Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

درباره خودناباوری و بروز تفکر بیمارگونه دیکتاتوری

آیا میدانید چرا و چه چبزهای باعث رشد و پیشرفت تفکر دیکتاتوری میشود؟ چرا این تفکر نمیتواند در اروپا رشد کند و علتش چیست؟ این یک سئوال عادی و ساده اجتماعی نیست بلکه این سئوال روانشناسی است من میدانم چرا و چرای این سئوال پیش خودم میباشد بعنوان یک روانکاو اما دوست دارم دوستانم هم در این باره اظهار نظر کنند و شاید اگر کم و کثری ای در نوشتهای بند باشد درست و راست کنند
اگر ما بیایم فقط شخص احمدینژاد را در این بیماری خلاصه کنیم باز در اشتباه هستیم چرا چون احمدینژاد پرورش یافته زائده ی این اجتماع بیمار بوده است در یک محیط بیمار و در یک آموزش و پرورش بیمار بوده است اگر ما کلیتر و کاملتر موضوع را مورد بررسی قرار بدهیم کلید اصلی جواب این سئوال روانشناسی را بدست می آوریم در یک نظام بیمار افراد بیمار پرورش میدهد و آنگا این بیماری خودناباوری به کل جامعه سرایت میکند و همه گیر میشود. در کل تفکر دیکتاتوری از خودناباوری و خودبزرگبینی آمیخته به پارانوئیدی و اسکیزوئیدی سرچشمه میگیرد
و در هر جامعه ای آموزش و پرورش سالم برای سلامتی جامعه و محیط وجود نداشته باشد بروز چنین تفکری عادی است یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن گریبانگیر است این است که به طور خودکار و سیستماتیکی جوانان و کودکان را به نوعی ایگوایستی ناخودآگاه تشویق میشوند و این نوع تفکر که من ناخودآگاه این انتظار دارم که همه اطاعتم کنند این باور به خاطر کمبودی در شخصیت فرد میباشد که هر تفکری که برتری طلبی خود بزرگبینی در آن وجود داشته باشد علتش بیماری میباشد و باید تا دیر نشده کودک خویش را به پیش یک رواندرماگر به برید اما این کودکانی که چنین تفکرهای دارند مثل علی خامنه ای و احمدینژاد و سیاستمداران رژیم بیمار آخوندها بیشتر با اوتیسم بزرگ شده اند البته کودکانی که برتری طلب هستند و پرخاشکر هستند باید به پیش رواندرمانگر برده بشوند تابهبود یابند.
. چرا در اروپا تفکر دیکتاتوری نمیتواند رشد کند این یک سئوال مهم و در عین حال روانکاوانه و آموزنده است که میتواند هزاران سئوال و جواب در پیش فرد درست کند .؟
دلیل رشد نکردن تفکر دیکتاتوری در اروپا این است که تعادل و بالانس سلامتی روحی و روانی جامعه را در دست گرفته اند یک نوع پلورالیزم و به طور آلیانسی و شیوه ی دموکراسی این تعادل را مثل فرهنگ در بین افراد جوامعه خویش و بخصوص آموزش سالم و پرورش سالم در جامعه خویش توانسته اند این تفکر را برای همیشه از اذهان عمومی پاک کنند و به کشورهای که هنوز این بیماری در آن وجود دارد بخندند و جامعه خویش را بسازنداینجا از مهد کودکها شروع میکنند و کسانیکه در مهد کودک کارمیکنند حتمأ باید در باره روانشناسی کودکان آموزش دیده باشد و اگر هم ندیده باشد به مرور زمان در سرکارش به او یاد داده میشود و یا کورسهای برای او برپا میکنند این همه زحمات برای سالم نگهداشتن محیط و سلامتی جامعه خویش میباشد که چنین تفکرهای بیماری که در خاور میانه وجود دارد در این کشورها مرده است و یکی دیگر از کارهای اینها این است که مذهب را به طور کلی کنار گذاشته اند و مذهب به هیچ عنوان این حق را ندارد در امور سیاست دخالت کند و هرکسی دوست داشت میره برای کلیساها و نمازش رو میخواند و دیگر تفکر مذهبیون برای بقدرت رسیدن برای همیشه از اذهان مردم پاک شده است و همه دارند برای دموکراسی و رفاه اجتماعی کشش میکنند. این مقاله ادامه دارد.
با تشکر ساموئیل کرماشانی
------------------------------------------------------------------------

ين هم سند تصويري از تجاوز در زندانهاي رژيم. اين فيلم کوتاه، بسيار دلخراش است ولي برای افشای ماهيت خاطیان، اين فيلم
این هم تجاوز بر اساس ناب محمدی و قرآنی

www.youtube.com
Source: http://www.facebook.com/pages/Freedom-Messenger-Ghasedane-AZADI/108514667270 اين هم سند تصويري از تجاوز در زندانهاي رژيم. اين فيلم کوتاه، بسيار دلخراش است ولي برای افشای ماهيت خاطیان، اين فيل
www.youtube.com

-------------------------

ینجا را نگاه کنید که مزدوران وحشی جنون اسلامی بیرحمانه بر اساس ناب کثیف محمدی و جنون کثیف اسلامی دست به کشتار آسبهای کاسبکاران در مرز های کردستان میزنند آیا این اصول دین کثیف و جنون آورشان که حتی به یک حیوان بی زبان را رحم نمیکنند تف به این دین تف به این مذهب کثیف

The armed troops of the Islamic government in Iran, kill horses, as punishment for the owners کشتار اسبهای کارگران و کاسبکاران مرزنشین توسط مزدوران رژیم جمهوری اسلامی
--------------------------------------------------
مذهب ناتوان توسل به تهدید تهدید یکی بیماریهای ناباوری و عدم اعتماد به باور خویش میباشد خدا و وجود چیزی بنام خدا خند آور است که دستور مرگ را صادر میکند برای کسانی که با تفکر آنها نیستند هر خشونتی علتش ناباوری و اگر کسی به چیزی 100% باور داشته باشد و بر این تأکید داشته باشد که وجود دارد به تهدید و کشت و کشتار متوسل نمیشود مذهب بیماری روانی میباشد

---------------------------

- جاسوسان سفارت رژیم در سوئدخوب بشناسیدجاسوسان رژیم چه کسانی هستند؟ هر کسی آمد و علیه کسانی دیگر مثل نویسندگان روزنامه نگاران و کسانیکه جنایتهای رژیم را افشا میکند حرف زد و گفت نگذار کسی بداند و بین خودمان باشد بدان او جاسوس و گماشته سفارت رژیم میباشد
این افرادی که دست به لجنپرانی میزنند به هیچ عنوان تا بحال مطلبی را علیه رژیم نه نوشته اند این افراد که جاسوس و گماشته سفارت رژیم هستند و برای رژیم کار میکنند میتوانند خود را به این آسانی طرفدار حزب دموکرات کردستان ایران و یا کومه له معرفی کنند و به انسانهای که زحمت میکشند و جنایتهای رژیم را افشا میکنند چنین برچسپهای بی پایه و بی اساس بزنند متاسفانه از این مزدوران در شهر کارلستاد سوئد زیاد هستند تا چند ماه و چند روز دیگر مشخصات این افراد همراه سوابقشان منتشر میشود و کپی این مقاله به وزارت اطلاعات سوئد داده میشود من از راه تکنیک توانسته ام 3 جاسوس رژیم که مرتبأ برای سفارت گزارش میکنند کشف کنم از راه های مختلف تکنیکی مثل چیزهای که من امروز وارد چزیاتش نمیشوم تا روزی که با فرد روبرو میشوم در یک دادگاه.
البته این مقاله ادامه دارد و منتظر باشید با اطلاعات بیشتر درباره این مزدوران اجاره ای باز هم مینویسم.
جاسوسان رژیم پیش شرط آنها و مبتلا نمودن فرزندان کسانی که اینجا هستند به مواد مخدر تا برای همیشه در خدمت وزارت اطلاعات رژیم باشند وزارت اطلاعات رژیم یک بخش درست و یا تیم دیگری تاسیس نموده است که با قاچاق انسان مشغول هستند و بیشتر کردهای ساکن عراق را به اروپا میفرستند و به شرطی که برای شناسائی افراد مخالف رژیم با وزارت اطلاعات رژیم همکاری کنند و در همین شهر یعنی شهر کارلستاد سوئد رژیم از برگه موادمخدر استفاده میکند برای کشاندن افراد برای کار کردن با سفارت رژیم در اینجا شاید یادتان باشد در یک ماه پیش کشور ونزوئیلا و حزب الله لبنان همرا با رژیم ایران به توافق رسیدند که برای رویاروی با آمریکا و اسرائیل دست به پخش مواد مخدر در کشورهای اروپای بزنند و این در خیلی از روزنامه های محلی و خارجی به چاپ رسیده است
متاسفانه خیلی از جوانان در اینجا مبتلا به موادمخدر شده اند توسط مزدوران رژیم و من دارم با چندی از دوستانم در این باره اطلاعات لازم را جمع آوری میکنم البته راستی و درستی آخرش پیداست و دروغ و هذیان گوی افرادی برای کم رنگ نمودن شخصیت دیگران هم معلوم است و روشن میشود در دراز مدت.
رفت و آمد کردن به سفارت رژیم به معنای جاسوسی و کار برای وزارت اطلاعات بخش برون مرزی میباشد دستورالعمل وزارت اطلاعات به این شرح میباشد که از افرادمیخواهند که فعال باشند و برای گم کردن راه جاسوسی دست به فعالیتهای حقوق بشری و تبلیغات علیه رژیم هم بکنند تا سازمانها و احزاب سیاسی و افراد ساده لوح به اینها باور کنند که جاسوس نیستند و از اینها میخواهند که سایتهای مخالفین و مسئولین این سایتها به سفارت گزارش کنند از راه ایمیل و اگر شد از راه پست اینهایکه برای رژیم جاسوسی میکنند اول شماره تلفن شخص سیاسی را میخواهند و سایتها هم میخواهند بعدأ به سفارت گزارش میکنند از راه تکنیک چند نفری را کشف نموده ام تا چند ماه دیگر نام و مشخصاتشان منتشر میشود
اگر از نظر رفتار شناسی این افراد را مورد تحقیق قرار بدهید بخوبی درمیابید که اینها هدفشان چیست و دنبال چی میگردند
behavioral science که این واژه انگلیسی این است که در باره رفتارشناسی
با تشکر ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر