Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

از طرف ساموئیل کرماشانی به مناسبت کنگره شکوهمند جنبش جوان و ترقیخواه و دموکراتیک یارسان.


از طرف ساموئیل کرماشانی به مناسبت کنگره شکوهمند جنبش جوان و ترقیخواه و دموکراتیک یارسان.

تبریک بمناسبت کنگره ی سوم جنبش ترقیخواه و دموکراتیک یارسان.

تبریک بمناسبت برگزاری کنگره ی 3 جنبش دموکراتیک یارسان ما قلبأ به مناسبت برگزاری شکوهمند کنگره ی جنبش دموکراتیک یارسان به دست اندرکاران و برگزار کنندگان کنگره تبریک میگویم و آرزوی موفقیت و پیروزی برای جنبش دموکراتیک یارسان آرزومندیم.

بله امروز خوشبختانه جنبش دموکراتیک یارسان به یک جنبش سیاسی فرامنطقه ی تبدیل شده است و در حال جهش و در بین مردم شهرهای جنوبی مثل کرماشان ایلام قصر شیرین شهر دالاهو منطقه سنجابی شهرک کوزران حتی شهر کامیران تا شهر ارومیه و شهرهای لرستان از محبوبیت والای برخوردار هستند مایه ی خوشحالی و خوشبینی میباشد که این جنبش با راستگوی صداقت و دوستی و صمیمیت نیکوکاری بنا شده است معلوم است که چون این جنبش یک جنبش حقطلب و کاملأ دموکراتیک میباشد و جنبش دموکراتیک یارسان یک جنبش کردستانی میباشد که بر اساس تفکر کردستانی بنا شده است و در بین مردم داخل و خارج از کشوراز محبوبیت والای برخوردار خواهند بود.

تاسیس جنبش دموکراتیک یارسان یعنی روی پای خود بودن یعنی اعتماد به نفس خود داشتن بله ما در داخل مردم یارسانی انسانهای توانمند و متفکر داریم و از خیلیها زیرکتر و باهوشتر هستیم چرا مگر بد است که ملتی ستمدیده روی پای خودشان باشند؟

من اعلام میکنم که مردمانی که زمانی در عراق بوده اند در کمپ التاش مدیون مردم یارسان هستند چرا چون آزادیخواهی در قلب مردم یارسان برخواسته است و تمامی مراسمهای حزبی و سیاسی در داخل منطقه ای که یارسانیها در آن سکونت داشته اند برگزار شده است مدرسهای زبانی و تدیرسی در مناطقی که یارسانیها انجا سکونت داشته اند شروع شده است در مناطق دیگر بخاطر مذهبی بودن این اجازه را نداشتند یعنی من بعنوان یک یارسانی مردم آن کمپ را مدیون مردم یارسانی مید انم و باید این خوبی را فراموش نکنند.

پیوستن به جنبش ترقیخواه و دموکراتیک یارسان خدمت به حیثیت و کرامت انسانی میباشد.

من از تمامی ملت عزیز یارسانی میخواهم به صفوف جنبش ترقیخواه و دموکراتیک یارسان بپیوندند پیوستن شما به جنبش جوان و ترقیخواه و دموکراتیک یارسان نویدبخش آزادی عدالت اجتماعی عزت نفس و به خود کرامت و حیثیت انسانی بخشیده اید چونکه جنبش جوان و ترقیخواه دموکرایتک یارسان بر اساس حقوق بشر و صمیمیت دوستی حقانیت و حقطلبانه بنا شده است و توسط انسانهای ظلم و ستمدیده تاسیس شده است.

و صمیمانه از انجومن فرهنگی یارسان میخواهم به جنبش دموکراتیک یارسان به پیوندند ما نیاز به اتحاد و همبستگی ملی داریم در عین حال نیاز به گسترش تفکر دموکراسی خواهی و ترقیخواهی داریم که خوشبختانه این خسلتها در نزد جنبش جوان و ترقیخواه دموکراتیک یارسان دیده میشود و اعضای این جنبش ترقیخواه بر این اساس تشکیل شده است که برای گسترش عدالتخواهی انساندوستی عزت نفس خود شناسی و پیدا کردن جایگاه خویش بنا شده است.

اتحاد و همبستگی ما نویدبخش آزادی و دموکراسی میباشد و قبول همدیگر این را به پذیریم که همه مثل هم فکر نمیکنند و این تفکر گوناگون به ما آزادی و عزت نفس میبخشد.

و خوشبختانه در یک نظرسنجی در شهرهای ایلام دلاهو شاه آباد و کرماشان توسط چند خانم آنجام گرفته است که در باره احزاب کردی و حتی احزاب فارسی زبان سئوال شده است و نظر مردم را در باره این احزاب جویا شده اند که از 2میلیون و 600 هزار نفر سئوال شده است در طول دو ماه این نظر سنجی ادامه داشته است توسط این گروه در شهرهای که اسمشون ذکر شده است و توسط ایمیل برای ما ارسال شده است.

جنبش دموکراتیک یارسان در ردیف اول قرار گرفته است.

1= جنبش دموکراتیک یارسان.

2= حزب حیات آزاد کردستان پژاک

3= سازمان مجاهدین خلق ایران

4= سلطنت طلبها

5 و 6 حزب دموکرات کردستان و کومه له قرار گرفته اند.

یعنی اکثریت مردم این شهرها طرفدار جنبش دموکر اتیک یارسان هستند و به سیاست و اساسنامه و پیروپروگرام جنبش دموکراتیک یارسان باور دارند.

شاید خیلیها این سئوال پیش شان پیش بیاید که چرا جنبش دموکراتیک یارسان که یک جنبش جوان میباشد به این زودی از این محبوبیت والا در شهرهای جنوبی برخوردار شده اند و چرا احزاب دیگر قدیمی نتوانسته اند در بین این مردم محبوبیت پیدا کنند البته هر کس این حق دارد هر طوری که میخواهد فکر کند چون ما به آزادی بیان آزادی اندیشه ازادی تفکر و آزادی کلام و همان آزادی بیان میباشد باور داریم.

جنبش دموکراتیک یارسان یک جنبش مترقیخواه و کاملأ دموکراتیک میباشد و در عین حال اکثریت اعضای این جنبش از داخل این شهرها آمده اند و برخاسته اند و هم از نظر زبانی و لهجه ای با مردم این شهرها خیلی نزدیک هستند و باز اکثریت اعضای جنبش دموکراتیک یارسان یا اهل شهر کرماشان هستند و یا ایلام و یا شاه آباد و کرند یعنی جنبش دموکراتیک یارسان بعلاوه نزدیکی با مردم این شهرها دارند خوب این کاملآ روشن و واضح است که این جنبش هم از لحاظ جغرافی و منطقه ای و فامیلی و زبانی و از زاویه ی دیگر این یک جنبش مترقی و جوان میباشد و با لهجه شیرین کرماشانی حرف میزنند و باید این انتظار هم داشته باشیم که مردم این شهرها طبیعی میباشد که بیشترشان و اکثریتشان طرفدار این جنبش دموکراتیک و جوان باشند که با عصر همخوانی دارد.

تاسیس جنبش جوان و دموکراتیک یارسان هدیه ی بزرگ و نویدبخش بود به مردم شهرهای کرماشان ایلام لرستان سرپل ذهاب قصر شیرین دالاهو مردم منطقه سنجابی و شهر کامیران و تا شهر ارومیه.

ما دوباره کنگر شکوهمند جنبش جوان و ترقیخواه دموکراتیک یارسان به مردم شهرهای کرمشان ایلام سرپل ذهاب دالاهو ابدانان کوزران تا جوان رود روانسر کامیران منطقه جلوگیره برویس ناودرون و تمامی شهرهای جنوب کردستان بخش شرق کردستان تبریک میگویم.

البته جنبش جوان و ترقیخواه دموکراتیک یارسان یک جنبش فرامنطقه ای و ترقیخواه کاملا دموکراتیک آزادیخواه میباشد که بر اساس قوانین و پیرو و پروگرام داخلی این جنبش سر از پا نمیشناسند و هر کردی را دوست و برادر خویش میدانند و بر خلاف احزاب دیگر که فقط تبعیض در بین مردم خود و در بین منطقه تا منطقه فرق میگزارند جنبش جوان و دموکراتیک یارسان یک جنبش عدالتخواه که به آزادیهای فردی آزادیهای اجتماعی آزادی بیان آزادی و برابری بین زن و مرد و حقوق متساوی بین این دو جنس مخالف بنا شده است.

جنبس ترقیخواه و دموکراتیک یارسان یک جنبش کاملا جوان اعضای این جنبش از انسانهای پاک ترقیخواه آزادیخواه و دموکراتیک تشکیل شده است که صادقانه و صمیمانه پا را به عرصه سیاست نهاده اند شما میدانید که مردم یارسان ملتی هستند که از خیلی وقتها چه از طرف برادران کرد خویش و چه از طرف دولتهای سرکوبگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند و انسانهای که ظلم را دیده اند حتما بدان که آزادیخواه و مترقی هستند و دوست ندارند کسی را مورد ظلم و ستم قرار بدهند و دوست دارند دوستی صمیمیت و صداقت و برقراری آشتی ملی و احترام به حیثیت و کرامت انسانها پا را به عرصه سیاست نهاده اند.

جنبش جوان و ترقیخواه دموکراتیک یارسان بر اساس تفکر لیبرال دموکراسی بنا شده است که به حقوق فردی هر فردی احترام میگزارد و بر این اساس بنا شده است که تا دنیایی دیگر بسازند دنیای دور از تبعیض ملی تبعیض نژادی و تبعیض مذهبی و میتوان گفت جنبش ترقیخواه دموکراتیک یارسان بر اساس حقوق بشر بنا شده است که به انسانهای کرد نشان بدهد که هر انسان دارای یک حقوق میباشد که سلب این حقوق غیر قابل قبول میباشد و این جنبش برای بخشیدن عزت انسانی صداقت ایمان راستگوی پاکی درستی دوستی اعتماد بنفس کرامت حیثیت به انسان کرد و انسانها میباشد بنا شده است و میخواهد به انسان کرد ایمان و صداقت به بخشد.

با درود بر روح و روان پاک شهیدان راه آزادی بخصوص شهید دانشجو شهید کیانوش آسا.

دوباره کنگره ی شکوهمند جنبش ترقیخواه دموکراتیک یارسان تبریک میگویم و آرزوی موفقیت و پیروزی برای دوستان عزیز میخواهم.

با تشکر ساموئیل کرماشانی

2010/6/10

شماره تلفن 0046720303668

ایمیل آدرس

Samuel_ku32@yahoo.se

Samboy32@live.se

از این بابت که دیر نوشته را پخش نموده ام پوزش ممیطلبم از خوانندگان عزیز.


تحقیقاتی بر افراد هذیان گو و عادت به غیبت کردن پشت سر دیگران و توهمگرا.

این امراض یک حالت ذهنی تمامأ با توهمات ذهنی و اختلالات هیستریای میباشد که فرد با این نیات که دیگران را بد نام کند و خود را جلو به برد دست به هذیان گویی باطل و دور از واقعیت که از معده ذهن مریض خویش آن را میسازد دست به آن میزند.

افرادی که عادت دارند که پشت سر دیگران دست به هذیان گویی میزنند آن یک نوع انباشته شده امراض توهمات درونی و ذهنی میباشد که بیشتر این افراد به اسکیزوفرنی مبتلا هستند و باز به هیستریای درونی این انباشته ها کاری میکنند که فرد را به هذیانگویی وادار بشود برای خالی کردن توهمات و غرایزهای درونی و ذهنی خود به هذیانهای توهمگرایی دست به غیبت کردن پشت سردیگران چیزهای نادرست و دور از راستی و باورنکردنی درست میکنند.

اگر چنانچه این افراد روانی دست به هذیانگویی پشت سر دیگران نزنند به احتمال زیاد دچار آزار درونی و ذهنی بشوند که شاید به سکته قلبی و مغزی منجر بشود البته این موضوع برمیگردد به محیطی که افراد زمانی دراز مدت در آن زندگی نموده اند و این امراض توهمات خیالی را از آنجا با خود آورده اند به ایجاو این مرض خودش یک نوع هیستریای درونی و لبریز شده میباشد که فرد برای خالی نمودن این غریزه و این کینه ها دیگر هر کسی که باشد فرقی نمیکند که هر کی باشد هر کسی به ذهنشان برسد برای خالی نمودن این غریزه و این کینه دست به هذیانگویی میزنند پشت سرش.

این مرض نوعی مردم آزاری میباشد که اسم ساده ان سادیسم میباشد ما چند نوع سادیسم داریم سادیسم خود آزاری و سادیسم مردم آزاری که نوعی عصبیت میباشد که برای تسکین نمودن این عصبیت دست به هذیانگویی میزنند و برای دیگران توهم وا تهام درست میکنند این بیشتر برای خالی کردن انباشته های درونی و ذهنی خویش میباشد این افراد هنگامیکه پشت سر دیگران دست به بدگویی و هذیان گویی میزنند خود را خوشحال و شاداب میبینند اما این شادابی و خوشحالی وقتی میباشد که در یک زمان کوتا عود میکند آزارهای درونی و ذهنی این افراد.

یکی از اخلالات رفتاری و کرداری این افراد که به ان عادت دارند فتنه انگیزی میباشد و درست کردن دروغهای شاخدار و حرف این برای آن بردن میباشد که بیشتر میخواهند از این راه برای بدست اوردن پولی دست به هذیانگویی میزنند و دنبال حرفی میباشند که به مقسد خودش برسانند برای مثال امروز من به حرفهای مسعود رجوی اشاره نمودم که گفته بود اگر کسی حتی اگر چپ باشد بر ضد ما باشد بدان دست پرورده وزارت اطلاعات رژیم میباشد و یا میخواهد خود را در خدمت وزارت اطلاعات قرار بدهد بلافاصله طرف بدو بدو رفت برای اینکه این حرف را به مقسد برساند خود را به سنتروم رساند و این حرف را منتقل نمود.

این افراد روانی که به اختلالات رفتاری مبتلا هستند خیال میکنند که زیرک و زرنگ هستند که وقتی میگویند یک سر دارند و هزار زبان اما در روز و مکان خودش ضربه خود را میخورند ضربه وروانی بیشتر هرچی که کردار و رفتار این افراد روانی روشنتر بشود بیشتر خود را ضربه پذیر میدانند.

ضربه پذیری از نظر روحی و روانی و بدخیم شدن در میان مردم و بی اعتماد شدن در میان مردم اینها چون مبادی و قوانین کرداری و رفتاری اجتماعی را از دست داده اند بدنبال همرنگی خویش میباشند ان کسانی که مریض هستند دوست دارند همه مثل انها مریض باشند اینها مریضهای روانی و میکروبهای جامعه هستندوبا هنجاری اجتماعی همخوانی ندارند.

این اصول و پایه ی این اصول اجتماعی را از دست داده اند فرزندانشان معتاد به مواد مخدر هستند و مردم آزاری میکنند و دزدی میکنند خودفروشی میکنند و اینها بر ضد قوانین شناخته شده اجتماعی میباشد که اینها انجام میدهند.

هر چی به ذهنشان زد فوری میروند به مقسد میرسانند این افراد بیشتر ذهنی و خیال باف هستند و همه چیز را بر اساس ذهنی مریض خویش مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند توان بیان واقعیت را ندارند ترسو و بزدل هستند و دروغگو بیشتر انچه بیان میکنند با رفتارشان مغایرت دارد به هیچ عنوان توان بیان آنچه در ذهنشان میباشد در داخل اجتماع ندارند.

دروغگو کاذب و فقط در بین دو الی یک نفر توان حرف زدن دارند و بیشتر دنبال مشکل تراشی و اشکال تراشی هستند برای دیگران چرا چون خودشان رفتارشان و کردارشان پر از ضعف میباشد و این ضعفها بر اساس ذهنیت کثیف و مریضشان بنا شده است.

این افراد در اسل ضد جامعه هستند و تفکر ضد دموکراتیک و ضد آزادی دارند میتوان گفت حرکات . ورفتار آنها ضد مبادی و قوانین اجتماعی هستند چرا چون ضد اجتماعی بار آمده اند و میتوان گفت میکروبی بیش نیستند برای اجتماع.

وجود این نوع افراد در جامعه ضد اجتماعی میباشد برای مهار کردن این افراد فقط از راه دکتر روانکاو با تجربه میتوان افکار و رفتار این افراد را مهار کرد.

رفتار با چنین افرادی که ذهنیتی هستند و همه چیز بر اساس ذهنیت قلت و توهمات دور از راستی خطرناک است برای افراد سالم حتی کردار و رفتار این نوع افراد افراد روانی هذیان گو و ذهنیتی مریض بر تفکر انسانهای سالم تاثیر گذار میباشد و خطرناک است.

از دست دادن و از کنترل خارج شدن و مهار نشدن رفتارهای ضد اجتماعی فقط از راه دکتر روانکاو میتوان کنترل وضع این افراد روانی را بدست گرفت.

من با یک شخص رفتار نموده دام به 3 نوع مرض روانی مبتلا میباشد که در زیر به ان اشاره میکنم.

و در یک ویدئو کلیپ به زبان کردی در باره آن شرح میدهم.

Schizomania and schizophreni

Manic- depressive bipolar he has also paranoid

این اشخاص چون مریض هستند و به خاطر بغزهای درونی شان و برای خالی کردن دردها و رنجهای درونیشان دست به هذیانگویی پشت سر دیگران میزنند و حتی این اشخاص بتنهای به خود اکتفا نه نموده اند و رفته اند زن و بچه هایش نیست فرستاده است تا پشت سر دیگران و بخصوص شخص من دست به بدگویی و هذیان گویی بزنند این شخص که اصول مبادی اجتماعی را از دست داده است برای ترمین این از دست دادنها دست به هذیان گوی و مزه خرف گوی میزند پشت سر دیگران.

و در عین حال این شخص به مرض اوهام گرای و توهمگرای مبتلا میباشد که رفتار با چنین اشخاصی با این مرضهای کشنده و بی امان هیچ دردیدرمان نمیکند.

به مدارکی گرانبها دست یافته ام که یکی از این اشخاص دست به لجنپراکنی و هذیانی میزند علیه شخص من و طبق همین مدارک میتوانم شخص را جریمه کنم.

خوب این مدارکها میماند تا روز خودش که در موقع خود به خورد این افراد روانی داده میشود.

با تشکر ساموئیل کرماشانی

12/6/2010
javascript:void(0)


------------------------------------------
خبری تازه از پدیده ی شوم قاچاق دختران ایرانی :لنجي پر از دختران ایرانی برای شیوخ عرب برکت رحمت دختر فروشی اسلامی


آژانس ايران خبر - ۱۳۸۹/۳/۱۳
آژانس ايران خبـــــــــــر: پلیس دریایی کشور لنجي پر از دختران جوان ایرانی را توقیف کرد.گزارش های دریافتی وموثق از حوزه ی پلیس دریایی ایران در خلیج فارس حاکی از توقیف لنجي مملو از دختران جوان ایرانی است.این لنج به مقصد دبی ،دختران ایرانی را قاچاق کرده است.قاچاق دختران جوان ایرانی به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از دردهای کهنه ی جامعه ایران است که باندهای فعال در این زمینه هرگز شناسایی ومعرفی نمی شوند.خبرهای دریافتی حاکی از این است که هفته ی پیش نیز ناوگان دریایی پلیس اقدام به توقیف یک لنج مشکوک در آب های سرزمینی ایران در خلیج فارس کرده است.بار این لنج نیز دختران ایرانی بودند که برای مقاصد شوم شیوخ عرب در حال انتقال به دبی بودند.ترانزیت دختران ایرانی به مقصد دبی وسایر مناطق متمول جنوب خلیج فارس همواره در محافل رسانه ای واجتماعی کشور مورد نقد بوده است. اما وجود دست های آلوده وفعال برخی سیاستمداران وسودجویان اقتصادی ،درکنار ممنوعیت هاوسانسورهای مذهبی واجتماعی رایج در کشور همواره مانع ریشه کنی ومبارزه علنی با این پدیده ی شوم شده است.اخیرا از منابع موثق خبری مبنی برتوقیف لنجي با تعداد زیادی دختر جوان به عنوان مسافر به دست آمد.پیگیری ها نشان دهنده ی واقیعت این امر است.اما رساناهای حكومتي به دستور مقامات امنیتی وسیاسی مجبور به سکوت رسانه ای کامل در این زمینه شدند.به نظر می رسد ترس نظام از هویدا شدن چهره ی واقعی فقر وفساد موجود در جامعه مهمترین مساله در عدم انعکاس اخبار مربوط به قاچاق دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس است.ازسوی دیگر برخی تابوهای مذهبی وقشری گری در سطح محافل اجتماعی موجب شده است تا این پدیده هرگز مورد بررسی جدی قرار نگیرد.پدیده ی قاچاق دختران ایرانی که در بیشتر مواقع نیز به عنوان سفرواقامت چندماهه صورت می گیرد ناشی از فقر, بیکاری ،ازهم گسیختگی بنیان های خانوادگي وسایر مشکلات اجتماعی کشور است.بنابراین تا زمانی که در کشورفقر به طور اساسی ریشه کن نشود امکان اصلاح این وضع وجود ندارد.از سوی دیگر وجود دست های پنهان در این سوداگری تاسف بار مانع مهمی برای روشن شدن ابعاد مختلف قاچاق دختران ایرانی بوده است.
https://www.newsagency-ina.com/News-Details.aspx?newsId=35453&back=1

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر