Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ اسفند ۱۰, یکشنبه

خطرناکترین سیاستمدار آنهای است که برای رسیدن به هدفشان از هیچ چیزی فروگذاری نمیکنند و برای فریب ملتها دسته به هر اقدامی میزنند.


خطرناکترین سیاستمدار آنهای است که برای رسیدن به هدفشان از هیچ چیزی فروگذاری نمیکنند و برای فریب ملتها دسته به هر اقدامی میزنند.
سیاستمدار دروغگو
2 سیاستمدار مذهبی
3 سیاستمدار تجار و مال پرست
4 سیاستمدار اصل و نصب ساز اهل شعار بی عمل
5 سیاستمدار بی وجودان البته متاسفانه سیاستمداران امروز همه بی وجدانند و به دنبال پول و مال هستند برای آنها مهم نیست که چی در کشورشان میگذرد و مهم این است منابع مالی آنها مورد تهدید قرار نگیرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر