته صورت گیرد .او دلیل این امر را امنییت جانی سوئدی هائی عنوان کرده که هنور نتوانسته اند از لیبی خارج شوند.
///////////////////////////////////////////////

انتقاد به سکوت دولت سوئد

وزارت امورخارجه ی سوئد

ظاهرات شورای ملی مقاومت در برابر سفات جمهوری اسلامی
روز گذشته ، بیست و چهارم فوریه، دو تن از مسئولان جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در سوئد، هلیا ریاضت و مهرداد درویش پور از جمله با کارل میشل گرنس، مشاور سیاسی وزارت امورخارجی سوئد، در امور ایران، دیدار کرده و به سکوت مقامات سوئدی نسبت به اعمال خشونت علیه تظاهر کنندگان در ایران برای نمونه در اول اسفندماه ، اعتراض کردند. نمایندگان جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ،از جمله خواستار واکنش جدی سوئد و اتحادیه ی اروپا نسبت به این مسائل، آزادی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و رفع حصر خانگی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند.
این جمعیت، دربخشی از اطلاعیه خود در رابطه با این دیدار، در مورد پاسخ وزارت امورخارجه به آن ها چنین نوشته است:
«
مسئولان وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به خواسته‌های نمایندگان جمعیت گفتند خانم اشتون از سوی اتحادیه اروپا در رابطه با سرکوب تظاهرات 25 اسفند اطلاعیه صادر کرده است، هرچند در مورد حوادث اول اسفند واکنش رسمی نشان نداده اند. رئیس بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه سوئد اضافه کرد که حوادث لیبی و دنیای عرب تا حدودی از تمرکز جهان غرب بر ایران برای دوره کوتاهی کاسته است. اما اضافه کرد که تمرکز بر نقض حقوق بشر در ایران از موضوعات کار دائمی ایشان و وزارت امور خارجه سوئد است. او اضافه کرد دولت سوئد در ترغیب اتحادیه اروپا برای واکنش در زمینه نقض حقوق بشر در ایران نقش بسیار فعالی داشته است و از کانال های دیپلماتیک نگرانی خود را دائما به مقامات ایرانی و از جمله سفیر ایران ابراز میدارد. مسئولین وزارت امور خارجه سوئد از پیگیری اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران سخن گفتند و نسبت به این دیدارها ابراز علاقه کردند و متعهد شدند که با استفاده از روش‌های دیپلماتیک تلاش خواهند کرد که اعمال فشار بر جمهوری ‌اسلامی ایران بر سر نقض حقوق بشر را افزایش دهند. در پایان هردو طرف بر ضرورت تماس های فعال تر تاکید نمودند.»
روز گذشته ، همچنین تظاهراتی از سوی شورای ملی مقاومت ایران در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در حومه ی استکهلم برگزار شد. این شورا اعلام کرده است که این تظاهرات با فراخوانی از سوی مریم رجوی ، با هدف اعتراض به نحوه ی برخورد با تظاهر کنندگان در روزهای اخیرانجام شده است.
----------------------------------------------------------
هفتمین روز از برپایی تجمع های اعتراضی در شهر سلیمانی
با حضور شماری زیادی از مردم جنوب کردستان، هفتمین روز از تجمع های اعتراضی در محوطه (دەرکی سەرا) درسلیمانی برگزار شد.

زریان محمد گزارشگر سایت ئاوێنه در این باره نوشت، ساعت یک بعدازظهر امروز چهارشنبه، شمار زیادی از مردم کردستان به این تجمع پیوستەاند و تعداد آنان هر لحظه در حال افرایش است.

در تجمع امروز سلیمانی چندین نفر از روشنفکران کرد از جمله، رێبین هەردی و فاروق رفیق به ایراد سخنانی پرداختند.
رێبین هەردی با خواندن یاداشت مشترک "بختیار علی، مریوان وریا قانع و ئاراس فتاح" حمایت خود را از موضع این سه نویسنده کرد اعلام کرد.
در ادامه فارق رفیق و رێبین هردی از مردم درخواست نمودند تا به صورت مسالمت آمیز به اعتراض ها و حضور مدنی خود ادامه دهند.

در تظاهرات امروز سلیمانی، مردم با سردادن شعارهایی همچون. "آشتی، آشتی"، "سه‌رۆك چووه‌ بۆ ئیتاڵیا، ئێمه‌ی دا به‌ میداڵیا" خواستار ایجاد اصلاحات و خروج پایگاههای حزبی از این شهر شدند. معترضان همچنین بر ادامەی حضور خود تا دست یافتن به مطالبتشان تاکید نمودند.

دانشجویان دانشگاه سلیمانی نیز با صدور بیانیەایی حمایت خود را از مطالبات تظاهرکنندگان اعلام کردند.

در این میان اعضای "گروه سفید" با ایجاد "حائل آشتی" در میان نیروهای امنیتی و تجمع کنندگان تلاش نمودند تا فضای این اعتراض ها را به دور از هرگونه خشونتی حفظ نمایند.
////////////////////////////
رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه‌: باید از ملت کورد عذرخواهی کنیم
رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه‌: باید از ملت کورد عذرخواهی کنیم

کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، مهم‌ترین حزب مخالف دولت این کشور در دیدار خود از شهر کوردستانی "وان" خواستار عذرخواهی حزب جمهوری خلق ترکیه‌ از ملت کورد شد.

به‌ گزارش رونامه‌ "ملیت ترکی"، رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه‌ با حضور در بین مردم شهر وان اعلام کرده‌ است که‌ باید سلاح‌ها را زمین گذاشت و موانع پیش روی زبان مادری برداشته‌ شود.

وی با اعلام این مطلب که‌ باید حزب تحت رهبری وی از ملت کورد عذر خواهی کند خواستار آشتی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه‌ با ملت کورد شد و از دولت ترکیه‌ خواست که‌ عفو عمومی صادر نماید.

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه‌ قدیمی‌ترین حزب سیاسی این کشور است که گرایش‌های ملی‌گرایانه دارد، این حزب در نهم سپتامبر سال ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال آتاترک رهبر جمهوری نوین ترکیه تأسیس شد.
این حزب هم‌اکنون ۱۱۲ نماینده در مجلس ملی ترکیه دارد و حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه می‌باشد.
///////////////////////////////

تظاهرکنندگان در بغداد خواستار برکناری نوری المالکی شدند

تظاهرات مردمی در عراق به خشونت كشيده شد و 6 کشته برجای نهاد

مردم عراق روز جمعه 25-2-2011 با شعار "روز خشم" در عراق در شهرهای مختلف از جمله بغداد برای اعتراض به کمبود خدمات رفاهی و فساد مالی در دولت و نیز نبود امنیت در کشور به تظاهرات پرداختند.

گزارش های دریافتی از عراق حاکی است که تظاهرات در چند شهر از جمله موصل، بصره و کرکوک به خشونت کشده شد و در پی آن 6 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند .

در شهر موصل تظاهرکنندگان با سنگ به‌ ساختمان استانداری حمله‌ کردند كه در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی به سوی معترضان سه‌ تن از أنها از جمله خبرنگار ‌ تلویزیون الموصلیه‌ کشته‌ شدند.

با خونین شدن تظاهرات، خشم معترضان شدیدتر شد که با حمله به ساختمان استانداری در موصل آن را به آتش کشیدند.

در بصره نیز معترضان این شهر ساختمان استانداری را به تصرف خود در آوردند که در پی این حادثه شلتاگ عبود استاندار بصره از مقام خود استعفا داد.

سرتیپ سرهد قادر اعلام کرد که در شهر حویجه در جنوب کرکوک 2 نفر از تظاهر کنندگان کشته و تعداد دیگری از مردم زخمی شدند.

همچنین در بغداد پایتخت این کشور هزاران نفر از مردم با تجمع در میدان تحریر خواستار اصلاحات سیاسی و آزادی های مدنی و بهبود خدمات شهری شدند.

بنا به گزارش تلفزیون العربیه تعداد زیادی از معترضان بغدادی با شعار دادن عليه دولت نوری المالکی خواستار برکناری وی شدند.

این درحالی است که نوری المالکی نخست وزیر عراق دیروز پنج شنبه از مردم خواست تا به‌ دلیل مصلحت امنیتی کشور در راهپیمایی ‌روز جمعه‌ شرکت نکنند.

وی در پیام خود دعوت به تظاهرات روز جمعه را اقدامی مشکوک و موجب سوءاستفاده‌ خرابكاران دانست.

///////////////////////////////////////////

درخواست بریتانیا برای تشکیل «ائتلافی داوطلبانه» برای تحریم بیشتر ایران

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، خواستار تشکیل «ائتلافی از کشورهای داوطلب» در میان اعضای اتحادیه اروپا شد تا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران که از نگاه وی «کشوری در حال مطرود شدن» است، اعمال کنند.

به نوشته روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز»، دیوید کامرون که در حال سفر به کشورهای عرب منطقه خلیج فارس است این مطلب را روز چهارشنبه در قطر پس از توافق برای امضای یک قرارداد گازی دو میلیارد دلاری با قطر بیان کرد.

به نوشته «فایننشال تایمز»، این فراخوان از سوی نخست‌وزیر بریتانیا به این خاطر صورت می‌گیرد که احتمال رسیدن به اجماع در میان همه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا برای افزودن به تحریم‌ها علیه ایران به میزان زیادی کاهش یافته‌است.

بنا بر این گزارش، اعضای اتحادیه اروپا بر این باورند که مخالفت ایتالیا، اتریش و یونان با افزودن بیشتر به تحریم‌های علیه ایران ممکن است دستیابی به اجماع کامل در این مورد را با مشکل مواجه کند.

دیوید کامرون در قطر گفت: «ایران در مسیر کنونی خود به سمتی می‌رود که تبدیل به کشوری مطرود، بدون دوست و بدون پول بشود که جایی برای رفتن ندارد.»

نخست‌وزیر بریتانیا افزود: «بریتانیا و شرکای بین‌المللی‌اش آماده مذاکره هستند ولی ما اهل فریب خوردن هم نیستیم. ما هم‌چنان راه‌هایی را برای افزودن بر فشارها خواهیم یافت.»

دیوید کامرون در ادامه با اشاره به حکومت ایران گفت: «آنها تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و اقتصادشان ضعیف و آسیب‌پذیر است و رژیم تنها از طریق سرکوب مخالفان سیاسی خود است که برپا مانده‌است.»

وی با ابراز «نگرانی زیاد» در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از شرکای بین‌المللی بریتانیا خواست تا «فریب نخورند» و خواستار تشکیل ائتلافی از کشورهای داوطلب شد تا تحریم‌های مضاعفی را بر جمهوری اسلامی اعمال کنند.

بریتانیا در گذشته در چارچوب اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا گذاشته و هم‌چنین به صورت جداگانه نیز محدودیت‌هایی را بر بانک‌های طرف معامله ایران اعمال کرده‌است اما تاکنون هیچگاه ایده‌ای مبنی بر تشکیل گروهی جداگانه برای تحریم بیشتر ایران خارج از چارچوب‌های اتحادیه اروپا مطرح نکرده‌بود.

قدرت‌های اروپایی و آمریکایی می‌کوشند تا با اعمال فشار بر ایران، مقامات ایرانی را به «شفاف‌سازی» بیشتر و رفع نگرانی‌های غرب درخصوص احتمال استفاده نظامی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترغیب کنند.

پاییز گذشته، پس از آنکه سازمان ملل در قطعنامه‌ای تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران به اجرا گذاشت، اتحادیه اروپا نیز بسته‌ای سختگیرانه از تحریم‌ها را بر جمهوری اسلامی اعمال کرد.

پیشتر سالومه زورابیشویلی، مدیر کمیسیون سازمان ملل برای نظارت بر تحریم‌های ایران، در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد میزان تأثیرگذاری این تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی گفته بود: «هم اکنون ما به جرئت می‌توانیم بگوییم که ممکن است تحریم‌ها مقام‌های ایران را از اصرار بر این برنامه منصرف نکرده باشد، اما برنامه هسته‌ای را کند کرده است.»

/////////////////////////////

معاون احمدی نژاد: روابط تهران و پیونگ یانگ خاری در چشم قدرتهای زورگو

سفر معاون وزیر خارجه کره شمالی به ایران دور از چشم رسانه ها

پاک کیل یون معاون وزیر امور خارجه کره شمالی بدون خبر و به دور از چشم رسانه ها به ایران سفر کرد و با مقام های این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست جمعه 25-2-2011 نوشت که معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در حال حاضر در دعوتی رسمی از سوی مقام های ایرانی در تهران به سر می برد.

بنا بر این گزارش پاک کیل یون در دیدار با محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که و پیونگ یانگ هر دو در یک سنگر بر علیه قدرت‌های زورگو و مغرور هستند.

رحیمی نبز در این دیدار گفت: "گسترش روابط بین تهران و پیونگ یانگ خاری در چشم قدرتهای زورگوی جهان است."

فعالیت های اتمی ایران و کره شمالی مدتها است که مورد اعتراض جامعه بین الملل است. کره شمالی موفق به ساخت بمب اتمی شده است به همین دلیل در معرض تحریم های شدید بین المللی است. اما ایران بر مسالمت آمیز بودن برنامه اتمی خود تاکید دارد. با این حال غرب فعالیت های هسته ای ایران را غیر شفاف می داند و می گوید که این کشور در پی ساخت بمب اتم است. به همین دلیل ژوئن سال گذشته قطعنامه چهارم تحریم های تهران از سوی شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد صادر شد.

ایران برای مدت طولانی است كه از اظهارنظر در مورد روابط نزدیكش با كره‌شمالی خودداری كرده است.

واشنگتن ‌پست در پایان گزارش خود نوشته است: "در ماه نوامبر، یک برآورد اطلاعاتی امریكا نشان می‌داد كه ایران موشک‌های پیشرفته‌ای كه قابلیت هدف‌گری پایتخت‌های كشورهای اروپایی را دارد، از كره‌شمالی دریافت كرده است.

یاهو گویی وزیر اطلاعات سرکوبگر این جنایتکار جنون بوگند


یاهو گویی وزیر اطلاعات سرکوبگر این جنایتکار جنون بوگند به بین این جانور چه میگوید؟
راستی این دروغگو کثبفت چی میگوید؟

فیلم؛ وزیر اطلاعات رژیم روی گوبلز را سفید کرد
سخنان وزیر اطلاعات رژیم در برنامه زنده تلویزیونی///////////////////////////////////////////////////////////

پزشکان: استفاده از گازهای شیمیایی علیه معترضان ایرانی

سایت حقوق بشری http://www.hriran.com

استفاده از گازهای شیمیایی جدید خطرناک علیه مردم ایران

پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران طی نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدامات فوری آن سازمان جهت جلوگیری از استفاده گازهای شیمیایی مخرب علیه تظاهرکنندگان در ایران توسط نیروهای پلیس ضد شورش رژیم گردید.

در این نامه ضمن برشمردن خطرات آنی و درازمدت استفاده از این نوع گازها بر تظاهرکنندگان و حتی مردم عادی ساکن در شهرهای محل تظاهرات و خطرات زیست محیطی اینگونه گازها, خواستار اعزام گروه کارشناسی به ایران , برای بررسی ابعاد استفاده از این گازهای شیمیایی خطرناک گردید که در قالب گازهای اشک آور جدید به سمت معترضین خیابانی شلیک می گردد. گازهای شیمیایی جدید بدلیل ایجاد ترس و وحشت در مصدوم به” گاز ترس” نیز شهرت یافته اند.

متن کامل نامه به این شرح است:

دبیر کل محترم سازمان ملل

آقای بان کی مون

همانطور که شاید در اخبار این روزها شنیده باشید چندی است که نیروهای امنیتی ایران برای مقابله با مردم در تظاهرات خیابانی شهرهای ایران از نوعی گاز شیمیایی جدید استفاده می کنند که بدلیل آثار زیانبار بر انسانها و محیط زیست , نگرانی های زیادی را برای اینجانب و همکاران من در سرتاسر ایران بوجود آورده است.

این گازها که حاصل تجربیات واحد پدافند شیمیایی , میکروبی سپاه پاسداران در طی جنگ هشت ساله ایران و عراق می باشد , اولین بار بطور آزمایشی در اعتراضات خیابانی سال 2009 بصورت محدود مورد استفاده قرار گرفت اما در طی روزهای جاری و بخصوص در جریان تظاهرات مردم ایران در روزهای 25 بهمن و اول اسفند امسال بصورت گسترده علیه مردم ایران مورد استفاده قرار گرفته است .

هرچند استفاده از گازهای اشک آور معمولی که عموما حاوی ترکیبات گوگرد بوده و پس از آزاد شدن , تولید اسید سولفوریک می کند و باعث ایجاد سوزش در چشم و بینی می گردد نیز عملی غیر انسانی و ناپسند است اما بدلیل نیمه عمر کوتاه این مواد و اندک سازگاری با محیط زیست, خیلی نگران کننده نیست. اما گازهای شیمیایی جدید که بدلیل ایجاد ترس و وحشت در مصدوم به گاز ترس نیز شهرت یافته است, علاوه بر ترکیبات فوق حاوی CHLOROBENZALDOXIM NITRIL و باران زرد و مقادیر کمی از گازهاي اعصاب مانند سارين، تابون و يا سومان نیز هست که اینها تركيبات آلي فسفردار و جزو سموم ارگانو فسفره هستند و در برخی موارد سبب بروز علائم شدیدی در بین مصدومان این گازها مانند سرگيجه، درد قفسه ي سينه ، سردرد شديد ، دو بيني و تاري ديد ، خستگي تهوع، استفراغ، استفراغ خونی ، دردهاي شكمي و افزايش ترشحات دهان، بيني، چشم و سیستم تنفسي و دردهای شدید عضلانی میگردد. در موارد متعدد در آزمایش خونی که از مصدومان توسط همکاران ما گرفته شده است در خون آنها مقاديري فنيل انالين؛ نيتريت و گوگرد ديده شده و سطح اوره خون آنها نیز بالا بوده است . همچنین بدلیل تاثیر بر DNA می تواند سبب عوارض دیررس و تغییرات کارسینوژنیک و سرطانزایی در انسان نیز شود. و بعلاوه بدلیل نیمه عمر طولانی با شسته شدن توسط آب باران در خیابانها و سرازیر شدن به مزارع پایین دست که از آبهای سطحی استفاده می کنند سبب بروز عوارض زیست محیطی دهشتناکی میگردد.

مشاهدات همکاران ما در کلینیک ها و مراکز اورژانس و مطب ها حاکی از آنست که علی رغم گذشت چندین روز از تظاهرات خیابانی 25 بهمن هنوز در برخی موارد علائم مصدومیتهای افرادی که در جریان تظاهرات این روز آسیب دیده اند برطرف نشده و ما نگران عوارض دیررس این گازهای شیمیایی نیز هستیم. و این در حالی است که مصدومان این روزها به میزان بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و تویتر از بروز علائم جدید مانند استفراغ خونی و دردهای عضلانی شدید و تهوع در خود خبر می دهند که تاییدی بر استفاده از این گونه گازها در سطح وسیع در جریان تظاهرات روزهای اخیر ایران است.

بر اساس پروتكل منع كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيك سال 1925 ژنو که کشور ایران نیز یکی از امضا کنندگان این پروتکل است , استفاده از این گازها غیرمجاز است و از طرفی این سلاحها در سطح خیابانها و معابر عمومی استفاده می گردد که محل رفت و آمد هزاران کودک و زن و مردی است که در این مناطق سکونت دارند و ممکن است در جریان این اعتراضات، شرکت نداشته باشند.

لذا بر اساس مسئولیتی که جنابعالی دارید از شما بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در آستانه سالروز استفاده حکومت عراق از این گونه سلاحهای شیمیایی علیه مردم حلبچه در سال 1988 , تقاضا دارم در سریعترین زمان ممکن برای توقف استفاده از گازهای شیمیایی که این روزهاعلیه مردم ایران استفاده می شود اقدام کنید و در صورت لزوم گروه کارشناسی برای بررسی اثرات مخرب این گازها بر انسانها و محیط زیست به ایران اعزام نمایید.

دکتر محمد کاظم عطاری

مدیر پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

////////////////////////////////

شکنجه گر بدنام رئیس زندان‌های استان البرز شد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: طي حكمي از سوي رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتي كشور، «علي حاجي کاظم» رئیس بدنام زندان رجایی شهر و از عوامل اصلی فشار بر زندانیان سیاسی، با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل زندان‌های البرز منصوب شد.‏

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی (www.komitedefa.com)، علی حاجی کاظم رئیس زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) می‌باشد که طی سالیان گذشته با هماهنگی دستگاه‌های قضایی و امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی نقش مستقیم و عمده‌ای در سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی تبعید شده به زندان رجایی شهر داشته است. شکنجه زندانیان سیاسی این زندان با دستور مستقیم و بعضاً با نظارت مستقیم وی انجام می‌شود.

زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) معروف به قتلگاه و تبعیدگاه زندانیان سیاسی است که توسط علی حاج کاظم رئیس زندان، علی محمدی معاون او، و همچنین نبی الله فرجی نژاد معاونت حفاظت این زندان و با هماهنگی دستگاه قضائی و امنیتی، علاوه بر تشکیل باندهای مافیایی و تهیه و توزیع مواد مخدر، از آن برای تحت فشار گذاردن و حتی حذف فیزیکی زندانیان سیاسی استفاده می‌شود.

بنا بر گزارش‌های موجود، باندهای مافیایی زندان رجایی شهر کرج که همگی تحت نظارت این شخص به فعالیت‌هایی همچون ورود و توزیع گسترده مواد مخدر در زندان مبادرت می‌ورزند، در مواقع لازم و برای رفع مسئولیت از مقامات زندان و همچنین پیشبرد اهداف مقامات امنیتی اقدام به حذف فیزیکی زندانیان این زندان می‌کنند.

وی چندی پیش نیز با همکاری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، و به منظور وارد آوردن فشار بیشتر به زندانیان سیاسی این زندان، با انتقال آن‌ها به بند ویژه امنیتی تازه تاسیس این زندان، اقدام به حصر، و قطع تمامی ارتباطات ایشان کرده است.

انتصاب این فرد که بی شک با موافقت و توصیه مقامات امنیتی و به عنوان پاداشی برای سرکوب و شکنجه‌های بی حد زندانیان سیاسی توسط وی صورت پذیرفته است، به طور قطع چراغ سبزی است از جانب دستگاه امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی برای تداوم و گسترش وضعیت موجود در زندان رجایی شهر کرج به سایر زندان‌های این استان.

///////////////////////////////

لیبی؛ جلسه اضطرای ناتو، نشست شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز خواستار برگزاری نشست اضطرای اعضای این سازمان نظامی برای بررسی اوضاع در لیبی شد. همچنین قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه بدهد.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این نشست در نیویورک به اعضای شورای امنیت درباره اوضاع لیبی گزارش خواهد داد.

اعضای شورای امنیت در گفتگوهای جانبی و غیر رسمی درباره تدوین پیش نویس قطعنامه ای در مورد لیبی اظهارنظر کرده اند.

به گفته یک منبع دیپلماتیک، احتمالا این قطعنامه در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب خواهد شد که براساس آن به سازمان ملل اجازه داده می شود به اقداماتی از قبیل تحریم، محاصره و اقدام جنگی علیه رژیم لیبی مبادرت کند.


سازمانهای بين المللی خواستار محاکمه قذافی شدند

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، تعداد زیادی از کشورهای جهان و سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار محاکمه قذافی و پسرانش به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شده اند.

این در حالیست که شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز برای بررسی اوضاع لیبی در ژنو تشکیل جلسه می دهد.

پیش نویسی که اتحادیه اروپا برای تحقیق درباره جنایات جنگی و ضد بشری در لیبی تهیه کرده است در نشست امروز شورای حقوق بشر مطرح خواهد شد.

طرح این پیش نویس اولین اقدام در این زمینه به شمار می رود که ممکن است به محاکمه قذافی در دادگاه بین المللی لاهه منجر شود.

لحن این پیش نویس از قطعنامه شورای امنیت که در آن به درخواست توقف فوری خشونت ها اکتفا شده بود، تندتر است.

تهدیدات قذافی و فرزند وی و روایات شاهدان و سازمان های بین المللی و تصاویر منتشر شده از اماکن درگیری ها نشان می دهد از مجموع سی و چهار مورد جنایت جنگی که به آنها تصریح شده است تعداد زیادی از آنها در لیبی اتفاق افتاده است که قتل عمد، شکنجه، تخریب اموال، حمله به غیرنظامیان، جلوگیری از فعالیت های انسانی و تهدید به نسل کشی از جمله این اقدامات به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز خواستار برگزاری نشست اضطرای اعضای این سازمان نظامی برای بررسی اوضاع در لیبی شد. همچنین قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه بدهد.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این نشست در نیویورک به اعضای شورای امنیت درباره اوضاع لیبی گزارش خواهد داد.

اعضای شورای امنیت در گفتگوهای جانبی و غیر رسمی درباره تدوین پیش نویس قطعنامه ای در مورد لیبی اظهارنظر کرده اند.

به گفته یک منبع دیپلماتیک، احتمالا این قطعنامه در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب خواهد شد که براساس آن به سازمان ملل اجازه داده می شود به اقداماتی از قبیل تحریم، محاصره و اقدام جنگی علیه رژیم لیبی مبادرت کند.


سازمانهای بين المللی خواستار محاکمه قذافی شدند

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، تعداد زیادی از کشورهای جهان و سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار محاکمه قذافی و پسرانش به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شده اند.

این در حالیست که شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز برای بررسی اوضاع لیبی در ژنو تشکیل جلسه می دهد.

پیش نویسی که اتحادیه اروپا برای تحقیق درباره جنایات جنگی و ضد بشری در لیبی تهیه کرده است در نشست امروز شورای حقوق بشر مطرح خواهد شد.

طرح این پیش نویس اولین اقدام در این زمینه به شمار می رود که ممکن است به محاکمه قذافی در دادگاه بین المللی لاهه منجر شود.

لحن این پیش نویس از قطعنامه شورای امنیت که در آن به درخواست توقف فوری خشونت ها اکتفا شده بود، تندتر است.

تهدیدات قذافی و فرزند وی و روایات شاهدان و سازمان های بین المللی و تصاویر منتشر شده از اماکن درگیری ها نشان می دهد از مجموع سی و چهار مورد جنایت جنگی که به آنها تصریح شده است تعداد زیادی از آنها در لیبی اتفاق افتاده است که قتل عمد، شکنجه، تخریب اموال، حمله به غیرنظامیان، جلوگیری از فعالیت های انسانی و تهدید به نسل کشی از جمله این اقدامات به شمار می رود.