Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ اسفند ۱۰, یکشنبه

بر اساس گزارش "کمیته سازماندهی اعتصابات واعتراضات" در شهرهای کردستان امروز یکشنبه دهم اسفند ماه معلمان شهرهای کردستان دست به اعتصاب زدند . هزاران معلم زن ومرد درمقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. تجمع کننده گان خواستار تامین مطالبات اقتصادی ، صنفی و سیاسی معلمان شدند.




بر اساس گزارش "کمیته سازماندهی اعتصابات واعتراضات" در شهرهای کردستان امروز یکشنبه دهم اسفند ماه معلمان شهرهای کردستان دست به اعتصاب زدند . هزاران معلم زن ومرد درمقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. تجمع کننده گان خواستار تامین مطالبات اقتصادی ، صنفی و سیاسی معلمان شدند. 

زنان و مردان معترض با دردست داشتن پلاکارد و تراکت و کاغذ نوشته هایی بامضامین : ما خواهان رفع تبعیض و نابرابری هستیم . خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون . خشونت، شکنجه و اعدام ممنوع باید گردد . تبعیض و نابرابری ممنوع بایدگردد. هم از فقر می نالیم هم از فرق بیزاریم . ما خواستار تامین حقوق و مزایایی مکفی و شایسته زندگی انسان امروز برای معلمان هستیم . سکوت ما بلندتر از فریاد ماست. تراکت ها و بیانیه های انجمن صفنی معلمانک ردستان ، جامعه زنان آزاد کردستان و جامعه معلمان آزاد کردستان میان شرکت کننده گان وشهروندان سنندج دست بدست می شد. نیروهای امنیتی و انتظامی برای مرعوب کردن تجمع کننده گان به محل آمده وگشت های آنها منطقه را کنترل میکردند. اما تجمع کننده گان برخواست و مطالبات خودپافشاری میکردند و نماینده معلمان با مسولان آموزش وپرورش برسر مطالباتشان مذاکره کردند. نماینده های معترضین درمیان معلمان سخنرانی کردند. دراین اعتراض نقش زنان بسیار چشمگیر بود. معلمان اعلام کرده اند که به اعتراضات خود تا کسب مطالباتشانا دامه خواهند داد. لازم به ذکر است که معلمان سنندج ودیگر شهرهای کردستان همزمان با اعتراضات سراسری معلمان ایران تجمع خود را برگزار کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر