Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

دوستان عزیز حمله چند روزه اخیر سربازان گمنام امام به دوستان فیسبوک همچنان ادامه دارد برای مقابله پسورد فیسبوکتان را عوض کنید لطفا از پسورد ساده استفاد


رژيمي بي شرم و حيا و قيح با مزدوراني كه وقاحت را از اين رژيم آموخته اند. تريتا پارسي براي رژيم آخوندها تحت نام حق و حقوق مردم ايران عليه جنگ!كدام جنگ؟ مگر جز آخوندها كس ديگري با مردم ايران درجنگ است! عليه تحريم تحريم كي؟ رژيم آخوندهاي دزد و غارتگر و قاچاقچي و تروريست و شكنجه گر و متجاوز و بي همه چيز. دوستان و هموطنان اجازه ندهيم اين مزدوران رژيم با وقاحت نوع احمدي نژادي شراكت در جرم و جنايتهاي رژيم را توجيه ولاپوشا
دوستان عزیز حمله چند روزه اخیر سربازان گمنام امام به دوستان فیسبوک همچنان ادامه دارد برای مقابله پسورد فیسبوکتان را عوض کنید لطفا از پسورد ساده استفاده نکنید .
از همه دوستان تقاضا میکنم دوستان خود را دعوت کنند فیسبوک کمپین رندانیان سیاسی را اد کنند .
سپاسگزارم
---------------------------
گابریل گارسیا مارکز
. آه انسانها، از شما چه بسیار چیزها که آموخته‌ام. من یاد گرفته‌ام که همه می‌خواهند در قله کوه زندگی کنند
٬ بی
آنکه به خوشبختی آرمیده در کف دست خود نگاهی انداخته باشند
--------------------------
'١ـ سایتی ویکی لیکس و جولیانا شانز
٢ـ برادلی مگین (سەرباز آمریکایی‌ که اطلاعات در مورد ویکی‌لیکس داد)
٣ـ سازمان دفاع از حقوق مدنی آمریکا
٤ـ فزانسیس هوتوار، جامعه شناسی و کشیش بلژیکی
٥ـ سیام سمر، فعال حقوق بشر افغان
٦ـ محمد صدیقی کبودوند بنیانگذار سازمان حقوق بشر کردستان
٧ـ روزا اتنبایاو، رئیس حکومت قرقیزستان
٨ـ سر وینستون نیکولاس، فعال حقوق کودکان
٩ـ ارین شامیلا، فعال مدنی
١٠ـ دالیا ئاستاینیر، فعال زنان
١١ـ جولیانا اندروتی و ایمیلیوکلومبو رئیس گدشته وزیران ایتالیا
١٢ـ باڵی امید، سازمان حقوق دوستی امریکا
١٣ـ شیخ السلام حاجی الها شکر پاشازاده مسئول اداره مسلمانان قفقاز
١٤ـ جورج رایان، فرمانداری الایتی الینوی امریکا
١٥ـ داماس دیبلانکو مبارزات آزادیخواهی کوبا
١٦ـ دنیس موکواگە، دکتر از کنگو
١٧ـ روژ تی وی کانال تلویزیونی کردی معاون در دانمارک
١٨ـ اسوالدو پای سیردیناس، از مخالفان حکومت کوبا
١٩ـ مصطفی دژمیلیڤ، رهبر مجلس تاتار کریمیە
-----------------------------------

islam vad det är?

-------------------------------------------------------
جاي برنامه هاي تلويزيوني به زبان عربي رو به مردم مصر خالي است ... چپ ايران به غير تجزيه و تحليل اوضاع بايد تلاش کند که در حد توان از مکانات ماهواره ايي خود بهتر استفاده کند تا بلکم بتواند بر اين اوضاع در مصر تاثير
بگذارد ..
هدف گلوله قرار گرفتن جوان مصری توسط مزدوران حسنی مبارک
صحنه ای دردناک در مصر مشابه همان هایی که در ایران بارها دیدیم


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر