Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

فرا خوان ضرورت درخواست از سازمان ملل برای درست کردن یک خط قرمز در کردستان شیوه ی همان خط قرمزی که در سال 1991


فرا خوان ضرورت درخواست از سازمان ملل برای ایجاد مکان امن برای کردها در داخل خاک ایران و درست کردن یک خط قرمز در کردستان شیوه ی همان خط قرمزی که در سال 1991 که دست نیروهای صدام را در کردستان عراق قطع کرده بودند باید سازمان ملل یک منطقه امن برای کردها در داخل خاک ایران ایجاد کند که شامل پرواز ممنوع و منع نیروهای سرکوبگر رژیم فاشیزم مذهبی در کردستان این خط قرمز باید از تمامی شهرهای کردستان تشکیل بشود که شامل تمامی شهرهای کردستان باشد که همان شیوه که در کردستان عراق این مکان امن برای کردهای آن کشور در سال 1991 بنابر درخواست زند یاد تورک اوزال ریئس جهموری وقت ترکیه و جانمیجر ریئس وزرای وقت انگلستان تشکیل شد این مکان امن برای کردها بهترین راه چاره میباشد که هم دست سرکوبگران رژیم را از کردستان کوتاه میکند و هم دیگر کسی کشته نمیشود و امور اداره منطقه باید توسط سازمان ملل اداره بشود تا یک سال بعدش به خودکردها اداره امور امنیتی و کارهای اداری تحویل داده میشود شما یادتان هست که در سالهای نود این برنامه در کوسوا و کردستان عراق برپا شد برای اینکه توسط اشغالگران مردم این مناطق کشته نشوند
باید تمامی سازمانهای سیاسی کردستان احزاب سایاسی در کردستان مثل کومه له حزب دموکرات کردستان حزب پاک و تمامی احزاب کردستانی یک تومار بزرگ یک صدا و یک دست به سازمانهای بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و که مسئولیت دارد که اگر یک کشور با مردم خود در یک منطقه از ناحیه کشور که بدرفتاری کند به خاطر نژاد و ملیت و زبان که باید مکان امن در داخل خاک آن کشور برای حفظ جان شهروندان درست کند این برنامه در بنده های حقوقی و قانونی شورای امنیت سازمان ملل آمده است
ساموئیل کو کرماشانی

--------------------------

پدر و مادر شیرکوه معارفی: نگذارید فرزند ما را اعدام کننداین خانواده محنت زده و تهی دست که هیچ درامدی ندارند که بینوا شده اند بیقرار شده اند به نان شب محتاج هستند کسانی که خود را رهبر مستعضفان جهان معرفی میکرد همان تفکر میخواهد جان فرزندش را بگیرند و یک مشت بی وجدان و ضد انسانی دارند بر این کشور حکم میکنند جان انسانها را به این آسانی میگیرند دیروز ندا و احسان امروز شیرکو فرزند یک خانواده تهی دست و محنت زده

---------------------

اینها خوابهای خامی هست که نظام از هم پاشیدهی جمهوری اسلامی در سر میپروراند وگرنه عملا به هیچکدام از این اهداف نخواهد رسید. اینها نه نگران تجزیهی ایران هستند نه نگران کشته شدن مردم بیگناه، آنها فقط به ادامهی چند صباح دیگر حکومت ننگین خود میاندیشند

اکنون به نظر میرسد دوباره میخواهند موضوع را از دارلخلافهشان به کردستان بکشانند و با ایجاد جنگ و خشونت در کردستان ضمن سرکوب مردم کردستان راحت تر بتوانند جنبش در سایر نقاط ایران و بخصوص تهران را سرکوب کنند

////////////////////////////////////////////////////////////////

مردم کردستان نخستین مردمی از ساکنان ایران بودند که در مقابل دیکتاتوری که داشت شکل میگرفت ایستادند شعار «خمینی بتشکن بت شدهای خود شکن» در همان آغاز انقلاب از کردستان به گوش رسید و جنگی که بعدا با جنگ با عراق پیوند خورد موجب سرکوب مردم کردستان شد

//////////////////////////////////////////////////////////

در آوار خونین گرگ و میش دیگر گونه مردی آنک،که خاک را سبز میخواست و عشق را شایستهی زیباترین زنان که این شبه نظر هدیتی نه چنان کم بها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی! چه مردی!که میگفت قلب را شایستهتر آنکه به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تر آنکه زیباترین نامها رابگوید و شیر آهن کوه مردی از این گونه عاشقمیدان خونین سرنوشتبه پاشنهی آشیل در نوشت.ـروئینه تنیکه راز مرگاش اندوه عشق و غم تنهایی بود احمد شاملو

//////////////////////////////////////////////

فرق بین ما و انها احسان ما اماده است جانش را فدا كند ولی اعتراف نكند انها اعتراف می كنند تا چند روز زودتر ازاد شوند احسان ما تا اخرین دم بر افكارش پا فشاری می كند انها همان لحظه اول از تمام گذشته شان پشیمانند احسان و تمام احسانهای دیگر ما ، ، ازادی را برای همه می خواهند انها همه را تنها برای خود

///////////////////////////////////////////////////

آژانس ايران خبر : روزجمعه 22 آبان ,ساعت 1430 بيش از1200 نفر ازمردم كرمانشاه درمسجد شهرك كارمندان براي مراسم احسان فتاحيان تجمع كردند. تجمع كنندگان روي سينه خودشان عكس احسان را زده و پلاكاردهايي با نوشته:” احسان فتاحيان شهيد راه آزادي”در دست داشتند. جوانان شركت كننده كه همه عكس احسان را دردست داشته و نوشته بودند:” ما هركدام يك احسان هستيم.

///////////////////////////////////////////////

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر