Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

رهایی بشر از قید و بندهای کور خرافاتی و حساسیتهای ناخودآگاه و بیمارگونه و حسادتهای بیمارگونهمن هم به نوبه خودم میخواهم این چیز را بیان کنم آیا چرا باید وقتیکه یک انسان خود را برهنه کند باید دیگران چنین حساسیتی از خود نشانبدهند؟  در حالیکه ادعای دموکراسی خواهی هم میکنند  کدام انسان همراه با لباس متولد شده است؟  خوب هر انسان مسئول خویش میباشد و از نظر حقوق فلسفی دموکراتیک هیچ کسی یا فردی این حق را ندارد در زندگی عادی خصوصی دیگری دخالت کند  و همه انسانها ازاد هستند چطور لباس بپوشند و چطور رفتار کنند تنها چیزی که در جامعه رایج نیست آن هم انسان کشی و دست بردن برای قتل و یا زخمی نمودن فردی دیگر است لاکن همه چیز  آزاداست مگر برهنه شدن یک نفر برای دیگران ضرر دارد؟ خوب چرا باید اینقدر انسانها نسبت به این قضیه حساس باشند لاکن نسبت به قتلهای که هر روز توسط حاکمان و دیکتاتورهای خون آشام انجام میگیرد کسی از خود حساسیتی نشان نمیدهد؟ از نظر من برهنگی هیچ اشکالی ندارد و من هیچ نوع حساسیتی با چنین رفتاری نشانمیدهم و این ربط به خود اون انسان دارد و او هم آزاد است چطور لباس بپوشد چطور رفتار کند و یا برهنه باشد برهنه نباشد  برای یکی من خیلی عادی و حیاتی میباشد. چرا دولتها و مردانی و یا یک جامعه بیمار مثل جوامع بیمار خاورمیانه که غرق در خرافات مذهب خیالی همراه با حسادت بیمارگونه و مزمن به انسانهای آنجا تحمیل شده است به برهنگی یک انسان یا برهنه شدن یک انسان چنان حساس باشند که روزها و ماه ها درباره اش بحث و گفتگو کنند بر مبنایی یک خرافات و یک اندیشه ی بیمار که توسط چند فرد بیمار پایه ریزی شده است چنین باشد  که روزی بحث در باره شریعت کنند همان شریعتی که کلام الله نموده اند لاکن توسط چند فرد و چند انسان جنس پرست و بیمار نوشته شده است؟ من نمیدانم چرا مردان چنین حساسیتی دارند نسبت به خانمها؟ چرا مردان هر روز برهنه هستند کسی اعتراض نمیکند لاکن وقتیکه زنی خود را برهنه نمود همه دیوانه وار دچار بیماری نوروتیکی میشوند و شبها و شاید ماه ها به درد خود به پیچند و حتی دچار عارضه ی قلبی نیز بشوند در حالیکه این تفکر یک تفکر کودکانه و بر اساس یک تفکر حیوانی غیر منطقی و غیر انسانی بر خرافاتی تحمیل شده مثل میکروب به خورد افراد جامعه داده شده است.  از نظر روانکاوی این نوع افرادی که نسبت به برهنه شدن یک خانم حساس هستند در اصل بیمارند و اسیرند اسیر تفکری تحمیل شده هستند که خود نیز باور صد در صدی به آن ندارند ناچار به دفاع میپردازند و دست به هر خشونتی نیز میزنند واکنش نسبت به دین و یا باوری که فرد به آن دارد اگر تند باشد علت ناباوری صد در صدیست که شحص در دوگانگی بر سر میبرد و ناچارا به یک حالت جنونوار دچار میشوند و دست به خشونت میزنند دقیقا برخورد مردان مذهبی و کور خرافاتی نسبت به برهنه شدن زنان از همین نقطه آغاز میشود ناموس پرستی شرف پرستی  همه و همه از دیدگاه غلط و بیمارگونه مذهبی بر می آیدکه در زمان طفولیت بطور ناخواسته به خورد بچه ها و کودکان داده میشود و چنین بیماری ای که تمام جامعه خاورمیانه و حتا به اروپا نیز دارد سرایت میکند در بر گرفته است . باور کنید من وقتیکه روزنامه های دولتهای خرافاتی نگاه میکنم خیلی خندم میگیرد به یاد نوشتهای جواهر نهرو می افتم که میگویند با مردمانی که چنین کودکوار و دارای باورهای کودکانه هستند به خاطر رفتن به بهشت مثل وعدهای شیرینی و نقل به کودکان خود را مئودب نمیدانید چرا چون یک ادب بخاطر وعدهای توخالی که هیچ اساسی ندارد نمیتواند ذاتی باشد. خوب تفکر کودکوار حساسیتهای کودکانه نسبت به برهنه شدن زنان از همین نطقه آغاز میشود که مذهب و آیه های که در بازار ریخته است و دست وپایی انسانها را بسته است و بنام کلام خدا نماینده خدا  یعنی سفیر خدا خدا یک دولت تشکیل داده است در خیال این آقایان و چند نماینده خاص و مخصوص برای قصاب انسانها به زمین همراه با ستارگانی که پوسیده میشوند به این کره فرستاده است تا شاید از نمایندگی خیالی خویش جان چند نفری را بگیرند  روزی در خواب عرش روز دوم در خواب فرش سلمیان بر روی دریا همان هاله نور. در اصل دفاع مردان خاورمیانه از مذهب به دو دلیل مهم و حیاتی میباشد یکی که بخوبی میتوانند توسط این مذهب زنان را سرکوب کنند شخصیت زنان در هم بشکنند و زنان را مجبور کنند که اعتراف کنند که ضعیفه هستند  دوم سواستفاده از کودکان است که یک اندیشه ی خبیث و کثیف مردان نسبت با ازدواج با کودکان مثل همان که در قرآن آمده است که یک مرد در هر سن و سالی میتواندبا یک دختر 8 ساله به بالا ازدواج کند یعنی پیدوفایل مذهبی که مردان را مستحکم به این دین کودک آزاری چسپانده است دوستان این قضیه تنها در اسلام نیست بلکه در مسیحیت در یهودیت نیز وجود دارد یعنی مذاب که یکی پس از دیگری درست شده اند توسط مردان یا افرادی بیمار روانی که بیشترشان دچار اسکیزوفرنی بوده اند و دارای تخیلهای ناخودآگاه نیز بوده اند بیشتر برای ضدیت با زنان بوده است اسلام میگوید پیش از اینکه اسلام بیاید زنان را زنده بگور میکردند و این دین پشمالو آمده از زن دفاع نموده در صروتیکه چنین نیست و یک دروغ محض است پیش از اسلام زن در ازدواجها تصمیم گرفته است و این باید با وضوح در ازدواج محمد با خدیجه دید که خدیجه خود به خوستگاری محمد رفته بود خلاصه  با مخالفت با چنین رفتارهای زنان مردان به فکر طرح ریزی کتابها و درست نمودن آبه های شدند که بتواند از این چیز بکاهد و زن را به زیر بکشانند و این کار را کردند و با دروغ نیرنگ فریب تا امروز ادامه دارد و محالفت با برهنه شدن زنان ترس و حشت بازگشت زنان به آن زمان میباشد که دوباره زن در تصمیم گیری در باره ازدواجها صاحب قرار باشد و این مردان کور و شهوت پرست پیدو ی را عصبانی میکند که غرق در خرافات مذهب و کور هستند .با امید روزی همه دارای این شعور ذاتی و انسانی بشوند که در باره مسائل جنسی زنان حساس نباشند زن هم انسان است و هیچ تفاوتی با مردان ندارند و خود صاحب و مالک آنچه دارند هستند و هیچ مردی صاحب و با مالک هیچ کسی دیگر نیست و زن ملک خود میباشد و هیچ مردی این حق را ندارد در امور خصوصی زنان دخالت کند  همه مسئول خویش هستند و هیچ زنی هم کالا نیست و زن هم انسان است مثل من و مثل تو دارای شعور دارای کرامت و دارای شهامت و دارای انسانیت است یک جامعه سالم و زیبا با مشارکت یکسان انسانها محقق میشود یعنی مشارکت یکسان زنان و مردان محقق میشود با همکاری همفکری و رد و بدل نمودن ترز فکرها میان زنان مردان جامعه را بسوی یک قله ی رهایی و بسوی بشریت میبرد با امید آن روز با تشکر ساموئیا کرماشانی 31/12012 

عملیات یک جنگنده برای نابودی راکتور اتمی‌ بوشهر.
 

در بامداد روز پنجشنبه هفته گذ
شته یک جنگنده اف ۱۴ دقایقی بعد از پرواز از باند پایگاه شکاری بوشهر ( شهید یاسینی )، این جنگنده که مسلح شده بود مسیر پروازی خود را به طرف نیروگاه اتمی‌ تغییر میدهد ، گفتنیها حاکی‌ از یک عملیات انتحاری بوده است و توسط سیستم موشکی بندر گاه مورد هدف قرار گرفت ، خلبان و کمک خلبان این جنگنده از جنگنده خارج شده اند ولیکن اعلام نمودند که مردند و این در حالی‌ است که گزارشها حاکی‌ از آن است که هر دو خلبان در ستاد خبری بوشهر در منطقه بیسیم بالاتر از فلکه به اصطلاح امام میباشند. نیروهای امنیتی در تلاش هستند که تا سناریو برای این حادثه تهیه کنند . فرمانده رکن ۲ ، فرمانده اردنانس، تکنسینهای فنی‌ و معاون پایگاه هوایی‌ دستگیر و امروز صبح با یک ۳۳۰ به پایگاه یکم شکاری منتقل شده اند. یک سرباز وظیفه که عکسی‌ از این سقوط تهیه نموده است دستگیر و تحت بازجویی قرار دارد. این اخبار توسط منابع غیر رسمی‌ رسیده است این منابع همچنین اعلام نمودند جو امنیتی شدید در پایگاه شکاری بوشهر تشکیل شده است و نیروهای حفاظت سپاه در آنجا حضور دارند. اخبار در این خصوص به شدت سانسور شده است تا زمانی‌ که داستانسرایی برای آن مهیا شود و شاید دو جنازه سوخته برای نمایش و ۲ شهید ساختگی برای فریب دیگر. شاید اگر این جنگنده یک جنگنده روز بود الان راکتوری وجود نداشت
-----------------------------
kck_beyaniye 
ک.ج.ک : سیاستهای کلاسیک اشغالگری در کردستان با شکست مواجه شده است

ریاست شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع دمکراتیک کردستان در بیانیه‌ای کتبی ضمن اشاره به حملات گسترده‌ دولت ترکیه علیه ملت کرد و جنبش آزادیخواه آن تصریح می کند دولت با افزایش دامنه فشارها بر رهبر ملت کرد عبدالله‌ اوجالان آتش جنگ را بیش از پیش افروخته است .
ریاست شورای رهبری ' ک.ج.ک ' می گوید حزب حاکم عدالت وتوسعه ترکیه و فرقه فتح الله گولن برای احیای مجدد سیاستهای کلاسیک اشغالگری که در کردستان با شکست مواجه شد همه‌ی توان خود را بکار بسته‌اند.


' ک.ج.ک ' تلاش دولت ترکیه جهت ایجاد وجهه ای قانونی برای تداوم بخشیدن به شکنجه‌های اعمالی بر اوجالان در زندان امرالی را نشانه فراهم ساختن مقدمه قتل عامهای جدید دانسته‌ و می گوید :
" همانگونه که تاکنون پیروز نشده‌اند از این پس نیز محاسبات اشغالگران نژادپرست به ثمر نخواهد رسید ، ملت میهندوست کرد سال 2012 را با برداشتن گامی انقلابی به سال پیروزی مبدل خواهد کرد."ریاست شورای رهبری ' ک.ج.ک ' به مواردی همچون گور جمعی که اخیرا در آمد کشف شد و کشتار جمعی روستانشینان روبوسکی که حکومت قصد داشت حزب کارگران کردستان را مسبب وقوع آن جلوه دهد نیز پرداخته و می گوید :
" استخوانهای انباشته شده‌ای که از دل خاک بیرون می آیند متعلق به رزمندگان و هواداران ما هستند که به گونه‌ای وحشیانه به قتل رسیده‌اند. ددمنشی حکومتی اشغالگر که در نبرد با جنبش ما هیچ یک از معیارهای اخلاقی و حقوقی را رعایت نمی کند دردهای سنگینی بر ما و ملت ما تحمیل کرد. آنها ناجوانمردانه کودکان ما را به قتل می رسانند و در مقابل دیدگان جهانیان به شیوه‌های بدور از اخلاق و بی شرمانه جنبش و ملت ما را مسئول نشان می دهند .در ادامه بیانیه، تلاش برخی از جناحها و اشخاصی که خود را به ظاهر نمایندگان کرد معرفی می کنند و قصد دارند مسئولیت قتل عام روبوسکی را متوجه جنبش آزادیخواه کردستان نمایند ناجوانمردانه و از روی بی وجدانی توصیف شده و آمده است :
" آنها برای آنکه دروغهای خود را به مردم بقبولانند برخی از عوامل خودفروخته را وارد صحنه می کنند. از یک سو به ما حمله می کنند و جوانان ما را به قتل می رسانند و از سوی دیگر ما را مقصر جلوه می دهند ، این اوج نادرستی است.
' ک.ج.ک ' همچنین از دو شخصیت کرد بنامهای خالص اوزن و عزت وارلی که به منظور شرکت در کنگره جامعه دمکراتیک عازم آمد بودند و در یک حادثه رانندگی جانباختند بعنوان شهدای کردستان یاد کرده‌ است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر