Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

موضوع اطلاعیه در باره تحریم انتخابات ضد دموکراتیک و ضد آزادی رژیم آخوندی.
موضوع اطلاعیه در باره تحریم انتخابات ضد دموکراتیک و ضد آزادی رژیم آخوندی است.
دانشجویان کارگران دست فروشان دکانداران و کشاورزان و دامداران و شهر نشینان و مردم سرتا سر ایران همچنان که خودتان می دانید این رژیم یک رژیم بیمار خشونت پیشه که در بین ملت ها و مردمان ایران بذر خشونت و انتقام جویی کاشته است و بنیاد ارزشهای انسانی را زیر پا نهاده است و یک جو، رعب و وحشت برای همه مردمان ملتهای ایران ایجاد نموده است، بنوعی جامعه را دچار بیماری روانپریشی نموده است و محیط زندگی را خطرزا نموده است و باعث نابسامانی و بی ثباتی جامعه شده است که بر روان کودکان تاثیر مخربی داشته است و یک محیط خطرناک و نا امن برای کودکان شیرین و عزیز ایرانی ایجاد نموده است و بنیاد جامعه را متزلزل کرده است و ترس و وحشت ایجاد نموده است و درملاء عام و جلو چشم کودکان انسانهارا دار می زنند که برروح و روان کودکانی که چنین صحنه ها را می بنند تاثیر مخربی و خطرناکی دارد که کل جامعه را به یک وحشی تبدیل می کند که آینده ی خاصی نصیب این کودکان نخواهند شد. بنابر این، این انتخابات را تحریم کنید این رژیم با ایجاد نا امنی اجتماعی و سرکوبهای خشن و فیلتر نمودن سایتهای علمی و فرهنگی و جلو گیری از پیشرفت ملتهای این سرزمین و، اینها خودش نوعی زندانی نمودن 80 میلیون انسان ایرانی می رساند در قفس ولایت ترور و وحشت فقیه تا می توانید به همه آگاهی برسانید که این انتخابات را تحریم کنند.
جمع آوری ماهواره ها و ضرر رساندن به اموال ملتها، ریختن به درون خانها در نصف شب و کودکان را دچار وحشت نمودن، اینها چیزهائی هستند که نباید فراموش شوند. اینها خودش گام برداشتن در جهت ضد انسانی و برهم زدن ارزشهای اجتماعی هستند که سردمداران رژیم دست به آن می زنند بنابر این نباید بیشتر از این به این نظام جهل و متعفن مشروعیت بخشید، بلکه باید تحریم کرد در صورت سرکوب با شیوه ی لیبی از جامعه جهانی درخواست کمک کنید با جامعه ی جهانی اتفاق کنید تا همچون قذافی ولایت هم ریشه کن شود و مردمان ملتهای ایران باید از مردم لیبی درس بگیرند با همان شیوه با سرکوبگران رفتار کنند که لیبیها با سرکوبگران خود کردند.
از این هم بگذریم ایجاد فقر نداری بیکاری و بخشیدن دارائیهای ملتها و مردمان ایران به تروریستها و دولتهای دیکتاتوری مثل دیکتاتور سوریه و گروه های تروریستی مثل حماس حزب الله که سالانه چندین ملیارد دلار به جیب می زنند به اسم بیت المال اما مردمان ملتهای ایران باید در خیابانها زیر کارتون بخوابند و فقر به حد خودش، از 30% به 45% رسیده است و پخش و توضیع موادمخدر توسط سپاه پاسداران در بین جوانان اینها همه و همه برای نابودی ارزشهای انسانی و بشریست که انجام می شود توسط مسئولین رژیم علیه ملتهای ساکن ایران.
دوستان و عزیزان و ملتهای غیور ایران همچنان که می دانید این رژیم مشروعیت خود را از دست داده و رای دادن به این رژیم به این معنا است که رای دهندگان دارند به شکنجه، اعدام، تجاوز، سر کوب آزادی بیان، دخالت در امور خصوصی و فردی و خانوادگی مشروعیت می بخشند و مشروعیت دادن به چنین نظامی سراپا دروغ و فریب به این معنا است که رای دهندگان خود خواستار باقی ماندن خویش در زندان ولایت مطلقه فقیه هستند.
بنابر این ما خواستار تحریم همجانبه این انتخابات قلابی و دروغین هستیم. همچنان خودتان با خبر هستید مسئولین رژیم قول و قرارهای زیادی به مردم داده اند هیچ کدام از این قول و قرارهائی که تا بحال مطرح شده است عملی نشده اند فقط و فقط در جهت فریب دادن افکار عمومی و فریب دادن مردمان و ملیتهای ایرانی بود ه است. برای پیشبرد اهداف شوم این نظام تماما دروغگو و سر کوبگر و جنایتکار بوده است.
بنابر این اگر می خواهید به این رژیم، نه بگوید پس این انتخابات را تحریم کنید و در روز انتخابات از خانه های خود بیرون نروید و دکانهای خود را قفل کنید و به هیچ عنوان از خانه خارج نشوید.
این رژیم دگر اندیشانی که تفکرشان مخالف تفکر ولایت فقیه است با نام محاربه با خدا اعدامش می کنند و یا به حبسهای طولانی محکومش می کنند یعنی به قول خرافات پرستان نظام ظلم و ستمگر ولایت، مخالفین اسلحه بر داشته اند با خیالهای پوشالی آنها در جنگ هستند و به سوی آسمان تیر اندازی می کنند وقتیکه کسی با چنین بیماری ای خود را ولی امر معرفی می کند ولی امر یعنی این آقایان حق دارند هر کسی را که بخواهند بکشند و از بین ببرند و کسی چیزی نگوید این امر ولی امر بوده است.
و رژیم ولایت فقیه برای هر مناطقی در ایران تیمهای خصوصی اطلاعاتی و امنیتی تاسیس نموده است که هر یک از این تیمها وظیفه ی خاص خودشان دارند یک تیم مسئولیت معتاد نمودن جوانان کرد در کردستان هستند که تعداد این تیمها که به کردستان فرستاده شده اند از مناطق دیگر ایران بیشتر هستند مجموعا 2600 نفر آموزش دیده ورزیده به کردستان فرستاده شده اند که بر زبان کردی مسلط هستند و متاسفانه جاشهای منطقه هم با آنها همکاری می کنند.
رای دادن شما به این معنا است که دارید به این جنایتهای زیر، مشروعیت می بخشید.
اینها به 9 تیم تقسیم شده اند یکی از این تیمها زن هستند با همکاری چند مردی میان خود که برای به فساد کشاندن جوانان و دختران کرد کار می کنند و خانه هائی برای بهزیسیتی تشکیل می دهند و زنان و دختران جوان تیز هوش کرد را به دام می اندازند و سپس شخصیت اینها را خرد می کنند و آنها را به یک خانه دعوت می کنند و راه را هموار می کنند تا توسط مردانی که با آنها هستند مورد تجاوز قرار بگیرند و در هنگام تجاوز از آنها فیلمبرداری می کنند.
تیم دوم، تیم پخش و توضیح موادمخدر است که می خواهند جوانان کرد را معتاد کنند به مواد مخدر.
تیم سوم، تیم گروه اجتماعی نام دارد که این گروه بیشتر با بچه ها ی زیر 4 الی 10 ساله سر و کار دارند که از راه این کودکان بر والدین آنها جاسوسی می کنند از آنها حرف می کشند که در خانه پدر و مادر آنها در باره چه چیزهائی گفتکو می کنند و بیشتر چه برنامه هائی را نگاه می کنند و چه نوع اخباری در تلویزیون ها نگاه می کنند؟ آنها قادر می شوند از این راه والدین را نیز کنترل کنند.
تیم چهارم همان تیمی است که برای مزدور بگیری و جاش بگیری کار می کنند و مسئولیت سازماندهی جاشها بر عهده دارند.
تیم 5 مسئولیت دارند که برای کنترل و رده یابی تلفنهای همراه و کنترل ارتباطات تلفنی هموطنان را زیر نظر بگیرند.
تیم 6 مسئولیت نصب دستگاهای کنترل و برای شنود خانوادها است این دسته کسانی که توسط گروه اول به دام می افتند به این دسته معرفی می شوند و این دسته هم آنها را وادار می کنند که دستگاهای شنود را به آنها بدهند و به خانه ها رفت و آمد کنند تا بتوانند این دستگاها را در خانه ها قایم کنند برای شنود گقتگوهای خانوادها.
تیم 7 کارشان بیشتر اقتصادیست که کارخانه هائی ساخته اند و ازراه این کارخانه هاکار جاسوسی و تخریبی می کنند که کسانی را استخدام می کنند که مشروط به همکاری باشند با این تیمها.
تیم 8 کارش پخش و توصیح تفکر وهابیت است که تا جامعه کرد به چند دستگی تقسیم بشوند و همکاری مالی، وهابیها هستند در کردستان.
تیم 9 که کارش دو نوع است نوع اولش کنترل افرادیست که قبلا سابقه عضویت احزاب سیاسی دارند و در ضمن فرستادن افراد خویش برای برهم زدن امنیت اقلیم کردستان این تیم بیشتر با انسار الاسلام کار می کنند و اعضای بیشتر این تیم عراقی هستند و اتحادیه اسلامی کردستان عراق با آنها زد و بند دارند.
و تیمهای مشابه هی به بلوچستان و آذربایجان و خوزستان فرستاده شده است که فقط و فقط کارشان تخریب و نابودی شیرازه و بنیاد اجتماعی و فکری و نابودی ارزشهای بشریست در این مناطق که امروز این اطلاعیه بیشتر برای تحریم انتخابات است که به نوع برخورد نیروهای امنیتی رژیم در کردستان اشاره نمودم که رفتار این تیمها در مناطق دیگر ایران یک شیوه هستش .
من دوباره از تمامی ملیتهای ساکن ایران کرد بلوچ آذری ترکمن لر عرب و فارس می خواهم به هیچ عنوان در این انتخابات شرکت نکنند به این رژیم همه با هم یکصدا نه بگویند نه گفتن شما همان تحریم انتخابات ضد آزادی و ضد دموکراتیک این رژیم است.
درود بر ملیتهای ایرانی درود بر دانشجویان و تمامی قشرهای جامعه ایران زنده باد صلح و آزادی
با تشکر ساموئیل کرماشانی مورخ 6/1/2012


--------------------------------


دوستان و یاران ما در ایران!


بدلیل سرعت بسیار پائین اینترنت در ایران و مشکلات
عدیده ئی که بر سر آن است از داخل کشور مکررا" تقاضا میکنند
مطالبی که ارسال میکنید,


بصورت نوشته باشد که احتیاجی به باز کردن فایل و یا
ویدئوئی نباشد و در صورتیکه از ویدئو استفاده میکنید حتما"
خلاصه ی متن را بیآورید .


بنابراین از تمامی دوستان و یاران تقاضا میشود اگر لینکی 
را میگذارید سعی کنید حدالمقدر تمامی متن را کپی کرده
در خلاصه ی مطالب و یا اگر در صفحات خودتان مطلبی را 
میگذارید از گذاشتن فایل های باز کردنی خودداری کنید
تا هموطنانمان در داخل کشور امکان استفاده ی بهینه از 
مطالب ارسالی شما را بیابند!


بدیهی است رژیم آخوندی که در معضلات و مشکلات عدیده ئی
که اکنون بوسیله ی مقاومت ایران و شما یاران با آن روبرو شده 
است, برای جلوگیری از آگاهی رسانی شما به هر خس و 
خاشاکی خود را میآویزد 
تا از سقوط مختوم خود جلوگیری نماید .
بر ماست که این پروسه را با هوشیاری و ترفندهای جدید خنثی
و زمان آنرا به جلو بیاندازیم
////////////////////
بزودی ارتباط ایران با اینترنت جهانی مسدود خواهد شد


سخنگوی انجمن نظام صنفی رایانه‌ای از افتتاح اینترنت ملی خبر داده و گفته است به زودی ارتباط ایران با اینترنت جهانی مسدود خواهد شد.
به گزارش سحام، پیام کرباسی، سخنگوی انجمن نظام صنفی رایانه‌ای روز سه‌‌شنبه (۱۳ دی ۱۳۹۰) در گفت‌وگویی با روزنامه «روزگار» گفته است که به‌زودی شبکه‌ی اینترنت ملی (اینترانت) در ایران راه‌اندازی می‌شود و با افتتاح اینترنت ملی، ارتباطات اینترنتی ایران با اینترنت جهانی قطع خواهد شد.
کرباسی گفته است که با راه‌اندازی اینترنت ملی، سرعت اینترنت کاربران تا دو مگابایت بر ثانیه افزایش خواهد یافت و تایید کرده است که دسترسی به برخی از وب‌سایت‌های جهانی مسدود خواهد شد.
یک عضو دیگر انجمن نظام صنفی رایانه‌ای که نامش فاش نشده است، در گفت‌وگو با همین روزنامه اعلام کرده که دلیل کندی و اخلال شبکه‌ی اینترنت در روزهای اخیر نیز تلاش‌ها و آزمایش‌ها برای راه‌اندازی اینترنت ملی است. این مقام مدعی شده است که اینترنت ملی تا دوهفته‌ی دیگر در کشور به‌راه خواهد افتد.
پیش از این رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری نیز از راه‌اندازی اینترنت ملی خبر داده بود و گفته بود که در چنین طرحی، تمام سایت‌های غیراخلاقی و ضداسلام مسدود خواهند شد.
سازمان‌های مدافع آزادی بیان از جمله سازمان «گزارشگران بدون مرز»، تلاش‌های حاکمیت ایران برای راه‌اندازی اینترنت ملی را «طرحی علیه آزادی بیان و قوانین اینترنت جهانی» توصیف کرده‌اند. به این اعتقاد این نهادها هدف جمهوری اسلامی ایران از این‌کار تشدید هرچه بیشتر سانسور و سرکوب کاربران اینترنتی و شهروند-خبرنگاران است.
Tue 03.01.2012 23:01
 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر