Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آذر ۸, یکشنبه

مادرمهرنوش اعتمادي: فقط مرا ازاين سرگرداني نجات دهند

از بازداشت مهرنوش اعتمادي فعال کمپين يک ميليون امضا در اصفهان، دوم آذر ماه تاکنون اطلاع مشخصي ازوضعيت او در دست نيست. صبح روز اول آذر ماه ماموران با در دست داشتن حکم جلب و حکم تفتيش منزل که به امضا دادستاني اصفهان رسيده بود، اعتمادي را بازداشت کردند. سپس در شعبه 11 دادگاه انقلاب اصفهان به وي تفهيم اتهام شد و ابتدا قرار بازداشت 24 ساعته و سپس قرار وثيقه 50 ميليوني برايش صادر کردند. با وجود اين هنوز مهرنوش در زندان است و خانواده اش نگران.
با مادر مهرنوش، صديقه شالبافيان، گفتگويي انجام داده ايم که مي خوانيد:
اگر ممکن است خلاصه اي از روند پرونده ي مهرنوش براي ما بگوييد.
روز دوشنبه دوم آذر ماموريني که مي گفتند از ستاد خبري اطلاعات هستند ساعت 8 صبح با حکم دادستاني اصفهان وارد منزل ما شدند، يعني يک حکم براي جلب داشتند و يک حکم براي تفتيش وسايل شخصي مهرنوش که البته اين آقايان همه ي خانه را گشتند و علاوه بر وسايل مهرنوش از وسايل من و برادرهاي مهرنوش هم چيزهايي با خودشان بردند، مثلا کيس کامپيوتر و دست نوشته ها که مهرنوش هم خيلي به اين موضوع اعتراض داشت. بعد از ظهر روز دوشنبه مهرنوش تماس گرفت و گفت که فردا به دادگاه مراجعه کنيم. سه شنبه در شعبه 11 دادگاه انقلاب جلسه اي تشکيل شد که بعد از آن به ما گفته شد که 24 ساعت قرار بازداشت صادر شده، البته رسمي گفته نشد.دو روز بعد مهرنوش با ما تماس گرفت و گفت که قرار وثيقه ي 50 ميليوني برايش صادر شده، ولي وقتي ما فردايش براي گذاشتن سند مراجعه کرديم بازرس شعبه 11 به ما گفتند که وثيقه تعيين کردم ولي از شما نمي پذيرم چون تحقيقات تمام نشده. ما به معاون دادستان مراجعه کرديم، ايشان مي گفتند که غير ممکن است قراري تعيين شود و پذيرفته نشود و مي گفتند شما اشتباه مي کنيد . فعلا ما در اين سردرگمي هستيم.

تماس شما با مهرنوش در چه حدي بوده ؟ آيا اطلاعي از او داريد؟

ما فقط دو يا سه تماس تلفني کوتاه و کنترل شده با مهرنوش داشتيم، حتي دو بار تا به حال بازپرس پرونده به ما گفته که براي ملاقات برويم و يک بار به ما نامه هم داده ولي بعد از مراجعه به زندان و ساعت ها معطلي به ما گفتند که چون مهرنوش بازجويي دارد امکان ملاقات نيست.ما حتي هنوز اتهامش را هم نمي دانيم، همان روز من از آقاياني که به منزل ما مراجعه کرده بودند پرسيدم جرم مهرنوش چيست ؟ گفتند فعاليت هايش در کمپين يک ميليون امضا.

در خواستي که از مقامات قضايي داريد چيست؟

اجراي قانون. من فقط مي خواهم که مرا از اين سرگرداني نجات بدهند، به وثيقه اي که به خود مهرنوش هم ابلاغ کردند عمل کنند، و اتهامش را شفاف به ما بگويند، ما چون نه ملاقاتي داريم و نه مي توانيم با تلفن درست صحبت کنيم طبيعتا نگران وضعيت مهرنوش هستيم.

آيا شما از فعاليت هاي مهرنوش اطلاع داشتيد؟ فکر مي کنيد فعاليت هايش سزاوار چنين برخوردي است؟

بله اطلاع داشتم، و فکر مي کنم نه تنها قانوني است بلکه به نفع جامعه هم هست، مهرنوش سال ها وقتش را صرف تحقيق، تدريس و فعاليت در مورد زنان کرده، حالا هم نه درخواستش غيرقانوني است و نه نحوه ي عملکردش. مي دانم مهرنوش هيچ وقت از چارچوب قانون فراتر نرفته است.

اقدام بعدي که انجام خواهيد داد چيست؟

ما کاري به جز مراجعه مجدد به مقامات قضايي نداريم و راهکارهاي حقوقي که خود دادستان و ديگران مي دهند را پيگري مي کنيم، اگر نتيجه نگرفتيم به مقامات قضايي بالاتر مراجعه خواهيم کرد.
تغيير براي برابري - هشتم آذر ۱۳۸۸
---------------------------------------------------------------

مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “نه سازش نه تسلیم، نبرد تا پیروزی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر