Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

تعریف تمدن که ایرانیان به خود میبالند چنین صفاتی به خود مینهند بدون اینکه معنای متمدن را درک کنند.تعریف تمدن که ایرانیان به خود میبالند چنین صفاتی به خود مینهند بدون اینکه معنای متمدن را درک کنند.
این کاملا درست است اما تمدن و تعریف تمدن فکر کنم ما ایرانیان بخوبی نتوانسته ایم تمدن را تعریف کنیم برای رفع این خطاها من در آینده اگر وقت کردم تعریفی ساده و آموزنده از تمدن ارائه میدهم . تمدن یعنی پیشرفت متمدن یعنی آگاه بودن دانان بودن از نظر فکری و و خلاقیت باید بالا بود نه من ایران را متمدن نمیبینم چرا چون من که از نظر روانکاوی در این باره دست به تحقیق زده ام و مقالاتی عدیدی را منتشر نموده ام و مستقیم با دوستان ایرانی برخورد نموده ام هیچ تمدنی از این عزیزان ندیده ام شاید سطح سوادشان بالا باشد شاید از نظر خیلی کارها زیرک و زرنگ باشند لاکن این به این معنا نیست که متمدن هستند متمدن به گروه هی میگویند که از نظر تمامی جوانب اجتماعی سیاسی اخلاقی ادبی رفتاری گفتاری سبک کار آزاد اندیشی خودبخشی انسانوار اندیشی و رعایت حق و حقوق انسانی دیگری احترام به حیثیت بشری متاسفانه این صفاتی که من بهشان اشاره نمودم که بخش بزرگی از تمدن میباشد در نزد ایرانیان وجود ندارد. تمدن یعنی پذیرش یعنی پذیرفتن حقایق متمدن به کسانی میگویند که حق دیگران و حقوقی را انکار نکنند متمدن به گره هی میگند که حق شناس باشند فهم و درک انسانی را داشته باشند متمدن به گروه هی میگویند که در بین آنها به هیچ عنوان خشونت وجود نداشته باشد و عمل خشونت آمیز علیه تفکر مخالف تفکرشان به کار نبرند و آنسانها را به سوی گفتگو و دیالوگ سوق بدهند و برای حل هر مسائلی با نشست و دیدار حل و فصل کنند متمدن و این لقب بزرگ که ایرانیان به خود مینهند صادق نیست وقتیکه از تمدن حرف به میان می آید به این معنا است که جامعه ایرانی از همه جوانب سیاسی اجتماعی اخلاقی ادبی رفتاری برمبنای آزاد اندیشی و آزاد زیستن و احترام به آزادی دیگران و عدم سلب این آزادی از انسانهای دیگر که متعلق به ملیتی دیگر هستند باشد بهش میگن متمدن نه ایران متمدن نیست و ایرانیان فاقد چنین صفاتی هستند که خود بخود میزنند. این را باید در برخورد آقایان مشروطه خواه با ملیتهای ساکن ایران دید و در ضمن ایران دارایی 6 ملیت مختلف است و تنظیم کننده شعار ایران مرز پرگوهر به این واقعیات اشاره شده است لاکن یک ایرانی که بخواهد با من کرد یا لر مناطق کرمانشاهیی حرف بزند که شاید کمی لهجه داشته باشم به حرفهای من میخندد دلیلش این است او متمدن نیست و حاضر هم نیست من کرد یا لر و یا عرب زبان و یا هر ملیتی دیگر به پذیرد بعلاوه اینکه ملت کرد و ملت فارس از یک نژاد نزدیک به هم هستند و بعداز اینکه فردوسی 60% زبان عربی را به فارسی افزود و زبان پارسی را توسعه داد کمی فاصله لهجه ای میان ما پیش آمد اما در رگ و خون از یک نژاد خیلی به هم نزدیک هستند وقتیکه یک کرد در ترکیه کشته میشود یک فارس در تهران ناراحت میشود چرا چون از رگ و خون ایشان میباشد برادر و خواهر ایشان است که توسط نژاد پرستان کشته میشودو در باره مسائل تاریخی ما هرگز نمیتوانیم زمان حال با زمان کوروش کبیر و یا ماده ها مقایسه کنیم چرا چون این عصر عصر پیشرفت و انسانها در اوج تکامل قرار دارند و حتی نمیشه و نمیتوان زمان حال را با تاریخ معاصر ایران مقایسه نمود چرا چون در آن زمان ملت مثل امروزی آگاه نبوده اند و خود را درک نکرده اند و مثل امروز که دنیا مثل یک دهکده ی کوچکی شده است نبوده است و ملت و مردم دنیا از چنین ارتباطاتی که امروز وجود دارد برخوردار نبوده اند و در ضمن ما ایرانیان به تاریخ میبالیم لاکن از تاریخ درس نمیگیریم همیشه عکس تاریخ عمل میکنیم البته نباید این ناسامانی را به گردن ملتهای ایران گذاشت این بیشتر به گردن حاکمان و ظالمان حاکم بر ملتهای ایرانی بوده است باید گذاشته بشود. برای نمونه حاکمان مذهبی و دینی ایران در همین عصر ارتباطات میخواهند ملتهای ایرانی را در یک فقس بسته شده ولایت فقیه فقل کنند و ارتباطات ایرانیان با دنیا قطع کنند تا شاید برای چند سالی دیگر حکومت کنند و تا هم دست به هر جنایتی علیه ملتهای ایرانی بزنند و صدای هر ایرانی را در سینه اش خفه کنند این به این معنا میباشد که ایران و کشور ایران زندانی بزرگ شده برای ملتهای ایرانی راستی به چه چیزی به بالم به چه چیزی افتخار کنم در ایران چه دارم؟ آزادی از من گرفته اند حق انتخاب از من گرفته شده است حق آزادی بیان و ابراز آزادانه از من گرفته اند من یعنی ایرانیان گرفته شده است پس ایران زندان است کشوری 79 میلیونی در یک فقس گیر افتاده اند حاکمان بیمارند سر بیمار تن هم بیمار میکند بنابر این کله جامعه بیمارگونه به بار می آید پس تمدن کجاست؟ امیدوارم ایرانیان جوابی قانع کننده برای ما داشته باشند با مدرک نه حرف و من عمل میخواهم وقتیکه کسی شعار برابری میان زن و مرد میدهد باید خود در خانه اش شروع کند به این کار در چهارچوب جامعه کوچک خودش شروع کند من تو دیگری هم این کار را بکنیم فرزندانمان سالم به بار بیاوریم متمدن    
میشویم.
دین همیشه نقش مخربی در این باره برای نابودی آزاد اندیشی و کاشتن بذر کینه توزی و تفکر خشونت آمیز و گسترش این تفکر بوده است اعراب مقصر هستند برای اینکه جلو پیشرفت انسانها را گرفته اند البته با همان شیوه که باعث بی ثباتی جامعه ایرانی شده اند باعث بی ثباتی جامعه عربها نیز شده اند ملا در زندگی خصوصی انسانها دخالت میکنند این حرام است اون حلال است خلاصه زندگی ملت را به طور کامل مختل نموده اند این یک حقیقت است که دین باعث نابسامانی و بی ثباتی جامعه خاورمیانه شده .است.
 با تشکر ساموئیل کرماشانی 15/1/2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر