Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

در یک اطلاعات جدید روشن شد که سر کونسولگری ایران در هولیر دوست شخصی آقای مسعود بارزانی میباشند و در سالهایکه آقای بارزانی فرمادهیی قیاده موقت بوده در ایران سرکونسولگری حالی ایران در هولیر یکی از کسانی بوده که با .مسعود بارزانی روابط نزدیکی دشته است و حتا روابط خانوادگی نیز داشته اند


مرتضی عبادی دوست شخصی آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان از آب در آمد


در یک اطلاعات جدید روشن شد کهمرتضی عبادی سرکنسول یران در هولیر دوست شخصی آقای مسعود بارزانی میباشند و در سالهایکه آقای بارزانی فرماندهیی قیاده موقت بوده و با سپاه پداسداران همکاری نموده است  در ایران سرکنسولگری حالی ایران در هولیر یکی از کسانی بوده که با مسعود بارزانی روابط نزدیکی دشته است و حتا روابط خانوادگی نیز داشته 
اند.
در حال حاضر سرکنسولگری  ایران که یکی از اعضای برجسته سپاه قدس میباشند در حال تدادرکاتی هستند در اقلیم کردستان تا از راه چند مزدور دست نشانده خود دست به جمع آوری اطلاعات در باره یهودیان کردستان و سر تا عراق بکنند و تا شاید از این راه رژیم ایران بخصوص وزارت اطلاعات بتواند به داخل دستگاه اطلاعات اسرائیل موساد رخنه کنند.
و وزارت اطلاعات بر اساس اطلاعاتی که به این زودی منتشر میشود  فاش ساخته است که در نامه محرمانه سرکنسولگری ایران برای وزارت اطلاعات به طور واضح و روشن توضیح داده است که هدف ایران در اقلیم کردستان و توافق با وزارت اوقاف کردستان برای شناسائی یهودیان میتواند برای رژیم ایران سودبخش باشد تا شاید از راه آنها وزارت اطلاعات بتواند به درون دستگاه اطلاعات اسرائیل رخنه کند. و از این راه ایران بتواند به دولت اسرائیل ضربه غافلگیرکننده بزند به قول مرتضی عبادی سرکنسولگری ایران در هولیر.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر