Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

سرانجام دژخیمان کار خود را کردند و احسان فتاحیان را به چوبه دار سپردند.سرانجام دژخیمان کار خود را کردند و احسان فتاحیان را به چوبه دار سپردند. آنها این کار را باوجود درخواست نهادهای حقوق بشر ایرانی و کرد و بین المللی انجام دادند. باوجود درخواست پدر و خانواده وی این کار را کردند. امان احسان مانند یک مبارز واقعی با مرگ روبرو شد و ثابت کرد که فرزند دلیر کرماشان و از سلاله قهرمانان راستین کردستان است. درود بر احسان فتاحیان و ننگ بر دژخیمان جمهوری اسلامی.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

گرامی باد یاد جانباخته جوان کرد احسان فتاحیان درود بر جوانان دلیر کردستان که بیگمان نخواهند گذاشت این عزیز از دست رفته خونش پامال شود و با مبارزات سیاسی و مردمی آزادیخواهانه خود درس لازم را به دژخیمان خواهند داد. گرامی باد یاد همه جانباختگان راه آزادی در کردستان و در سراسر ایران.

--------------------------------------------------------------------------------

متاسفانه خبر درست است. جوان کرد احسان فتاحیان بامداد امروزاعدام شد. ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان این جانباخته عزیز به همه اطمینان میدهم که این خونها بیهوده ریخته نشده و پامال نخواهد شد. مردم کردستان این قربانی را نیز در کنار جانباختگان دیگر خود و در یاد و حافظه خود جای خواهند داد و دیری نخواهد پایید که شاهد حضور شکوهمند آنان در صفوف مقدم مبارزه آزایخواهانه خواب از چشم دژخیمان خواهد ربود. یادش گرامی باد


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر