Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ تیر ۵, شنبه

بمناسبت ترورناجوانمردانه دکتر عبدالرحمان قاسملو توسط تروریستهای جنون اسلام خمینی.


بمناسبت ترورناجوانمردانه دکتر عبدالرحمان قاسملو توسط تروریستهای جنون اسلام خمینی.

من برای شهدای حزب دموکرات کردستان و کومه له سرتعظیم فرو می آوریم چرا چون آنها انسانهای پاک و صادق و صداقت بوده اند که برای رهایی یک ملت رنجدیده و برای آزادی ملتشان مخلصانه و پاکبازانه جان خویش را فدا نموده اند هزاران درود بر روح و روان پاکشان.

به نظر ما مزاکره مخفیانه و بدون اطللاع ملت خیانت به ملت میباشد.


این سئوال پیش ما بعنوان یک کرد درست میشود آیا این مزاکره برای چی بود چه هدفی دنبال میکرد این مزاکره؟

آیا این مزاکره برای یک مسئله ی شخصی بوده یا واقعا برای حل مسئله ی کرد؟

چرا رسما اعلام نه نمودید که دارید بر این اساس با رژیم مزاکره میکنید؟

آیا حزب دموکرات کردستان به رأی مردم باور دارد؟

پس اگر باور دارد چرا ملت کرد را در جریان این مزاکره قرار نداد؟

چرا با ملت کرد راستگو نیستید؟

آیا مزاکره نمودن با دشمن آنهم برای حل مسئله ی یک ملت رنجدیده بدون اینکه آن ملت بدانند و بدون اطلاع ملت خیانت به آن ملت نیست ؟

من دوست دارم ان کسانی که خود را مدافع حقوق من میدانند و برای حل مسئله ی حقوق من با دولت اشغالگر مزاکره میکنند باید من هم از شرط و شروط این مزاکره با خبر باشم و گر نه این خیانت به حقوق خویش میدانم اگر از این مزاکره خبر نداشته باشم.


هر حزب و دستجاتی که بخواهند بدون اراده ملت گامبردارند این به این معنا میباشد به ملت خویش خیانت میکنند و ملت خویش را دستکم میگیرندو با ملت صادق نیستند.

برای نمونه بعضی از احزاب کردستانی رفتند که با رژیم ایران مزاکره نمودند بدون اینکه کسی بداند و حتی اعضای حزب از این مزاکره خبر نداشتند اگر واقعأ شما مدافع ملت کرد هستی و برای ملت کرد مبارزه میکنید و به حقوق دموکراتیک ملت رنجدیده کرد باور دارید پس باید در این باره با ملت کرد صادق باشید و ملت خویش را در جریان این مزاکره و شرط و شروط این مزاکره را قرار میدادی این نوعی بی احترامی به ملت کرد میباشد که مخفیانه با رژیمهای اشغالگر مزاکره کنید بدون اینکه ملت کرد از شرط و شروط این مزاکره خبر داشته باشند البته این مزاکره نوعی خودخواهی و اندیشه دیکتاتوری توش بوده است اگر واقعا شما مدافع حق و حقوق ملت رنجدیده کرد هستی پس باید این ملت رنجدیده که شما خود را فرزندش میدانید باید از شرط و شروط این مزاکره حداقل باخبر باشند اما بدون هیچ اطلاعیه ای شما رفته اید با رژیم مزاکره نموده اید پس این مزاکره نمیتواند برای حل مسئله کرد باشد بلکه این برای حل مسئله شخصی و برای بدست آوردن یک مسئولیت در داخل نظام سرکوبگر بوده است تا مسئله ی کرد.


برای نمونه شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو تا 4 روز کسی ازش خبر نداشتند و در این باره شهرداری اتریش بود که پس از چهار روز جنازه شهید دکتر را پیدا کردند که تنها صحرا رودی تروریست مانده بود که بخاطر زخمی شدنش توان رفتن به ایران را نداشته بود و بقیه ی تروریستها همرا با رهبر تیم ترور که احمدینژاد بود به ایران رفته بودند اما چون ترسیده بودند تروریستها صحرا رودی تروریست را جا گذاشته بودند که توسط پلیس اتریش دستگیر شد متاسفانه چون این ترور صنعتی بود او را آزاد نمودند چون نفت و گاز حرف اول را میزند.

خلاصه تیم ترور طوری امده بودند که دکتر قاسملو و همراهانش را با زور به داخل ایران به برند

قرار بر این بوده که در این نشست اخیر هر طوری که شده دکتر عبدالرحمان قاسملو و یارانش را به داخل ایران به برند و صحرارودی تروریست همرا با تیم ترور دست به عربته کشی میزنند و پیشنهاد این میکنند که گویا سوار یک هواپیما کوچک ایرانی بشوند و بر روی کشورهای اروپایی دوری بزنند بلافاصله شهید عبدالله قادری که خیلی زرنگ و هم توان جسمی خوبی داشته است متوجه میشود که اینها هدفشان بردن اینها به داخل ایران میباشد ( طبق تحقیقات پلیس اتریش ) عبدالله قادری با یک ضربه بر سینه صحرارودی میکوبد و درجا او می افتد و زخمی میشود و پیش از این صحرارودی یک گلوله را شلیک میکند پیش از اینکه ضربه بخورد اما احمدینژاد که رهبر تیم ترور بوده است بلافاصله دست بکار میشود ازدم هر 3 نفر را شهید میکند و خیلی سریع محل را ترک میکنند اما صحرارودی چون زخمش خیلی سنگین بوده به بیمارستان منتقل میشود که صحرارودی از دست عبدالله قادری زخمی میشود و تروریستهای رژیم در این 18 همینبار نشست بین دکتر قاسملو و هیئت تروریستی آخوندی جان سالم را بدر نمیبرد و شهید میشود البته هنوز هم هنوز حزب دموکرات کردستان در باره شرط و شروط این مزاکره چیزی نه نوشته است و هیچ چیزی را هم منتشر نه نموده است و طبق تحقیقات پلیس اطلاعاتی اروپا دکتر عبدالرحمان قاسملو در چندین کشور اروپایی 17 بار پیش از اینکه ترور بشود با هیئت ایرانی نشست و گفتگو داشته است این نشستها در این کشورها صورت گرفته است در چکسلاوکی یک بار در سویس 2بار در پاریس فرانسه 2 باردر کشور بلژیک 1 بار در استکهلم 3 بار در کشور آلمان 4 بار در ایتالیا 2 بار در کشور بریتانیا 1 بار و در کشور اتریش 2 بار که با بار آخر که ترور شدند به دست تروریستهای رژیم ایران یعنی میتوان گفت هیچ کردی ا ز شرط و شروط این مزاکره باخبر نبودندو این مزاکره برای حل یک مسئله ی شخصی بوده است و هیچ ربطی به حقوق ملت کرد نداشته است.

یکی از اشتباهات حزب دموکرات کردستان ایران آخیرا این است که مزدوران خودفروش که برای رژیم سابق عراق خودفروشی و جاسوسی میکردند عضو دفتر سیاسی این حزب شده اند که حتی دست به کارهای غیر اخلاقی هم میزدند علیه ملت کرد در کمپ التاش الرمادی خیلی چیزها در آن کمپ توسط این مزدوران انجام گرفته است واقعا شرم است اگربه تک به تک این کارهای غیر اخلاقی که دور از پرینیسیپهای انسانی و اخلاقی هستند نام برده بشود اسم آنها به کردی جاشهای اطلاعات پیشین عراق که حتی کارهای میکردند در این مقاله گنجایش ندارد چرا چون باید در یک مقاله دیگر منتشر بشود چرا چون نمیخواهم اسم این کثافتها را در این مقاله که اسم شهیدان در آن است با اسم جاشهای خودفروش آلوده کنم.

من در یک کتاب خاطراتم در باره کمپ التاش نوشته ام و هر کاری که در آن کمپ رویداده است یادداشت نموده ام و همرا خودم دارم روزی در این باره همه چیز را منتشر میکنم تا ملت کرد دوستان و دشنمان خود را بشناسند نام و مشخصات جاشها و تمامی کارهایشان و نوع ارتباطشان با وزارت اطلاعات عراق در این خاطرات نوشته شده است که این خاطرات در طول 3 سال و نیمی که در ان کمپ بودم تمامی اطلاعات لازم بدست آوردم و با خودم یادداشت نموده ام.

حالا احزاب سیاسی میگویند اول زندگی خویش را تامین کنید بعد دست به سیاست بزنید راستی این نوعی خود گیج کردن و شانه خالی کردن میباشد خوب اگر شما بخواهید با رژیمهای اشغالگر مبارزه کنید باید از همه چیز بگذرید یا همه چیز یا هیچ چیز یعنی از تمامی مسائل زندگی باید گذشت اگر دست به کار و فعالیت سیاسی برای آزادی یک ملت اسیر بزنیدشما باید بین دو چیز یکی را انتخاب کنید یا زندگی عادی و یا زندگی سیاسی اگر دنبال زندگی عادی هستید خوب دیگر دم از سیاست زدن یک مسخره ای بیش نیست چرا چون پروسه زندگی عادی آسان میباشد اما زندگی سیاسی سخت آنهایکه این کلمات به کار میبرند نوعی خدمت به سیاست رژیم میکنند.


دکتر عبدالرحمان قاسملو 18 بار با رژیم ایران نشست داشته است بدون اینکه یک کرد از این مزاکره

حتی بعد از اینکه رژیم سران این حزب را ترورمیکرد رسمأ هم در تشیع جنازه سران حزب شرکت میکرد هنوز هم هنوز مراسم تشیع جنازه دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی پخش نمیکنند به این دلیل که مسئولان بلندپایه ی رژیم در این مراسمها شرکت میکنند این میتوان نوعی خیانت باشد به ملت خویش چرا چون قائم نمودن اشتباهات خویش به این معنا میباشد این خیانتها قانونی شده است و باید ادامه داشته باشد.

بعدأ که برای اینکه خود را از این زیرسئوال رفتن بیرون بکشند آمدند گفتند مام جلال بوده که دکتر قاسملو را به کشتن داده است اما این پل ارتباطی میان حزب دموکرات کردستان ایران با اطلاعات سپاه و اطلاعات رژیم ایران برمیگردد به زمان اول انقلاب که حزب دموکرات کردستان با حزب توده ارتباط تنگانتگی داشته و خیلی از اعضایی این حزب از کادرهای بلندپایه ی توده بودند و بر اساس راه و روش تفکر حزب توده راه میروند و خود را رهبر ی تمامی ملت کرد در شرق کردستان میدانستند و میخواست با دولت مرکزی به تنهایی مزاکره کند و هیچ حسابی برای کومه له و احزاب کوچک دیگر در صحنه سیاسی کردستان نمیکردند و بر این اساس به توافق رسیده بودند با رژیم ایران هیچ گروه هی بدون حزب دموکرات کردستان ایران در کردستان نباید وجود داشته باشد چرا چون رژیم نوپا دینی ایران خیلی زیرکانه در هر نشست و مزاکراتی نام احزاب دیگر را رد میکرد و میگفت در صحنه سیاسی فقط به حزب دموکرات اعتراف میکنیم تا بتواند راه را برای جنگ برادرکشی خوش کنند که کردند و جنگ برادر کشی میان کومه له و حزب دموکرات کردستان ایران بنابر درخواست اطلاعات سپاه پاسداران شروع شد و 2000 انسان دوره دیده و شریف و پیشمرگ آموزش دیده را به شهادت رساندند از سوی هر دو طرف باید این دو حزب رسما از ملت کرد عذرخواهی کنند .

طبق اعلام پلیس مخفی اتریش که در این باره که از دولت اتریش انتقاد شده بود گویا چرا امنیت جانی دکتر قاسملو و یارانش را تامین نه نموده بودند پلیس مخفی اتریش اعلام نمود که این 18 همین بار بوده که دکتر قاسملو با هیئت ایرانی نشست و ملاقات داشته است پس به هیچ عنوان از پلیس اتریش خواسته نشده است که تا امنیت جانی انها را تامین کنند و هیچ نامه ای برای پلیس اتریش فرستاده نشده است در این باره.

درست نمودن پل ارتباطی میان وزارت اطلاعات رژیم ایران با حزب دموکرات کردستان ایران.

خیلی از اعضای این حزب به سفارت ایران رفت و آمد میکنند و در عین حال اگر فهمیدندکه کسانی با وزارت اطلاعات رژیم در ارتباط هستند بلافاصله به او خودرا نزدیک میکنند و در صدد درست نمودن پل ارتباطی بین اطلاعات رژیم با خود هستند.

خوب امروز رژیم ایران خیلی شقاوتمندانه و ضد بشری دست به کشتن جوانان کرد میزند و در یک ماه پیش 5 کرد را اعدام نمود اما احزاب پول پرست ما در صدد کارکردن برای رژیم هستند حتی دارند در این باره کار میکنند به نفع رژیم خیلی از افراد روانی و کچ اندیش برای خراب نمودن شخصیت انسانهای آزادیخواه و دموکرات نامه نگاری میکنند خیال میکنند اینجا عراق است که مزدورانش کاری بر سر دیگران بیاورند اما در یک کشور دموکرات هستیم که عدالت و قانونمداری حکم میکند نه مثل عراق و ایران بی عدالتی و بی قانونی باشد.

برای نمونه من یک ویدئو توسط بی بی سی منتشر شده است و با بنی صدر مصاحبه شده است بالای این نوشته قرار میدهم تا خیلی هم بخوبی بدانند شکست ما در داخل خاک ایران در سال 1980 بدست خودیها بوده است.

با تشکرفراوان ساموئیل کرماشانی

مورخ 2010/6/26


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر