Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

فرمان قتلعام تظاهرکنندگان توسط وزارت داخلی مصر در روز گذشته
وزارت داخلي مصر

تعمیم 1 شماره 60/ب/م و

محرمانه و بسیار مهم

موضوع: برنامه کنترل تظاهرات ملی

راهبردها

- دادن اجازه به گذشتن تظاهرکنندگان از خیابان های شهرها و روستاهای جمهوری مصر، که از تاریخ 1 قابل اجراست. و خودداری از مسدود نمودن مسیر آن ها و خودداری به تمام شدت از شلیک گلوله واقعی، گلوله ی مشقی و گازاشک آور جز به دستور ویژه برای آن بر اساس جدول تنظیم شده در دسترستان.

- استخدام تعدادی از بسيجيان و پرداخت مبالغ کافی به آن ها و گردآوردن آنان به نوبت و در تجمعات و به صورت انفرادی از طرف کسانی که مجاز به این کار می باشند بدون آنکه دارای نشان رسمی برای این کار باشند و تشریح برنامه ی پراکنده شدن آن ها بر اساس جدول مرتبط با مواقع زیر عنوان ب1 و ابلاغ زمان حرکت و برنامه ی گسترش هرج و مرج تدریجی عنوان شده در توضیحات.

- زیر نظر داشتن تمامی افراد سازمان ها و احزاب و هماهنگی با انتشاراتی ها و دستگاه های ارتباط جمعی و اجباری نمودن ثبت کامل نامه ها و مکالمات ارسالی و دریافتی و توضیح مفاد آن ها و نگارش همزمان با دریافت اطلاعات مذکور.

- وسایل ارتباط جمعی (موبایل و اینترنت) از ساعت شش صبح روز جمعه 28/1/2011 قطع شده و خدمات زمینی آن نیز متوقف می گردد، بنابراین همه مسئولان، از جمله افسران و افراد موظف هستند از تجهیزات ارتباطی بی سیم اولیه استفاده کرده و از رمزی بودن آن ها مطمئن شوند.

- برنامه انتشار افراد پلیس و مخبران و افراد امنیتی با پوشش شهروندان و بر اساس تناسب بیان شده در ب 2.

- محاصره ی مسیر تظاهرات روز جمعه مصادف با 28/1/2011 در میادین عمومی و اصلی و متوقف ساختن تظاهرات در صورت رسیدن آن به مناطق خطر بر اساس نقشه ی پیوستی زیر عنوان ب2.

- تاکید یافتن از مجهز بودن افراد عناصر امنیتی به لباس شخصی، باتوم و ميله هاى اهنى کوچک (دستی) برای دستگیری افراد اصلی که در میان تظاهر کنندگان پیدا می شود، بدون به کاربردن هرگونه شدت عمل.

- شلیک گلوله ی مشقی و گاز اشک آور بدون استفاده از گلوله های واقعی و توجه همگان به این موضوع جز در حالت نهایت ضرورت.

- ابراز ناتوانی از ساعت 4 عصر روز جمعه ی مزبور از طرف نیروهای پلیس برای نشان دادن برتری تظاهرات و اجازه دادن به بی نظمی از جانب بند 2 برای ایجاد هرج و مرج محدود در اثنای تظاهرات و بر اساس برنامه ای که خود بر آن به توافق رسیده اند.

- عقب نشینی کامل نیروهای پلیس و امنیتی مرکزی و نیروهای راهنمایی و رانندگی و نگهبان ها و همه ی افسران و ویژهی محافظت از مراکز حکومتی و شرکت ها و مؤسسات، با پوشیدن لباس شخصی و ماندن در اطراف خیابان ها و اطراف درختان و به هم زدن صف های منظم تظاهر کنندگان و محل توقف اتومبیل ها، و عدم ورود به هرگونه واکنش منفی و بدون آشکار کردن هویت و کارت های شناسایی مخصوص خود و عدم دخالت در خیابان تا زمانی که بدان ابلاغ نشده باشد.

- خالی کردن مراکز پلیس از اسلحه ها و ذخایر و زندانی ها و انتقال آنان به زندان مرکزی و قرار دادن آن ها تحت تدابیر شدید امنیتی و قرار دادن افراد امنیتی ویژه و عناصر امنیتی در زندان ها به جای آنان و افراد تابع آنان و محقق جنایی و معاونان آنان از بین خبرچین ها.

- انتشار شایعه از طریق وسایل ارتباط جمعی در باره ی وجود اعمال ناروا و منکر و این کار با ارتباط با افراد مؤنث در وسایل ارتباطی مختلف با تاکید بر بخش های پر از گریه و زاری آنان مطابق برنامه ی انتشار شایعات پیوست شده برای شما.

- انتشار نامه های الکترونیکی از طریق افراد یا انتشار نامه ها از طریق وسایل ارتباطی خارجی تنها به طور ویژه در نزدیکی وقایع در رابطه با وجود تجاوز، سرقت، شکستن بانک ها و اماکن تجاری و مراکز پلیس با هماهنگی با برنامه ی بسيجى بند2 و این کار با انتشار حالتی از ترس و وحشت در خیابان های عمومی و بیان وجود درخواست خانواده ها و ملت برای حضور نیروهای ارتش و امنیتی و دیگر مردم در این مواقع باشد.

- صدور تلمیحات و سخنان غیرمستقیم از طریق رسانه های داخلی و خارجی به تشکیل انجمن های حمایت مردمی در محلات و این کار برای وادار ساختن تاظر کنندگان به بازگشتن به محلات خویش بدون وجود فشار از جانب ارتش می باشد.

- فرستادن شایعات اشتباه و دروغین از طریق تمامی وسایل مرتبط با رسان های خارجی در مورد وجود هرج و مرج بسیار بزرگ و فرار زندانیان و مشخص کردن تعداد اشخاص مذکور و مهم جلوه دادن آن و نیز اثبات وجود خطر و اینکه آن ها شاهد این خطرات در بین محلات مسکونی بوده اند.

- درخواست از همه ی مردم از طریق تمام رسانه ها به تشکیل انجمن های مردمی که شب و روز برای محافظت بیدار بمانند و این درخواست ها با صدای زنان نیروهای امنیتی و بر اساس آنچه پیشتر در نشستی که داشتیم مورد توافق قرار گرفت باشد.

- زیر نظر گرفتن وضعیت به صورت میدانی از طرف عناصر امنیتی لباس شخصی و فرستادن اخبار به ما با بیان تعداد تقریبی تظاهر کنندگان و شناسایی منازل آن ها برای فرستادن مجموعه ی بند 2 به محلات ایشان تا آنکه آنان را به برگشتن واداشته و میادین از تظاهر کنندگان خالی شود.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر