Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

ما در چند ماه گذشته در باره آمدن تعدادی از بسیجیان وابسته به رژیم ایران که عراقی هستند و بر ضد اقلیم کردستان


ما در چند ماه گذشته در باره آمدن تعدادی از بسیجیان وابسته به رژیم ایران که عراقی هستند و بر ضد اقلیم کردستان  در صدد طرح ریزی یک توطئه بودند با همکاری ترکیه با توپ باران مرزی آغاز شد و در ضمن رژیمهای مبتلا به جنون ضد کرد که عبارتند از ایران سوریه عراق و ترکیه  در صدد مزدور بگیری هستند برای بر هم زدن آمنیت اقلیم کردستان و ماهیانه پول به تعدادی میدهند که در سایتهای موسوم به پالتالک  علیه اقلیم کردستان دست به لجنپراکنی و اهانتهای  ضد انسانی و دقیقا دارند اهداف دشمنان را دنبال میکنندو چون نادان هستند و به فکر ملتشان نیستند و پول و ثروت براشون مهم است  صدای دشمنان ملت کرد شده اند.
از این هم بگذریم که در داخل کردستان احزاب و سیاستمدارانی وجود دارند که با همان شیوه با جنایتکاران همصدا میشوند طبیعتا  این همه توطئه و طرحریزی توسط دولتهای ریخته میشود که دشمن سرسخت این ملت رنجدیده هستند و ملت کرد باید یک دست و یکصدا بشوند و جلو هر نوع توطئه ای را بگیرند  متاسفانه تعدادی که ترکمان و عرب و یا فارس هستند و در کردستان زیست نموده اند و با زبان کردی مسلط هستند و چون با زبان کردی علیه دولت اقلیم کردستان دست به توهین و اهانت میزنند  تعدادی از کردهای نادان ما هم از نظر خوشباوری زود باوری و کمبودهای سطح سوادی زود گول این مزدوران میخورند و با دشمنان ملت کرد همصدا میشوند من میگویم خون کرد باید به طور کلی ممنوع باشد که توسط کردی دیگر ریخته بشود با توطئه ی دشمنان برادرکشی از این به پس باید به طور کلی در بین احزاب کرد ممنوع بشود اگر هم مورد انتقاد قرار گرفتند سعی کنند خود را اصلاح کنند بجای اینکه دست به کارهای خشونت آمیز علیه منتقدین بزنند .
به نظر من احزاب کردی باید بر اساس تابلو زیر عمل کنند.
یکم احزاب سیاسی برای فدا نمودن کرسی مقام و استوره درست نمودن  با هم دیگر متحد بشوند.
دوم بر داشتن نیروی نظامی حزبی و همه احزاب در کردستان  یک نیروی متشکل نظامی را تشکیل بدهند و دیگر از این کارهای احمقانه دست بردارند که بگویند زند با پیشمرگان فلان حزب و فلان دسته راستی این یک بیماری میرساند باید به زود ترین وقت ممکن  تمامی احزاب سیاسی دست در دست یکدیگر بگزارند و یک نیروی متشکل بنام ارتش رهایبخش ملی کردستان تشکیل بدهند که این نیرو فقط و فقط مسئولیتش دفاع از خاک و هویت ملی باشد و اگر اقلیم کردستان مورد تعرض قرار گرفت این ارتش مسولیت دارد  وارد عمل بشودو در برابر ان تعرض به ایستد.
امروز شرق کردستان چندین حزب و دستجات مختلف ناکارآمد دارد که بخاطر بیماری سکرتاریستی و خودپرستی و خودبزرگبینی و بیماری ناخودآگاه من ایگو هر کسی با نام عشایری و یا یا آن کسی که رهبری آن حزب را بر عهده میگیرد میخواهد در تاریخ استوره بشود و این بیماری همان بیماری عشیره گری التاش میباشد که هر کسی سکرتاریستی آسا به بغلش بادکنک باد میکند حزبی را اعلام میکند بدون اینکه یک ذره برای ملتش کار بکند فقط و فقط برای کارهای تخریبی و دست به قاچاقچیگری میزنند شاید او یا آن رهبر خودخوانده نداند که دیگران هم توان کشف اهداف کثیف چنین افرادی را دارند که از زبان خود قربانیان که به سرکرده این حزب خودخوانده پول بابت آمدن به اروپا داده است که خود شخص مجبور است در این کشورها موادمخدر بفروشد تا از چنگ قاچاقچیان در امان باشد ما باید با ملتمان راستگو باشیم .
آزادی لیاقت میخواهد  و فدا تا خود را فدا نکنید به آزادی دست نمی یابید اگر ملت کرد یکبار همه باهم بلند بشوند و فدا کنند ثمره و بهره مند خواهند شد اگر بصورت دسته و بر اساس خواسته یک فرد یک شیخ و یا یک ملا حرکت کنند طبیعتا به هیچ جا نمیرسند.
امروز مقاومت مشروعی در کوه های قندیل وجود دارد که خواهران و بردران و عزیزترین فرزندان ما برای دفاع مشروع  در حال رویاروی با نظامهای ضد کرد ایستاده اند و باید ملت کرد هم به وجود این عزیزان این شیر زنان و این شیرمردان افتخار کنند و با تمام وجودشان از آنها دفاع کنند بلاشک اگر فلسفه ی آپو نبود امروز شاید وضعیت طوری دیگری بود که خوشخبتانه عبدالله اوجالان فیلسوف و دانشمند ملت کرد که امروز بدست دشمنان این ملت اسیر شده است و تفکر و فلسفه ی ایشان ملت کرد در هر چهار بخش کردستان زنده نمود و بیداری و آگاهی به جوانان ملت کرد و نوعی همبستگی ملی از شرق گرفته تا جنوب و از جنوب تا شمال در بر گرفته است  و او تنها کسی بود که خواستار یک نیروی متشکل و قوی برای رهای ملت کرد بود و هست اما متاسفانه احزاب سنتی که بر اساس شیخ و دراویش بنا شده اند از راه شستشوی مغزی تعدادی دراویش و مصلحت گرا و سودجو که همان اهداف دشمنان را تقویت میکنند و برای سرکوب دیگری همیشه از حربه مذهب سواستفاده میکردند حالا هم بر همان تفکر کهنه و پوسیده خویش باقی مانده اند و در بعضی اوقات زبان حال دشمنان ملت کرد میشوند نیروهای سپاه پاسداران به گریلاهای قهرمانان ملت کرد حمله کرده بود اما این احزاب سنتی خوشرقصی میکردند و در مصاحبهایشان زبان حال و یا سخنگوی غیر رسمی سپاه پاسداران میشدند چون چشمشان کور است حاضر نیستند تفکرگوناگون در کردستان به پذیرند  بجای اینکه این حمله جنایتکارانه که برای نابودی ملت کرد و درهم شکستن اراده ملت کرد   بود محکوم کنند و به هر طریقی که شده به گریلاهای قهرمان یاری و کمک برسانند می آمدند میان خود و مسئولین خود شیرینی پخش میکردند و میگفتند اها پژاک ضعیف میشود و سپاه پاسداران آنها را از بین میبرد و فقط ما میمانیم در صحنه سیاست بعد از جنگهای طولانی چند روزه میان حزب جوان م مترقی حیات آزاد کردستان با دشمنان ملت کرد گریلاهای قهرمان چنان ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکر دشمن زدند که هم احزاب سنتی و هم دشمنان ملت کرد را مایوس سرخورده نمودند واخبار این جنگ در سرتاسر جهان منتشر شد در تیتر اول خبرهای جهان قرار گرفت و نیروی گریلا که همان رشیدترین و عزیزترین و شیرینترین فرزندان ملت کرد هستند قهرمانانه و مثل فولاد یک کوه آهنین و فولادین دربرابر دشمن ساختند چنان درسی به دشمن دادند که دشمن هم فهمید که اراده ملت کرد چنان قوی و چنان استوار و پایدار است که به هر نوع توطئه ای پاسخ آن را متلاشی میکند اینها با سنتیها فرق میکنند اینها اراده ملی و میهنی دارند.
احزاب کردی باید دست از این حرکتهای قدیمی بردارند و به سوی اتحاد و همبستگی گامبردارند باور کنید وسائل ارتباطات و آگاهی امروزی کاری کرده است که جوانان ملت کرد به سوی آگاهی ملی و همبستگی ملی در حرکت هستند روزبروز این احزاب سنتی که بر اساس شیخ و دراویشی بنا شده اند دنده معکوس را گرفته اند به تیکه تیکه میشوند و چون دارای تفکری سالم و سهیم نیستند حال و احوال خوبی ندارند.
////////////////////////////////


گوشه ای از مصاحبه بنده با یکی از افسران بلند پایه ی عراقی که در یکی از کشورهای اروپایی بر سر میبرد از نظرتان میگذرد.
نمونه بارز این بی ثباتی فکری  این جریان که نماینده خصوصی برای رفت و آمد سفارتخانه های رژیم دراند ونشست چند روز پیش کمیته های حزب دموکرات کردستان ایران بود که در آن نشست  دکتر خلقی ملا مجید پالانی و چند نفر دیگر به مدت دوساعت در باره ساموئیل کرماشانی بحث میکنند و برنامه ریزی میکنند که چطور بتوانند کسی را پیدا کنند شاید ایشان را بقتل برساند و یا کاری کنیم او غیر فعال کنیم به این خاطر خیلی در باره ملت یارسانی مینویسد و این نوشتها به قول آقایانی که یکسرشان سفارتخانه های رژیم است و سر دیگرشان خریدن خانه و زمین در ایران با آگاهی وزارت اطلاعات ما را تفرقه انداز میان کردها متهم نموده اند اما فراموش کرده اند که بر اساس گفتهای یکی از افسران بلند پایه ی وزارت اطلاعات عراق آمده است در سالهای 1988 و 1995 ملاهای التاش که همگی عضو افتخاری حزب به اصطلاح دموکرات کردستان ایران بودند توطئه ی  را طرح ریزی نموده بودند که یارسانیان را یا مجبور به توبه کردن به اسلام کنند و یا آنها را قتلعام کنند بلافاصله فردیمجرد بنام کاوه که هوادار مجاهدین بوده که خودش یارسانی بوده و از ترس جانش  این خبرا را به وزارت اطلاعات عراق میدهد در بغداد دستور کتبی برای دستگیری ملاهای التاش صادر میشود که خود سرهنگ عواد محمد حسین در آن شرکت داشته است که در یکی از کشورهای اروپایی بر سر میبرد. 
بنابر این مصاحبه ی که بنده با ایشان داشته ام نام و اسم عشایر را اعلام نموده است که به شرح زیر است  میباشد ملای عشیره باباجانی ملای عشیره ای گاوخوری ملای عشیره ی بیبیانی  ملای عشیره طایشه ای ملا محمود چند ملای  کوچک در عشیره قبادی اما ماموستا  مرحوم ملا اسعد قادری  به طور کلی ضد این توطئه می ایستد و میگوید آنها کرد هستند و  
جلسه را ترک میکندو ماموستا مرحوم ملا اسعد قادری  اعلام میکند هر نوع برخوردی که با یک کودک قلخانی انجام بشود من .بعنوان شاهد در دادگاهای عراق علیه شما شاهد میشوم
ملای عشیره نیرژی ملای عشیره ی کویکی ملای عشیره ی الیاخی  ملای عشیره ی ولدبگی  ملای عشیره ی کلاشی  شخص ملا اسکندر و چند کولکه کوتله ملاهی دیگر توطئه برای قتلعام ملت یارسانیان میریزند  به این شرح بوده است قرار بر این بوده بنام جهاد  بنزین زیادی خریداری بشود که برای سوزاندن کسانی که تسلیم و یا مسلمان نیمشوند  طبیعتا کمیته های حزب دموکرات کردستان ایران که سردسته ای آن زمان این کمیته آقای قادر الیاسی بودند دقیقا از این توطئه با خبر بوده مرحوم عزیز موراد بازگر  کمیته حزب به یک جلسه استراری و فوری دعوت میکند در آن زمان کاک قادر الیاسی با این نشست مخالفت میکند
و کاک قادر الیاسی به عزیزموارد میگوید شما در اولین فرصتی که دارید برو به مردم قلخانی بگو که دست کومه له در مناطق خویش قطع کنند و بیشتر به سوی حزب دموکرات کردستان بیایند  قادر الیاسی دو درخواست از  عمو عزیز موراد بازگر میکند که قادر الیاسی اینطوری با مرحوم عزیز موراد بازگر گفتگو میکند اگر شما جوانان مردم قلخانی رفتن بسوی کومه له و مجاهدین بازدارید این مسئله من حل میکنم این در گزارش اطلاعات عراق آمده است در بازجویهای که از قادر الیاسی که همراه با عزیز موراد که در آن زمان  دستگیر شده بودند برای چند مدتی . خلاصه برنامه ریزی اول در مسجد عشیره ی طایشه ی برگزار میشود که برای جهاد قرار است همه کسانی که به کمونیست روی آورده اند و مردم یارسانی را قتلعام کنند بلافاصله یک نیروی ضربتی از بغداد که از نیروی قوات خاصه بهش میگویند به سوی کمپ التاش به راه می افتد کمیته حزب با خبر میشود قرار است طی یک هفته همه ملاها را دستگیر کنند یکی از کمیته های حزب به نزد آقای غفور حمزه ی میرود کاک غفور هم با رهبری حزب تماس میگرد  این در توطئه ی اول میباشد توطئه ی دوم در سال 95 بود که تعدادی از کمیته های حزب دستگیر شدند خلاصه گزارش کمیته حزب به نزد مرحوم دکتر عبدالرحمان قاسملو در مورخ 26 /8/1988 برده میشود در این گزارش ملاهای التاش را یاران حزب خطاب میکنند کاک دکتر هم یک فکس به وزارت خارجه عراق میفرستد و از عراق میخواهد که ملاها را دستگیر نکنند آنها همه اعضای حزب دموکرات کردستان ایران هستند خلاصه تا قوات خاصه بخواهند به کمپ برسند و ملاها را دستگیر بکنند کاک غفور به یاری کمیته ی کمپ التاش برگه رسمی عضویت ملاهای التاش را تهیه میکند و وقتیکه آقای ابو علی با ملاها ملاقات میکند میبیند که همه د ارای کارت خاص عضویت حزب دموکرات کردستان ایران هستند.
یاد آور میکنم این ملاهای کمپ با روز روشن به مردم یارسانی توهین میکردند  و مردم یارسانی که کرد اصیل و اصالت کردی دارند مورد توهین و تحقیر ملاهای عضو افتخاری حزب به اصطلاح دموکرات کردستان ایران قرار میگرفتند  بلاشک این همه توطئه و این همه توهینها به این خاطر بود که مردم یارسان از ترس جان تعدادی هوادار سازمان مجاهدین بودند و تعدادی هوادار کومه له  این را یاد آور میکنم مناطق یارسان مهد آزادی و آزاد اندیشی بود تمامی مراسمات حزبی در آن مناطق انجام و برگزار میشد این هم باید احزاب سیاسی ای که در آن منطق مراسم را برگزار نموده اند و شخص آقای دکتر خلقی چند باری اونجا سخنرانی نموده است مدیون این ملت هستند حالا در اروپا هم با جنبشهای ملی یارسانی که حق خودشان میباشد جنبش و حزب سیاسی را داشته باشند ضدیت میکنند.

در آینده این مصاحبه با تفسیر منتشر میشود برگه های هم وجود دارد مثل برگه حکم دستگیری با زبان عربی از سوی نیروی استخبارات عراق و امن الداخلیه امضا شده است با مرسوم جمهوری عراق.
با تشکر ساموئیل کرماشانی 4/1/2012

///////////////////////////////////////////////////


چرا کودکان کار در ایران داشته باشیم؟

پس از لو رفتن اختلاس 3000 میلیاردی و دستور سکوت ولایت لطفا این گوشه از امنیت اجتماعی !!! در دوران مثلاً طلائی ولایت فقیه را ببینید 
--------------------------------

انتقال 17 نفر از زندانیان قزل حصار به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 17 زندانی از زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شدند. 
طی روزهای شنبه 10 دی ما و یکشنبه 11 دی ماه 17 زندانی از سالنهای مختلف واحد 2 زندان قزل حصار کرج به سلولها انفرادی زندان اوین و یا زندان گوهردشت کرج جهت اجرای احکام قرون وسطایی اعدام منتقل شدند.
زندانیان که جهت اجرای حکم اعدام برده شدند از سالنهای 1،2،3،4 و سایر سالنهای واحد 2 زندان قزل حصار می باشند.اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد:
1-غلام رضا فاروغ بابل زهی 28 ساله که از شهروندان افغانستان می باشد
2- علیرضا جاوید شیرازی 38 ساله نزدیگ به 20 ماه در زندان قزل حصار بسر می برد
3- عزیز شکری 24 ساله بیش از 20 ماه در زندان قزل حصار زندانی بود (او به دلیل داشتن 20 گرم مواد مخدر قرار است اعدام شود)
4- محسن کاکاوند 32 ساله و نزدیگ به 2 سال در زندان قزل حصار زندانی بود.
5-حسن پناهی 45 ساله 2 سال در زندان بسر می برد
6-محمود کرمانی
7 یدالله محمدی 40 ساله نزدیگ به 3 سال در زندان بسر می برد
8-عبدالرعوف بروهی،40 ساله 3 سال در زندان بسر می برد
9- اصغر شیخ ستوده
11- عبدالحمید ده مرده
12- سعید رضا زاده 26 ساله و نزدیگ به 15 ماه در زندان بسر می برد
13-محمد درویشی 27 ساله،3 سال در زندان بسر می برد
گفته می شود زندانیان که قرار است حکم اعدام آنها به اجرا گذاشته شود به اتهام داشتن مواد مخدر می باشد.
رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در حال تدارک یک اعدام گروهی و گسترده در زندانها می باشد. هدف از این اعدام های گسترده و گروهی ایجاد فضای رعب و وحشت علیه مردم ایران می باشد.
سیاست اعدام در ملاء عام و اعدام های گروهی توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و بوسیلۀ صادق لاریجانی منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکاران علیه بشریت تایید و به اجرا گذاشته می شود.

-----------------------------------
استاندار نینوا از توطئه‌ بغداد علیه‌ اقلیم کوردستان خبر داد
هه‌ولیر(اربیل)2/ژانویه‌(PNA) - اثیل نجیفی، استاندار نینوا در گفت و گو با هفته‌ نامه‌ "روداو" چاپ اقلیم کوردستان، از توطئه دولت‌ بغداد علیه‌ اقلیم کوردستان پرده‌ برداشت.

 
هفته‌نامه‌ "روداو"، در شماره‌ این هفته‌ خود گفت و گویی با اثیل نجیفی، استاندار نینوا انجام داده‌ است که‌ در آن نجیفی‌ با اشاره‌ به‌ سفر اخیر شورای استانداری نینوا به‌ بغداد از توطئه‌ دولت مرکزی بغداد برای ایجاد تفرقه‌ و درگیری در اقلیم کوردستان خبر داد.

استاندار نینوا در مصاحبه‌ خود با هفته‌ نامه‌ روداو گفت: در سفر اخیر شورای استانداری نینوا به‌ بغداد، اعضای شورای استانداری از سوی بعضی از جریان‌های سیاسی در بغداد به‌ ایجاد تفرقه‌ و اختلاف با اقلیم کوردستان تشویق شده‌اند، وی تصریح کرد در گفت و گوها از اعضای شورای استانداری نینوا خواسته‌ شده‌  که‌ اختلافات را به‌ گونه‌ای تشدید نمایند که‌ منطقه‌ وارد نزاع و درگیری مسلحانه‌ با اقلیم کوردستان شود.

وی افزود این مطالب خیلی صریح و روشن در جلسه‌ مطرح شده‌ بود و همین امر باعث شد که‌ برای دیدار با رییس اقلیم کوردستان عجله‌ به‌ خرج دهم و موضوع را با ایشان مطرح نمایم.

استاندار نینوا روز بیست وپنجم دسامبر در سفری از پیش تعیین نشده‌ در دهوک با مسعود بارزانی رییس اقلیم کوردستان دیدار کرد.

این در حالی است که‌ "ملا کریکار"، امیر سابق انصار الأسلام که‌ در کشور نروژ بسر می‌برد و در اقلیم کوردستان تحت پیگرد قضایی می‌باشد، در گفت و گو با هفته‌ نامه‌ روداو از تلاش‌های نوری المالکی برای بازگشت وی‌ به‌ عراق خبر داد.

ملا کریکار در گفت و گوی خود با روداو می‌گوید:" نوری المالکی طی تماسی از من خواست که‌ به‌ عراق برگردم، وی افزود نوری المالکی می‌خواهد از من برای روبرو شدن با حزب دمکرات کوردستان و اتحادیه‌ میهنی 
کوردستان استفاده‌ نماید.
///////////////////////////////////////

 رسانه های اسرائیل: "کشور آماده جنگ احتمالی سراسری می شود"

 گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل اسرائیل خود را برای جنگ احتمالی با حکومت اسلامی ایران، سوریه، حزب الله لبنان، حماس یا دیگر تشکل های ترور فلسطینی آماده می کند.
به نوشته روزنامه اسرائیلی "هاآرتص"، یکی از خطرهایی که در جنگ با دشمنان اسرائیل را تهدید می کند، احتمال حمله موشکی آنها به کوره های اتمی و از جمله کوره اتمی "دیمونا" است که اگر موشک به هدف اصابت کند، به مناطق اطراف کوره زیان های جبران ناپذیری وارد خواهد شد و لذا فرماندهی دفاع پشت جبهه و کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل تصمیم گرفته اند در صورت جنگ، کار در کوره ها را تعطیل کنند.
حمله به کوره اتمی "دیمونا" سابقه دارد. جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل در سال 1981 کوره اتمی عراق را منهدم کردند و عراقی ها به منظور انتقام گیری، در جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 با  موشک های "اسکاد" به کوره "دیمونا" حمله بردند ولی به دلیل انحراف موشک ها نتوانستند به کوره آسیب وارد کنند.
اسرائیل از زمان برپایی کوره "دیمونا" در سال های دهه 60 میلادی، پیش بینی های لازم را کرده و به محض آنکه خطری آن کوره و مناطق اتمی فعال دیگر را تهدید نماید، جنگنده ها و موشک های زمین به هوا از نوع "هوک" وارد عمل می شوند و هر گونه خطری را دفع می سازند.
افزون بر حمله موشکی عراق در سال 1991 به کوره اتمی "دیمونا" که ناکام ماند، در سال 1994 یکی از جنگنده های نیروی هوایی ایالات متحده که در رزمآیش مشترک با ارتش اسرائیل شرکت داشت از مسیر خود منحرف شد و بر فراز کوره "دیمونا" به پرواز درآمد و از آنجا که ارتباط خلبان جنگنده با خارج از هواپیما قطع شده بود، جنگنده های اسرائیلی قصد سرنگون کردن آن را داشتند که ارتباط با خلبان هواپیما دوباره برقرار گردید و او به مسیر اصلی خود بازگشت.
/////////////////
کارشناس نظامی روس: جنگ در خلیج فارس، گریز ناپذیر است

گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل سخنگوی وزارت دفاع روسیه تأکید کرد که حکومت ایران موشک های دوربرد در اختیار ندارد.
آقای وادیم کووال گفت: «حکومت ایران فن آوری ساخت موشک های میان برد یا دوربرد بالیستیک قاره پیما در اختیار ندارد».
این مقام روس که با خبرگزاری "اینترفکس" مصاحبه می کرد، افزود: «آنها در آینده نزدیک نیز نخواهند توانست به چنین توانی دست یابند».
این سخنان، نخستین واکنش دولت مسکو به رزمآیش دریایی اخیر ایران است که در آن جمهوری اسلامی مدعی شد چند موشک دوربرد را آزمایش کرده است.
هر چند که این موشک ها با برد 200 کیلومتر، جزو موشک های کوتاه برد رده بندی می شوند، ولی سخنگوی رزمآیش، دریادار محمود موسوی از آنها با عنوان موشک "دوربرد" نام برد.
رزمآیش دریایی موسوم به "ولایت 90" شب گذشته پایان یافت و نیروی دریایی ارتش، با یک رژه، صبح امروز پایان رسمی آن را اعلام کرد.
آقای ایگور کاروتچنکو، مدیر مرکز تحلیل معاملات جهانی تسلیحات، به روزنامه روسی "ایزوستیا" گفت که ایران در جریان این رزمآیش، چند موشک روسی و چینی را نیز آزمایش کرده است.
یک کارشناس دیگر روس، آقای پاول فلگن هاور نیز ابراز اطمینان کرد که بروز جنگی در خلیج فارس بین ایران و غرب گریز ناپذیر است، و گفت: «سیر تحولات به سوی یک جنگ کامل است».
//////////////////////
دولت ترکیه به خانواده های کردهای کشته شده بمباران اخیر غرامت می پردازد

گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل در پی کشته شدن سی و پنج تن از شهروندان کرد در جریان بمباران نیروی هوایی ترکیه در هفته گذشته، دولت آنکارا اعلام کرد به خانواده های این افراد غرامت پرداخت خواهد کرد.
جنگنده های ترکیه هفته گذشته سی و پنج تن شهروندان عادی کرد را به جای اعضای کردهای جدایی طلب "پ.ک.ک" گرفتند و آنها را هدف قرار دادند و کشتند ولی تحقیقات بعدی نشان داد که افراد کشته شده قاچاقچی کالا بوده اند.
معاون نخست وزیر ترکیه گفت: تا چند روز دیگر به خانواده های این سی و پنج تن غرامت پرداخت می شود ولی دولت قصد ندارد از آنها رسماً پوزش بخواهد. 

//////////////////
خبرهای روژ تیوی به زبان کردی لهجه ی سورانی

---------------------
 
ڕاگەیاندنی کۆمیتەی هاوکاری هێزە سیاسییە کوردستانییەکان بە بۆنەی کارەساتی دڵتەزێنی کوردستانی باکوور


شه‌وی چوارشه‌ممه‌ له‌ سه‌ر پێنج شه‌ممه28/12/2011‌، فڕۆكه‌ جه‌نگییه‌كانی ده‌وڵه‌تی توركیه‌، کاسبکارانی سەر سنووری گوندی روبوسک سەر بە شاری شێرناخی کوردستانی باکووریان دایە بەر دڕندانەترین هێرشی خۆیان و لە ئاکامدا ٣٥ کاسبکاری بێ دەرەتان گیانیانبەختکرد و ژمارەیەکیش برینداربون.‌ فڕۆكه‌ شه‌ڕكه‌ره‌كانی ت
وركیه‌ له‌ كاتێكدا ئه‌م تاوانه‌ گه‌وره‌یه‌یان ئه‌نجام داوه‌ كه‌ كۆڵبه‌رانی ئه‌م ناوچه‌یه‌ به‌ ئاگاداری ‌و ره‌زامه‌ندیی به‌رپرسانی ئه‌رته‌شی توركیه‌ خه‌ریكی كارو كاسبی بۆ په‌یداكردنی بژیوی ژیانیان له‌سه‌ر سنووره‌كاندا له‌ هات‌ و چۆدا بوون ‌و به‌م شێوه‌یه‌ گیانیان لێ‌ئه‌ستێندرا. ئه‌مه‌ یه‌كه‌م جار نییه‌ كه‌ هێزه‌كانی توركیه‌ به‌ بیانووی جۆراوجۆره‌وه‌، خه‌ڵكی مه‌ده‌نی و بێتاوانی كورد ده‌كەنه‌ قوربانی سیاسه‌ته‌ فاشیستییه‌كانی خۆیان و له‌وه‌ناچێت دوایین كه‌ڕه‌تیش بێت. ئێمە دڵنیاین كه‌ ئه‌م جۆره‌ كرده‌وانه‌ نه‌ كورد له‌ نێو ده‌باو نه‌ مه‌سه‌له‌ی كورد چاره‌سه‌ر ده‌كا، به‌ پێچه‌وانه،‌ خه‌ڵكی كوردستان له‌سه‌ر داواكانیان سوورتر ‌و پێداگرتووتر ده‌كاو سه‌رئه‌نجامیش ریسوایی‌و شه‌رمه‌زاری بۆ ئه‌و رێژیمانه‌ی به‌دواوه‌ ده‌بێ‌ كه‌ مانه‌وه‌ی خۆیان له‌ سه‌ركوتی رۆڵه‌كانی نه‌ته‌وه‌ی كورددا ده‌بینن.

کۆمیتەی هاوکاری هێزە سیاسییە کوردستانییەکان لە نۆروێژ، ئه‌م كوشتاره‌ به‌ كۆمه‌ڵه‌ی خه‌ڵكی مه‌ده‌نی سه‌رسنوور كه‌ كاره‌ساتێكی گه‌وره‌ی ئینسانییه‌، به‌ توندی مه‌حكووم ده‌كات و هاوكات سه‌ره‌خۆشی له‌ بنه‌ماڵه‌ و كه‌س و كاری قوربانیانی ئه‌م رووداوه‌ دڵته‌زێنه‌ ده‌كات. داوا له‌ كۆڕو كۆمه‌ڵه‌ مرۆڤدۆسته‌كان له‌ ئاستی نێونه‌ته‌وه‌ییدا ده‌كه‌ین كه‌ له‌ به‌رانبه‌ر ئه‌م تاوانه‌ دژی مرۆییانه‌ی هێزه‌ سه‌ركوتكاره‌كانی توركیه‌‌، بێ‌ده‌نگ نه‌بن ‌و له‌وه‌ زیاتر نەهێڵن داگیرکەرانی کوردستان خه‌ڵكی مه‌ده‌نی‌و زوڵملێكراوی كورد بكه‌نه‌ ئامانجی نیزامی ‌و بێ‌به‌زه‌ییانه‌ شه‌هیدیان بكه‌ن، داوا لە سه‌رجه‌م راگه‌یاندنه‌كان و رێكخراوه‌ نێونه‌ته‌وه‌ییه‌كانی پارێزه‌ری مافی مرۆڤ دەکەین کە، هەوڵ بدەن رواڵه‌تی راسته‌قینه‌ی ده‌وڵه‌تی توركیه‌ له‌به‌رده‌م بیروڕای جیهانی دا زیاتر له ‌قاو بده‌ن.

کۆمیتەی هاوکاری هێزە سیاسییە کوردستانییەکان لە نۆروێژ کە بریتین لە:

کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
ڕێکخراوی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان
پارتی ئازادیی کوردستان
پارتیا یەک گرتیا کورد لە سوریا
پارتی دیموکراتی کوردستانی باکوور
حزبی شیوعی کوردستان
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
یەکگرتوی ئیسلامی کوردستان
پارتی دیموکراتی کوردستان
یەکێتی نیشتمانی کوردستان

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر