Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ مرداد ۱۵, چهارشنبه

در نبرد با چنین جانورانی مثل داعش و تروریستهای دیگر اسلامی نباید جوانب انسانی را در نظر گرفت باید بی امان جنگید باید بی امان تیر را زد باید بی امان حمله نمود باید بی امان وارد صحنه شد باید در میدان جنگ تمرکز خود را و سبک خود را مستحکم کنید اسلحه را هدفدار بزنید تیرتان نباید خطا برود تمرکز و هدفدار. چرا چون دشمن شما بی امان است و درنده ی کثیفیست نباید به دشمنی همچون داعش و اسلامیستهای دیگر امان داددر نبرد با چنین جانورانی مثل داعش و تروریستهای دیگر اسلامی نباید جوانب انسانی را در نظر گرفت باید بی امان جنگید باید بی امان تیر را زد باید بی امان حمله نمود باید بی امان وارد صحنه شد باید در میدان جنگ تمرکز خود را و سبک خود را مستحکم کنید اسلحه را هدفدار بزنید تیرتان نباید خطا برود تمرکز و هدفدار. چرا چون دشمن شما بی امان است و درنده ی کثیفیست نباید به دشمنی همچون داعش و اسلامیستهای دیگر امان داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر