Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

موضوع تحلیل سیاسی با قلم ساموئیل کرماشانی 2010/6/8 در باره اوضاع منطقه و سیاست دولتهای اشغالگر در کردستان و استفاده 3 رژیم اشغالگر از کارت سوخته مرد

موضوع

تحلیل سیاسی با قلم ساموئیل کرماشانی 2010/6/8

در باره اوضاع منطقه و سیاست دولتهای اشغالگر در کردستان و استفاده 3 رژیم اشغالگر از کارت سوخته مردم فلسطین برای هدف خویش.

شماره تلفن 0046720303668

ما حمله وحشیانه رژیم تبهکار و خونخوار آخوندی به کردستان آزاد قویأ محکوم میکنیم و این بربریت و تجاوزات را مغایر با قوانین بین المللی میدانیم که رژیم هم اکنون تا عمق 3 کیلومتری به داخل خاک کردستان رفته است همراه با دولت فاشیستی ترکیه.

دو دولت تروریستی و فاشیستی ایران و ترکیه میخواهند با بمب شیمیایی میکروبی کردها را قتلعام کنند و باید جامعه جهانی در برابر این بربریت موضع گیری کنند و جلو این فاجعه انسانی را بگیرند.

هر حزب سیاسی ای که دربرابر این بربریت موضعگیری نکند به ملت کرد خیانت میکند سکوت یعنی خیانت ساکت ماندن دربرابر دشمن و اگر یک کرد در هر جای دنیا کشته بشود و احزاب سکوت کنند این حزب و دستجات خائن هستند به کرد و کردستان و باید به ملت کرد معرفی بشوند.

دو رژیم مجنون یک رژیم جنون فاشیستی کمالیستی ترک و رژیم جمهوری جنون اسلامی میخواهند کردها را قتلعام کنند با بمب شیمیایی.

و رژیم ایران به نهادهای اطلاعاتی خود دستور داده است که تمامی سایتهای انترنتی و وبلاگها را زیر نظر داشته باشند و تمامی سایتهای که برای چت میباشد در ایران تحت کنترل باشد و یا بسته بشود و ولی فقیه دستور داده است که فیسبوک برای همیشه در ایران فیلتر بشود و امکان دست رسی به فیسبوک برای ایرانیان در داخل وجود نداشته باشد.

این 2 رژیم به نهادهای اطلاعاتی خود دستور داده اند که با تمام قوا جلو رسانهای آزاد را بگیرند و اگر این رسانها در داخل خاک خودشان باشند انها را دستگیر کنند و به زندان به اندازند تحت عنوان تروریست.

معلوم است بر ای بدست آوردن امتیاز رژیم جنون اسلامی ایران و رژیم فاشیستی ترک دست به هر کاری میزنند و این هیاهوی که بر ضد دولت اسرائیل به راه انداخته اند برای بدست آوردن این امتیاز است که آمریکا ما میخواهیم کردها را قتلعام کنیم شما ساکت باشید و گر نه برای دولت همکار شما اسرائیل مشکلات درست میکنیم.

رژیم جنایتکار آخوندی که دستش به خون جوانان رشید کرد رنگین شده است و هر روز ما شاهد قتلعام دستجمعی تعدادی از جوانان عزیز مان هستیم به دست این رژیم خونخوار و جنایتکار مذهبی اینبار این رژیم خونخوار تاب نیاورده است و به خارج از مرزهای خود روی آورده است تا شاید کمی از آتش سوزان اعتراضات داخلی به کاهد و تحت نام مبارزه با تجزیه طلبها به کردستان آزاد حمله کند و با رژیم جنایتکار ترک همپیمان بشود شاید با بالا آوردن قضیه ی فلسطین بتوانند قضیه ی کرد در داخل خاک خود به فراموشی به سپارند این قضیه را اما ما به این

دو کشور ضد بشری میگویم که قضیه ی کرد از این حرکتهای مزه خرفی که این دولتهای جنایتکار دست به آن میزنند گذشته است و قضیه ی کرد امروز بین المللی شده است.

دولت ترک که از رفتن به اتحادیه اروپا نا امید شده است و مایوسانه و سرخورده شده است این بار میخواهد به سیاست کهنه و پوسیده و گندیده و پر از میکروب کثیف زمان عثمانی بازگردد و با ملت بدبخت و رنجدیده فلسطین بازی کند و انها را به بازی به گیرد شاید از راه فلسطینیها بتواند بر دولت اسرائیل فشار بیاورد که از این راه از دولت آمریکا و دولتهای اروپای امتیازی به دست بیاورد اما این بار این رژیم مایوس شده و سرخورده به این ایده هم دست نخواهند یافت و بسا سیاست ضد بشری خویش و دولتش را منزویتر میکند و هم اعتبارش نزد اروپاوئیها هم کمتر میشود و میتواند به عنوان یک کشور تروریست پرور رژیمش را زیر سئوال به برد.

اتحاد دو دولت کثیف و خبیث ضد انسانی و ضد بشری ترین دولتهای جهان هستند و یک دولت فاشیزم مذهبی ایران و دولت فاشیزم ترکیست ترکیه که معروف است به دولت مریضهای مزمن روانی

از نوع تفکر فاشیستی و دولت فاشیستی مذهبی دگماتیک روانی از نوع هیستریکی مذهبی که خطرناکترین نوع مرض روانی مزمن مذهبی شیعیستی خیالفافی دور از واقعیت میباشد با هم اتحاد بسته اند بر ضد مصالح ملت کرد اینبار از راه مردم بد بخت فلسطین میخواهند با ملت کرد مبارزه کنند و ملت رنجدیده و محنت زده فلسطین را به بازی بگیرند.

دولت ترک که هر روز یک جوان کرد بدست نیروهای سرکوبگرش کشته میشود و هنوز به ملت کرد هیچ حقوقی را نداده است و حقوق ملت کرد در آن کشور را زیر پا نهاده است امروز آمده است مدافع حقوق مردم فلسطین شده است راستی این یک تفکر مسخره بیش نیست و باید مردم فلسطین بدانند که ترکیه برای اهداف خویش به ان سو آمده است بخاطر به بن بست رسیدن سیاست دولتش در جهان دست به این کار احمقانه زده است تا شاید سیاست ضد انسانی خویش را که در نزد جهانیان منزوی شده است و به بن بست رسیده است از این منزویت و بن بست و تضادهای روز مره داخلی که به اوج خود رسیده است و مردم ترکیه در حال جنب و جوش هستند و میخواهند دولت را تغییر بدهند دولت مردان ترک به این سو آمده اند تا دولتشان از این بحران خارجی و داخلی نجات بدهند تا از کارت سوخته مردم فلسطین سو استفاده کند که دیر یا زود برای مردم فلسطین روشن میشود که یک بازی کثیف و غیر انسانی و غیر اخلاقی بیش نیست دولتهای ترکیه و ایران همراه با سوریه دست به ان زده اند.

اما دولت ترکیه در این میان نقش بازیگر دارد و میخواهد ایران را وارد یک بازی خطرناکی بکند که دیگر راه برون رفتن را هم نداشته باشد و عمر ننگین رژیم جمهوری جنون اسلامی به زباله دان تاریخ انداخته میشود اما این یک دام میباشد برای رژیم ایران که برای به دام انداختن رژیم ایران از راه ترکیه و با کشتار کردها میخواهند همچون صدام رژیم ملاها نیز به دام به اندازند برای ضربه نظامی نهائی.

دولت فاشیستی و کمالیستی و سران روانی آن به سران رژیم جنون اسلامی قول داده اند که در یک عملیات مشترک با بمبهای شیمیایی و میکروبی به کردها حمله کنند و حتی کاری بکنند که هیچ ماهواره ای و یا تلویزیونی توان تصویربرداری از حادثه را نداشته باشند و جلو همه رسانهای خبری را گرفته بشود و فقط رسانهای داخلی بر آن نظارت داشته باشند که به نفع دو رژیم خبرها را پخش میکنند و این عملیات باید بعنوان منطقه قرمز اعلام بشود که ورود هر نوع خبرنگاری را ممنوع کند و فقط خبرگزاریهای دو رژیم بر آن نظارت داشته باشند.

و رژیم ترکیه و رژیم ایران در یک شبنامه که با زبان عربی منتشر شده است و در بین مردم فلسطین پخش شده است قتلعام کردها را انتقام مردم فلسطین از اسرائیل اعلام نموده اند و ما در این باره کار میکنیم تا این خبر به صورت کتبی به دست بیاوریم..

حمله رژیم تبهکار و خونخوار آخوندها به رزمندگان حماسه آفرین حزب حیات آزاد کردستان و ضربه سنگین خوردن از دست نیروهای حزب حیات آزاد کردستان درسی فراموشی ناپذیر را به نیروهای سرکوبگر رژیم داده اند و یکی از فرماندهان نزدیک به ولی فقیه را به هلاکت رسانده اند من دستشان را میبوسم دست رزمندگان پژاک قهرمان.

تاکتیک 3 رژیم سرکوبگر در منطقه بر ضد مصالح ملت کرد.

در سال گذشته در چندین نشست پیاپی بین دولت ایران سوریه و ترکیه که بر اساس این محور به توافق رسیدند که از راه موادمخدر تعدادی که به مواد مخدر معتاد هستند در اروپا سیاستمدار هستند مواد انها را تامین کنند و از راه آنها دست به یک بسیج جهانی بزنند بر ضد دولت دموکراتیک اسرائیل بلافصله وزارت اطلاعات ایران همراه با میت ترکیه و اطلاعات سوریه دست به کار شدند تا دست به بسیج جهانی بزنند تحت نام رساندن ازوقه به قزه اما این کار مال امروز نیست بلکه این تاکتیک در سال گذشته برنامه ریزی شده است و این 3 رژیم مخفیانه حتی برای این کار که بتوانند دست به بسیج جهانی بزنند علیه دولت اسرائیل کار کرده اند و پولهای کلانی را در این راه خرج نموده اندو امروز با شکستی مفتضحانه و وقیحانه در آبهای دریایی مدیترانه از آب در امدند و برای انظار جهانی هم معلوم شد که این به چه هدفی دست به این کار زده اند این دو دولت.

3 تیم اطلاعاتی با همکاری 3 کشور سوریه ترکیه و ایران تحت نام

ship to ghaza

وارد میدان شدند و دست به کار شدند که در حدود نزدیک به 1 سال و نیم میباشد این 3 تیم به طور مداوم در این راه کار میکنند در کشورهای اروپائی بخصوص در کشورهای نوردیک مثل سوئد نروژ و دانمارک اینها رفتند بیشتر با کسانی تماس گرفتند که تفکر ضد یهودیت دارند و یا تفکر نازیستی دارند در سرتاسر اروپا برای روزی که بتوانند به دولت دموکراتیک اسرائیل ضربه بزنند خوشبختانه ملت اسرائیل با زیرکی و توانمندی خویش این توطئه کثیف را خنثی نمودند و درسی فراموشی ناپذیر را به انها دادند.

باز ترکیه میخواهد از راه فشار بر دولت اسرائیل از امریکا امتیاز بگیرد برای زدن حزب کارگران کردستان و این هیاهوهای که دولت اسلامگرای ترکیه به راه انداخته است بیشتر به این شرط میباشد که دولت آمریکا را مجبور کند که با دولت ترکیه همکاری بکنند برای از بین بردن پی کی کی

و از راه دیگر بتواند بر دولت امریکا فشار بیاورد که در باره قتلعام ارامنه چیزی نگوید و سکوت کنند در این باره و قرار است ایران و ترکیه در یک حمله نظامی مشترک برای کشتار کردها از بمب شیمیایی استفاده کنند .

اینکه دولت ایران که دست به آعدامهای سیاسی در کردستان زده است و دولت ترک هم با قضیه ی حزب جامعه دموکراتیک کردستان که یک حزب قانونی در چهارچوب قوانین کشور ترکیه درست شده است روبروست و قضیه ی کرد در آن کشور مطرح شده است که این قضیه ی حتی به اتحادیه اروپا نیز رسیده است برای رویاروی با قضیه ی کرد در اداخل این 3 کشور و قتلعام کردها در سوریه در روز عید نوروز و خلاصه اینها این بار برای برون رفتن از این بحران از کارت سوخته مردم فلسطین سو استفاده نموده اند خواسته اند از راه کارت سوخته فلسطین خلاصه قضیه ی کرد را در داخل کشورهای خویش از نظر انظار جهانی به فراموشی بسپارند و از یک سو محکومیتهای جهانی علیه رژیم اخوندی و فشار دولتهای اروپایی و آمریکا بر سر رژیم ایران در باره مسائل بمب اتمی و فشار نهادهای حقوق بشری بر دولت سوریه در باره قضیه ی کردها و قتلعام کردهای آن کشور و منحل نمودن حزب جامعه دموکراتیک توسط دولت ترکیه و فشارهای جهانی بر این کشور و بخصوص قضیه ی اوجالان و هزاران مشکلات دیگر در داخل ترکیه.

و این 3 کشور بعنوان راه و روش آخرین و تنها راه چاره ای که به ان اندیشیده بودند که این آخرین راه چاره ای بود که این 3 رژیم به کارش بردند لاکن شکست خوردند.

رژیم ایران با چندین بحران لاینحل روبروست که من به آنها تک تک اشاره میکنم حالا اعدام فرزادکمانگر و 4 تن دیگر یک بحران داخلی و بین المللی را برای رژیم ایجاد نمود و بخصوص اعتصاب غذای عمومی در کردستان یک نوع تودهنی بود به سران رژیم انسان کش آخوندی و بحران دیگر بحران سیاست اتمی به بن بست رسیده رژیم آخوندی میباشد و بحران اعتراضات مردمی در سرتاسر ایران میباشد که رژیم از ترس این بحرانها به حمله بردن به نیروهای پیشمرگ کردستان روی آورده است البته هدف رژیم تمامی وجود کردستان آزاد میباشد تا اینکه به هدفی مشخص حمله کند.

و از سوی دیگر رژیم ترکیه نمیخواهند رژیم ایران سرنگون بشود اما در عین حال دوست ندارد که ایران یک کشور مدرن و قدرتمند باشد چرا چون اگر کشور ایران یک کشور سکولار و دموکرات و آزاد باشد و قدرتمند باشد دیگر توریستهای اروپای به ترکیه روی نمی اورند و این میتواند به اقتصاد ترکیه لطمه وارد کندو ترکیه یک ایران مذهبی و در عین حال ضعیف میخواهد نه یک ایران سکولار و دموکرات و آزاد که چون در ایران همانند ترکیه قضیه ی کرد وجود دارد اگر قرار باشد کردها در داخل خاک ایران به حقوق خویش دست یابند این بیشتر بر رژیم ترکیه فشار آورده میشود که باید همانند دولت عراق و ایران حقوق کردها را به رسمیت بشناسند و حقوق کردها را تامین کنند و این مسائل برای ترکیه خیلی مهم است و حیاتی .

و یکی از این هدفهای که رژیم ترکیه و ایران دست به آن زده اند برای دو هدف میباشد یک از راه دولت اسرائیل و از راه بازی با کارت سوخته مردم فلسطین بر دولت اسرائیل و آمریکا فشار بیاورند تا از حمایت کردها دست بکشند و دیگر مسائل کردها را مطرح نکنند و از این راه بتوانند به کردستان آزاد حمله کنند و آن منطقه را ناآرام کنند و این آزادی که کردها به دست آورده اند از کردها بگیرند خلاصه این مثل همان که از بالا مطرح نمودم این اخرین باد شکمشان بود که این 3 رژیم خالی نمودند دیگر فکر کنم برای تمام مردم جهان آنهایکه از مسائل سیاسی منطقه و با سیاست رژیمهای سرکوبگر و دروغگو آشنائی دارند رون و آشکار است که ترکیه و با دو رژیم یاغی چه هدفی را دنبال میکنند در منطقه.

درود بر روح و روان پاک شهدای راه آزادی و انسانیت.

درود بر روح و روان پاک شهید قهرمان که در روز اعدامش با سرود ای رقیب سرود ملی کردستان سالن اعدام را به لرزه در آرودند فرزادکمانگر و یارانش.

درود بر روح و روان پاک شهید مقاومت و ایستادگی احسان فتاحیان.

هزاران درود بر ورح و روان پاک شهدای راه آزادی.

با تشگر ساموئیل کرماشانی مورخ 2010/6/8

شماره تلفن 0046720303668

ایمیل آدرس

Samuel_ku32@yahoo.se

Samboy32@live.se

برای تماس با من با شماره بالای تماس بگیرید.

------------------------------------------

افشای یک معاهده ننگین دیگر بازهم علیه ملت کرد

دو دولت تروریستی و فاشیستی ایران و ترکیه میخواهند با اسلحه شیمیایی کردها را قتلعام کنند و باید جامعه جهانی در برابر این بربریت موضع گیری کنند و جلو این فاجعه انسانی را بگیرند.

هر حزب سیاسی ای که دربرابر این بربریت موضعگیری نکند به ملت کرد خیانت میکند سکوت یعنی خیانت ساکت ماندن دربرابر دشمن و اگر یک کرد در هر جای دنیا کشته بشود و احزاب سکوت کنند این حزب و دستجات خائن هستند به کرد و کردستان و باید به ملت کرد معرفی بشوند.

دو رژیم مجنون یک رژیم جنون فاشیستی کمالیستی ترک و رژیم جمهوری جنون اسلامی میخواهند کردها را قتلعام کنند با بمب شیمیایی.

و دولت ایران و ترکیه در یک اعلامیه مشترک که با زبان عربی منتشر شده است که در بین افراد با نفوز در بین مردم فلسطین پخش شده است در این اعلامیه به این نکته اشاره شده است که قتلعام کردها برای انتقام خون فلسطینیان از اسرائیل اعلام نموده اند.

افشای یک معاهده ننگین دیگر بازهم علیه ملت کرد

جمهوری جنون اسلامی در ازای پشتیبانی ترکیه از پرونده هسته ای خود، چه وعده ای به این کشور داده است

آیا این بار هم کردها قربانی سیاستهای توسعه طلبانه گروه سلطه خواهند شد

آیا احساس مسئولیت هواداران "کومله" نسبت به "پ.ک.ک"، نویدبخش گذار از ذهنیت همبستگی به عینیت" یک جبهه ملی کردستانی" و درک عمومی این ضرورت نیست

چرا تشکیلات داخلی "حزب دمکرات کردستان- شاخه جنوب"، تمامی نیروی خود را برای ترجمه متن روسی این مقاله در سریعترین زمان ممکن به کار انداخت

توضیح: محتوای خبری که اکنون به نظرتان خواهد رسید توسط یکی از دوستان رسانه ای "سنه نیوز" که هم اکنون در دانشگاه "آریانا"ی ایروان،مشغول به ادامه تحصیل است تحویل یکی از خبرنگاران سنه نیوز شد و بلافاصله توسط تیمی از دوستان دیگر از زبان روسی به فارسی ترجمه شد تا به افشای یکی از سیاه ترین معاهدات پشت پرده ایران و ترکیه علیه همرزمان مبارز "باکوور"(پ.ک.ک) منجر شود اما اقدام عملی برای آماده نمودن این مقاله هم بسیار درخور توجه بود. احساس مسوولیتی که همرزمان هواداران احزاب عمده کردستانی(دمکرات، کومله، پژاک) را برای مقابله با یک تهدید واقعی علیه پ.ک.ک و تلاش در جهت خنثی سازی آن به اقدام مشترک جمعی کشاند.سنه نیوز نخستین راوی این وفاق جمعی است

یک نشریه سیاسی کشور قزاقستان (ازیاکنو-شماره آخر، ویژه نامه منطقه کاراگاندا) که ماهانه منتشر می شود و در شمار مجلات با تیراژ متوسط این کشور مهم آسیای مرکزی دسته بندی می گردد در آخرین شماره خود که پنج شنبه هفته گذشته منتشر شده است مقاله ای دریکی از صفحات داخلی خود به چاپ رسانده است که نگارنده آن یک ژنرال بازنشسته اتحادیه جماهیر شوروی سابق و از افسران ستاد با اصلیت قزاقستانی است.

این نویسنده در ابتدای مقاله خود به زلزله سیاسی قریب الوقوعی اشاره می کند که به زودی خاورمیانه را دربرخواهد گرفت و پس از افشاگری هایی تامل برانگیز به انتقاد از دولت فعلی روسیه می پردازد که بازی خاورمیانه را به دلیل عدم درک درست از وضعیت فعلی جهان برای همیشه باخته است.

بخشهای بسیار مهم این مقاله را که از روسی به فارسی ترجمه شده است در چند پاراگراف تقدیم بازدیدکنندگان عزیز سنه نیوز می نماییم:

.......به نظر اکثر کارشناسان صاحب نظر در امور خاورمیانه زلزله سیاسی قریب الوقوع این منطقه سر برآوردن کردها به صورت یکپارچه برای دستیابی به رویای دیرینه کردستان بزرگ است اتفاقی که شاید مترادف همان وعده آمریکایی ها در قالب اصطلاح خاورمیانه بزرگ و به بیان دیگر همان مجموعه اقدامات عملی برای تاسیس فدراسیون موزاییکی خاورمیانه شامل ایجاد یک سیستم سیاسی نوین با هدف به رسمیت شناختن همه ملت ها، ادیان و اقوام منطقه بر مبنای رضایت حداکثری ساکنان خاورمیانه است.

.... کردها اکنون خود را برای نبرد سرنوشت آماده میکنند و به خوبی می دانند که ترکهای کمالیست با بزرگترین ارتش ناتو وملاهای اسلامی ایران با سپاه پاسداران مجهز به موشکهای روسیه و چین در برابر آن کوتاه نمی آیند....

....ترکیه پس از آنکه ایران را به این باور رساند که باید در برابر موضوع هسته ای خود کوتاه بیاید و تندروان این کشور را مجاب کرد که در صورت گردن نگذاردن به خواستهای بین المللی، تاوان سنگینی خواهد پرداخت به حمایت از ایران برخاست تا نشان دهد برای سرکوب کردهای جدایی طلب تمام اختلافات را کنار خواهد گذاشت و هر اقدامی را برای خود روا تلقی خواهد کرد

....اما ایران در مقابل چه تعهدنامه ای امضا کرد؟ ایرانیها متعهد شدند در فاصله ماههای ژوئن و جولای با همکاری ارتش ترکیه کار نیروهای گریلا(منظور پ.ک.ک) را برای همیشه تمام خواهند کرد.....

....وزیران دفاع دو کشور حتی جزییات عملیات و تاریخ شروع و خاتمه مرحله اول اقدام نظامی مشترک علیه نیروهای گریلا را در همان سفر رجب طیب به تهران امضا کردند که در چند بند آن به این موارد اشاره شده است:

...7- جنگنده های دو کشور در روزهای عملیات از یک ستاد مشترک هدایت خواهند شد و در مواقع اضطراری از فرودگاههای یکدیگر استفاده خواهند نمود. حریم هوایی دو کشور در منطقه عملیاتی مشترک بوده و مرز هوایی در این فاصله به صورت موقت وجود نخواهد داشت ....

..8-نیروهای پیاده و زرهی پشتیبانی کننده عملیات نیروی هوایی و نیروی هلیکوپتر(منظور هوانیروز) به کلیه تجهیزات شرایط غیرعادی مجهز خواهند شد و در روزهای تعیین شده منطقه عملیاتی قرمز رنگ خواهد بود...

نویسنده مقاله در اینجا میگوید: به احتمال بسیار زیاد، ارتش مشترک در صورت توفیق پیدا نکردن در سرکوب کامل نیروی گریلا، از سلاح های شیمیایی استفاده خواهد کرد و منظور از قرمز کردن منطقه در اصطلاح نظامی، قرنطینه کامل منطقه عملیاتی است تا هیچ اقدام متقابل فیزیکی و غیرفیزیکی قادر به واکنش نباشد یعنی گریلا نتواند راهی برای شکستن حلقه محاصره پیدا کند و همچنین توان مخابره اخبار عملیات از طریق امواج را کاملا از دست داده باشد

...14-گروه مشترک کارشناسان هواشناسی زمان 3روزه عملیات احتمالی"زرد" را مشخص خواهند کرد.در این 3 روز باید فشار اتمسفر در اوج و سرعت باد حداقل خواهد باشد....

نویسنده در توضیح این بند می نویسد:عملیات زرد معمولا به عملیات آفندی غیر معمول اطلاق میشود که با توجه به تعیین زمان آفند از سوی کارشناسان هواشناسی و فرا رسیدن زمان عملیات که با سنگینی فشار هوا و کاهش سرعت باد، انجام میشود بدون شک یک حمله شیمیایی علیه مرکز عملیات نیروی گریلا(منظور قندیل است) می تواند باشد

نویسنده در ادامه با اشاره به جزییات نگاری 37 بندی در نشست دو وزیر دفاع ایران و ترکیه نظر خود را اینطور تفسیر میکند: احتمالا زمان عملیات بسیار کوتاه خواهد بود و با حداکثر آتش به انجام خواهد رسید، منطقه بلافاصله با ا ستفاده از نیروی زمینی پاکسازی خواهد گشت و تمام آثار عملیات غیرمتعارف زدوده خواهد شد و به احتمال زیاد این مسوولیت هم به سپاه باتجربه ایران در جنگ شیمیایی سپرده خواهد شد و شاید تبلیغات رسانه ای پرحجم ایران در رابطه با بارش غبار تا آخر تابستان در غرب و جنوب و شمالغرب ایران، تلاش در به انحراف کشیدن افکار عمومی در منطقه برای طبیعی جلوه دادن عوارض احتمالی غیرقابل پیشگیری ناشی از ناتوانی در کنترل سرعت باد باشد

نویسنده در بخش دیگری از مقاله خود می نویسد: احتمالا شاهد یک فاجعه کشتار انسانی خواهیم بود و به دلیل کوهستانی و مرزی بودن منطقه عملیات امکان خبر رسانی و تحریک افکار عمومی بسیار پایین خواهد بود...

نویسنده ادامه میدهد:معلوم نیست که آیا نیروی گریلا(منظور پ.ک.ک) خود را از قبل برای یک جنگ شیمیایی یا حتی اگر لازم شود میکروبی آماده کرده است یا نه که اگر جواب نه باشد شاید گریلا دیگر نتواند کمر راست کند اما هرچه هست از مدتها پیش هرکس که به نوعی با خاورمیانه و این منطقه از جهان سروکار داشته باشد احساس کرده است که همه چیز به طرف بازی صفر و یک(بازی همه یا هیچ) پیش میرود و خاورمیانه ای دیگر متولد خواهد شد مگر خرسهای مسکونشین که صبح ها با حالت نیمه مست به کابینه میایند و تا ظهر بیشتر از 15 مرتبه موجودی حسابهای نجومیشان را کنترل میکنند و شبها هم با معشوقه های زیباروی کیف و مینسک مست و لایعقل از تاریخ باشکوه ما جوک میسازند تا پریرویان طنازشان را بخندانندو جهان را تمام و کمال به یانکی ها و کم کم زردهای تا دیروز نوکر کرملین هدیه کنند.

نویسنده قبل از پایان مقاله و در قسمت دیگری از گفتار خود مینویسد: کردها شانس آوردند که در چنین روزهایی صدام مرده است وگرنه اتحاد قابل پیش بینی او با کمالیست های ترکیه و بنیادگراهای ایران کردها را به دام مثلثی با اضلاع ساخته شده از افراطی گری می انداخت که شاید آنها را برای همیشه به بایگانی تاریخ می سپرد اما تعجب من آن است که کردهای حالا سیاسی شده عراق که حتی بر بین النهرین و شهر هزارویکشب حکومت میکنند چرا به جای حمایت از پسرعموهای شمالی ( احتمالا اشاره ای ظریف به واژه آپو به معنای عمو و پیروان او) و برادران شرقی خود در ایران بنیادگرا که با شمشیر دو دم مذهب و ملیت گردن کردها را به گیوتین تمامیت خواهی میزنند(منظور چوبه های دار و اشاره به اعدامها ی کردستان در سالهای اخیر است) و از آن طریق ایجاد و تقویت عمق استراتژیک طبیعی در خاک همسایگان، اغلب بر سر آنها معامله میکنند؟

نویسنده در پایان به شعار دفاع مشروع پ.ک.ک اشاره کرده و می نویسد: نیروی گریلا اگر با شعار"دفاع مشروع" به استقبال جنگ سرنوشت برود شکست خواهد خورد و باید با تغییر استراتژی از حالت دفاعی و پیشگیرانه به جنگ پیشدستانه، ارتش و سپاه ترکیه و ایران را در خاک خود زمینگیر کرده و مانع از غملیات مشترک آنها علیه خود شود و همزمان مردم شهرها را علیه حاکمیت دشمنان خود شورانیده و آنها را گیج و سردرگم نماید.

پاراگراف آخر این مقاله با این جملات تزیین میشود که:

...اگرچه دیگر چاشنی تاسیس کشور مستقل کرد در خاورمیانه روشن شده است و حتی متعصب ترین ترکها و اعراب و فارسها نیز دیگر امیدی به تداوم اثربخشی سیمهای خاردار حایل میان کردها ندارند اما شاید سیاستهای تنگ نظرانه و کوتاه اندیشی بعضی رهبران کرد و تن ندادن به یک جبهه ملی واحد سیاستگزاران منطقه ای را وادار سازد این بزرگترین زایمان خاورمیانه در یک سده اخیر را کمی به تاخیر بیاندازند و اولویتهای بعدی را که شامل تغییر رژِیم ها به منظور تسکین موقت ارگانیسم اکنون در شرف موت خاورمیانه است در دستور کار آنها قرار دهد که در اینصورت شاید یک ربع قرن دیگر باید برای دیدن این چارچوب سیاسی سهل اما ممتنع تحمل های بسیار به بهای اشک و عرق و خون ملتها و ظهور احتمالی و تکثیر شونده میکروبهای حرفه ای در قالب دیکتاتورهای بیمار و خونخوار کرد

توضیحات تکمیلی

-نویسنده مقاله آلی آنیتالوف افسر سابق ستاد ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق و عضو حزب کمونست این کشور به نمایندگی از منطقه کارگاندا بوده است.مقاله در آخرین ویژه نامه کاراگاندای نشریه ازیاکنو به چاپ رسیده است

تشکر ویژه و اقدامی امیدوار کننده:

این مقاله در نوع خود منحصر به فرد است چون همراه رسانه ای دانشجوی سنه نیوز که اکنون در ارمنستان مشغول به تحصیل است از هواداران سنتی سازمان کومله است که مقاله را در سریعترین زمان ممکن برای یکی از خبرنگاران سنه ارسال نمود.جمعی از هواداران حزب دمکرت کردستان شاخه جنوب زحمت سنگین ترجمه متن از روسی به فارسی را متقبل شدند و تایپیست متن هم از هواداران رسمی پژاک است. همه دست به دست هم دادند تا صرفنظر از حزب و ایدئولوژی و سازمان، پرده از یک توطئه چرکین دیگر علیه ملت کرد بردارند...و سنه نیوز هم دلگرمتر از همیشه چون یک خدمتگذار رسانه ای، همچنان در خدمت مصالح ملی به فعالیت خطیر خود ادامه می دهد

--------------------------------

هدف حکومت ایران از حملات، مرعوب کردن ملت کرد استچاپ
سه شنبه, 18 خرداد 1389 ساعت 14:54

murat_karayilanمراد کارایلان، رئیس شورای رهبری ک.ج.ک، اعلام کرد که حکومت ترکیه و دولت آ.ک.پ، برای اینکه فعالیت های مشروع و دموکراتیک ملت کرد را با مانع روبرو کنند، تصمیم جدید اتخاذ کرده اند.

کارایلان خاطرنشان کرد که این تصمیمات پس از عملیات اسکندرون و طی 2 روز اتخاذ شده اند. در این راستا نیز افزود: این موراد را به هیچ وجه نمی پذیریم.

مراد کارایلان، رئیس شورای رهبری کنفدرالیسم جامعه دموکراتیک کردستان، در گفتگویی با آژانس خبری فرات، اظهار داشت: حکومت ترکیه در چارچوب جنگ ویژه و برای اینکه کردها را نابود کند، حملات جدید را آغاز کرده است.

کارایلان افزود که دولت حزب عدالت و توسعه، پس از اپراسیون های نابودی، راههای جنگ ویژه را در پیش گرفته است.

برای ادامه خوانداین امقاله بر روی این لینک کلیک کنید.

http://newroz.tv/farsi/index.php/component/content/article/1-akhbar/1590-2010-06-08-14-57-07

////////////////////////////////

اوجالان: درمرحله حساسی قرار گرفته ایمچاپ
يكشنبه, 16 خرداد 1389 ساعت 15:11
ocalanرهبر ملت کرد عبدالله ‌اوجالان روندی را که ‌از 31 ماه می شروع شده‌است، بسیار حساس نامیده و مدت 30 سال مبارزه‌ را به ‌چهار مرحله توطئه گری تقسیم کرد و روند موجود را نیز مرحله توطئه چهارم نامید. اوجالان اعلام کرد که ‌لابی جنگ ویژه در صدد است بار دیگر تاثیر گذار شود و قتل عام فیزیکی نیز مطرح ‌است.
رهبر ملت کرد عبدالله ‌اوجالان در دیدار روز جمعه خود با وکلایش، پیام های مهمی را اعلام کرد. اوجالان روند موجود را توطئه چهارم نماید و گفت ما در حال گذر از مرحله بسیار حساسی هستیم، این مرحله بسیار مهم است و نمی دانم چگونه به پایان خواهد رسید. رسانه‌ها از ارتباط من با این روند برداشت اشتباهی دارند، من دیگر نمی خواهم در اینجا مانع چیزی شوم، دیگر نه می خواهم مانع باشم و نه میانجیگری کنم. با گذشت 12 سال هیچ پیشرفتی حاصل نشد، به همین دلیل نیز دیگر نمی خواهم به اسباب بن بست تبدیل شوم، من نمی توانم خود را با صلحی که ‌در ترکیه وجود ندارد فریب دهم، نمی توانم به‌ شکلی حرکت کنم که‌ گویا در ترکیه دمکراسی وجود دارد، نمی توانم خودم را فریب دهم، اجازه نمی دهم که ‌از من سو استفاده کنند، آمدنشان به اینجا و دیدارشان با من هم از هیچ معنا و مفهومی برخوردار نیست، مهم نتیجه‌ایست که ‌حاصل می شود، در صورت عدم رسیدن به نتیجه دیدارها نیز معنایی ندارند.
اوجالان خطرات توطئه مرحله چهارم را نیز اینگونه بیان کرد: من نمی دانم در این روند چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟ البته لابی جنگ ویژه بعد از 31 ماه می، ارتباط خود با روندی که ‌از یک ژوئن آغاز شده ‌است، شروع کرده و می خواهد تاثیر گذار باشد. نباید نیروی این لابی جنگ ویژه را دست کم گرفت، خودشان را در همه جا سازماندهی کرده‌اند، اگر لابی جنگ ویژه وارد عمل شود، دیگر همچون سابق نخواهد بود، بلکه بسیار تاثیر گذار خواهند بود، از هیج ترحمی برخوردار نیستند، شدیدآ حمله خواهند کرد، قبلا ارامنه را هدف قرار داده بودند، می توانند کردها را نیز هدف حملات خود قرار دهند، به دلیل اینکه ارامنه بسیار آگاه بودند، آنها را قتل عام فیزیکی کردند، پراکندگی کردها بیشتر است، از جمعیت زیادی نیز برخوردارند، وضعیت عشیره ای در میانشان وجود دارد، به همین جهت نیز در قبال کردها از قتل عام فرهنگی استفاده نمودند و تلاش کردند آنها را به این صورت آسیمیله نمایند. اکنون نیز می توانند قتل عام فیزیکی انجام دهند، حزب عدالت توسعه در حال تشکیل ارگنکون مخصوص به خود است، لازم است این را درک کنیم، من نه لابی جنگ ویژه را قبول دارم و نه لابی حزب عدالت و توسعه را، به بازی هیچ کدامشان نخواهم آمد، موضع گیری من در این ارتباط کاملا شفاف و روشن است، هر دو در تلاشند قدرت را خود، بدست بگیرند.
اوجالان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در درون دولت نیز کسانی که ‌خواهان صلح هستند وجود دارند، از حزب صلح و دمکراسی خواست که ‌واقعیتها را ببینند و بر اساس آن حرکت کنند.
اوجالان با اعلام اینکه نسبت به وضعیتی که ‌وجود دارد، می توانند نقشه راهی را آماده کنند، نظرات خود برای حل مسئله را اینگونه بیان کرد: برای نیرومند شدن طرفهای صلح طلب و حل مسئله از راههای صلح آمیز، لازم است مجلس ترکیه با قبول مسئولیت برای حل مسئله تصمیم گیری نماید. مجلس می تواند کمسیون حقیقت یاب تشکیل دهد، آفریقای جنوبی با تشکیل چنین کمسیونهایی به ‌موفقیت رسید. ممکن است کار دشواری باشد، اما امکان پذیر است. این کمیسیون می تواند همه موانع موجود بر سر صلح را آشکار نماید.
اوجالان با بیان اینکه عدالت واقعی می تواند وارد عمل شده نقش خود در این روند را اینگونه اعلام کرد: برای اینکه بتوانم در این روند کاری انجام دهم، مجلس باید با اتخاذ تصمیمی راه را بر من بگشاید تا بتوانم با ملتم، جناحها و سازمانهای سیاسی ارتباط داشته باشم، تا بتوانم آنها را قانع کنم، من می دانم که ‌قدرت چنین کاری را دارم، لازم است که ‌مجلس برای حل این مسئله ابتکار عمل را در دست بگیرد، قبلآ نیز در رابطه با قیام "کوچگیری"، مجلس تصمیم مشترکی اتخاذ کرده بود، اگر در قانون اساسی ماده ای که‌ حقوق کردها و حقوق فرهنگی را تضمین کند گنجانده شود، می تواند راه را برحل مسئله بگشاید.
اوجالان در رابطه با تلاش هایش برای صلح نیز گفت: وضعیت امروز من اجازه نمی دهد نقش زیادی ایفا کنم، هدف من از کناره گیری، فرار از مشکلات نیست، درست برعکس برای این است که ‌در چنین وضعیتی قادر به انجام چنین کاری نخواهم بود، در چنین شرایطی من نمی توانم، عملا عهده‌دار مسئولیتی شوم، اگر موقعیت من مانعی بر سر حل مسئله است، این مانع هم برداشته می شود. من نمی گویم جنگ را شروع کنند، دستور جنگ هم نمی دهم، از این به بعد جنگ می کنند یا صلح می کنند، موفق می شوند یا دچار شکست خواهند شد، خودشان می دانند.
اوجالان خاطرنشان کرد که لابی جنگ ویژه ی ترکیه، مسئول اجرای مرحله ی جنگ سی ساله بوده است. اوجالان با اعلام اینکه این لابی در سطح جامعه نیز نیرومند است، افزود که در زمان آتش بس سال 93، اوزال را نیز بی تاثیر نمود.
رهبر ملت کرد، عبدالله اوجالان مرحله ی توطئه ی اول را به این صورت تحلیل کرد: من در تاریخ معاصر 200 ساله ی کرد، مرحله ی 30 ساله ی اخیر در مورد خود را با چهار توطئه بیان می کنم. توطئه ی اول، مرحله اوزال بود. در ترکیه لابی جنگ ویژه وجود دارد و بسیار نیرومند است در طول تاریخ تا به امروز، در سال های 1925 و زمان مصطفی کمال، اعدام خالد جبران، شیخ سیعد و سید رضا، کار لابی جنگ ویژه بود در آن زمان مسئله ی موصل و کرکوک وجود داشت، این مساله امروز نیز ادامه دارد. کودتاهای 1960 و 12 سپتامبر نیز، کار لابی جنگ ویژه بودند. من با به زبان آوردن اصطلاح "لابی جنگ"، تنها به دایره ی جنگ ویژه اشاره نمی کنم. این لابی در سطح جامعه نیز خود را سازماندهی نموده است. من به این ارگانیسم عنوان جنگ ویژه می دهم، این لابی جنگ است که ترکیه را اداره می کند.

اوجالان خاطرنشان کرد که لابی جنگ ویژه در سطح جامعه نیرومند است و به این صورت به اظهاراتش ادامه داد: پیش از این، افرادی چون چیلر، یلماز، باغچلی، بایکال و افراد دیگری همچون آنها، در لابی جنگ ویژه جای داشتند. به همین دلیل به آن می گویم، سیستم الیگارشی ویژه.
زمانی که اوزال قصد داشت مساله ی کرد و پ.ک.ک را حل کند، لابی جنگ دست به کار شد. ولی اوزال یا کاملا از نیروی این لابی آگاه نبود و یا اصلا متوجه آن نشده بود.
اوجالان در زمینه ی مرحله ی تصفیه نمودن اوزال گفت: تلاش های اوزال در زمینه حل مساله ی کرد و آتش بس سال 1993 که از سوی ما اعلام شد، سبب شدند تا لابی جنگ ویزه اوزال را بی تاثیر نموده و او را حذف کند در آن زمان "فوسون اوغلو" نیز وجود داشت، اما وی را فرمانده کل ارتش نکردند و به جای وی "گورش" و "چیلر" را سرکار آوردند.
اوجالان سرکار آوردن چیلر را تحت عنوان کودتایی علیه دمیرل نام برد و خاطرنشان کرد که چیلر و گورش نیروی خود را از لندن گرفتند و کشتارهای جمعی بزرگی انجام دادند.
اوجالان افزود که لابی جنگ، در برابر "رحا" نیز سیاست های ویژه در پیش گرفت و به این صورت به بحث زمینه ی نقش خانواده های فئودال پرداخت: هم با خانواده های فئودال و هم با دیگر جناح های فئودال بازی می کنند. همانگونه که می دانید "فایق بوچوک"، هم موسس و هم دبیرکل حزب دمکرات کردستان ترکیه بود در جریان قتل وی خانواده های فئودال نیز دست دارند. لابی جنگ ویژه در این خانواده ها، موجب قتل وی شد. اعمالی که انجام گرفتند، امروز نیز می توان فهمید که‌ به صورت مشخص از سوی لابی جنگ ویژه انجام گرفته اند.
اوجالان یادآوری کرد که ثروت رحا برای 10 میلون نفر کافیست، ولی با این وجود در این منطقه بیکاری و گرسنگی زیاد است.
اوجالان تاکید کرد که استفاده از اراضی رحا از سوی طرف های عرب نیز از تاثیرات و توافقات لابی جنگ ویژه است.
رهبر ملت کرد، عبدالله اوجالان، در زمینه ی توطئه ی دومین نیز گفت: مرحله ی توطئه ی دوم نیز در زمان اربکان است. با میانجیگری سوریه، ما و اربکان نامه هایی برای یکدیگر ارسال کردیم. برای حل مساله ی کرد گام هایی برداشته شد در همین راستا در سال 1995 آتش بسی اعلام شد و 8 ماه نیز به طول کشید ولی اربکان را نیز تصفیه کردند. دولت اربکان قصد داشت که مساله را حل کند، در این زمان حتی برخی از نظامیان نیز خواهان حل مساله بودند ولی این گام ها از سوی لابی جنگ ویژه با بن بست مواجه شدند. کارادایل نیز در آن زمان خواهان حل مساله بود، ولی نتوانست در برابر لابی جنگ، مقاومت کند.
اوجالان با بیان اینکه تاثیر لابی جنگ ویژه در مقطع توطئه‌های سوم و چهارم بسیار عظیم بود، گفت که این لابی در مقطع سوم یعنی زمان اجویت تصمیم به انتخابات قبل از موعد گرفت و نام گلادیوی 60 ساله‌ را به ارگنکون تغییر دادند.
رهبر ملت کرد عبدالله ‌اوجالان اظهار داشت که‌ مقطع سومین توطئه‌، زمان اجویت - کیوریک اوغلو بود. اوجالان در ادامه ‌گفت: در آن زمان، دیدار و گفتگوهایی به منظور حل مسئله انجام گرفت. ما مرحله ‌آتش بس 98 را شروع کرده ‌بودیم، البته ‌میان لابی های جنگ ویژه‌ و کشورهای خارجی ارتباطی وجود داشت و آنها نیرومند بودند در آن مقطع وارد جریان شدند و علیه‌ سوریه ‌سیاستهای سرکوب را اعمال می کردند. آمریکا، انگلیس و اسرائیل به خاطر اینکه ‌سوریه ‌مرا اخراج نماید، این سیاست را اجرا کردند و به همین علت من مجبور شدم که‌ از سوریه‌ خارج شوم. وضعیت مرا در یونان و روسیه می دانید در مقابل 10 میلیارد دلار و همچنین پروژه ی ‌ماوی آکیم من از روسیه ‌اخراج شده ‌و به ایمرالی آورده ‌شدم.

اوجالان در مورد ارتباط روند دیالوگ و روندی را که ‌لابی های جنگ ویژه‌ در تلاش برای انجام آن بودند، چنین گفت: در سال 99 و زمانی که ‌مرا به ‌اینجا آوردند، عده‌ای از سوی اجویت و کیوریک اوغلو به ‌اینجا آمده ‌و با من دیدارهایی داشتند، ‌من قبلآ نیز در این مورد صحبت کرده ‌بودم. این دیدارها حدود 2 سال ادامه ‌داشتند، البته ‌من نمی گویم که‌ کارادایی، کیوریک اوغلو و اجویت در این مرحله ‌مسئله‌ را حل می کردند. اما آنها مسیری سیاسی برای حل گشودند در زمان اجویت و کیوریک اوغلو، موضوع عفو مطرح شد، م.ه.پ در این مسیر سنگ اندازی می کرد و بدین ترتیب مسئله ‌عفو را محدود کردند در این مورد م.ه.پ مسئولیتی تاریخی دارد، م.ه.پ و باغچه‌لی در لابی جنگ ویژه‌ قرار داشتند. بعد از آن لابی جنگ ویژه‌ در تکاپوی آن بود که‌ اجویت را بی اثر نماید.نماینده‌ لابی جنگ ویژه "چویک بیر" در تلاش بود که ‌تاثیرات کیوریک اوغلو را نیز ساقط کند، همانگونه که می دانید ‌در قبرس سعی در ترور کیوریک اوغلو داشتند،‌ این سوء قصد ارتباط مستقیم با لابی جنگ ویژه‌ داشت.
اوجالان مقطع فعلی را نیز به نام مرحله ‌چهارم توطئه‌ عنوان کرد. اوجالان ضمن یادآوری اینکه‌ گلادیوی 60 ساله،‌ ارگنکون نام گرفته ‌است اظهار داشت ‌لابی جنگ ویژه ‌قبل از مرحله‌ اجویت و کیوریک اوغلو تصمیم گرفته‌ بودند که‌ انتخابات قبل از موعد برگزار نمایند.
اوجالان خاطر نشان ساخت که‌ این مرحله ‌را آ.ک.پ آغاز کرده ‌است و اینچنین به ‌سخنانش ادامه ‌داد: اکنون نیز مرحله‌ چهارم توطئه‌ مطرح است. آن شاخه ‌ارگنکون که ‌هم اینک در زندان سیلیوریه ‌است، شاخه‌ای کوچک می باشد، بخشیست که‌ بیشتر آشکار شده ‌بود. بخش بزرگ و اساسی ارگنکون بیرون از زندان است. من آن بخش افشا شده‌ را بازی با دست و پا و یا حتی با انگشتان آن می بینم، یعنی تنها انگشتان یک بدن را گرفته‌اند، منتها بدن، دست، پا و گردن سر جای خود قرار دارد. تصمیم گیرنده ‌اصلی ارگنکون بیرون است و سالم و تاثیر گذار می باشد. یا نمی دانند کیست، و یا نمی توانند به ‌او دست بزنند. تاکنون با‌ مسئولان بلند پایه‌ کاری نداشته‌ اند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر