Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ تیر ۲۳, شنبه

وزارت اطلاعات برای نفوذ به درون سرنگون طلبان در حال طرح ریزی میباشد و احتمال دارد تعدادی زیر نام فعال سیاسی روانه ی خارج کندوزارت اطلاعات برای نفوذ به درون سرنگون طلبان در حال طرح ریزی میباشد و احتمال دارد تعدادی زیر نام فعال سیاسی روانه ی خارج کند
خانم شجری‌زاده شما مثل هر انسانی حق دارید که نخواهید بازهم زندانی شوید!
حق دارید در امنیت در هرجای این جهان زندگی کنید!
اما حق ندارید بهر دلیلی در حالیکه بیشتر از یکماه است در کانادا زندگی میکنید در کلیپی با شک و آه جوری وانمود کنید که در ایران هستید و در خطر بازداشت و کشیدن حکمتان!
شما حق دارید بازار‌گرمی‌ کنید با اعتبارتان بازی کنید اما اجازه نمی‌دهیم امتیازی به رژیم هار اسلامی بدهید که ادعای هر مخالفش را، دروغ جلوه دهید!
زنگ مشکوک میزند وزارت اطلاعات بدنبال نفوذی میباشد بر اساس اطلاعاتی که از دوستان در کاندا بدست آورده ایم خانم شجریزاده بیش از یک ماه میباشد که در کانادا بر سر میبرند بنابر این این خانم زنگ مشکوک میزند..... وزارت اطلاعات درمانده شده ......ای بابا یک‌کسی به من بگوید که مست نیستم‌و خل و چل هم‌ نشده ام .
چطور صدها جوان‌در راه رساندن خود به کانادا و استرالیا طمعه اقیانوس ها شدند اما خانم شجری زاده با وجود دادگاه حکم و تحت تعقیب بودن خود را به آسانی به کانادا رسانده اند ؟؟.؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر