Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

توضیحاتی در باره نوشته ی آقای نوید که خود ناوخاص نظری میباشدتوضیحاتی در باره نوشته ی آقای نوید که خود ناوخاص نظری میباشدتوضیحاتی در باره نوشته ی آقای نوید که خود ناوخاص نظری میباشد

در البته هنوز به طور دقیق نوشته از کدام کامپیوتر بیرون آمده است دست به تحقیق نزده ام به این زودی صاحب اصلی نویسنده را به همه معرفی میکنم.

در ضمن من بدخواه یارسانی نیستم دراویش احزاب دیگر هستند که بدخواهان یارسانی هستند زمانیکه من مقاله در باره حزب دموکرات کردستان منتشر نمودم آخر چه ربطی به شما داشت که دخالت نمودین و وابستگی خویش را نمایان کردین عزیزان اگر بند بدخواه یارسانی بودم و یا بقول کاک ناوخاص نظری هستم یکی از نوشتهای بنده پیدا کنید که ضد یارسانی باشد در ضمن این هذیانی بیش نیست

من اعلام میکنم و روشن و شفاف اعلام نموده ام در تمامی نوشتهایم حاضرم مثل یک سرباز یارسانی در خدمت هم یاریکورد و هم جدی باشم این من نیستم که بدخواه هستم بنیانگزاران دروغپراز و پاسداران سیاسی هستند که بدخواه هستند چرا ما بدخواه شدیم؟ و من همیشه و دائم خواهان یکصدا و یکدست بودن جامعه یارسانی بوده و یکی از سرسختترین کسانی هستم که باید جنبشهای یارسانی به حزب سیاسی مستقل تبدیل بشوند.

راستی جای خنده میباشد که بدون دلیل ما را سبب انشقاق جامعه یارسانی بدانند دوستان عزیز زمانیکه جامعه یارسانی به دو قسمت تقسیم شد خطا از چه کسانی بود بغیر از خودپسندی تعدادی بیسواد و فیربخورده و چاپلوس نباشد هیچ کسی باعث تفرقه در بین یارسانیان نبوده است شما خودتان این کار را کرده اید آنهم با دخالت کامل دراویش احزاب این کار صورت گرفته است دراویش حزب دموکرات کردستان ایران بودند که دست به این کار را زدند و مستقل بودن خویش را زیر سئوال بردند من اعلام میکنم به هیچ عنوان ضد یارسانی چیزی را نه نوشته ام آنهایکه دراویش احزاب شکستخورده هستند و شکست خویش را به گردن ما می اندازند سخت در اشتباه هستند چرا چون فکر نمیکنم دلسوزتر از من باشد برای ملت یارسانی و همیشه در هر کجا و حتی در دایره المعارف جهانی در باره یارسان مطالبی هم نوشته ام و در سال 1999 در سوئد در طی نوشتن یک پروژه در باره یارسان نوشته ام و نوشتها در دست میباشد در کتابخانه شهر مالمو هستش حالا تحت نام کردرناس هیستوری .

این نوشتهایکه توسط یارما آقای نوید نوشته شده است بویی تز وزارت اطلاعات ازش می آید و دور است راستی و حقیقت ندارد و راستی متهم نمودن بنده بعنوان سبب انشقاق ملت یارسانی همان یاهوگویی و هذیانگویی وزارت اطلاعات میباشد اگر راست میگوید بفرمائید یک نوشته از سویی بنده در باره ضدیت با مردم یارسان بیارید و نشان بدهید دروغپردازی تا این حد جای شرم میباشد و اعلام میکنم من به هیچ عنوان هیچ مقاله ای در حمایت از جنبش دموکراتیک یارسان منتشر نه نموده ام که برای ضدیت با دیگری باشد من یک مقاله در باره حزب دموکرات کردستان ایران و خلع سلاح جنبش اهل حق وقت در سایتم منتشر نمودم و یکسری دراویش حزبی که فریبخورده اند آمدند علیه شخص ما اطلاعیه منتشر نمودند تضاد من و آقایان یاریکورد از آن نقطه شروع شد من میگویم و باز اعلام میکنم کسی هستم سرسخت و تسلیم ناپذیر آقای بهرام گوران خانواده بنده میشناسد ما یک طایفه بزرگ و سرسخت هستیم با هر کسی دشمنی پیداکینم محال است با ایشان دوستی کنیم.

و در عین حال باورمان این است باید راستگو و صداقت عمل کنیم و این در نوشتهایمان دیده شده است که راستگویمان و آنچه در باره برادران یاریکورد نوشته بودم که وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران و دو حزب دیگر هستند بر اساس اطلاعاتی میباشد که از درون کامپیوترهای بعضی از این آقایانبیرون کشیده ایم در ضمن اگر نیاز باشد همه آن اطلاعاتها را منتشر میکنم که از درون کامپیوتر 4 نفر از آقایان بیرون کشیده شده است و اگر هم در این باره از برادران یاریکورد انتقاد نموده ام بر این اساس بوده است که جامعه یارسانی ظرفیت چند جنبش را ندارد چرا چون ما هنوز تازه شروع کرده ایم و در زمان قبل احزاب تمامیتخواه به ما اجازه نداده اند که برای خویش دست به تشکل و خود را سازماندهیی کنیم حالا که در اروپا هستیم و آزاد هستیم به بهترین چاره و بهترین فرصت داریم که خود را سازماندهیی کنیم و این یک حق مشروع میباشد جامعه یارسانی به روشنی میدانند و احزاب تمامیتخواه را میشناسند و عمل این برادران را دیده اند ونمونه بارز آن کمپ التاش بود که برادران کرد مسلمان با روز روشن به ما دست به توهین میزدند و ما را تحقیر میکردند و کافر خطاب میکردند در حال حاضر همان کسانی که دیروز ما را کافر و کثیف خطاب میکردند در بین ما دست به فتنه انگیزی میکنند و چند نفر خوشباور در بین ما هم حرف انها را قبول میکنند و دراویش انها میشوند یکی از این آقایان فردی است بنام عظیم کویکی که در دانمارک بر سر میبرد که چند نفر را علیه شخص من تحریک نموده بود و به من توهین کردند البته آن اشخاص مزدور میباشند و به خاطر فعالیتهای بنده دست به این هذیانگویی میزنند.

دوباره اعلام میکنم این نوشته که توسط نوید نوشته شده است هذیانی بیش نیست و دور ازواقعیت میباشد و به هیچ عنوان حقیقت ندارد.

با تشکر ساموئیل کرماشانی

--------------------------------------------------------نکاتی در رابطە با تلاشهای بدخواهان یارسانی

امروز بطور اتفاقی نوشتەی کاک علی مهرابی را در سایت یاریکورد در رابطە با اقدامات آقای ساموئل کرماشانی مطالعە کردم، من ضمن دست مریزاد از کاک علی مهرابی بخاطر اتخاذ موضع شفاف و دلسوزانە جهت هموار ساختن اتحاد یارسانی سپاسگزارم. آقای ساموئل کرماشانی در وبلاگ خود دست بە نوشتن مطالبی کردەاند کە با معیارهای متمدنانەی

مطبوعاتی دنیای امروز خوانایی ندارد. هدف ایشان از این کار هر چە باشد، یک نکتە غیر قابل انکار است و آن جانبداری از یک جریان یارسانی و ضدیت با دیگر بخشهای یارسانی با هدف بهم زدن تلاشها برای اتحاد درونی یارسانی است.آقای ساموئل در دنیای امروز میتوانستند بە مسئلەی مبارزات ملی و دمکراتیک بصورت دیگری میپرداختند ولی در هر حال کار ایشان جای تاسف است و با روشنگری کاک علی مهرابی در این بارە شک و تردیدی باقی نمیماند کە آقای ساموئل دیگر نمیتواند با بهانەی دفاع از جدی بە یاریکورد حملە کند. اگر چە اینترنت این شرایط را فراهم کردە تا هر کس بتواند هر چە در چنتە داشتە باشد بر روی صفحەی کامپییوتر بیاورد.
برای جلوگیری از دخالتهای ناروا و سوء استفادە از اختلافات درونی جامعەی یارسان کمیتەی مشترک جدی و یاریکورد لازم است هر چە سریعتر مکانیزمهای برای تحکیم روابط درونی یارسانی بیابند. آنچە مشخص است اقای ساموئل تنها نیستند وبرخی دستهای درونی خود یارسانی نیز در تلاشند کە چنین اتحادی صورت نگیرد. زمان زیادی برای ایجاد اتحاد نداریم و تحولات منطقە و دنیای امروز از ما میطلبد هر چە زودتر بە فرسایش انرژی و توان در متهم کردن یکدیگر پایان دهیم.
موفق باشید
نوید. ١٢.٠٢.٢٠١١

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر