Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

خبر فوری بنابر اطلاعاتی موثق که بدست ما رسیده است کشتیهای که از کانال سوئز عبور نمودند حامل اسلحه های مدرن و مهمات مدرن بوده اندخبر فوری بنابر اطلاعاتی موثق که بدست ما رسیده است کشتیهای که از کانال سوئز عبور نمودند حامل اسلحه های مدرن و مهمات مدرن بوده اند کشتیهای رژیم ایران حاوی این چیزها بوده اند که در زیر می آید.
و هیئت همراه 30 نفر از پرسنل اطلاعات سپاه 8 نفر از کردانندگان سپاه قدس
12 نفر از وزارت اطلاعات که قرار است با همکاری دولت سوریه یک شبکه جاسوسی در خاک سوریه و بخصوص در جنوب لبنان بر پا کنند که هدف این همکاری ضدیت با دموکراسی و بخصوص ضدیت با دولت اسرائیل میباشد و قرار است دولت ایران و با دولت بشار اسد به توفق برسند که در هنگام شورش از هر یک از این دو کشور برای سرکوب مخالفین و معترضین یک گروه ضربت و واکنش سریع تشکیل بدهند که اگر فهمیدند که ایران در خطر سرنگونی میباشد هواپیماهای سوریه بدون اطلاع قبیلی وارد حریم ایران بشوند و گارد ویژه به ایران منتقل کنند و ایران هم در باره سوریه عین همین کار را بکندو بشار اسد خرسندی خویش را در این باره نشانداده است و بر این مسائیل به توافق رسیده اند که هر کدام از این کشورها به خطر سرنگونی افتادند بلافاصله داریهای خود را به دیگری منتقل کنند. و قرار است از راه دریایی مدیترانه خیلی از این اسلحه های مدرن به دست حماس برسد و بیشتر این اسلحه ها برای حماس و حزب الله میباشد که برای درست نمودند مشکل برای دولت اسرائیل و دولت اسرائیل باید خیلی هیشار باشد در این باره.
3 سکوی موشک انداز برای پرتاپ موشکهای پیشرفته زلزال که برخلاف قبلی این موشکها تا عمق خاک اسرائیل را زیر تیر رس خود قرار میدهند به قول فردی این اطلاعات را برای ما ارسال نموده است این موشکهای جدیدی که رژیم به سوریه منتقل نموده است تمامی خاک اسرائیل را زیر تیر رس قرار میدهد و بین 800 تا 900 کیلومتر برد دارند که این خطری بلقوه دارد برای دولت اسرائیل محسوب میشود.
80 موشک از نوع زلزال پیشرفته زمین به زمین.
این دستگاه های موشک انداز قابل حمل هستند 5 دستگاه را به حزب الله داده است رژیم
و این موشکها برای رویاروی با دولت اسرائیل میباشد چرا چون در روزهای گذشته یعنی 8/1/2011 در یک نشست محرمانه اطلاعات سپاه سپاه قدس وزارت اطلاعات نیروی بسیج و فرمانده کل بسیج با هم نشست داشته اند و بر این باور هستند که پیش از این رژیم سرنگون بشود باید به اسرائیل ضربه زد و بنابر درخواست رهبری این دو کشتی همراه با مهمات و اسلحه های مدرن وارد آبهای مدیترانه شدند و بعد از چند روزی گفتگو با سران ارتش مصر اجازه عبور دریافت نمودند.
1300 قبضه تیربار پیشرفته ساخت کوره شمالی همراه با دوربین .
70 عدد موشک سبک ضد تانک 30 قبضه موشک انداز.
40 قبضه آر پی چی 7 .
6 دستگاه از فرسندگان پارازیت که قرار است 2 تا از این دستگاها در خاک سوریه کار گذاشته بشوند.
و بقیه این دستگاها در جنوب لبنان کار گذاشته میشود برای مختل کردن برنامه های رادیو اسرائیل و تلویزیونهای مخالف رژیم در اروپا 2 تا از این دستگاه ها قابل حمل هستند و سبک هستند بقیه سنگین هستند وفقط با ماشین قابل حمل هستند.
25 عدد دستگاه های گنترل و رده یابی تلفنها و که بعضی از این دستگاه ها به صورت عینک ساخته شده اند.
8 قبضه توپ 155 میلی متری که همراه با 3 پایه اش .
30 قبضه خمپاره انداز پیشرفته
و چندین شمشه طلا که متعلق به علی خامنه ای میباشد رژیم خودش از سرنوشت خودش بیشتر از همه آگاه میباشد میداند که امروز یا فردا عمر ننگینش به پایان میرسد مزدور گرفتن و آوردن مزدور به ایران کاری نخواهند کرد.
منابع از دوستان داخل کشور توسط ایمیل دریافت نموده ام با تشکر ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر