Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

شاه و شیخ از یک قماشند یک هدف دارند همان خونریزی و سلب آزادیست تاریخ مصرف شاه تمام شده هر کسی هم شاه را مصرف کند مسوم میشود شیخ هم تاریخش خیلی نمانده برای اتمام که مصرف شیخ هم مسومیت بیشتر از مسومیت شاه خواهند بود
آیا خاندان پهلوی با رای مردم به قدرت رسیده اند تا بتوانند از پایگاه اجتماعی توده ای در ایران برخوردار باشند؟  نه خیر من در این باره مطمئنم که سلطنت طلبها فقط پولهای که هم از داخل توسط باند خاتمی و رفسنجانی دریافت میکنند و دارایهای که در زمامداری محمدرضا به آمریکا انتقال یافت دارای تلویزیون هستند و فکر هم نکینم طرفدارانشان در ایران از 30 نفر به بالا باشد و امروز اگر از پایگاه اجتماعی برخوردار بودند وزارت اطلاعات  بدون سر و صدا از کنارشان رد نمیشد که به سازمان مجاهدین حمله کند.
 البته این را فراموش نکنید نباید به هیچ احدی باور کرد به این سادگی  چون ملتهای ایرانی بخصوص ملت کرد نباید دروغهای خمینی در سال 1357 را فراموش کنند  ایرانیها برای فریب  دادن و گول زدن  روبا وار بازی کردن خیلی تجربه خوبی دارند  تا ضعیفند بله قربان حرف شما صحیح است ما در خدمت هستیم خاک زیر پای شما هستیم از این تعریفهای توخالی اما همین که به قدرت رسیدند و دیدند که چند نفری از آنها مطیع آنها شده اند و کاملا زیر اوامرشان هستند آنگاه گرگ میشوند و جان انسان را میگیرند ما باید دست از فردپرستی شخص پرستی  شیخ و دراویشی برداریم ما در مرحله ی اول انسان هستیم هیچ کسی از دیگری برتری ندارد هر انسانی با توان خویش بر مسئولیتی که بر عهده اش میباشد انجام وظیفه ای خود را میکند.
 شاه همچون خمینی  بر مردم یارسانی ظلم نموده است نمونه بارز این ظلم و ستم کشتن مرد دلیر گوران حبیب خروش اهل سلارآوا در نزدیکی کوزران میباشد
شاه و شیخ از یک قماشند یک هدف دارند همان خونریزی و 
سلب آزادیست تاریخ مصرف شاه تمام شده هر کسی هم شاه را مصرف کند مسوم میشود شیخ هم تاریخش خیلی نمانده برای اتمام که مصرف شیخ هم مسومیت بیشتر از مسومیت شاه خواهند 
بود دوستان را خبردار میکنیم که بر اساس تحقیقات دکتر مصرف شاه  خطر بلقوه دارد برای مسومیت دقیقا مثل تاریخ اسلام سیاسی و تاریخ شیخ از دوستان تقاضامندم از مصرف نمودن شاه و شیخ خود داری کنند که مسوم میشوند
 سلطنت نقش خود را بازی نموده و دیگر بازگشت ناپذبر میباشد چرا چون طبقه پادشاهیی  هم به همان آندازه که شیخها به ملتهای ایرانی ظلم نمودند  ظلم کردند و  اگر افرادی بر اثر ساده لوحی و کمبود آگاهی در این خیال باشند که رضا به ایران باز میگردد و پادشاه میشود باردگر سخت در اشتباه هستند.

شاه زوال یافت و تاریخ مصرفش تمام شد شیخ رسید شیخ هم رو به اتمام میرود و تاریخ مصرفش هم رو به پایان میباشد اگر آقای رضا پهلوی به قول خودش شاه زاده رضا پهلوی کسی با رحم بود به برادر و خواهر خویش رحم میکرد وای به حال روزی به قدرت برسد و سلطنت مطلقه را بدست بگیرد چنان بلای بر سر مرد بیاورد که آخوندها هم نکرده باشند این در یک تحقیقات روانکاوی رفتار شناسی که رفتار آقای رضا پهلوی را مورد بررسی قرار داده ام به این نتجیه رسیده ام این آقا تا بخواهید فرصت طلب میباشد مثل روبا خود را به این ور و آنور میزند و دست هم به سواستفادهای هم میزند که امروز دنیای رسانه ای چنین مرزی را شکسته است.

خلاصه آقای نیم پهلوی هیچ پایگاهی اجتماعی در ایران ندارند و نخواهند داشت امروز به خاطر سرکوبهای وحشیانه رژیم جنون آخوندی چنین چیزی هم وجود ندارد که از مردم پرسش بشود اما ما نمونه افغانستان و عراق را داریم که خاندان پادشاه هی هیچ نقشی نتوانستند بازی کنند و مطمئن باشید نقش این شاه زاده یعنی فرزند شاه و شیخ هم همینطور میشود چرا چون تاریخ مصرفش تمام شده است. من بعنوان یک فرد ایرانی به ایشان احترام میگذارم لاکن روزی حاظر نیستم که ایشان را مثل پادشاه به پذیرم که تاریخ مصرفش به پایان رسیده است. در ضمن شاه به هیچ عنوان به رای مردم ایران پادشاه ایران نشده بلکه انگلیس و آمریکا با زور ایشان را بر تخت نشانده اند و دولت مردمی و ملی دکتر محمد مصدق را سرنگون کردند و فرد دست نشانده همان شاه که از قماش شیخ نیز هست بر تخت نشاندند. و مردم ایران برای یک بار از سرزمین ایران جاوریش کردند و مطمئن باشید شیخ هم همینطور از سرزمین ایران جاور خواهند کرد.
زمان تقدس سازی شخص پرستی بت پرستی به پایان رسیده است من مثل ساموئیل کرماشانی نه رضا پهلوی از خود بزرگتر میدانم و نه آقای مسعود رجوی و نه مصطفی هجری و نه عبدالله مهتدی معروف 7600 یورو و نه خالد عزیز و نه ملا عبدالله حسنزاده و نه  رهبران دیگر چه کرد و چه فارس شاید آنها از امکانات مالی بهتری برخوردار باشند اما  ما نباشیم اما این به این معنا نیست که ما به این سادگی   هر کسی گفت من رهبرم قبول کنیم خود را به زیر چترش بکشانیم و تحت اوامرش قرار بگیریم من یک انسانم انها هم یک انسان هیچ فرق و تفاوتی میان ما وجود ندارد تنها استعداد و سطح زانستی  شاید تفاوتی وجود داشته باشد اما من این فاصله میان خود با این افراد نمیدانم و هیچ ضرورتی هم ندارد که پیغمبری خیالی از این آقایان بسازیم .
خمینی جنایت کار خون آشام هم از خیلی واژهای شیرین و انسانی تا رسیدن به قدرت مطلق استفاده نمدند
شاه و شیخ هیچ منفعتی برای ملت نداشته و ندارند بنیاد ارزشهای انسانی را نابود کردند
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 
دومانه شاه و شیخ 
شاه و شیخ ننگ جوامع بشری !

"سیف الدین محمد فرغانی"
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوِم محنت از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
باد خزان نکبت ایّام ناگهان
برباغ و بوستان شمانیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
برحلق و بردهانِ شمانیز بگذرد
ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز
این تیزی سنان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان به جهان دربقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
در مملکت چو غُرّش شیران گذشت و رفت
این عوعو سگان شما نیز بگذرد
آن کس که اسب داشت غُبارش فرونشست
گرد سُم خران شما نیز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکُشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد
زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد
ای مُفتخر به طالعِ مسعود خویشتن
تاثیر اختران شما نیز بگذرد
این نوبت از کسان به شماناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان
بعد از دو روز از آن شمانیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمّل سپر کنیم
تا سختیِ کمان شما نیز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مدّتی
این گُل، ز گُلستان شما نیز بگذرد
آبیست ایستاده دراین خانه مال وجاه
این آب ناروان شما نیز بگذرد
ای تو رمه سپُرده به چوپان گرگ طبع
این گُرگیِ شبان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقا مات حُکم اوست
هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
-----------------------------------
 
در چند روز آینده منتظر تحلیل سیاسی ما در باره سازمان دموکراتیک یارسان چهارچوب قالب این نام البته مردم یارسان حق خودشان میباشد که دارای تشکل سیاسی بشوند چرا چون مردمی هستند ستمدیده و از خیلی لحاظ به مردم یارسان ظلم شده است اما آنچه ما میبینیم این است این سازمان در چهارچوب قالب یارسانی تجاوز نمیکند من در آینده به یک رشته تحلیل سیاسی روانشناسی دست خواهم زد که در این باره خواهم نوشت که اصل واقعیت جامعه خاورمیانه و حساسیتهای مردم ایران و بخصوص استان کرمانشاه ما با خیلی چیزها آشنا هستیم . 
و قالب چهارچوب این سازمان مشخص است برای دفاع از یک جامعه ستمدیده میباشد. و این تحلیل سیاسی کاملا بی طرفانه میباشد مثل یک روزنامه نگار آزاد بدون هیچ چشم اندازی درباره کم و کثری این تشکل و نحوی شرکت خانمهای یارسانی در این تشکل که خیلی کمرنگ نیز هست ما انتظار شرکت فعال زنان ستمدیده یارسان بودیم در این تشکل نه تنها 5 خانم کاندید بشوند بلکه باید سطح رهبری توسط زنان و دختران یارسانی رهبری میشد نه به نحویی مرد سالاری باشد امیدوارم چنین نباشد.


مردم یارسان میتوان گفت یکی از ستمدیده ترین مردمانی هستند در خاورمیانه که از چندین سو مورد ظلم و توهین و تحقیر قرار گرفته اند  امروز نیز که دارای یک تشکل سیاسی برای دفاع از حقوق مردم ستمدیده  یارسان شده اند و  تشکیل این سازمان صرفا برای دفاع از حقوق پایمال شده  این جامعه میباشدو خیلی از دوستان حسود ما به این تشکل حسودی میبرند و در صدد کمرنگ  جلو دادن این حرکت عظیم و دموکراتیک  هستند که توسط متفکرین و روشنفکران یارسانی تشکیل شده است.

در ضمن درباره خورشیدی که در وسط پرچم کردستان میباشد نماد زمان میترایها تا زرتشتیها و امروز به نماد پرچم کردستان تبدیل شده است که متعلق به ملت کرد میباشد پرچم شیر و خورشید در زمان رضاخان درست شده و هیچ جنبه ی تاریخی و میهنی کردستانی ندارد.

عکس بالای که نماد پرچم کردستان میباشد متعلق به زمامداری مادها میباشد
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر