Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ بهمن ۲۵, دوشنبه

موضوع اطلاعیه محکوم نمودن توطئه ای 15 فیبرایر 1999 که یک روز سیاه میباشد در تاریخ کردستان و یکی از رشید ترین و مهمترین رهبران ملت کرد را به دولت نژموضوع اطلاعیه محکوم نمودن توطئه ای 15 فیبرایر 1999 که یک روز سیاه میباشد در تاریخ کردستان و یکی از رشید ترین و مهمترین رهبران ملت کرد را به دولت نژادپرست ترک تحویل دادند و بر سر ملت کرد معامله کردند سران جهانخوار جنایتکار.

بدون شک اگر شخیت والای رهبر ملت کرد کارا و مؤثر نبود دست به این حمله کسترده و ضد بشری عیله شخص ایشان نمیزدند و میلیونها دلار برای این کار خرج نمیکردند ودولتهای اروپایی با دولت نژادپرست ترک دست به همکاری نمیزدند.

امروز خیلیها با آپو آشنا شده اند و شخصیت والای ایشان را شناخته اند و اراده این مرد فولادین را درک نموده اند که یک مرد آهنین و خستگی ناپذیر میباشد در تاریخ کردستان و خاورمیانه.

من امروز میخواهم در باره شخصیت مهم و اراده رهبر آپو کمی تا آنچه در توان دارم توضیح بدهم رهبر ملت کرد جناب آقای عبدالله اوجالان معروف به آپو مردی با توان پر اراده خستگی ناپذیر به مرد آهنین کردستان معروف شده است و در عین حال فیلسوف و دانایی ملت کرد شناخته شده است آپو یعنی عمو به زبان ترکی میباشد آپو به معنی عمو میباشد در سرتاسر کردستان رهبر محبوب ملت کرد در قلب تک به تک افراد کرد میباشد و جای خود را دارد چرا چون رهبر ملت کرد با رهبران دیگر کرد فرقی اساسی دارد و او نه از یک خانواده خانزاده میباشد و نه از یک خانواده شیخ زاده و یا ملازاده بلکه او از یک خانواده فقیر و تهیی دست به دنیا آمده که با تمامی نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی کردستان آشنایی خاصی داشته است خود فقر را تجربه نموده است و بی عدالتی و تبعیض بر ضد ملت کرد در آن نقطه از کردستان با پوست خود لمس نموده است و در عین حال مبارزه رهبر ملت کرد آپو بر اساس علم و دانش و آگاهی امروزی و یک سیستم نوین را به ملت کرد و ملتهای خاورمیانه معرفی نمود.

آپو از زمان کودکی گرسنگی و خیلی سختیها را متحمل شده است که راه های دراز را تی نموده است تا از درسش جا نماند و همانکه خودش در زندگی نامه اش توضیح داده است چندین کیلومتر با شکم گرسنه راه رفته است و یک روز حاضر نبوده که از درسش عقب به افتد از زمان کودکی کودکی زیرک و با توان بوده است با تحمل همه سختیها و نداریها و فقر یک روز از مدرسه اش غایب نبوده است این در روز نامه های ترکی در سال 2000 به چاپ رسیده است در باره شخصیت والای این مرد آهنین و این رهبر عزیز و محبوب چندین بار بحث و گفتگو شده است.

و جنبش رهایبخش ملی کرد به رهبری آپو یک جنبش بی نظیر میباشد و اولین جنبشی میباشد در تاریخ کرد که عضو غیر کرد دارد مثل آلمانی و سویسی سوئدی دانمارکی روسی اوکرائینی فرانسی در صفوف گریلاهای قهرمان دیده میشود یعنی آپو فیلسوف و بنیانگزار تفکری ملی و میهن پرستی و سالم و آزادیخواه در خاورمیانه بخصوص در بین جوانان ملت کرد از شرق گرفته تا غرب و از غرب گرفته تا جنوب و از جنوب تا شمال کردستان تاثیر مثبتی بر جوانان این مرز و بوم داشته است.

و بر اساس زندگی این رهبر میتوانیم به وضوح و به روشنی بگویم آپو یکی از بارزترین و مهمترین رهبران کرد بوده در تاریخ کرد و کردستان چرا چون تمامی جنبشهای ملی کرد پیش از این رهبر بزرگوار قبیلیه ای و عشایری و خان و نوکری به علت اختلافات اینکه به رئیس عشایر و یا به فلان خان یک مسئولت داده نشده است تعدادی را با خود

جمع نموده و بنام مبارزه برا ی خودمختاری کردستان کم کم رنگ سیاسی به خود گرفته است در جنبشهای قبلی کردستان و تمامی مبارزات قبلی در یک حیطه بوده است و نتوانسته اند تفکر فراگیر داشته باشند و سنتی بوده است تا ملی یعنی فرزند فلان خان چند نفری را دور و بر خودش جمع نموده است و یک مبارزه محدودی به راه انداخته است

. و مبارزات قبلی بیشتر سنتی بوده است و محدود به علت نبودن یک تفکر علمی و نبودن دانش فکری و سواد سیاسی از سنتهای قبیلیه ای و خان و خانزاده ای پا فراتر نگذاشته است مبارزات کردها پیش از این.

اما مبارزات پی کی کی و جناب آپو تمامی این سنتها را درهم شکست و یک جنبش فراگیر و فرامنطقه ای با پایه های مستحکم اجتماعی و سیاسی در کردستان وخاورمیانه ویک جنبش علمی و میهنی را به راه انداخت و توانست تفکر ملی گرایی و میهن پرستی در بین جوانان کرد زنده کند و میتوان به روشنی و به طور واضح گفت آپو یک رهبر عادی نیست و نبوده است بلکه یک سیستم سازماندهی نمود که توسط حزب کارگران کردستان بر اساس این سیستم نوین توسط حزب کارگران کردستان ملت کرد را سازماندهی نمود که میتوان گفت آپو کسی میباشد مثل هیگل و کارل مارکس و انگلس که تفکری را بنیان نهاده است در بین جوانان ملت کرد و خیلی از جوانان غیر کرد در خاورمیانه این تفکر در حال کسترش میباشد برای نمونه در فیسبوک با یکی از دانشجویان مصری حرف زدم از من پرسید که چه ملیتی دارم گفتم کرد هستم و در جواب گفت نظر شما در باره آپو چیست؟ من هم گفتم او یکی از رهبران ملت کرد میباشد به وجود ایشان افتخار میکنم.

در جواب گفت باور کنید آپو یعنی اوجالان کسی میباشد که من خیلی تحت تاثیر کتابها و نوشتهای ایشان قرار گرفته ام او یک فیلسوف و دانشمند میباشد اما افسوس که کرد است اگر از یکی از ملیتهای دیگر غیر کرد بود حالا از تمامی فیلسوفان پیشه گرفته بود کردها یک اندیشمند یک دانشمند بزرگ و یک عالم مهم دارند اما قدرش را نمیدانند بعضی از برادران کرد که من با آنها گفتگو نموده ام.

من در جواب به ایشان گفتم محمد جان ما ملتی ظلم دیده و ستمدیده هستیم و خیلیها ایشان را درک نمیکنند هنوز سنتهای کهنه را از خود دور نه انداخته اند که این شیخ و دراویش هم در بین برادران عرب وجود دارد و در جواب گفت بله کاملا درست است.

بله شخصیت بزرگ و والای آپو یک شخصیت بی نظیر و بی همتا میباشد در تاریخ کرد و کردستان تا پیش از آپو کسی در ترکیه توان حرف زدن به کردی را نداشت و زبان کردی ممنوع بود و دولتهای اروپایی بر این باور بودند که کرد یک اقلیت کوچک میباشد که تعداد انگشت شماری میباشند اما آپو این طلسم را درهم شکست با به راه انداختن جنبش آزادیخواهانه نوین ملت کرد همه توطئه های دشمن را درهم شکست و صدای رسای این حرکت ملی و میهنی به دورترین نطقه ای جهان رسید که خبرنگاران و روزنامه نگاران مستقل را به سوی کردستان سرازیر شدند و روزبروز مردم جهان از راه تفکر آپو بیشتر و بیشتر با ملت کرد آشنا شدندو آپو طی فرمانی تلویزیون مد را تاسیس نمود در سالهای نود این مهترین خدمتی بزرگ به ملت کرد محسوب میشد از راه این تلویزیون صدای رسای مظلومیت ملت کرد را به گوش آزادیخواهان جهان رساند دشمنان ملت کرد را دچار شوکه نمود و دولت نژاد پرست ترک چندین بار کوشش نمود که این تنها صدا را خفه کند اما بی نتیجه ماند برای سیاستمداران مبتلا به جنون ضد کرد در ترکیه و تلویزیون مد پیروزمندانه به کار خودش ادامه داد و روز بروز برای آزادیخواهان و خیر خواهان جهان روشن شد که سیاستمداران مبتلا به جنون ضد کرد در ترکیه تا به حال به جهانیان دروغ گفته اند و روزبروز سیاستمداران مبتلا به جنون ضد کرد در ترکیه رسواتر میشدند در انظار جهانی و هر بار که رهبر محبوب ملت کرد با تلویزیون مد مصاحبه میکرد سیاستمداران ترک دچار هیستریکی میشدند و حتی در شبها خوابشان نمیبرد و صدای پرقدرت آپو در گوش سیاستمداران ترک که مبتلا به جنون ضد کرد هستندزمزمه میکرد و شب خوابشان نمیبرد چرا چون سیاستمداران نژادپرست ترک که مبتلا به جنون ضد کرد هستند ار قدرت فکری و توانا بودن آپو بخوبی آگاه بودند.

و چندین بار سیستم سیاسی ترکیه به هم خورد به سبب این رهبر بزرگوار کرد در برابر توطئه ها و تمامی آنچه ناروا بود مثل فولاد ایستاد و همه را استادانه و حکیمانه درهم شکست.

خلاصه سیاستمداران مبتلا به جنون ضد کرد در ترکیه دست به همه توطئه ها ی کثیف و ناروا علیه این جنبش جوان و مترقیخواه زدند آخرین توطئه ی ضد بشری دولت نژادپرست ترک اتهام ترور اولوف پالمه بود که به این جنبش ملی و میهنی ترقیخواه کرد نسبت داد اما در این راه پیروز نشدند و توطئه های دیگر سیاستمداران نژادپرست فاشیست ترک این بود که در هر عملیاتی که نیروهای نژادپرست نظامی ترکیه

علیه گریلاهای قهران انجام میداد مثل کارتون در تلویزیونهای ترکی ظاهر میشدند و میگفتند ما پی کی کی را تمام کرده ایم و همه آنها را کشته ایم این هم یک دروغی بزرگ برای سیاستمداران مجنون و نژادپرست ترک بیش نبود که به خورد جهانیان میدادند.

خلاصه جنبش رهایبخش ملت کرد به رهبری آپو کار خودش را کرده بود در عمق دهکدها و شهرهای کرد نشین و حتی شهرهای که کردنشین نیستند اما کرد در آن زندگی میکنند نفوذ خود را کرده بود و روزبروز سیاستمداران نژادپرست ترک را پریشانتر و بیشتر دچار شوکه هیستریکی میشدند به سبب کسترش تفکر آزادیخواهان جنبش نوین ملت کرد به رهبری آپو.

و بر این اساس بود که توطئه ای جهانی 15 فیبرایر سال 1999 را به راه انداختند با این خیال که اگر رهبر ملت کرد را دستگیر کنند به جنبش فولادین رهایبخش ملی کرد خاتمه میدهند اما زهی خیال باطل برای این سیاستمداران مبتلا به جنون ضد کرد نمیدانستند که این جنبش یک جنبش ریشه دار و مستحکم میباشد که پایه ی این جنبش طوری توسط استاد و معلم و فیلسوف ملت کرد آپو تئوریزی و پایه ریزی شده است که این توطئه ی ضد بشری را هم خنثی میکند که کرد این کار را و همه شاهد مقاوم بودن و استوار بودن رهبر آپو در برابر دشمن بودند که با تئوری خود در درون زندانها همه توطئه ها را درهم شکست و جنبش رهایبخش ملی کرد مستحکمتر و قویتر شد در برابر دشمن.

توطئه ی دیگر سیاستمداران نژاد پرست ترک که مبتلا به جنون ضد کرد هستند هر سال باید بین 3 الی 4 میلیارد دلار به بانک خزانه داری آمریکا برزید تا نام این جنبش برحق ملت مظلوم کرد را در لیست ضد بشری گروه های ممنوعه قرار بدهند این با وضوح مسئول بانک خزانه داری امریکا اعلام نمود که هر کسی پولی به این خزانه واریز کند گروه های مخالفش را در لیست گروه های ممنوعه قرار میدهیم در سال گذشته در روزنامه یو اس تودی به چاپ رسید این سخنران.

درود بر روح و روان شهدای راه کرد و کردستان

زند باد جنبش رهایبخش ملی کرد

مرگ و نابود باد دشمنان آزادی بخصوص دشمنان ملت کرد.

زند باد پرچمداران رهایبخش ملی ملت کرد زند باد آپو مرد آهنین و فیلسوف و دانشمند تاریخ کرد و کردستان.

با تشکر ساموئیل کرماشانی

مورخ 14/2/2011

روز دوشنه برابر با 25 بهمن 1389

-------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
حمله وحشیانه مزدوران خامنه‌ای به مردم تهران - ۲۵ بهمن

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر