Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور

به این زودی یک مزدور دیگر روانی در شهر کارلستاد که گفته بود باید به مجاهدین فوش بدهید و گر نه در این شهر کشته میشوید در ماه یونی سال گذشه هنگامیکه با هم راه میرفتیم گفت اینجا یک نفر به ایشان گفته است که برادرش توسط مجاهدین در کردستان عراق کشته شده است اما بعد از اینکه از راه تکنیک آنها را زیر پوشش کنترل قرار دادم دیدم که یک مرد فلج میباشد که بعد در ماه 7 در تی سفری به اقلیم کردستان عکس و مشخصات این فرد را به حزب دموکرات کردستان به رهبری کاک مسعود بارازانی دادم حتی یک ساعت هم پیشمرگ نبوده است و یک دروغ بزرگی بیش نبود و این توسط مزدوران دیگر سفارت رژیم طرح ریزی شده بود که بعدا به تک تک این افرادی که خود را ضد رژیم میدانند و به دربندیخان سفر میکنند به خانه کسانی میروند به طور ماهانه پول از وزارت اطلاعات رژیم در یافت میکنند و مزدور رژیم در اقلیم کردستان هستند که تحریک میشود این روانی خوب من هم که به طور دقیق هرچی که او بیان میکرد ظبط میکردم و حالا هم صداش هست وهم تصویرش که هر زمانی هم نیاز باشد منتشر میشود.
با تشکر ساموئیل کرماشانی
//////////////////////

پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور
شبکه تلویزیونی شب گذشته تلویزیون سی ان ان در گزارشی که روی سایت این شبکه قرار دارد، اعلام داشت که توسط یکی از کارکنان ایرانی بانک های کشور مالزی به لیستی از پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور دست یافته است. این شبکه تلویزیونی مدعی شد که کارمند ایرانی بانک های مالزی بدلیل علاقه ای که به جنبش سبز در ایران دارد، این لیست را برای انتشار در اختیار این شبکه گذاشته است. ضمن تشکر از این فرد ایرانی که نام وی را اعلام نکرده است، لیست مورد بحث را انتشار داده است که به شرح زیر است: >1ـ غلام حسین الهام:25 میلیون دلار در دوبی،13 میلیون دلار در ترکیه، 17 میلیون دلار درسوئیس،0.7 میلیون دلار در بیروت >2 ـ س. ح. پناهی: 11 میلیون دلار در بانک اسلامی شریعت، 4 میلیون ایورو در مالزی >3 ـ مسعود کاظمی: 45 میلیون دلار در آلمان، 4.2 میلیون دلار در دوبی >4ـ علی هاشمی بهرامیان:5.2 میلیون دلاردر کویت،11 میلیون ایورو در بلژیک، 23 میلیون دلار در دوبی و مبلغی نامشخص در الناخال کمپانی >5 ـ محمد محمدی:12 میلیون دلار در دوبی، 17 میلیون دلار در کویت، 8 میلیون ایورو درترکیه >6 ـ مهدی احمدی نژاد:18 میلیون ایورو در بلژیک،45 میلیون ایورو در سوئیس،44 میلیون دلار دربانک اسلامی شریعت >7ـ نازیه خامنه ا ی:7 میلیون دلار در ترکیه،56 میلیون ایورو در آلمان،122 میلیون پوند درگریت انگلیس >8 ـ صادق محصولی:14 میلیون ایورو در امارات متحده عربی، 24 میلیون دلار در ترکیه، 3 میلیون ایورو درمالزی >9 ـ مجتبی خامنه ای: 1 بیلیون پوند در گرین انگلیس( احتمالا بلوکه شده است)، 2.2 بیلیون ایورو در آلمان، 766 میلیون دلار در قطر. مبلغی نامشخص در بانک سوئیس >10 ـ حسین معادی خواه 15 میلیون دلار در کویت، 45 میلیون ایورو در استرالیا، 7 میلیون دلار در امارات متحده عربی >11 ـ عیسی کلانتری :3.2 میلیون ایورو در بلژیک، 1.2 میلیون دلار در ایتالیا >12 ـ حسین طائب: 122 میلیون دلار در امارات عربی، 42 میلیون ایورو در ایتالیا >13 ـ مسعود حجاریان کاشانی 92 میلیون دلاردر استرالیا،13.7 میلیون دلاردر قطر >14 ـ سردار احمد وحیدی: 32 میلیون دلار در امارات متحده عربی،65 میلیون دلار در ترکیه، 122 میلیون دلار در آلمان( احتمالا بلوکه شده) >15 ـ عباس کدخدائی: 2.5 میلیون دلارایتالیا،7.1 میلیون دلاردر کویت، 3.2 میلیون دلار دوبی >16 ـ مجتبی مصباح یزدی:184 میلیون دلار در دوبی، 221 میلیون دلار الناخال کمپانی >55 میلیون ایورو در اسپانیا >17 ـ علی مصباح یزدی : 45 میلیون دلار امارات متحده عربی، 17 میلیون دلار در ترکیه، 65 میلیون پوند دربانک انگلیس،75 میلیون دلار در افریقای جنوبی ، 110میلیون ایورو آلمان >18 ـ حسین فیروز آبادی:320 میلیون دلار در مالزی، 65 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 103 میلیون دلار در کویت، 17 میلیون دلارترکیه،... >19 ـ پرویز فاتح 16 میلیون دلار ترکیه، 5.2 میلیون ایورو در ترکیه، 22 میلیون دلار سوئیس >20 ـ حسین شاجونی:66.5 میلیون دلار در دوبی، 39 میلیون دلار در کویت، 11.2 میلیون دلار در بیروت 8 میلیون دلار مالزی >21: حبیب الله عسگراولادی : 172 میلیون دلار در بلژیک،120 میلیون ایورو در آلمان، 420 میلیون دلار درالناخال کمپانی، 42 میلیون دلار در ترکیه، 219 میلیون دلار در مالزی >22 ـ حسین جنتی:228 میلیون دلار دوبی، مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس و مبلغی نا مشخص دربانکی در ترکیه 200 میلیون دلار در مالزی، 150 میلیارد دلار درژاپن 32 میلیون دلار در مالزی >23ـ سکینه خامنه ای 25 میلیون دلار در مالزی، 14 میلیارد دلاردر قطر، 112 میلیون دلار در دوبی >24ـ اسفندیار رحیم مشایی: 5.2 میلیون دلار در آلمان 32 میلیون دلار درایتالیا، 41 میلیون دلار دردوبی >25 ـ ح. محمدی اقائی: 48.4 میلیون دلار در دوبی، 2.4 میلیون دلار دربیروت،56 میلیون ایورو در اسپانیا >26 ـ علی اکبر ولایتی:244 میلیون ایورو در المان، 6 میلیون ایورو در استرالیا 56 میلیون دلار در مالزی >27 ـ محمد محمدی ریشهری:241 میلیون دلار الناخال کمپانی و 121 میلیون دلار دردوبی، 48 میلیون دلار درآلمان، 43 میلیون دلار درایتالیا >28ـ محسن هاشمی بهرامانی: 35 میلیون دلار در ایلات متحده عربی، 56 میلیون دلار در بلژیک >29 ـ محسن هاشمی ثمره: 11 میلیون دلار در قطر، 5.9 میلیون دلار درمالزی >30 ـ علی لاریجانی:185 میلیون ایورو در استرالیا،16 میلیون ایورو در امارات متحده عربی، 112 میلیون ایورو در مالزی >31 ـ عباس آخوندی:9 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 502 میلیون دلار در بانک بیروت >32 ـ محسن رفیق دوست، 129 میلیون دلار در بلژیک، 44 میلیون دلار درکویت، 92 میلیون دلاردر کویت >33ـ حمید حسینی:30 میلیون دلارمالزی، 82 میلیون ایورو در اسپانیا >34 ـ محمد حسینی:14 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 7 میلیون دلار در کویت، 3 میلیون دلار درترکیه، 11 میلیون پوند در.... >35 ـ محمود حسینی: 3.2 میلیون دلار درترکیه، 11.4 میلیون دلار در کویت >36 ـ مجتبی هاشمی ثمره:28 میلیون دلار در اسپانیا، 76 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 124 میلیون دلار در مالزی >37 ـ کامران دانشجو: 76 میلیون یورو در استرالیا، 7.2 میلیون دلار در مالزی >38 ـ احمد رضا رادان: 98 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 65 میلیون دلار در کویت، 121 میلیون دلار در افریقای جنوبی >39 ـ یدالئه جوانی:22 میلیون دلار در ایلات متحده عربی،5 میلیون دلار درهند،23 میلیون دلار در پرتقال >40 ـ غلام رضا فیاض: 65 میلیون دلار در مالزی، 40.9 میلیون دلار در کویت >41 ـ رضا فیاض: 23 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،17 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در ایتالیا >42 ـ علی مباشری: 12 میلیون دلار در بلژیک، 19 میلیون دلار در مالزی، 42 میلیون دلار در کویت >43 ـ محمد نقدی:142 میلیون ایورو در ایالات متحده عربی،24 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،66 میلیون دلار در مالزی >44 ـ فرهاد دانشجو : 2.3 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 5.6 میلیون دلار در ترکیه >45 ـ خسرو دانشجو:11 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در جمهوری چک >46 ـ حمیدی حسینی:4.2 میلیون در مالزی، 28 میلیون در ایالات متحده عربی >47 ـ محمد باقری خرازی:120میلیون دلار در لبنان،86 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،42 میلیون دلار در برکلی بانک آفریقای جنوبی >48 ـ مهدی هاشمی ثمره:5.7 میلیون دلار در ترکیه، 44 میلیون دلار در کویت >49 ـ حمید رسائی: 62 میلیون دلار در مجارستان،32 میلیون ایورو در آلمان، 18 میلیون پوند در انگلیس، 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی >50 حسین موسوی اردبیلی: 21 میلیون دلار در کویت، 110 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،32 میلیون دلار در مالزی >51ـ علی مبشری: 7 میلیون ایورو در استرالیا،22.4 میلیون دلار در ایالات متحده عربی >52 ـ حسین شریعتمداری:225 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،54 میلیون دلاردرآلاناخل کمپانی، 65 میلیون ایورو در«ح.س. ب. س» بانک انگلیس >53 ـ حسین شاهمرادی:56 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 64 میلیون دلار در مالزی،7 میلیون دلار درهند >54 ـ کامران دانشجو: 24 میلیون دلار در ژاپن، 43 میلیون دلار در مالزی >55ـ داوود احمدی نژاد 55 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،48 میلیون ایورو در ایالات متحده عربی، 8 میلیون دلار در بانک پترزبورگ روسیه >56 ـ عبدالئه عراقی: 84 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 127 میلیون دلار در لبنان، 67 میلیون دلار درمالزی ،مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس >57 ـ بهاالدین حسینی هاشمی: 45 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،80 میلیون دلار در مالزی >58 ـ محی الدین فاضل هرندی:52 میلیون دلاردرعمان، 45 میلیون دلار در عربستان سعودی >59 ـ احمد جنتی: 450 میلیون ایورو در بلژیک، 143 میلیون دلار در الناخل کمپانی، 124 میلیون دلار در ایالات متخده عربی،267 میلیون دلار در مالزی،118 میلیون دلار در آفریقای جنوبی و مبلغی نامشخص در بانک سوئیس >60 ـ علی جنتی:35 میلیون دلار در ایلات متحده عربی،155 میلیون دلار در ترکیه، 55 میلیون دلار در آلمان ، مبلغ نا مشخص در بانک سوئیس >61 ـمرتضی رفیق دوست: 120 میلیون ایورو در آلمان، مبلغی نا مشخص در بانک سوئد >63 ـ م. ح.پارسا:43 میلیون دلار در ترکیه،12 میلیون دلار در مالزی، >64 ـ فاطمه عسگر اولادی: 43 میلیون دلار در قطر،16 میلیون دلار در ترکیه >65 ـ علی اکبر محتشمی: 125 میلیون دلار در شارجه، 85 میلیون دلار در کویت، 200 میلیون دلار در مالزی، مبلغ نامشخص در بانک سوئیس >66 ـ یاسر بهرامانی هاشمی: 22 میلیون ایورو در آلمان، 12 میلیون ایورو در استرالیا، 14 میلیون دلار در ایالات متحده عربی >67 ـ غلام علی حداد عادل:12 میلیون دلار در ترکیه، 2.4 میلیون دلار در مالزی، 43 میلیون دلار در ایالات متحده عربی > >-- >با درود >هدف آگاهی رسانی و چرخش اطلاعات است >درخواست میشود که چنانچه مایل نیستيد در این گردونه خبری باشيد اطلاع دهيد >سبز باشيد > >مهر تو نثار سرزمينی ست که هست >کآن نیز بلا دیده ی ديني ست که هست >با این همه، خشم مردمان بین و مگوی >"کاري نتوان کرد، همین ست که هست" >اسماعیل خويي > > >سرزمین من "ایران"، گرفتار آمده در آئین مرگ اندیشان سیاه کار! آه این مرگ پرستان زندگی کش، چه بی شکوه می خواهند "ایران" را و "ایرانی" را، آه! >آه، این قبیله ی گرازان پیش از تاریخ، این شادی کشان، چه غباری از اندوه بر سرزمین من "ایران" و" مردمان" آن گسترانده اند! آه! آری، آن هم در سرزمینی که مردمان آن هر ماه، روزی را جشن میگرفتند و شادی آفرینی میکردند و روزی سرآمد همه بودند! >آه، سرزمین من "ایران" میسوزد در آتش این آتش افروزان تازی مسلک خرابکار! آی، فرزندان "ایران"، بپا خیزید، بپاخیزیم و این آتش را خاموش، و، آتش عشق و سلزندگی را جایگزینش کنیم! خموشی و خاموشی تا به کی؟! تا به کی حرف؟ >تا به کی روضه خوانی؟! > آی، فرزندان راستین "ایران" زمین، ای زیستن پرستان، ای انسان پرستان، بپا خیزید و بپا خیزیم و با هم رایی و هم آوایی و همبستگی، بسازیم "همکاری" ی بزرگ را، برای ریشه کن کردن "قبیله گرگان" پبش از تاریخ، و بکاریم نهال بزرگ آزادی، آبادانی، عشق، شادی و هر آنچه انسانی و زمینی و این زمانی است!
-----------------------------------------------------
نفر از 12 زندانی که قرار بود اعدام شوند به دار آویخته شدند. بنا به گزارشهای رسیده به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران ، شب یکشنبه، 8 اسفندماه در زندان مرکزی شهر ارومیه 10 نفر از 12 زندانی سیاسی که قرار بود اعدام شوند به دار آویخته شدند. این زندانیان ساعت یک بامداد شب يكشنبه در زندان مرکزی شهر ارومیه اعدام شدند و جنازههایشان به خانودههای آنان تحویل داده شد. دو نفر از این زندانیان زن میباشند که از هویت آنها تا کنون اطلاعی در دست نیست.
هویت سه نفر از اعدام شدگان که به دست کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران رسیده است به قرار زیر است:
1ـ حمید بهادری، اهل روستای حصار منطقهی براندیزی ارومیه
2 ـ صیاد انصاری اهل عمرآباد منطقهی ارومیه
3ـ بهزاد هناره اهل منطقهی برادوست ارومیه
قابل ذکر است که دیشب مردم شهر ارومیه با اطلاع از این امر به نشانه اعتراض جلوی استانداری این شهر تجمع نموده بودند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر