Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبه

درروز یکشنبه 8 نوامبر زندان بان میاید به زندانیان کرد میگوید من خبری خوشی برای احسان فتاحیان آورده ام ورقهیعنی برگه حکم اعدام را به احسان نشان میدهند


منظور له سر دانانی وینی کومه له من کو مه له م پی قبوله وه ک فه کر بلام بش بش بونوه یانم قه بول نیه


درروز یکشنبه 8 نوامبر زندان بان میاید به زندانیان کرد میگوید من خبری خوشی برای احسان فتاحیان آورده ام ورقهیعنی برگه حکم اعدام را به احسان نشان میدهند تمامی زندانیان سرپا می ایستند با سرود ملی کردستان سرود ای رقیب شروع میکنند در داخل زندان سرود ای رقیب تنین می افکند و احسان بعد از این سرود تمام شد میخندد میگوید خوب خیالت راحت شد زندان بان هم سکوت میکند بعدش میگوید من یک کارمند هستم من فقط این را خواستم به گوش شما برسانم احسان بر

میگردد میگوید یک سئوال دارم از شما زندان بان میتوانید جواب بدی اگر زحمت نیست ؟زندان بان میگوید کار دارم با عجله سئوالت را بکن میگوید در همین زندان تا بحال چند انسان را به پای چوبه دار برده شده است زندانبانها که یک ستوان و یک سرباز بوده اند میگوید این سئوال باید از دادستان بکنید نه از من احسان میگوید خوب شما پروندها را نگاه کرده اید من هم یکی از آنها هستم این کاروان ادامه دارد نتیجه اش نسل من پیروز است در آخر با تشکر از این دوست که این نامه را برای من از داخل ایران فرستاده است.

////////////////////
در کردستان در شهر کرمانشاه کودک
ی متولد میشود درست است او یک کرد است و در کرمانشاه متولد شده است اما او با روح چگوارا متولد میشود و میتوان گفت احسان با روح چگوارا بزرگ شد و با روح چگوارا خود را فدای ملتش نمود همان ملتی اگر گفت حق به انواع اتهامهای واهی متهم میشود جاسوس بیگانه تجزیه طلب محارب با خدا وووووو هزاران اتهام دیگر و با انواع شکنجه های غیر انسانی و غیر اخلاقی روبرو میشود.
برای احسان خیلی سخت بود که کودکان بی سرپرست و کودکانی که هرگز از زندگی خویش هیچ لذتی را ندیده بود سال 60 کودکی با روح چگوارا متولد میشود اسمش احسان فتاحیان بود او با روح چگوارا وارد مبارزه شد و با روح چگوارا خود را فدا نمود و قهرمانانه و شجاعانه در برابر دژخیمان انسانکش تا پای جان ایستاد و او برای همیشه در قلب هر انسانی شریف و صاحب وجدان باقی خواهند ماند احسان قهرمان و پهلوان کرمانشاه
هر مرگی اشارتی است به حیاتی دیگر این گفته شهید مبارز و شجاع قهرمان مردم کرمانشاه احسان فتاحیات میباشد که در نامه خود نوشته است/
ساموئیل کو کرماشانی
///////////////////////////////////////////////////

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر