Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه

موضوع اطلاعیه دفتر مرکزی حزب لیبرال دموکرات کردستان.


موضوع اطلاعیه دفتر مرکزی حزب لیبرال دموکرات کردستان.

حکم ناعادلانه و ضد بشری اعدام احسان فتاحیان یک حکم سیاسی بود که توسط شخص ولی فقیه و دستگاه های امنیتی تروریستی رژیم جنون اسلامی صادر شده بود.

ما اعدام احسان فتاحیان را قویأ محکوم میکنیم و به شما آدمکشان و جنایتکاران وعوده میدهیم بدون پاسخ نخواهید ماند و خون احسان عزیز به هدر نخواهند رفت جوانان رشید و دلیر کرمانشاه نخواهند گذاشت خون یکی از رشیدترین فرزندان و برادرشان توسط این آدمکشان به هدر برود و مطئمن باشید بدون پاسخ از سوی جوانان دلیر و شجاع کرمانشاه نخواهید ماند جوانان دلیر و شجاع کردستان با همدردی با این جوان شجاع واز احسان درس خواهند گرفت که جوانان را مصممتر میکند در راه مبارزه برای احقاق حقوق خلقشان درود به شرف این نوجوان شجاع و دلیر که دلیرانه در برابر دژخمیان تا پای مرگ ایستاد سمبل مقاومت و ایستادگی احسان گوشه ای از جگر ما بود توسط جانیان آدمکش از جگر ما بریده شد دژخیمان به جگر ما تیغ زدند ما داریم با جگری خونین و چشمهای پر از اشکمان تا این لحظه یکه داریم این مقاله را منتشر میکنیم دل ما خالی از درد و رنج نیست چرا چون دل ما خونین است احسان را از ما گرفتند جنایتکاران این عزیز از ما گرفتند این جنایتکاران جنون اسلامی .

احسان شهید بزرگ خلق کردستان و مردم کرمانشاه میباشد و احسان هم به کاروان شهیدان راه آزادی کردستان پیوست روحش شاد و راهش پر راه رو.

ما بنام حزب لیبرال دموکرات کردستان به خانواده احسان فتاحیان عمیقأ و قلبأ تسلیت میگویم احسان متعلق به همه ما میباشد احسان خود را فدای خلقش نمود احسان فرزند خلق عزیز کردستان میباشد یکی از رشیدترین فرزندان خلق کرد میباشد جوان مردانه و بی باکانه و شجاعانه تا پای مرگ در برابر ادمکشان ایستادگی و مقاومت نمود دژخیمان تحملش را نداشتند و حتی در درون زندانها و سلولهای انفرادی از وجود احسان به وحشت افتاده بودند دژخیمان سرانجام حکم مرگ را برای این آزادیخواه صادر نمودند پدرش به تهران رفت یک نامه را به او دادند پدر با خیال آسوده خیال میکرد که آنها این نامه را برای جلوگیری از اعدام احسان به او داده اند اما نامه برای هرچی زودتر اجرای حکم اعدام برای دادستان آدمکش سنندج سنه فرستاده شده بود خوب جان احسان را گرفتند احسان را از ما گرفتند قلب ما را مجروح نمودند اما ما هم احسان برای همیشه در قلب خود جای میدهیم چون او به خاطر من و به خاطر تو شهید شد ای ملت شجاع و غیور کردستان.

احسان فتاحیان در نامه خود به همه چیز اشاره نموده است که هم مورد آزار و اذیت و شکنجه های طاقتفرساقرار گرفته است و هم بیگناهی خویش را بر زبان آورده است رژیم اگر کسی را دستگیر کند یا باید دست به اعترافهای آخوند ساخته و دروغین بزند و یا باید مرگ را انتخاب کند چرا چون در این کشور هرکی هرکی میباشد م=نه قانون وجود دارد و نه فهم انسانی یک مشت حیوان با ریش و پشم میمون آسا به جان مردم افتاده اند و جنونوار جوانان را ما را میکشند و اعدام میکنند.

به رغم درخواستهای مکرر سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل و اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق بشر کردی و ایرانی برای متوقف نمودن حکم اعدام این شیر نوجوان کرمانشاهی رژیم او را به شهادت رساند چرا چون دستگاه های امنیتی و سیاسی رژیم حاکم بر مردم کردستان از وجود این شیرمرد و این جوان شجاع و دلیر میترسید و توان دیدن این شیر را نداشتند او را به کاروان شهدای خلقش پیوست مرگ و نابودی برای دژخیمان آدمکش و ضد بشر.

احسان فتاحیان سمبل مقاومت و ایستادگی در برابر دژخیمان آدمکش.

بنام خلق ستمدید کردستان و به بنام خون شهیدان خلق عزیز مان که همیشه در زیر ظلم و ستم بوده و باز همیشه ستاره ای از این مرز و بوم به زمین آنداخته اند آما آسمان کردستان پر از ستاره است.

و بنام خون عزیز احسان عزیز که گوشه ای از جگر ما بود توسط دژخیمان و آدمکشان و جنایتکاران اسلامی این گوشه از قلب ما بریدند و قلب ما را مجروح نمودند و هم اکنون ما با قلبی زخمی و مجروح با شما ملت عزیز و غیور کردستان و مردم عزیز و غیور کرمانشاه صحبت میکنیم.

از نظر وزارت بدنام آدمکش اطلاعات هر کسی ادعای کردستانی در شهر کرمانشاه بکند بلافاصله حکمش مرگ است این دستورات کثیف توسط سرکرده مجنونین علی خامنه ای و ریئس جمهوری مجنونش به وزارت اطلاعات و به فرمانداری کرمانشاه توصیه شده است شاید شما یادات باشد که در سال گذشته وزارت اطلاعات در یک نامه محرمانه برای فرهنگیان کرمانشاه و برای آموزش و پرورش کرمانشاه فرستاده بود از همه درخواست نموده بود که از نامهای کردی جلوگیری کنند و و وزارت اطلاعات برای جوانان کرمانشاهی کرد بودن را خط قرمز اعلام نموده است و هر کسی در کرمانشاه فقط کافی است بگوید کردستان هزار و یک اتهام بر وی داده میشود .

اما ما به شما دژخیمان و آدمکشان اعلام میکنیم ما جوانان دلیر و شجاع کرمانشاه از هیچ چیزی باکی نداریم و به شماها اهای آدمکشان اعلام میکنیم که کرمانشاه مرکز کردستان میباشد وای به حال روزی جوانان دلیر کرمانشاه تصمیم بگیرند که خواب از چشمانتان حرام خواهیم کرد

ما عدام ناجوانمردانه احسان فتاحیان فرزند خلقمان به دست دژخیمان آدمکش جمهوری جنون اسلامی قویأ محکوم میکنیم این بربریت آدمکشی که همیشه در فرهنگ و تفکر کثیف آدمکشان بوده و هست اما ما به این دژخیمان و به این جانوران آدمکش وعده میدهیم که خون احسان به هدر نخواند رفت و این جنایت بدون پاسخ نخواهند ماند وای بحال روزی تصمیم بگیریم که پاسخ دهنشکنی به شما خواهیم داد.

ما از تمامی کسانی که در ایران توسط رژیم سرکوبگر آخوندی فرزندانشان و یا کسی از خانواده اشان از دست داده اند عکس و مشخصات این عزیزان را یادداشت کنند و همه را جمع آوری کنند تا برای روزی که این جنایتکاران را به دادگاه های بین المللی بکشاندیم از پرونده کافی برخوردار باشیم ما داریم جنایتها را جمع آوری میکنیم برای روز خودش این پرونده را به کسانی مورد اعتماد بدهند و به نهادها ی بین المللی به فرستند تا بتوانیم این جنایتکاران را به داده گاه های بین المللی بکشانیم به خاطر نسل کشی در ایران بخصوص در کردستان ما در کردستان از پروند کافی برخوردار هستیم همه ثبت شده است.

ما اعلام میکنیم احسان همیشه درقلب ما خواهند ماند احسان سمبل مقاومت و ایستادگی در برابر بربریت رژیم جنون اسلامی میباشد و جوانان دلیر کرمانشاه احسان را سرمشق راه خویش قرار خواهند داد احسان سمبل آزادگی و پاکی و جوانمردی است احسان تا پای مرگ با خلقش که عهد پیمان نموده بود ایستاد وفاداری خویش را با خلق کرد نشانداد امروز وظیفه همه ما میباشد این نوجوان شجاع ودلیر را سمبل مقاومت و ایستادگی نامگذاری کنیم.

کمی در باره احسان.

احسان یکی از جوانان دلیر کرمانشاهی میباشد من شخصآ خانواده ایشان را میشناسم از بچه گی خیلی مودب و انسان بود احسان یک اخلاق خیلی قشنگ و دوست داشتنی داشت این آن بود که اگر کسی را میدید که پول ندارد میرفت از پدرش سئوال میکرد میگفت پدر میتوانید کمی پول به من بدهید به پول احتیاج دارم پول را میگرفت و میبرد و به انسانهای فقیر میدادباز اگر میدید که یک نفر دارد بهش ظلم میشود شجاعانه ازش دفاع میکرد احسان با قدی بلند و درشت هیکل قشنگ و خوشتیپ خوش اخلاق خندان و دوست داشتنی بود و خیلی از شوخی خوشش می آمد و خیلی راستگو مصمم و شجاع بود جوانی با قدی نزدیک به 198 سانتیمتر درشت زیباه اندام و واقعأ نمیدانم چطوری در باره این جوان عزیز تعریف کنم خیلی چیزیهای قشنگ و زیبا داشت افسوس از ما گرفتند جلادان خونآشام حاکم بر مردم ایران.

یادم است هر وقت میرفت در رسترانت غذا میخورد تنها غذا نمیخورد دوستان را دعوت میکرد و از دوستانش درخواست میکرد اگر کسی فقیر و ندار و تهی دست را میشناسید در این نزدیکی صداش کنید بگذارید با راحتی غذا بخوریم میدانید خیلیها پول ندارند توان خریدن گوشت ندارند بگذار این لغمه غذا به راحتی بره پائین از گلویم اگر یک فقیر را به بینم خواب از من حرام میشود این گفته احسان فتاحیان بود.

یک ماه پیش از اینکه دستگیر بشود با من تماس گرفت و گفت سام نوکرتم کاکا خاسی هنوز وئه وشیت منال کرماشانم من در جواب گفتم بله من منال کرماشانم و کرماشان را دوست دارم شهر زادگاهم است خوب باز گفت منال کوریت منیش وتم منال پشت بدنه باز و من وت خوراکت چیه وتم روده و ده نه باور کنید زد زیر خنده گفت خیال کردم عوض شده اید و کرماشان وا یادت چیه ی وتم نه و یادم ناچوت خودم له اوره وا دایک بیمه.

بله امروز سخت است گفتها و تماسهای احسان عزیز را فراموش نمود او یک انسان شجاع پرتوان و مصمم بود یادش گرامی باد روحش شاد باد راهش پر راه رو باد.

زند باد آزادی سلام بر روح وروان پاک شهید فدا و ایمان به خلقش احسان فتاحیان که تا پای جان و مرگ با ملتش و خلقش عهد پیمان نموده بود و به کاروان شهدای خلق دلیر و شجاع کردستان پیوست.

بله احسان فتاحیان با خلقش و ملتش عهد پیمان نموده بود و تا پای مرگ این پیمان را نشکست احسان در قلب ما برای همیشه زندا خواهند ماند.

دفتر مرکزی حزب لیبرال دموکرات کردستان اتریش

سام کرماشانی

2009/11/12

----------------------------------------------------------------

برگزاری تجمعی در میدان انقلاب سنندج
بنا به درخواست جمعی از فعالان مدنی ، خانواده زندانیان سیاسی و مدنی ، نهادهای انسان دوستانه در سنندج و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و جمعی از مردم کردستان قرار بر این میباشد که تا ساعتی دیگر تجمعی آرام به نشانه اعتراض به اجرای حکم اعدام ، عزیز از دست رفته احسان فتاحیان در
شهر سنندج ( میدان انقلاب ) برگزار شود .
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از تمامی مردم سنندج و حومه میخواهد که به راپیمایی آرامی که از میدان انقلاب به سمت فردوسی میباشد ملحق شوند.


برگزاری تجمعی در میدان انقلاب سنندجhttp://kampinanvar.blogfa.com/post-88.as

px
لطفا برای دیگران نیز ارسال نماید

///////////////////////////////////////////////////////////
ساموئل عزیز پیامت را زیر عکس های احسان دیدم. من احسان را در این چند روز که نگران اعدامش بودیم شناختم و باور کن دلم خون است. نمیدانم شما که میشناختیدش و مادر و پدر و فامیلش چه می کشند. بهشان بگو که عجب شیری تربیت کردند که حسرت یک آخ را به دل جلادهای جمهوری اسلامی گذاشت. اگر اعتراف کرده بود اگر مصاحبه کرده بود مثل ابطحی و حجاریان و غیره ...حالا زنده بود اما او مرگ را به زندگی با ننگ ترجیج داد. . من افتخار میکنم که کشورم چنین جوانانی دارد.نمیدانم چه بگویم. از خونش هزاران احسان برخواهد خواست. دستان مادرش را میبوسم.

خواهش میکنم تسلیت مرا بپذیر
گل کو
--------------------------------------------
پيكر احسان فتاحيان به گروگان گرفته شده
روزهاي جمعه و شنبه ۲۲ و ۲۳ آبان٬

در همه جا به ياد احسان فتاحيان


احسان فتاحيان فعال سياسي٬ جوان ۲۷ ساله را جمهوري اسلامي ايران در رندان سنندج روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه به قتل رساند. اين جنايت در حالي اتفاق افتاد كه موج گسترده اي از اعتراض به اين حكم جنايتكارانه در ايران و در دنيا به راه افتاده و حتي زندانيان سياسي در چند زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

در مقابل در زندان سنندج مردم معترض تجمع كرده و خواهان لغو حكم اعدام بودند. احسان را كه قرار بود نيمه شب به قتل برسانند٬ ساعت شش صبح چهارشنبه به قتل رساندند و به خانواده او خبر دادند كه حكم اعدام را اجرا كرده اند. طبق اخباري كه به كميته بين المللي عليه اعدام رسيده پيكر احسان را ساعت هفت و چهل و پنج دقيقه به گورستان شهر سنندج " بهشت محمدي" برده و او را تا كنون به خانواده اش تحويل نداده اند.

خانواده احسان قصد دارند٬ او را به كرمانشاه زادگاه وي برده و در كرمانشاه دفن كنند. اين بار جنايتكاران با تحويل ندادن پيكر احسان و احتمالا با دفن كردن مخفيانه او ميخواهند جلوي تجمع اعتراضي و ابراز نفرت مردم از اين جنايت بيشرمانه را بگيرند.

همه كسانيكه عزيزانشان به دست جلادان حكومت اسلامي به قتل رسيده٬ ميدانند٬ اين جانيان حتي اجساد عزيزان ما را نيزبه خودمان تحويل نميدهند٬ پيكرهاي اعداميها و كسانيكه با سبعيت آنها را زير شكنجه كشته اند را نيز به گروگان گرفته و اجازه برگزاري مراسم و يا اشك ريختن نيز به مردم نميدهند. سي سال است كه با مردم ايران چنين رفتار بيشرمانه اي ميكنند و اكنون همه اين بغض و درد و رنج ديرينه به يك آتشفشان اعتراضي تبديل شده و سيلي به راه افتاده كه ميرود بنيان اين دستگاه ظلم و فساد و جنايت را جارو كند.

جانوران و فاشيستهاي اسلامي حاكم بر ايران٬ پيكر احسان را فعلا به گروگان گرفته اند. ميگويند دادگاه مجوز نداده كه پيكراحسان جوان را كه در روز روشن به دست آنها به قتل رسيد٬ تحويل خانواده اش و مردم بدهند.

كميته بين المللي عليه اعدام به مردم كردستان و سنندج و همه مردم در ايران ميگويد٬ روزهاي جمعه ۲۲ آبان و شنبه ۲۳ آبان ماه در هر جايي كه هستيد٬ با برگزاري مراسم و روشن كردن شمع و با قرار دادن دسته هاي گل در مراكز شهرها و در مراكز يادبود قربانيان دولتهاي ديكتاتور و در هر جايي كه امكانش را داريد٬ ياد احسان را گرامي بداريد. از همه مردم در سنندج٬ كامياران٬ و شهرهاي كردستان دعوت ميكنيم كه آماده بوده و همراه خانواده احسان٬در مراسم دفن و گراميداشت ياد و خاطره احسان حضور بهم رسانند. از فعالين مدافع حقوق انسان و از همه نهادهاي مخالف اعدام در ايران دعوت ميكنيم كه در اين مراسمها حضور يافته و در ايران نيز مراسمهاي گراميداشت ياد احسان را برگزار كنند. ما بايد با حضور ميليوني خود در اين مراسمها نشان دهيم كه عليه اعدام و عليه حكومت اسلامي هستيم.

از اين مراسمها عكس و فيلم تهيه كرده و براي ما ارسال كنيد تا در اختيار خانواده احسان قرار دهيم.

مادر و پدر و اقوام احسان بايد ببينند كه قلبهاي بسياري از اين جنايت بيشرمانه ٬ به درد آمده و ميليونها نفر بهمراه آنها ياد و خاطره احسان را گرامي ميدارند.

گرامي باد ياد احسان فتاحيان

سرنگون باد حكومت اعدام و جنايت اسلاميكميته بين المللي عليه اعدام

۱۲ نوامب
ر


-------------------------------------------
قدردانی .
دوستان گرامی از ابراز لطف شما و شادباش زادروزم بی نهایت سپاسگزارم. امروز از بد حادثه مصادف شد با اعدام احسان فتاحیان و باعث تاثر همه ما شد. ای کاش روزی فرا رسد که آزادی نیازی به قربانی نداشته باشد و ما فقط تولدها را جشن بگیریم و در سوگ هیچ عزیزی ننشینیم.
------------------------------------

خبرگزاری هرانا : اعدام ، اعمال سلطه ی رژیم سلطه بر "تن" است.اعدام عریان ترین اعلان خشونت عریان سلطه بر زیرسلطه گان است.اعدام نفی تن و نفی شان انسان است.اعلان وضعیتی است که در آن هر کسی حتی عاملان سلطه و سرکوب ، در زیر تیغ گیوتین اعدام اند.اعدام حد اعلای نفی مفهوم مشترک شان بشری است

-------------------------
بیانیه جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان کرد در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان

خبرگزاری هرانا : اعدام ، اعمال سلطه ی رژیم سلطه بر "تن" است.اعدام عریان ترین اعلان خشونت عریان سلطه بر زیرسلطه گان است.اعدام نفی تن و نفی شان انسان است.اعلان وضعیتی است که در آن هر کسی حتی عاملان سلطه و سرکوب ، در زیر تیغ گیوتین اعدام اند.اعدام حد اعلای نفی مفهوم مشترک شان بشری است.

سلطه ، امروز در درنده خویانه ترین حالت دولت سرکوبگرکه با تقسیم بندی هستی شناسانه ی متافیزیکی ضد انسانی "خودی / غیر خودی" ،کرد بودن را به مثابه غیر خودی و دشمن معرفی می کند.که این خود در تداوم اعمال سیاستی است که با ظهور سلطه مدرن در قالب دولت مدرن حیات خود را در انگاره ی فاشیستی "دیگر ستیزی" می یابد.

احسان فتاحیان تجلی فریاد انسانی است که مبارزه برای کردستان را با مبارزه در راه ارزش های انسانی یکی می دید.سیاستی که حاکمیت مطلق باور،سال هاست در جهت آسیمیله کردن هویت ملی کرد در کرمانشاه وایلام اعمال میکند.وجود تفکروذهنیت خالق احسان واحسان ها، خط بطلانی است برسیاست قرون وسطایی انکاروامحاء بر ملتی که نسل های متمادی اش راه مقاومت وایستادگی را در پیش گرفته است .

اصرارحاکمیت کنونی بر سیاست سرکوب واعمال خشونت، ناشی از دستگاه ناقص فکری وفلسفی است که حیات خویش را در انکار مسئله کرد وحاملان آن می داند که حتی همکاران منطقه ای ودیرین حاکمیت های ایرانی به این مهم پی بردند که تنها راه حل مسئله کرد،قبول آن است نه اعدام ،انفال وسرکوب.

بی گمان اعدام احسان در "واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی "نشان دهنده ی وجود اراده ای "دون کیشوت وار "است که در صدد تکراراجرای احکام ناعادلانه ی احسان های دیگری مانند :فرزاد،فرهاد،علی،شیرکو،حبیب الله،فرهاد تالش،زینب،رمضان و...می باشد.

سکوت ما دربرابر عاملان اعدام ،اراده ی آن هارا در تداوم این روند راسخ تر می کند.

لذا ما امضا کننده گان این بیانیه ضمن محکوم نمودن اعدام وپایمال کردن کرامت هر انسان، اعتراض خودرا اعلام نموده وازکلیه آزادی خواهان، نهادهای حقوق بشری داخلی وبین المللی، می خواهیم در برابر این روند، سکوت اختیار ننموده ووظیفه ی انسانی خود رابجا آورند.

لیست اسامی امضاء کنندگان بیانیه به ترتیب حروف الفبا:
1) آدیسا کریمی
2) آراس محمدی
3) آرام حسن
4) آرام رنگین کمان
5) آرام صادقی
6) آرام کیانیان
7) آرام ویسی
8) آرش آذرپيك
9) آرش صالح
10) آرش فرج زاده
11) آرش گلابی
12) آرمان اسکندری
13) آرمان اکبری
14) آرمان دادخواه
15) آرمان رحیمی
16) آرمان زمانی
17) آرمان عابدینی
18) آرمان کوپال
19) آرمان ميرزايی
20) آرمین شریفی
21) آریا حسینی
22) آزاد حاج آقایی
23) آزاد سنندج
24) آکو محمدی
25) آيت سعيدزاده
26) ابراهیم کریمی
27) ابراهیم مرادی
28) اجلال قوامی
29) احد علی بیگی
30) احمد دانش
31) احمد غلامی
32) احمد مرادی
33) ادریس عبدی
34) ادریس مولودی
35) اردشیر حسین پناهی
36) اردشیر محمدی
37) ارسلان هدایتی
38) ارکان نادری
39) ازاد لطف پوری
40) اسامه مرادی
41) اسرین عثمانی
42) اسعد باقری
43) اسماعیل احمدی
44) اشكان مسيبيان
45) افشار غلامی
46) افشین بهمنی
47) افشین تاجران
48) افشین غلامی
49) افشين قادری
50) افشين كرميان نسب
51) اقبال رازدار
52) اقبال محمدی
53) اکو کردنسب
54) الله مراد جباریان
55) الهام زند کریمی
56) الهه محمودی
57) امجد غلامی
58) امید رجبی
59) امید محمدی
60) امید محمدیان
61) امیر احمدی
62) امیر غلامی
63) امیر مظفری
64) امین سرخابی
65) امین مبارکی
66) اوات پورعبداللهی
67) اوات باریکیان
68) اوات رضانیا
69) ایوب روانگرد
70) بابك خداياری
71) بابك قياسی
72) بارزان محمدیان
73) باسط مرادی
74) بختیار پیراسته
75) بشیر حبیبی
76) بلال صالحی
77) بلال مرادويسی
78) بنار شریف زاده
79) بهاره علوی
80) بهزاد بنفشی
81) بهزاد خوشحالی
82) بهزاد میرزایی
83) بهمن توتونچی
84) بهمن محمدی
85) بهنام دبيريان
86) پارسا كرمانجيان
87) پرویز امیری
88) پریا حیدری
89) پریا کرسباچی
90) پریسا زارعی
91) پویا شریفی
92) پیام آزاد منش
93) پیام دژکام
94) پیام نیلوفر
95) پیمان ابراهیمی
96) پیمان محمدی
97) توفیق پرتوی
98) توفیق سروش
99) تیفور احمدی
100) جبار دست باز
101) جلال باقری
102) جليل آزادی خواه
103) جمال حسینی
104) جمال یارخدا
105) جمیل دست باز
106) جواد عباسی
107) جواد نظری
108) جهانگیر عبداللهی
109) چنگیز اقبالی
110) چنور رحیمی
111) چیمن خیاطی
112) چینی کلجی
113) حاتم کریمی
114) حامد امیدی
115) حامد پزشکیان
116) حامد چاوشین
117) حامد ستایش
118) حامد شيرزادی
119) حامد کهنه پوشی
120) حبیب الله خالدیان
121) حبیب الله رنجبر
122) حبیب الله غفوری
123) حبیب الله مفاخری
124) حبیب خسروی
125) حبیب قرانی
126) حبیب کمانگر
127) حجت رحمتی
128) حسن قادرمرزی
129) حسن کریمی
130) حسن ناصری
131) حسین خدامرادی
132) حسین ساعدی
133) حسین شریفی
134) حسین فانی نژاد
135) حشمت خسروی
136) حشمت قادرمرزی
137) حمزه احمدی
138) حمید اردلانی
139) حمید بهنیا
140) حميدرضا صمدی
141) حميدرضا مسيبيان
142) خاتون حبیبی
143) خالد رشیدی
144) خالد ناصرآبادی
145) خسرو الهی
146) خسرو زمانی
147) خلیل احمدی
148) خلیل سیفی لااله
149) خلیل مبارکی
150) داریوش مرادی
151) دانا آذری
152) دانا بهرامی
153) دانا جهانی
154) دانا روخنده
155) داوود قسیمی
156) دلیر اسکندری
157) دلیر بایت گل
158) دلیر رازدار
159) دلیر محمدی
160) دلیر یوسفی
161) رئوف محمدی
162) راشد صلواتی
163) رامیار رستمیانی
164) رامیار زمانی
165) رامیار شریفی
166) رامین احمدی
167) رامین رحمانی
168) رامین محمدی
169) رحمان پیمانکار
170) رحمان سبزی زاده
171) رحمت مرادی
172) رحیم قادری
173) رزگار احمدکرمانج
174) رسول خلفی
175) رضا جمشيدی
176) رضا خالدیان
177) رضا زرگر
178) رضا ساعد
179) رضا ساعدی
180) روزابلوریان
181) روشن مرادی
182) ریبوار چوپان
183) ریبوار خالدی
184) ریبوار رحمان پور
185) ریبوار کاووسی
186) ریبوار مردوخی
187) ریحان محمدی
188) زانا دادرس
189) زانا کهنه پوشی
190) زانیار حسین زاده
191) زانیار رحمت خواه
192) زانیار طاهر زاده
193) زانیار لطفی
194) زانیار محمدی
195) زانیار مرادی
196) زانیار هژیری
197) زاهد طاهر مرادی
198) زاهد محمد زاده
199) زبیر قادرمرزی
200) زکریا یوسفی
201) زیبا علیزاده
202) ژيلا گل عنبر
203) سارا جلیلیان
204) سارا كرمانيان
205) ساسان منبری
206) سالار محمدی
207) سامان احمد پور
208) سامان جاری
209) سامان حیدری
210) سامان رحیمی
211) سامان زند ی
212) سجاد جهان فر
213) سجاد شهبازی
214) سجاد عباسی
215) سجاد نظری
216) سجادکاظمی نژاد
217) سحر محمدی
218) سردار محمدی
219) سرکو احمدی
220) سرکوت دادور
221) سعدی اسدی
222) سعدی سهرابی
223) سعید آملی
224) سعید بیکلام
225) سعید ریزوندی
226) سعید عابدی
227) سعید کاکی
228) سعید محمدی
229) سلمان زند
230) سلیمان عبدالله زاده
231) سمکو رحیمی
232) سمیرا ایوبی
233) سمیه برخورداری
234) سمیه علی بیگی
235) سودابه فرج اللهی
236) سوران حسینی
237) سوران داردان
238) سوران دانشور
239) سوران صالحی
240) سوران منصور نیا
241) سوسن حسین پناهی
242) سوما آقاصری
243) سوما توحیدی نیا
244) سهراب كريمی
245) سهراب مرادی
246) سیامک فتاحی
247) سیامک ملامحمدی
248) سیران رحیمی
249) سیران زندکریمی
250) سیران کوهی
251) سیروان آذری
252) سیروان حسینی
253) سیروان خوانچه زر
254) سیروس عباسی
255) سینا کرم زندی
256) سیوان اداک
257) سیوان بهمنی
258) سیوان ملایی
259) شاهو محمدی
260) شاهو نادری
261) شروین صلواتی
262) شعیب ابراهیمی
263) شعیب راست خدیو
264) شعیب مرادی
265) شنو رحیمی
266) شوبو شلاوی
267) شورش خالد نژاد
268) شورش خاله نژاد
269) شهاب الدین شیخی
270) شهاب عبدالهی
271) شهاب قادرمرزی
272) شهرام صادقی
273) شهریار احمدی
274) شهلا رضایی
275) شیرکو رزاقی
276) شیلان فتحی
277) شیوا معلمی
278) صادق سامره‌ای
279) صبا یخچالی
280) صباح مفیدی
281) صباح نصری
282) صباح یعیقوبی
283) صبور باخیشی
284) صلاح خدیو
285) صلاح زارعی
286) طاهر احمدی
287) طاهر خدیو
288) طاهره خرمی
289) طیب محمدی
290) ظاهر سارایی
291) ظهیر مسعودی
292) عابدین صمدی
293) عادل امیدی
294) عباس جلیلیان
295) عباس جوهری
296) عباس قادری
297) عبدالله دیوبند
298) عبید قادرمرزی
299) عبید لطفی
300) عثمان محمد پناه
301) عدنان صالحی
302) عدنان غفوری
303) عدنان فتحی
304) عدنان فتحی
305) عدنان محمدی
306) عرفان ابراهیمی
307) عرفان ساعدپناه
308) عطا میرانی
309) علی ادمن
310) علی امیدوار
311) علی تاسه
312) علی خدامرادی
313) علی رضا خانی
314) علی رضا رحیمی
315) علی سوسنی
316) علی قلنع
317) علی محمد اسلام پور
318) علی محمدی
319) عمر کریم زاده
320) عمران رستمی
321) عیاد پرنون
322) غلامرضا کریمی
323) فاطمه اردلان
324) فاطمه جوادی
325) فاطمه حیسنی کرجو
326) فردين الماسی
327) فردین امینی
328) فردین عباسی
329) فردین مردوخی
330) فرزاد کلبعلی
331) فرشاد چناری
332) فرشاد دوسی پور
333) فرشاد عزیزی
334) فرشاد فتحی
335) فرشاد محمدیان
336) فرشید رحیمی
337) فرنوش درخشانی
338) فرهاد احمد نژاد
339) فرهاد ایزدی
340) فرهاد جهان بیگی
341) فرهاد حيدری گوران
342) فرهاد رحمانی
343) فرهاد فلاح
344) فرهاد محمدی
345) فرهاد هادی
346) فرید فاتحی کرجو
347) فريدون رازيانی
348) فريدون كرمی
349) فریدون میرانی
350) فریده ویسی
351) فواد بادفر
352) فواد خرامانی
353) فواد صالحیان
354) فواد فلاتی
355) فواد محمدی
356) فواد مرادی
357) قاسم احمدی
358) کاروان امجدیان
359) کارون فیضی
360) کاظم جباری
361) کامبیز فردین
362) کامیار راستین
363) کانی خدامرادی
364) کاوه شیری
365) کاوه کریمی
366) کاوه مراد نژاد
367) کبری قادرمرزی
368) کژال احمدی
369) کژال فتحی
370) کلثوم فردوسی
371) کمال خالق پناه
372) کمال رامش جان
373) کمال محمودزاده
374) کیانوش امینی
375) کیانوش سوری
376) کیوان عزیزی
377) کیوان فتحی
378) کیوان قادری
379) کیومرث بلده
380) کیومرث فتحی
381) كاوه قاسمی كرمانشاهی
382) كبری كريمی
383) كيوان كمانگر
384) گلاله برنا
385) گلاله بهرامی
386) گلاله کهنه پوشی
387) گلاویژ یوسف پور
388) گلستان حسین پناهی
389) گوران عثمان پور
390) لقمان احمدی
391) لقمان دشتی
392) لقمان رحیمی
393) لقمان کریمی
394) لقمان کهنه پوشی
395) لیلا کاملی
396) لیلا مبارکی
397) لیلا محمدی
398) لیلا مرادی
399) مادح حسن زاده
400) مادح رستمی
401) ماردین رحیم نژاد
402) ماندانا طالبی
403) مانی تامی
404) متین کاشفی
405) محسن سعیدی
406) محمد احمدی
407) محمد بهرامی
408) محمد تورانی
409) محمد رحیمی
410) محمد رفیعی
411) محمد زندی
412) محمد شهبازی
413) محمد صالح ایومن
414) محمد صالحی
415) محمد عبداللهی
416) محمد فتحی
417) محمد معروفی
418) محمد یوسفی
419) محمدرضا اسكندری
420) محمدرضا عطايی
421) محمدصدیق جوانمردی
422) محمود سعيدزاده
423) محمود شریفی
424) محمود عبداللهی
425) مختار زارعی
426) مختار محمدی
427) مدد جباری
428) مدرک رضایی
429) مراد آقایی
430) مرتضی رضا علی پور
431) مریم قره خانی
432) مسعود خسروی
433) مسعود روشنی
434) مسعود فتاحی
435) مسعود کریمی
436) مسعود کهنه پوشی
437) مسعود كرمی
438) مسعود محمدی
439) مسعود نعیمی
440) مصطفی احمد زاده
441) مصعب ابراهیمی
442) مظفر فیضی
443) منصور جعفر رمشتی
444) منیجه پیروتی
445) مهدی ابراهیم پور
446) مهدی خان‌بیگی
447) مهدی زارعی
448) مهدی شریفی
449) مهدی طبرزد
450) مهدی کرمی
451) مهدی محمدی
452) مهرداد صيفوری
453) میثم رازیانی
454) میکایل منصوری
455) میلاد رادمنش
456) نادر قادرمرزی
457) نادیا ذوالفقاری
458) نادیا محمدی
459) نازر مطلق
460) ناصح روبوسه
461) ناصح روخنده
462) ناصر احمدی
463) ناصر کارثی
464) ناهيد محمدی
465) ناهید معیزی
466) نبی الله حسین آبادی
467) نجات بهرامی
468) نجمه دادور
469) ندا نجمه الدینی
470) نریمان خون دل
471) نسرين محمدی گوران
472) نظام رحمانی
473) نوروش حیدری
474) نوشين محمدی
475) نوید چمنی
476) نیما احمدی
477) واحد ایزدی
478) واحد عزیزی
479) واحده محمدی
480) وحید بهرامی
481) وریا دوستی
482) وریا عبداللهی
483) وریا کرداری
484) وریا کهنه پوشی
485) وریا موید
486) وفا رحیمی
487) وهاب دوستی
488) وهاب غلامی
489) هاجر قادری
490) هادی رحیمی
491) هادی روخنده
492) هادی طبرزد
493) هانا زارع
494) هانا نقش بندی
495) هژارشادی
496) هژیر باخیشی
497) هژیر کاشفی
498) هنسک ویسی
499) هوشنگ رشیدی
500) هوشیار فرزین
501) هوشیار کشوری
502) هیبت موید
503) هیرش بشیری
504) هیرش عثمانپور
505) هیرو دانش
506) هیمن امنیان
507) هیمن امینی
508) هیمن باخیشی
509) هیمن راست خدیو
510) هیوا پزشکیان
511) هیوا تاسه
512) هیوا رمانی
513) هیوا محمدی
514) هیوا نیلوفر
515) یادگار ارجمندی
516) یادگار ایرانی
517) ياور غلامی
518) يزدان چغاميرزايی
519) يزدان معمر
520) یعقوب روا
521) یوسف جلالی
522) یوسف شکر بیگی
523) یوسف مددی
524) یونس اقبالی
525) یونس قربانی فر
526) یونس یاریان
//////////////////////////////////////
دادگاه عدنان حسن پور برگزار شد

دادگاه عدنان حسنپور، روزنامهنگار زندانی کرد، صبح امروز در سنندج برگزار شد.
به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، صبح امروز –پنجشنبه- بیست و یک آبان ماه دادگاه عدنان حسن پور، روزنامهنگار کرد زندانی در شعبهی اول دادگاه انقلاب سنندج و به قضاوت قاضی بابایی برگزار شد. وکالت وی نیز برعهدهی آقای صالح نیکبخت است.

عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامهنگار، عضو تحریریهی هفته نامهی "ئاسو" که به دو زبان کردی و فارسی منتشر میشد بود که اين هفته نامه در سال 1384 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي توقيف شد. وی در تاريخ ٥ بهمن ماه 1385 دستگیر شد و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که چندی پیش، پس از سه سال، از حکم اعدام تبرئه شد..
ایران ب ب ب
//////////////////////////////////////////

احسان فتاحیان قبل از اعدام توسط بازجویان کشته شده بود !

احسان فتاحیان اهل کرمانشاه در مردادماه سال جاری در شهر کامیاران از توابع استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، نامبرده در دادگاه اولیه در آبان ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب سنندج به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان رامهرمز خوزستان محکوم گردید که پس از اعتراض ، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع گردید.


ظاهرا تعجيل در اجراي حكم اعدام احسان، در پي نامه ي تذكر آميز روز پنج شنبه ي قوه ي قضاييه به دادگستري سنندج در خصوص عدم تامل در اجراي اين حكم صورت گرفته است.


اما بنا به گزارشات غیر رسمی که توسط زندانیان هم بند وی به بیرون درز کرده است و نقل تمام محافل کرد منطقه است . داستان چیز دیگری است . احسان شاکی خصوصی نداشت و اگر جرم او محاربه و براندازی بود در همان دفعه اول حکم اعدام را میگرفت .
بعد از اینکه احسان به حکم 10 سال حبس اعتراض قانونی میکند . مجدد توسط باز جو یا بازجویان به محل باز جویی برده میشود ،( از این بخش باز جویی هیچگونه خبری در دست نیست ) اما شواهد و اخبار واصله از زندان حاکی از آن است که مشاجره لفظی بین احسان و باز جو در میگیرد و بازجو هم با شدت هر چه بیشتر او را تنبیه میکند که ظاهرا احسان در همان زمان و قبل از حکم اعدام جان به جان آفرین تسلیم میکند . ـ مشابه آنچه برای زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی رخ داد ـ
لذا برای رفو کردن این حادثه وسر پوش گذاشتن بر آن و ترس حکومت از جامعه کرد ایران و منطقه کردستان ایران ، دادگستری سنندج با مشاورت مرکز اقدام به صدور حکم اعدام می نماید و برای بیشتر طبیعی جلو دادن ان شایعه نامه ي تذكر آميز روز پنج شنبه ي قوه ي قضاييه به دادگستري سنندج را مطرح میکند .
الف : قبل از اعدام این زندانی محکوم به اعدام توسط چه پزشکی معاینه گردیده است ؟
ب : کدامیک از خویشاوندان احسان ساعاتی قبل از اجرای حکم او را ملاقات کرده اند ؟
ج : چرا به اولیای دم اجازه نداده اند که احسان بعد از اعدام توسط پزشک معتمد خودشان معاینه شود و لحظه مرگ معلوم شود ؟
در این خصوص حتی خانم شیرین عبادی ( برنده جایزه صلح نوبل ) از خانواده و بازماندگان احسان خواسته است قبل از دفن توسط پزشک معتمد خانواده معاینه شود . چرا ؟
اگر جلوی این کثافتهای جانی ( سپاه پاسداران و ملایان ) گرفته نشود از ایران یک کوبا خواهند ساخت .
بر تمام مردم کرد و تمام شهروندان سنندج و کامیاران و مناطق کرد نشین دیگر و حتی تمام مردم ایران و همگی سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا لازم است این مسئله را تمام شده تلقی ننمایند .
آنچه در بالا آمد به نقل از زندانیان هم بند احسان است که بصورت شکسته بسته به بیرون درز یافته است . خبرهای بیشتر متعاقبا خواهم نوشت .
.
.//////////////////////////////////////////////////

تعدادی از پاسخ های شرعی استاد مصباح به سوالات اصحاب ولایت در زمینه تجاوز جنسی !

استاد تقی مصباح به همراه دکتر محمود احمدی نژاد شب قبل در کنار چاه جمکران واقع در حسینیه امام خامنه ای ( ص ) حاضر شد و به تعدادی از سوالات مجذوبین در ولایت جواب داد و بعضا فتوی صادر کرد .
در زیر به برخی از سوالها و جوابها اشاره میشود .
1- آیا اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسلامی دارد ؟
ج - اعتراف گیری از ضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است
2- اعتراف گیری با استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای کدوئینه جایز است ؟
ج - اعتراف گیری از ضد ولایت مطلقه به هر شکلی جایز است .
3- آیا باز جو میتواند به زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگیرد ؟
ج - احتیاط واجب آن است که قبل از اینکار حتما وضو بگیرد و هنگام عمل ذکر گوید .اگرزندانی زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد بهتر است در محل بازجویی کس دیگری نباشد . اما اگر زندانی مرد است احوط است در حضور دیگر باز جویان دخول صورت گیرد .
4- اگر زن زندانی حامله شود تکلیف چیست ؟ یا آن فرزند حرامزاده است ؟
ج - فرزند ضعیفه ضد ولایت مطلقه فقیه مطابق نص قران مجید در هر صورت حرامزاده است چه توسط بازجو باردار شود چه توسط شوهرش . اما اگر بازجو فرزندی طفل متولد شده را گردن نهد ، بنابر احتیاط واجب طفل حلالزاده و شیعه اثنی عشری است .
5- آیا تجاوز جنسی در زندان به مردها و پسران جوان لواط محسوب نمی شود ؟
خیر . چون زندانی بدون میل و رغبت به آن تن داده است . البته اگر جوان مفعول را خوشامده باشد احتیاط مستحب آن است که دیگر این عمل تکرار نگردد .
6- تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمی دارد ؟
ج - اگر قرار است زن را اعدام کنند ، برای بازجو به اندازه یک حج تمتع واجب صواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده میشود . اما اگر زندانی قرار نیست اعدام شود ، به اندازه زیارت کربلا برای بازجو صواب دارد .
.
.
.

اعتراف سید محمد علی ابطحی به انقلاب مخملی سبز

من سید محمد علی ابطحی متولد 7 بهمن 1338 در مشهد الرضا بدنیا آمدم . از همان بدو تولد به مخمل علاقه زیادی داشتم تا اینکه با سید محمد خاتمی اشنا شدم و مدتی مشاور او بودم . بعد هم آقای دکتر محمود مهرورز امدند و ما را خیلی خوشحال کردند . تا اینکه یک روز توی خانه بودم و برف سفید به یاد شیخ اصلاحات پارو میکردم . که زنگ در به صدا آمد . در را باز کردم پستچی بود یک بسته به من داد و متواری شد .فرستنده بسته از آمریکا بود از خود خود کاخ سفید . وقتی باز کردم دیدم یک عبا و یک عمامه سبز از جنس مخمل است و یک نوشته هم با آن بسته بود .
از دستخط نوشته فهمیدم که فرستنده صهیونیست هم هست . روی کاغذ نوشته بود " سید منتظر نشانه بعدی باش " منهم اولش بی تفاوت بودم تا اینکه فرداش باز همان پستچی آمد ، قیافه اش عین صهیونیست ها بود یک نامه به من داد و رفت . نامه از آمریکا بود توی اون نوشته شده بود "قورمه سبزی غذای ایرانی است به دوستان خود بگوئید "
من زنگ زدم به همه دوستان و گفتم . آنها گفتند اگر خبری شد باز هم به ما بگو .
ردای آن روز دوباره همان آدم آمد ، معلوم بود پستچی نیست اما صهیونیست است . یک کارتون بزرگ به من داد و لبخند زد و رفت . از لبخندش فهمیدم که انگلیسی است و استعمار گرهم هست .
در کارتون را باز کردم خدایا چه میبینم ؟ یک عالمه بادکنک سبز و سفید ولی سبزهایش بیشتر بود ، یک نامه با دستخط صهیونیستی هم ضمیمه کارتون بود که نوشته بود " بادکنک ها را با دوستانتان باد کنید ، نخ آنرا محکم ببندید ،با شنیدن صدای الله اکبر بادکنک ها را ول کنید بره هوا،منتظر خبر بعدی باشید، ما شما را حمایت میکنیم ."
من هم تلفن کردم به سعید حجاریان ،میرحسین موسوی،خاتمی،قوچانی،بهزاد نبوی، جمیله کدیور،احمد زید آبادی،ندا آقاسلطان و.... که همه امدند . جالب بود که سعید حجاریان پیاده و با کفش ورزشی آمده بود و دویده بود چون وقتی رسید خانه ما نفس نفس میزد .
جای شما خالی ، نشستیم و تا می تونستیم بادکنک فوت کردیم ونخهاش رو هم محکم بستیم . تقریبا همه حیاط خونه ما شده بود انقلاب مخملی سبز .
دیگه شب شده بود . که یکدفعه صدای الله اکبر آمد ، ما هم بادکنک ها را ول کردیم توی هوا .
فرداش زنگ خونه ما رو زدند ، در رو که باز کردم دیدم سربازان گمنام امام زمان هستند ، از چشمان درشت و خونی شان معلوم بود که آمریکایی و انگلیسی نیستند و صهیونیست هم نیستند .
گفتند با ما بیائید برویم . گفتم چرا ؟ گفتند شما انقلاب مخملی کردین خودتون هم خبر ندارین .
وقتی اومدم دیدم همه دوستان زنده و مرده اونجا جمع هستند فهمیدم ما رو آوردن زندان که اونجا هم انقلاب مخملی کنیم .
حالا هم در صدا و سیما اعتراف میکنم که من انقلاب مخملی کرده ام و از مردم ایران و مقام ولایت عذر خواهی میکنم و طلب عفو و رافت اسلامی دارم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر