Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

مذهب میتواند نوعی مرض روانی باشد مثل هیستریک دگماتیکی اگر شما بروید

باور کنید من میخواستم برم یکی از کشورهای عربی در باره جنون دروغ دست به تحقیقات یزنم حالا دیگر با دیدن این ویدئوها نیازی نیست به آن کشورها سفر کنم خوب این کلیپ خودش مهم ترین چیزی است که یک روانشناس میتواند درباره اش دست به تحیقی بزند که این اسمش میتومانی است و یا جنون اوهامگرائی و یا جنون توهمگرائی جنون تخیلی که از اسکی......زوفرنی سرچشمه میگیرد
در واقع این شخص باید تحت درمان رواندرمانی قرار گیرد باور کنید من هنگامیکه حرفهای این روانی که مبتلا به جنون اسلامی شده است گوش میکنم در این فکر می افتم که به بین این اشخاص نیاز به درمان دارند امده اند بعنوان ساستمدار در یک کانال تلویزیونی برای مردم صحبت میکند و دارد تعدادی دیگر را به دردهای خویش مبتلا میکند
مذهب میتواند نوعی مرض روانی باشد مثل هیستریک دگماتیکی اگر شما بروید و از این شخص انتقاد کنید و یا بگوید شما دارید دروغ میگوید حکم شما اعدام و مرگ است خوب این مرض روانی مذهبی کثیفتر است از مرضهای دیگر
ساموئیل کو کرماشانی


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر