Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

حماقت سیاسی چیست و سیاستمدار احمق کیست؟

حماقت سیاسی چیست و احمق کیست؟حماقت سیاسی چیست و سیاستمدار احمق کیست؟
یک اخلاق ناکارآمد سیاسی بهش چه اسمی باید زد؟
بله احمق به کسی میگویند خود را سیاستمدار بداند و در عرصه ی سیاست شرکت کند بدون اخلاق سیاسی و شرافت سیاسی و بدون دارا بودن یک تفکر ریز بین و دوربین منطقی و بدون داشتن یک تفکر ورزیده و و واقعگرا.
من امروز که دارم دست به نگارش چنین مقاله ای هم روانشناسانه و هم اجتماعی و سیاسی و ادبی هستش برده ام به این دلیل است که سیاستمداران ما یا بطور ساده بگویم دهاتیهای که تا دیروز با گوسفند چرانی و گاوچرانی مشغول بوده اند و امروز چون دستخوش احزاب ما که از پائین به بالا به بیماری خودخواهیی و خودپسندی مبتلا شده اند و در جهت تخریب و برهم زدن جامعه حرکت میکنند و در جامعه دو دستگی ایجاد میکنند زائیده ی همان تفکریست که امروز در ایران حاکم است.
من به دو چیز مهم اشاره نمودم که در زیر یک تابلو دقیق که برمبنایی واقعگرایانه باشد برای این تفکر بیماری که از روی حسادت و ناتوانی انگ اطلاعاتیها به کسانی میزنند بدون اینکه شخص را بشناسند و بدانند آیا این فرد کیست و کارهای فرد را بررسی نیمکنند و به این آسانی انگ بی شرمانه و احمقانه میزنند.
شخصی که من ایشان را از بی حیثیترین و بی شرفترین بی اخلاقترین تفکر بیمار روانی به ایشان میزنم به ما به این آسانی تهمت زدند دیروز تهمت ناروا یعنی حماقت و چنین تفکری از یک اندیشه ای بیمار سنتی و احمق بر میخیزد.
ما تنها جنون مذهبی نداریم بلکه جنون شیخ و داریشی و جنون سیاسی فردپرستی شخص پرستی و مرده پرستی و عشیره پرستی طایفه پرستی و جنون خودپسندی خود بزرگبینی و که همان بیماری افکار برهم و درهم اسکیزوفرنی میرساند به اضافه فقر فرهنگی فقر اندیشیدن فقر فکری و فقر رشد شخصیت انسانی نیز داریم که احزاب ختنه شده ما بر ملت بدبخت ما تحمیل نموده اند.
احمق و حماقت سیاسی چیست؟
1 سیاست همرا با حماقت یعنی همان بیماری فکری و فقر فرهنگی و فکری ای است که فرد به آن مبتلا شده است و به آسانی تهمت درست میکند این اشخاص فاقد احلاق ادب و فرهنگ سیاسی هستند.
2 احمق سیاسی یعنی همان چیزهای که ما در طول روز در اینجا و اونجا میشنویم بدون شناخت بر فرد تهمت میزنند این یعنی احمق سیاسی.
3 وقتیکه کسی در رفتار و عملکردش خلاف و مغایر با شعور و ادبیات سیاسی و تمامی اصول اخلاقی و ادبی و منظرهای انسانی را زیر پا بنهند بهشان باید گفت احمق سیاسی به این دلیل که بدون شناخت بر فرد بدون درک واقعیت بدون فهم انسانی و ادبی بدون اینکه فعالیتهای کسانی دیگر را مرود بررسی قرار بدهند چون در چهارچوب یک تفکر احمق و حماقت سیاسی شکست خورده و کهنه شده و پوسیده بر سر میبرند همان انگی میزنند که در کمپ التاش برای وزارت اطلاعات عراق نامه نگاری میکردند و این کشورهای متمدن و پیشرفته از نظر تکنولوژی و تکنیکی هم با وهم و توهم بر سر میبرند این یعنی بیماری سیاسی این بی ارادگی و ناتوانی فکری و فقر فرهنگی جامعه ای میرساند که فرد در آن رشد یافته است.
4 علت انگ و اتهامات واهیی زدن به دیگران و فعالان سیاسی دیگر و نویسندگان مستقل 2 علت مهم و حیاتی دارد تهمت زننده میتواند وابسته به یکی از احزاب بیمار و مبتلا به فقر فرهنگی و فکری ما باشد و یا اینکه ناگزیر برای گریز از یک واقعیت تلخ و روابط پنهانیشان با وزارت اطلاعات رژیم جنون اسلامی دست خویش را جلو انداخته و انگ جاسوس و مزدوری به نویسندگان مستقل و آزاد اندیش میزنند بیشتر برای پوشاندن حقیقتهای نهفته درونی خویش این انگ را از خود به دور انداخته و تهمت واهیی برای دیگران درست میکنند اینها باید اسمشان گذاشت احقهای سیاسی بدون اخلاق و بدون شعور سیاسی.
5 رفتار و عملکرد بیمار ساستمداران خودخوانده ما و نیوسندگان خودخوانده ما هم که بیشرفانه و بی شرمانه احمقوار تهمت درست میکنند من را به یاد گفتهای گاندی انداخت و نوشتهای ایشان را در همینجا میگذارم.
البته من خودم نیز این را بهش اضافه میکنم بعنوان سیاست بدون شرافت و در عین حال همچنین سیاست بدون وجدان و اخلاق اخلاق به این معنا نیست که اخلاق مذهبی که مذهبیون ازش نام میبرند اخلاق یعنی رفتار سالم یعنی واقعبین یعنی درک شعور و عدم جریحدار نمودن شعور و حیثیت دیگران باید گفت سیاست بدون حیثیت.
دیدگاه زیبای گاندی: 7 مورد خطرناک!


از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:

1-ثروت، بدون زحمت
2-لذت، بدون وجدان
3-دانش، بدون شخصیت
4-تجارت، بدون اخلاق
5-علم، بدون انسانیت
6-عبادت، بدون ایثار
7-سیاست، بدون شرافت

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوهاش داد.
6 نادانی و خوش باوری عدم تحلیل واقعیتها و بیماریهای روانی که دوستان نوسینده و سیاستمدار ما به آن مبتلا شده اند دست به تخیل میزنند و به آسانی اتهام وارد میکنند بدون اینکه قوانین بین المللی را در نظر بگیرند و بدون اینکه آنچه بیان میکنند منتظر عواقب قانونیش باشند و باز برای دور شدن اتهاماتی که خود نیز به آن متهم است این بر چسب به دیگران میزنند اما فراموش نموده اند شب و روز در سفارتخانه های رژیم بر سر میبرند و مثل نگهبان در مهمانخانه سفارت ولایت در حال خدمت هستند تکنولوژی امروزی همه چیز افشا میکند برای فاش نشدن رازهای درونی این خانها و آقایان سفارتی و اهل تفگر ولایت فقیه ای انگ ناروا به دیگران میزنند اینها بیمارند یا اینکه برای پوشاندن رازهای خویش دست به تبلیغات وارونه میزنند تا رازشان کشف نشود.
7 شاید هم بیمار روانی باشند در اصل بیماران روانی چون مبتلا به تخیل های غییر واقعی هستند غییر واقعبینانه عمل میکنند این بهش میگن روانی سیاسی همرا با جنون دوقطبی که خیلی هم خطرناک است این جنون به اضافه جنون دروغ و اغراقگویی که امامشان آموخته اند فرزندان لبیک گو امام مجنون.
با تشکر ساموئیل کرماشانی 17/1/2012
شماره تلفن 0046720303668 ایمیل samuel.ku35@gmail.con 
/////////////////////////


کشف محموله بزرگ مواد انفجاری حزب الله در تایلند در ارتباط با حمله تروریستی ضد اسرائیلیگزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل چند روز پس از دستگیر شدن یک مهره تروریستی حزب الله لبنان در کشور تایلند به اتهام تلاش برای بمب گذاری  در کنیسا و سفارت اسرائیل در بانکوک، پایتخت تایلند، پلیس این کشور امروز خبر داد که محموله بزرگی از مواد انفجاری را در حومه بانکوک کشف و توقیف کرده است.
پلیس تایلند احتمال داد که این محموله ها با برنامه ریزی تروریستی حزب الله لبنان برای لطمه زدن به منافع اسرائیلی و یهودی در تایلند در ارتباط باشد.
حزب الله در تلاش های تروریستی در سطح جهان، از جمهوری آذربایجان گرفته تا کشورهای آمریکای لاتین برای لطمه زدن به اسرائیل و حمله به سفارت خانه های این کشور نقش دارد.
-------------------

هکرهای سعودی این بار به وبسایت های بورس و العال حمله کردندگزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل عوامل ناشناس به وبسایت های بورس بزرگ اقتصادی اسرائیل و نیز به تارنمای رسمی هواپیمایی "العال" حمله کرده و موجب از کار افتادن موقت آن شدند.
مسئولان بورس گفتند هکرها تنها تارنماها را مختل کرده اند ولی فعالیت بورس تل آویو به طور عادی برقرار بود.
رسانه های اسرائیلی ارزیابی کردند که هکر سعودی که هفته گذشته نیز شماره حساب بانکی هزاران اسرائیلی را در اینترنت منتشر کرده بود، با نام "اوکس عمر" مسنول اقدام هکری جدید باشد.
هکرهای عرب در هفته های اخیر گفته بودند حمله سایبری به وبسایت های اسرائیلی را گسترش می دهند.
همزمان، حماس نسبت به تشدید حملات سایبری به وبسایت های اسرائیلی هشدار داد.
گفتنی است: این گونه حملات هکرها بسیار کوتاه است و اسرائیل که خود قدرت برتر تکنولوژی اینترنتی محسوب می شود، بسیار سریع این حملات را دفع می کند.
-----------------

نخست وزیر اسرائیل: ایران به سرعت در عراق رخنه می کند

گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل آقای نتانیاهو در جلسه امروز امور خارجی و دفاعی "کنست" بر این نکته تأکید نهاد که جامعه بین المللی باید مراقب گسترش نفوذ و رخنه جمهوری اسلامی ایران در عراق باشد .
اشاره آقای نتانیاهو به وضعیتی بود که در پی خروج نیروهای آمریکایی از عراق به وجود آمده است و جمهوری اسلامی ایران خود را برنده چنین وضعیتی در عراق می داند.
وی گفت: با توجه به رخنه سریع رژیم ایران درعراق، باید توانایی های دفاعی در قبال حملات هوایی و زمینی تقویت شود.
-----------------------

فرانسه: ایران حمایت تسلیحاتی از سوریه را ادامه می دهد


گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حکومت اسلامی ایران را متهم کرد که با ارسال چندین محموله تسلیحاتی برای رژیم بشار اسد، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است.
بر اساس قطعنامه های شورای امنیت، نه تنها حکومت ایران حق فروش و صادرات سلاح به هیچ کشوری را ندارد، بلکه سوریه نیز حق خرید بسیاری از تسلیحات را ندارد.
آخرین مورد از محموله های تسلیحاتی ایرانی کشف شده به مقصد سوریه، چهار کامیون بود که هفته گذشته در مرز ترکیه با سوریه از سوی پلیس مرزی ترکیه کشف و توقیف شد.
رژیم ایران روز گذشته اعلام کرد به ساخت یک نیروگاه دیگر در سوریه علیرغم بحران سیاسی بزرگ آن کشور ادامه می دهد.
قائم مقام وزیر نیروی ایران، آقای علی ذبیحی گفت: ساخت نیروگاه جندر سوریه را در حالی ادامه می دهیم که نیروهای اوپوزیسیون سوری، هفت مهندس ایرانی را در اختیار دارند.
اکنون دقیقاً چهار هفته از به گروگان رفتن این ایرانی های اعزامی به سوریه می گذرد.
-----------------

وزیر خارجه اسرائیل: ایران با تهدید همسایگان، درصدد استیلای هژمونی خود است

گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل وزیر خارجه اسرائیل امروز در مصاحبه ای با بخش عبری رادیو اسرائیل تأکید کرد که خطرات جمهوری اسلامی ایران برای منطقه و جهان، کماکان ادامه دارد و رژیم ایران تلاش دارد که هژمونی خود را بر تمامی منطقه خلیج فارس بگستراند.
آقای لیبرمن یادآور شد که ایران همسایگان خود را تهدید می کند که اگر بخواهند جایگزین نفت ایران شوند، "باید عواقب آن را  نیز تحمل کنند".
یادآوری می کنیم که نماینده رژیم ایران در اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) روز گذشته به عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس و ممالک منطقه و جهان هشدار داد که مبادا بخواهند شریان نفت ایران را "بدزدند" و بخواهند که جایگزینی برای نفت صادراتی ایران شوند.
این تهدید بی سابقه جمهوری اسلامی ایران در زمانی بیان شد که نخست وزیر چین، آقای ون جیابائو، پس از دیداری که در روزهای اخیر در عربستان، از جمله با نمایندگان پادشاه به عمل آورد، امروز در ابوظبی در امارات متحده عربی به سر می برد تا درباره عواقب پیوستن احتمالی چین به تحریم های جهانی علیه نفت ایران رایزنی کند.
چین تا کنون تأکید کرده است که به این تحریم ها نخواهد پیوست اما در هر حال ناظران می گویند که سفر نخست وزیر چین به منطقه می تواند نشان از نوعی آمادگی چین برای بررسی اوضاع، در صورت ناچار شدن به پیروی از تحریم های غرب باشد.
وزیر خارجه اسرائیل در مصاحبه امروز تأکید کرد که «جامعه جهانی باید از مرحله سخن گفتن در برابر برنامه اتمی ایران، به مرحله عمل کردن برسد»،  و نیز تکرار کرده و گفت: «اسرائیل همه گزینه ها را گشوده نگاه می دارد».
آقای لیبرمن نیز همانند نخست وزیر گفت که ایران درصدد تلاش برای تسلط بر عراق است و می خواهد سیاست های خود را نیز حتی به عربستان سعودی – به ویژه در عرصه انرژی دیکته کند.


---------------------------
در زیر بر روی لینکها کلیک کنید مقالات مفید و اطلاعات کلی اجتماعی و سیاسی  آموزنده هستند
---------------

در شهرهای سوئد عناصر سپاه قدس با سو استفاده از مسائل کردستان راه را هموار میکنند برای شعارهای ضد اسرائیلی در کشور سوئد


http://www.ajansknews.blogspot.com/2012/01/blog-post_5038.html
--------------------

در پائین این نوشته سرنوشت یک دختر محنتزده کرد را یاداشت نموده ام با اجازه خودش منتشر نموده ام اما بدون ذکر نام.


http://www.ajansknews.blogspot.com/2012/01/blog-post_2605.html
----------------------------------------

تعریف تمدن که ایرانیان به خود میبالند چنین صفاتی به خود مینهند بدون اینکه معنای متمدن را درک کنند


http://www.ajansknews.blogspot.com/2012/01/blog-post_9467.html
---------------------------------------------

تهران قدیم. تمدن یا وحشیگری؟ اختراع یا نادانی؟ آخوند و امثال آخوند همان جیب بران در راه ماشین دودی .


http://www.ajansknews.blogspot.com/2012/01/blog-post_13.html
---------------------------------

افرادی که با چهره ی نیم رخ بر سر میبرند و در رفتار و عملکرد خویش شک و تردید دارند و دارایی چند چهره ی مختلف هستند در اصل بیمار هستند و یا در محیطی خطرزا بر سر برده اند و تاثیر مخرب محیطهای خطرزا فرد را به این جای رسانده است که حتی در جایی که امن و امان باشد دچار شک و تردید میشوند و تمام زندگی آنها با وهم وآمیخته با توهم بوده و این توهم بخاطر شرایط سنی آنها تقویت شده است.


http://www.ajansknews.blogspot.com/2012/01/blog-post_5688.html
-----------------------------

کسانی که خطاهای خویش را انکار میکنند و در صدد هستند که برای دیگران خطا درست کنند بدترین دشمن خویش هستند در مرحله اول در مرحله دوم دشمن کل جامعه هستند این اشخاص.


http://www.ajansknews.blogspot.com/2012/01/blog-post_09.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر