Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ فروردین ۲۷, یکشنبه

موضوع اطلاعیه در باره توطئه جدید وزارت اطلاعات رژیم ایران برای منحرف نمودن افکار عمومی کردستان و لاپوشانی جنایتهایش در حق به جوانان و ملت کرد در شرق کردستان.


موضوع اطلاعیه در باره توطئه جدید وزارت اطلاعات رژیم ایران برای منحرف نمودن افکار عمومی کردستان و لاپوشانی جنایتهایش در حق به جوانان و ملت کرد در شرق کردستان.
وزارت اطلاعات و تشکیل گروه سایبری برای منحرف نمودن افکار عمومی که متاسفانه تعدادی از کردها نیز گول این کروه مشکوک خورده اند و در این گروه سایبری وزارت اطلاعات دست به فعالیت زده اند زیر نظر مستقیم فردی بنام علی میهنپرست و شخص قانعی فرد و زیر نظر مستقیم گروه سایبری  و یا ارتش سایبری وزارت اطلاعات که برای هر مناطقی یک گروه خاصی تشکیل شده است برای نمونه وزارت اطلاعات توانسته است تعدادی که به سفارتخانه های رژیم در خارج از کشور تردد میکنند به عضو این گروه سایبری در بیارود که بیشتر برای شناسای نویسندگان و مخالفین رژیم مخفیانه کار و فعالیت میکنند برای وزارت اطلاعات در کشورهای اروپای و آمریکا.
این کار وزارت اطلاعات با هماهنگی با بیت رهبری میباشد که تا بر افکار عمومی تسلط پیدا کنند که نکند ملت به فکر انقلاب به افتند برای نمونه در روز انفال و جینوساید ملت کرد به دست رژیم خونخوار جنایت کار صدام  رفته اند یک عکس که توسط وزارت اطلاعات ساخته شده است گویا یک زن مجاهد دارد یک کودک کرد را به سوی یک گودال پرت میکند که این عکس هم با اونیفورم  سازمان مجاهدین میباشد که بعدا در یک تحقیقات روشن شد که این عکس توسط گروه سایبری وزارت اطلاعات ساخته شده است برای برهم زدن افکار عمومی و لاپوشانی جنایتهایش در حق به جوانان  ملت کرد در کردستان ایران میباشد که هر روز خبر کشته شدن مشکوک یک نوجوان بدست نیروهای اطلاعاتی رژیم در کردستان میرسد که آخرین آن ربودن دختری 17 ساله بنام شهین و سپس مورد آزار جنسی قرار دادن ایشان و سپس به قتل رساندن ایشان سپس رها نمودن جنازه این دختر در پارکی در شهر مریوان میباشد.
بیشتر این افراد که در خارج از کشور بر سر میبرند متاسفانه زیر نام احزاب سنتی و کلاسیکی برای وزارت اطلاعات فعالیت میکنند برای نمونه بارز این همکاری مشکوک  این افراد که متاسفانه تعدادی از آنها کرد هستند و زیر نام حزب مهتدی و حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت میکنند هر ماه و هر هفته به سفارت رژیم میروند و دستور العملهای لازم را که توسط وزارت اطلاعات طرح ریزی شده است دریافت میکنند و دوباره به شهری که محل سکونتشان میباشد باز میگردند و حقوق ماهیانه اشان نیز توسط وزارت اطلاعات برای این مزدوران تعین شده است دریافت میکنند .
و به این افراد آموخته اند دم از مخالف رژیم نیز بزنند اما نباید از خط قرمز وزارت اطلاعات عبور کنند که به شرح زیر میباشد 1 نباید به رهبران ایران چیزی بد بگویند و اگر هم دیدند که در یک فضای قرار دارند که همه مخالف شیخ و ملا هستند سعی کند با افکار آنها و همخوانی با افکار این افراد سخنرانی بکنند.
2 سعی کنند اگر در فضای اینترنتی هستند و یا در یگ چت روم با دیگران حرف میزنند صدای افراد ضد انقلاب را ظبط کنند و در اختیار نیروهای مرتبط که در سفارتخانه های رژیم مشغول کار تجسسی هستند قرار بدهند به این ترتیب افراد جاسوس و مزدور رژیم در همه جا کار و فعالیت تجسسی میکنند به نامهای گوناگون.
3 به مزدوران توصیه میشود که در همه گردمهایهای سیاسی مخالفین شرکت کنند و عکس و فیلم را تهیه کنند و در اختیار بخش امنیتی یا سرویس مخفی سفارت تحویل بدهند و پول و حقوق کار خود را نیز دریافت کنند.
4 پول و هزینه سفرشان به سفارت توسط سفارت یعنی بخش جاسوسی سفارت به افراد مزدور پرداخته میشود که این افراد مشکوک در سال گذشته که بنده در شهر استکهلم بودم و یک خانم در خانه ام بود به این خانم پول میدهند و سپس اوراق مهم بنده را به سفارت میفروشند افرادی که در این زمینه مشکوک هستند یک کرد عراقی و 3 نفر دیگر کرد ایرانی میباشند که یکی از آنها متولد سال 1964 میباشد ودیگری متولد 1954 میلادی میباشند که تمامی کارهای این افراد توسط پلیس مخفی سوئد زیر نظر قرار گرفته اند.
5 توسط وزارت اطلاعات به این افراد توصیه میشود که هر کاری کرده اند تحت نام اتحادیه یا هر نام دیگری مثل هواداری از احزاب اردوگا نشین دموکرات و کومه له خود را جا بزنند و سعی کنند افراد هوادار حزب حیات آزاد کردستان پژاک و طرفداران سازمان مجاهدین خلق ایران را به پلیس محل معرفی کنند و در این راستا سعی کنند این افراد را خشونت گرا و مشکل ساز معرفی کنند باز در این راستا به مزدوران توصیه میشود که افرا دی که دست به تبلیغات منفی علیه سران جمهوری خون و جنون اسلامی ایران دست میزنند باز بعنوان ترویج کننده خشونت به پلیس معرفی کنند و به مزدوران رژیم در خارج از کشور توصیه شده است که  اجازه ندهند  مخالفین رژیم علیه مصالح ایران بر افکار عمومی مردم اروپا تاثیر گذار باشند در این باره که خبرهای که توسط پلیس بدستمان رسیده است هواداران مهتدی و حزب دموکرات کردستان ایران دست به چنین کارهای میزنند  برای نمونه در چند روز پیش توسط دوستانم در اسپانیا خبردار شدم که افرادی تحت نام کمیته حزب در اسپانیا هواداران حزب کارگران کردستان شمالی و هواداران حزب حیات آزاد کردستان را به پلیس اسپانیا معرفی میکنند و بعنوان همکاری با پلیس در این راستا جاشهای الطاش را تکرار میکنند که همه جاشها در کمپ الطاش عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودند و در حال حاضر تعدادی از این افراد که به گفته خودشان به سفارت رفته اند و توبه نامه نوشته اند و به سفارت گفته اند تا بحال منافق بوده و از این به پس توبه نامه را امضا میکنند و اظهار پشیمانی میکنند تحت نام حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت میکنند و حتی یک رادیوی را نیز تاسیس نموده اند اگر خبرها و تحلیلهای این رادیو را گوش کنید و مورد بررسی قرار بدهید در میابید که حق عبور از خط قرمز وزارت اطلاعات ندارند و باید همخوانی با رسانه های داخلی اما کمی بهتر که چون در اروپا بر سر میبرند.
6 همکاری مزدوران هم خود و هم فرزندانشان با باند قاجاق موادمخدر سپاه قدس در کشورهای اروپایی  این مواد مخدر که توسط  باند برون مرزی سپاه قدس توزیع میشود از راه ترکیه به اروپا و از راه لبنان نیز به اروپا منتقل میشود و بعضی نیز تحت نام دیپلماتی مستقیم به این کشورها منتقل میشود و این افرادی که از ایران تحت نام دیپلمات و یا زیر نام دیپلمات مواد مخدر را به کشورهای اروپایی منتقل میکنند  به این صورت میباشد که در زیر می آید .
این افراد اول به سفارت میروند یعنی دیپلماتهای رژیم که موادمخدر را توزیع میکنند در همه شهرها مخاطب خود را نیز دارند و اول به بیرون میروند و به پمپ بنزینها رفته و در آنجا یک اتوموبیل را کاریه میکنند و مواد مخدر را در داخل ماشین جاسازی میکنند و به مخاطبانشان در شهرهای اروپایی و آمریکا منتقل میکنند و افرادی مشکوک در استان ورملند سوئد وجود دارند که در آینده بعداز تحقیقات بیشتر  این افراد مزدور و مشکوک به دوستان معرفی میشوند.
 و اول این افراد که برای گرفتن جواز و گذرنامه ایرانی به سفارت میروند و سپس با این افراد دوستی برقرار میکنند و در نهایت به این افراد پیشنهاد همکاری میشود و در ایران دولت نیز راه را هموار میکند که با قمیتی ارزان زمین و خانه نیز بخرند وقتیکه دوم این افراد در دست وزارت اطلاعات قرار گرفت آنگاه پیشنهاد دیگری میشود پیشنهاد اول کار جاسوسی چه کسی میشناسید چند نفر ضد انقلاب در شهر شما بر سر میبرند چکار میکنند با چه کسانی ارتباط دارند از این چیزها وقتیکه دیدند که افرادی که به سفارت در تردد هستند مایل به همکاری نیز هستند آنگاه پیشنهاد نوزیع موادمخدر میشود که مزدوران توسط فرزندانشان میتوانند که با سوئدیها و جوانان اروپایی در ارتباط هستند و  به این افراد پیشنهاد میکنند که فرزندانشان سعی کنند با افراد معتاد رفتار کنند تا از این راه دست به تجارتی دیگر بزنند همان توزیع موادمخدر میباشد .
7 باز کردن دکان توسط مزدوران رژیم و دریافت کمک از سوی بخش تجارت سفارت برای دریافت وام از بانکهای اروپایی و بخصوص بانکهای کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد فنلاند  دانمارک و نروژ و حتی چنین کارهای در کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا نیز وجود دارد.
مزدورانی که با سفارت در راتباط هستند و برای رژیم در کشورهای اروپایی جاسوسی میکنند شماره تلفن بخش تجارت سفارت نیز بدست می آورند و برای بازکردن دکان و دریافت وام سفارت با بانکهای این کشورها تماس گرفته و وکالت مزدورانش را بر عهده میگیرند تا به این ترتیب راه را هموار میشود برای اینکه که به آسانی از راه این دکانداران مزدور موادمخدر به آسانی وارد بشود و به فروش نیز برسد.
بله رژیم برای بقای خود دست به هر عملی کثیف و دور از اصول انسانی میزند و برای منحرف نمودن  افکار عمومی دست به ساختن  کارهای فریبنده هم میزند این باید نمونه سال 1388 و اعتراضات توده ای دید که چگونه ملت را سرکوب نمود و توانست به بقای خود ادامه بدهد  از هیچ چیزی علیه جوانان فروگزاری نکردند چماقداران از  تجاوز جنسی گرفته تا تیرخلاص به مغز جوانان معترض همه راه ها را امتحان نمودند متاسفانه اپوزیسیون خارج کشوری هم بجای اینکه متحد بشوند یکی در خدمت وزارت اطلاعات در می آید و دیگری هم دست به هولباف بازی میزند.
اما روزی باید ملت حساب خود را با دژخیمان جنایتکار حاکم روشن کنند.
مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ و ننگ بر هر چی مزدور و خودفروش بی شرافت و بی کرامت است.
زنده باد صلح و آزادی  بر قرار باد دولت فدرال لیبرال دموکرات آینده ایران.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 15/4/2012--------------------------------------

طراح ترور میکونوس وارد دانشگاه شد در آمریکا که یکی از کسانی میباشد که طرح ترور صادق شرفکندی را ریخته بود 
دوستان، به نشانه اعتراض به ورود یک تروریست رژیم اخوندی به نام حسین موسویان به دانشگاه پرینستون آمریکا، که زمانی با عنوان سفیر در آلمان، به انجام عملیات تروریستی وادمکشی مشغول بود، خواهشمندم متنی را نوشته و به یکی از دو ایمیل زیر بفرستید، با این کار از پایمال شدن خون شهیدان راه ازادی، جلوگیری کنید.president@whitehouse.gov, info@whitehouse.gov


نگاه کنید به این قاتل ها که همه را دارند می کشند
کجای دنیا دیدید که سفیر یک کشور در طی مصاحبه اش روی صندلی یویو بازی کند
لعنت و ننگ و تف به حکومت اسلامی ایران و خامنه ای و احمدی و تمام این قاتل ها که عرب هستند و نه ایرانی و تمام طرفداران آن ها


  1.  
  2. -------------------------------


آیا افرادی که خود را عضو کمیته خارج کشوری حزب دموکرات کردستان ایران معرفی میکنند زیر نام حزب دموکرات کردستانایران برای نیروهای امینتی و اطلاعاتی رژیم ایران کار جاسوسی میکنند؟نشست در زیر نام حزب دموکرات کردستان اما زیر نام این حزب نشست توطئه تروریستی که توسط سپاه قدس طرح ریزی میشود و قرار بوده سفیر اسرائیل ترور کنند همین دوستان زیر نام حزبی ما و سپس به ایران بگریزند نشست در منطقه ای بنام فریتدس گوردن در کرونپارکن شهر کارلستاد.این همکاری به این دلیل انجام میگیرد که این افراد در ایران خانه و زمین خریده اند و به این شرط زمین و خانه خریده اند که با وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی برون مرزی سپاه قدس همکاری بکنند این همکاری مشکوک زیر نام کمیته خارج کشوری حزب دموکرات کردستان انجام میدهند نمونه بارز این همکاری کمیته حزب در شهر کارلستاد سوئد میباشد که زیر نام شهدای این حزب به شهدای حزب دموکرات کردستان خیانت میکنند و بنام شهدای گرانقدر این حزب پول و ثروت بدست می آورند سپس این پول و ثروت را به داخل ایران انتقال میدهند و در آنجا هم به ولایت فقیه خدمت میکنند و هم در خدمت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برون مرزی رژیم ایران در آمده اند.اینها حتی یک ذره وجدان کردستانی ندارند و یک عشایر و طوایفی هستند که قبلا در کمپ التاش بر سر برده اند و در آنجا هم برای نیروهای امنیتی عراق دست به جاسوسی و علیه هموطنان خود جاسوسی میکردند حالا هم این پیشه را فراموش نکرده اند و ادامه میدهند و در اینجا نیز کارهای وزارت اطلاعات رژیم نیز دنبال میکنند و به رژیم خدمت میکنند.البته چند روز قبل از اینکه فرد روانی با تبر به ما حمله کنند به دکان فرات رفتم که قبلا مال فردی بوده که وابسته و دستگاه های امنیتی رژیم ایران بوده وحالا علی خیردز آن را خریداری نموده است و پیشه پیشین را ادامه میدهند در آن دکان مصطفی محمدی متولد١٩٥٩ همراه با خود علی خیردست متولد ١٩٥٩ و فرزندش عمر خیردست در دکان بودند سپس مصطفی محمدی گفت شما و حمید نیرژی خیلی چرت میگوید که ملت از شما ها خوششان نمی آید این همان تز همیشگی وزارت اطلاعات رژیم ایران میباشد که به کار برده شد توسط این فرد سپس فرزند علی خیردز عمر خیردست به زبان آمد و گفت خیلیها هستند میخواهند با شما دعوا کنند و قصد کشتن شما را دارند این خودش نوعی تهدید غیر مستقیم به نظر میرسید خلاصه چند روز بعد هنکامیکه به خانه ولید الیاسی رفته بودم و سپس به بیرون رفتیم و در راه به سوی خانه یک پیر مرد که قرار بود به ایشان سر بزنیم سپس ولید وارد خانه شد من هنوز بیرون بودم دیدم چه فرد روانی حمید نیرژی متولد١٩٦٤ یک تبر از زیر کاپشینش بیرون آوردند و به سوی ما نشانه کشیدند و در این باره تبر در دست پلیس محل میباشد.علی پالانی چندین بار به بنده زنگ زدند گویا به یک آرایشگاه در منطقه ای بنام هیرهاگا مال فردی بنام عبید میباشد بروم تا با آنها حرف بزنم ظاهرا قصد ترور داشتند اول صدا و شمارهای که با آن تماس گرفته اند در دست پلیس میباشند .روز عید نروز سال گذشته عبدالله عیلی پور همراه با علی پلانی در یک گفتگو بنده را تهدید نمودند صدا و تصویر در دست میباشد.نمونه بارز این توطئه در سال گذشته بود یعنی 30 مارس سال گذشته علی پالانی جافی متولد ١٩٦٤ که تجربیات خوبی برای ترور و کارهای تروریستی دارند همراه با چند نفری از اعضای عبدالله مهتدی و یک کرد عراقی بنام آسو زند وهمرا با کمیته حزب دموکرات کردستان ایران که زیر نام این حزب برای وزارت اطلاعات کار میکنند فردی روانی که مبتلا به بیماری اقراغگوی و جنون دوقطبی همرا با اسکیزوفرنی و پارانوئیدی میباشد که دارای علائم چند بیماری روانی میباشند تحریک نمودند تا با تبر به ما حمله کنند که ما هم بر اساس تفکر قانونی خویش این قضیه زیر ذره بین قرار داده و این ذره بین ادامه دارد تا روز محاکمه مجرم و پلیس در حال تحقیقات میباشد در این زمینه.در 7 الی 8 سال پیش همین افرادی که نامشان آمده است در بالا به سفارت رژیم میروند برای درست کردن گذرنامه ایرانی اما سفارت به این آسانی موافقت نمیکند که گذرنامه را درست کند اول توبه نامه را امضا میکنند سپس سفارت رژیم به اینها یعنی بخش اطلاعاتی و امنیتی سفارت پیشنهاد میکند که برای حسنیت این کار باید یک منافق را از بین به برند و یا یکی از افرادی که با مجاهدین بوده وادار کنند که علیه مجاهدین دست به انتشارات و مقالات بزنند در آن زمان علی پالانی جافی عضو این کمیته بوده اند و خودشان شخصا به سفارت رفته برای درست کردن گذرنامه ایرانی برای خود و فرزندانش همراه با محمد پالانی معروف به حمه ی فرج خلاصه در آن شهر فردی بنام منوچهر زندگی نموده است اول از ایشان میخواهند که علیه سازمان مجاهدین یک مقاله منتشر کنند گویا مجاهدین ایشان را شکنجه نموده است او این درخواست را قویا رد میکنند و در یک روز تصمیم میگیرند اول ایشان را در خانه خفه کنند سپس جنازه اش در منطقه بنام بریویک پرت کنند سپس به یک فرد روسی بتار که شدیدا به پول احتیاج داشته پول میدهند میگویند ایشان منوچهر را به قتل رسانده است.در سال گذشته سناریوی مشابهه به سناریوه منوچهر علیه ما در راه بود اول فرد روانی و حتی شخص علی پالانی از ما درخواست کردند که این همه مقالات را منتشر میکنم اگر علیه مجاهدین مقالات منتشر کنم خیلی محبوب میشوم این در چندین بار پیاپی به گوش ما اورده شد توسط این افراد آخرین بار محمد پالانی به طور غیر منتظره ای به ما گفت افرادی هستند اینجا مجاهد هستند و کرد کشته اند آزادانه اینجا راه میروند و در این راستا یکی ار اعضای مهتدی رسما به ما گفتند هر کسی حتی یک روز در صفوف مجاهدین بوده باشد باید 100 بار اعدام بشوند در این رابطه در باره همه گفتهای که در بالا ذکر شده اند صدا همرا با تصویر در دست میباشد.سفر به ایران از راه های گوناگون بعضی از این آقایان مستقیم به ایران سفر میکنند و بعضی دیگرشان از راه مرز پرویزخان به ایران میروند یعنی باند آقای مهتدی و دوستان زیر نام کمیته حزب دموکرات کردستان ایران اول به اقلیم کردستان سفر میکنند سپس از راه مرز پرویزخان وارد خاک ایران میشوند.زبان سوئدی خیلی از این آقایان نزدیک به چندین سال است در این کشور بر سر میبرند هنوز نه قوانین این کشور میدانند و نه زبان این کشور .گفتگو با علی خیردست در چند روز پیش به دکان علی خیردست رفتم جهد خرید در آنجا حمید سرمستی هم بودند در باره سفارت ایران و رفتن بعضی از افرادی که خود را سیاسی میدانند و به سفارت تردد میکنند بحث شد در آنجا کاک حمید سرمستی گفت من به شوخی گفته ام به سفارت نرفته ام اما نمیدانم چطور فهمیده است منظورش من بود علی خیردست مثل همیشه دست به گفتهای خودساخته و دور از راستی زد و گفت وابسته به رژیم ایران است یعنی گریز از واقعیت.دوباره گفت من زمین دارم در ایران به وزن شما پول ارزش دارد چرا باز پس نگیرم و به سفارت رفته ام و به عکس خمینی لگد زده ام توهین کرده ام هیچی هم نگفته اند یعنی آقای خیردست به سفارت رفته کارهایش را روبرا شده و چای هم نوشیده در سفارت این ادعای پوچ هم میکنند خلاصه بعد از چند دقیقه یادش رفت که گفته است به سفارت رفته به من گفت آیا من به سفارت رفته ام؟ یعنی میان 3 الی 4 دقیقه آنچه خود بیان نموده بود یادش رفت که خود به زبان خودش گفته بود به سفارت رفته و کارهایش روبرا کرده اما بعدا از من سئوال میکند آیا او به سفارت رفته است خیلی خنده دار است واقعا. آیا فعالیتهای علی خیردست علیه رژیم ایران چیست که اینقدر به خود میبالد؟ دکان فرات یعنی دکان جاسوسان رژیم ایرانبعدا من و کاک حمید سرمستی به بیرون رفتیم و کاک محید گفت من مسئول امنیت حزب هستم در این شهر چه کسی با رژیم همکاری میکند تا زندانیش بکنیم یعنی آقایان خود شخصا به سفارت در تردد بوده اند و این سئوال متوجه بنده میکنند یادشان رفته است که خود آقایان به اصطلاح حزبی بودند در دکان علی خیردست حمید نیرژی را علیه بنده تحریک نمودند و در نشستهای که در فریدتس گوردن انجام میدهند نه برای کار تشکیلاتی بلکه برای درست کردن مشکلات و فتنه انگیزی میباشد میان مردم و تحریک مردم علیه یکدیگر تا کسی به کارهای پنهانی این آقایان با وزارت اطلاعات رژیم ایران پی نبرد خریدن خانه در ایران سفر به ایران و و خیلی کارهای مشکوک دیگر که روزی افشا خواهند شد .
با سپاس فراوان ساوئیل کرماشانی 29/3/2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر