Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ آبان ۲۵, شنبه

دامنە تظاهرات بر علیه گرانی بنزین به کرماشان کشیده شد. طبق گزارشات مردمی در داخل کشور بیشتر شهرها به صفوت تظاهرکننده گان پیوسته اند و در برخی از شهرها همچون تبریز، اهواز و .... در بین نیروهای گارد ویژه و تظاهرکننده کان درگیری رخ دادە است. شایان ذکر است تا این لحظه در شهر بهبهان نیز یک بانک از سوی مردم به آتش کشیده شده است.....


دامنە تظاهرات بر علیه گرانی بنزین به کرماشان کشیده شد.
طبق گزارشات مردمی در داخل کشور بیشتر شهرها به صفوت تظاهرکننده گان پیوسته اند و در برخی از شهرها همچون تبریز، اهواز و .... در بین نیروهای گارد ویژه و تظاهرکننده کان درگیری رخ دادە است. شایان ذکر است تا این لحظه در شهر بهبهان نیز یک بانک از سوی مردم به آتش کشیده شده است.....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر