Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

موضوع رویدادهای هفته گذشته و رویدادهای روز.

موضوع رویدادهای هفته گذشته و رویدادهای روز.

بعد از اینکه خبر رسید که در یک نظر سنجی در استان کرماشان و شهرهای جنوبی شرق کردستان که جنبش دموکراتیک یارسان در ردیف اول قرار گرفته است وبه یک آلترناتیو مورد اعتماد مردم کردستان و بخصوص مردم استان کرماشان قرار گرفته است بلافاصله کمیته تحت نام کمیته استان کرماشان تشکیل جلسه داد ند و در این باره چندین ساعت و در طول 3 روز بین روزهای جمعه و شنبه تا یکشنبه مورخ 11 و 12 و 13 این ماه در بین اعضای این کمیته که تمام افراد این کمیته از اعضای حزب کومه له باند آقای مهتدی و حزب دموکرات کردستان ایران باند آقای مصطفی هجری هستند تشکیل جلسه دادند و به چاره اندیشی پرداخته اند که چطوری با این جنبش جوان و مترقیخواه مبارزه کنند با تفکر کهنه خودشان.

و توسط حزب دموکرات کردستان ایران گروه مصطفی هجری و گروه اقای عبدالله مهتدی تشکیل شده است نشست داشته اندو موضعگیری نموده اند حتی در این باره با دکتر خلقی تماس گرفته اند و نظر ایشان در این باره جویا شده اند و به چاره اندیشی پرداخته اند.

ما باید به جنبش دموکرایتک یارسان افتخار کنیم که احزاب سیاسی که تجربه سیاسی و مبارزه دارند امروز آمده اند از جنبش ترقیخواه و دموکراتیک یارسان میترسند و به وحشت افتاده اند و حتی با این بس نه نموده و رفته اند در پالتالک رومی بنام یارسان دالاهورا yarsan dalaho

درست نموده که تا نشان بدهند که گویا در داخل مردم یارسان تفکیک درست کنند اما ما به این افراد اعلام میکنیم که هیچ قدرتی توان تفکیک در بین اراده فولادین و پر قدرت و پر ایمان ملت ستمدیده یارسان را ندارند بلکه این تفکیک هر روز در بین اعضای این باندها دیده میشود و ملت یارسان ملتی فهمیده و دنیا دیده هستند و خیلی آسان به علم دست میابندو افراد زیرک و توانمند دارند و با تجربه و قدرت تحلیل سیاسی و اوضاع منطقه را به آسانی دارندو هیچ قدرتی نمیتواند در تفکر این ملت خدشه ای وارد کند.

و نام و مشخصات افراد تشکیل دهنده این کمیته در پیش ما میباشد و اگر نیاز باشد نام این افراد منتشر میشود یعنی نام افراد تشکیل دهنده کمیته تحت نام کمیته استان کرماشان (کرمانشاه)

که همگی از اعضای این دو حزب میباشند که نامشان در بالا ذکر شده است.

و در نهایت این نشست به فوافق رسیده اند به قول خودشان که در کردستان اجازه ندهند هیچ حزب و دستجات مرتجعی تشکیل بشود که این برای همه روشن و واضح است چه کسانی مرتجع هستند و چه احزاب و دستجاتی مرتجع هستند این باید به ملت واگذار کنیم که خودشان در این باره قضاوت کنند که چه کسانی دست به چاقوکشی و عربته کشی میزدند و به آزادیخواهان حمله میکردند.

البته من وارد جزئیات این قضیه نمیشوم چون خیلی خنده دار است برای من انسان برای من که به آزادی انسان و آزادی بیان ایمان راستی دارم.

و این کمیته چند نفری را انتخاب نموده اند که تا علیه کسانی که دست به پخش و توضیح نوشتهای مثل اینکه نظر سنجی در استان کرماشان و حتی به این افراد دستور داده اند تا میتوانند علیه این افراد دست به بدگویی بزنند و تنها چیزی که به ما بر چسپ زده اند گفته اند این در داخل مجاهدین بوده است و از این راه میخواهند از کارت سوخته وزارت اطلاعات استفاده کنند گویا مجاهدین کرد کشته اند من اعلام میکنم نه مجاهدم و نه با مجاهدین بوده ام و نه به هیچ کردی ضرر رسانده ام خوشبختانه در طول زندگیم ضرری برای برادران کرد خویش نداشته ام و این میتوان در مقالاتم و نوشتهایم آن را مشاهده کنید.

اما خود این احزاب در جنگ برادر کشی 2000 کرد در شرق کردستان کشتند آمدند از ملت معذرت خواهی کنند و تقاضای بخشش کنند؟

آیا دختر مبارز کرد که در منطقه کلاش هورامان به درخت زنده زنده بعد از تحمل تجاوزهای غیر انسانی و وحشی و آویزان نمودن این دختر محنت زده مبارز کرد که از دست ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی فرار کرده بود و دست به اسلحه برده بود برای دفاع از ملتش به درخت آویزان نمودند در منطقه هورامان و زنده نگهداشتن ویی با زخمهای کشنده و از مردم منطقه تقاضا نمودن که تحت عنوان اینکه این دختر میگوید خدا نیست و کافر است که کاری کردند که مردم منطقه به خاطر احساسات مذهبی بر روی این دختر محنت زده و مبارز کرد که برای دفاع از شرف و حیثیت ملتش پا را به عرصه مبارزه گذاشته بود سنگ به اندازند و زنده زنده سگها جنازه ایشان را بخورند کی بود آن هم مجاهدین بودند یا خود این احزاب خودخوانده مدافع کردستانی؟

و حالا امده اند و جنگی دیگر برادر کشی دیگر را توجهی میکنند و آن را یک جنگ داخلی میدانند لاکن ما این تبلیغاتهای غیر مسئولانه را برادر کشی دیگر را توجهی میکنند اینها انسان کشی انسان کشی میباشد هر کسی باشد هر گروه هی باشد توسط هر حزب و دستجاتی که باشد انسان کشی انسان کشی میباشد و هیچ فرقی با دشمن نمیکنند انسان کشان.

پنهان نمودن اشتباهات خویش به این معنا میباشد که تکرار این اشتباهات از قبل خطرناکترتکرار میشود و این دستجات خالی از ضعف و اشکال نیستند و باید خود را اصلاح کنند و دست از این کارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی بردارند دیگر بس است امروز با سالهای پیشین فرق دارد امروز روز تکنولوژی و پیشرفت است دنیا به یک دهکده تبدیل شده است هیچ چیزی نمیتواند تا ابد پنهان بماند.

به شعارهای که سر میدهند حد اقل پایبیند باشند و به حق دموکراتیک و حق انسانها احترام بگذارند و مرتجعانه و کوردلانه و کهنه اندیشانه و کچ اندیشانه فکر نکنند در سدد این نباشند که یکی را نابود کنند و یا در فکر نابود نمودن برادران خویش باشند اگر اینطور فکر کنند بهتر نیست به نزد رژیم جمهوری اسلامی بروند که همان طور فکر میکنند که اینها دارند فکر میکنندو بر یک تفکر استوار هستند.

فرستادن سایتهای من توسط مزدوران این دستجات برای نهادهای سرکوبگر رژیم تا شاید در ایران فیلتر بشوند که کسی نتواند سایتهای من را نگاه کند اما کور خوانده اند من در طول یک ثانیه میتوانم 3 الی 4 سایت درست کنم و پروگرام و چیزهای در اخیتار دارم که به آسانی میتوانم سایتهایم را از فیلترینگها عبور بدهم و به دست خوانندگان عزیز داخل کشور برسانم.

رفتن به سفارت رژیم به این معنا میباشد که راه خوش کردن برای تسلیم نهائی میباشد و تائید جنایتهای این رژیم میباشد رفتن افراد ی که ادعای مبارزه کردن را داشته باشند به سفارت رژیم به این معنا میباشد که راه مزدوری را پیشه نموده اند آقایان مبارز.

با زور و تحمیل و تهدید و ارعاب چیزی به پیش نخواهید برد باور کنید این مثل مروچها میماند که هنگامیکه سر در گم میشوند بال و پر در می اورند و به درب و دیوار سر خود را میکوبند.

سر خودرا کوبیدن به درب و دیوار فقط و فقط آزارش به خود اینها میرسد که با چنین تفکر و اندیشه ای کهنه و از دور خارج شده ای پیش میروند و خیال میکنند که ما هیچ چیزی را نمیدانیم و بیخیال نشسته ایم و به حرف اینها گوش میدهیم لاکن ما انسانهای توانمند داریم که خیلی آسان میتوانند بدانند حتی در خانه شان نهار و شامشان و صبحانه اشان چه چیزی میباشد لاکن ما به حیثیت و کرامت انسانها احترام میگذاریم و می خواهیم در بین ملت عزیز و ستمدید کرد ایمان به خود و اعتماد به نفس خویش و گسترش تفکر خودباوری و ایمان فولادین به خویش و پیدا کردن جایگاه خویش به ملت عزیزمان ملت کرد به آموزیم و در این راه مسئولانه و دلسوزانه در خدمت ملت عزیزمان ملت کرد باشیم.

از نظر ما هر کسی کرد را بیگانه توسیف کند ما او را خائین به ملت کرد و مزدور رژیمهای اشغالگر میدانیم این فرقی نمیکند اگر توسط یک حزب باشد و یا یک فرد و یا یک گروه ما آنها را مزدور و خودفروش و خائین به ملت کرد و کردستان میدانیم.

یک کرد اهل آمد دیاربکری حق دارد بیاید از تجربیات خود برای مردم کرماشان مسئولانه کار بکند و یک کرد کرماشانی هم این حق راد ارد برود در دیاربکر به مردم آن شهر خدمت کند وطن خودش میباشد یک کرد هولیری حق دارد برود در مهاباد مسئول باشد چه اشکالی دارد مگر کرد نیست با زبان خودم حرف نمیزند برادر خودم نیست و یک کرد اهل قامیشیلی این حق را دارد بیاید به شرق کردستان کمک کند مگر با زبان مادری من حرف نمیزند مگر من پرچم کردستان را بر دوش نگرفته ام خوب این پرچم متعلق به دیاربکر قامیشلو هولیر کرماشان مهاباد و سرتاسر کردستان میباشد و همه این حق دارنددر زیر این پرچم به ملت خویش خدمت کنند فرقی نمیکند مال کدام قسمت از کردستان باشند.

هر کسی بیاید و بگوید پژاک مال جای دیگر میباشد من این تفکر کثیف و سخت در اشبتاه است و این یک باند و باند بازی کثیف بیش نیست هر کسی امد و این تفکر کثیف را مطرح نمود بدان او مزدور و خودفروش رژیمهای اشغالگر میباشد گوه خوری برای این چنین افراد با چنین تفکر کثیف و کهنه و پوسیده و گندیده بهتر است و باید بدانید که این نوع تفکر توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران و رژیمهای اشغالگر توجهی شده است.

ایجاد تفکر منطقه گرائی کاری است احمقانه و دور از پرنیسیپهای اخلاقی و انسانی و دور از پرینسیپهای کرد و کردستانی و باید این افراد و دستجات را در گروه خودفروشان و سفارتی های خود فروش قرار داد که با رژیم ایران و وزارت اطلاعات رژیم علیه احزاب دیگر همکاری میکنند.

تفرقه اندازی در میان ملت کرد توسط هر گروه وهر دستجاتی باشد مطرود و مکروح و از دور خارج شده میدانیم و آنها را مزدوران رژیمهای اشغالگر میدانیم.

درود بر شهدای سرتاسر کردستان از دیاربکر تا شهر مهاباد و از شهر مهاباد تا شهر قامیشلو و از شهر قامیشلو تا شهر سلیمانیه شهر هلمت و قربانی و از شهر سلیمانیه تا کرماشان و از کرماشان تا شهر ولیر و زاخو و دهوک و شهرهای سرتاسر کردستان.

درود بر فرزندان ملت کرد و حماسه آفرینان راه آزادی کرد و کردستان در کو ه های قندیل همه پیروز

یشمرگ قهرمانان پژاک شرف شرق کردستان وحزب کارگران کردستان رزماوران راه شرف و عزت ملت کرد شما پیشمرگان قندیل همیشه سربلند و سرفراز شما فرزندان شرف و مدافعان شرف کرد و کردستان هستید شما تیری شده اید بر پیکر کور اندیشان کچ اندیشان و کثیفات اندیشان رفته اید و آنها معلوم شده اند و خود را نمایان نموده اند که یک مزدور و خودفروش بیش نیستنند لاکن شما پیشمرگان راه راستی و راه آزادی و عدالت و مدفاعان شرف کرد و کردستان با تحمل سختیها و دشواریها همه مسئولیتها را پذیرفته اید و در برابر دشمنان ایستاده اید شما پیشمرگان قندیل سربلند شرف کرد و کردستان هستید درود هزاران درود بر شما ای فرزندان رشید کرد وکردستان.

از نظر ما هر کسی بیاید و علیه شما فرزندان رشید ملت کرد بدگویی کند بدان خائین خودفروش و خائین به ملت کرد و کردستان میباشند.

پیشمرگان قندیل سربلند رزماوران ایمان و فدا هستید که همیه مسئولیتهای خطیر و سرنوشت ساز را با قیمت جان مال و زندگی خویش پذیرفته اید و در راه آرمانهای رهایی بخش ملت ستمدید کرد گامبرداشته اید.

درود بر روح و روان پاک جانباختگان راه آزادی و انسانیت که تا پای جان در برابر دشمن ضد بشری ایستادند.

کیانوش اسا

احسان فتاحیان

فرزادکمانگر

شیرین علم هولی

فرهاد وکیلی

علی حیدریان

مهدی اسلامیان.

و جان باختگان راه کرد و کردستان

نفرت بر ان کسانی که در بین کردها مرز درست میکند تف به تفکرش تف به نیات کثیفش

و تف به شرفشان تف به ناموسشان که مرزهای تحمیلی را تائید میکنند تف به غیرتشان.

تائید نمودن مرزهای تحمیلی در کردستان یعنی تائید سیاست دشمنان کرد و کردستان و خوشرقصی برای مزدوری و خودفروشی در مقبل پول و ماده تف به غیرت تان.

با تشکر ساموئیل کرماشانی مورخ 2010/6/16

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر