Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

تقدیم به مادر حبیب الله لطیفی و مادران دیگر داغدار در سرتاسر ایران

این کلیپ تقدیم به مادران داغدار و عذاب دیده به سبب از دست دادن فرزندانشان و یا به سبب در بند بودن فرزندانشان در ایران آخوند زده من درد و رنج مادران بخوبی درک میکنم میدانم چه عذابی میشکند مادر فرزاد کانگر مادر حبیب الله لطیفی مادر احسان فتاحیان مادر کیانوش آسا مادر شیرکو معروفی مادر ندا آقاسلطان و مادران دیگر در سرتاسر ایران که ساعتی بدون اشک ندارند خندهای مادران همه گریه و زاری است زخمی بزرگ بر قلبانشان جاری است آیا کسی تابحال این فکر را کرده است و یا احساس یک مادر را درک نموده است که چه عذابی میکشد و چقدر جگرش سوخته است برای فرزندش؟
مادران عزیزترین دوستان فرزندان هستند مادران تکیه گاه فرزندان هستند مادران شیرینترین و نازینی ترین دوستان هستند برای فرزندانشان.
با تشکر ساموئیل کرماشانی
/////////////////////////////////////////
روز 9 مه روزجهانی مادر است و میخواهم چند قطعه عکس و یک کلیپ برای روز مادر درست کنم چرا چون پیش من مادر از خدا و از پیامبران مقدس تر است یعنی بطور واضح بگویم مادر از همه چیز مقدس تر است پیش من و من از 5 سالگی مادرم را از دست دادم و همیشه از مهر و محبت این موجود مقدس بهره نبردم تنها وصیتنامه ایشان من را سوخت و ساخت هنوز هم هنوز حصرت این میکشم از آغوش گرم و محبت آمیز مادر بوسه های مادرانه بغل کردن پر از محبت و شیرین مادرانه او را احساس میکنم. از مادر مقدستر نیست مادر حاضر است خود را به آب و آتش بزند فقط برای اینکه زند ماندن و زندگی بهتری برای فرزندش حتی مادرانی هستند که به ناچاری دست به فروختن تن خویش تن در میدهند برای اینکه زندگی کودکش را تامین کنند خوب مادر مقدس ترین است در پیش من مادر کعبه و مکه ی من است مادر قبله ی من است مادر خداست مادر دین است مادر ایمان است هر کسی که احساس مادر را نسبت به فرزندش و یا بخوبی حس نکند بدان یا بیمار است و یا نفهم غرق در خرافات مادر بهترین است مادر نازنین است مادر از شکر شیرینتر است مادر همچیز است یک لحظه محبت مادر یک دنیا ارزش دارد یک لب خند مادر در مقابل فرزندش میلاردها دولار ارزش دارد میدانید به آغوش گرفتن فرزند توسط مادر چه کمکی میکند به فرزند از نظر روحی و روانی . مادر مقدسترین است مادر شیرینترین است مادر خدای من است من میدانم احساس یک مادر در برابر فرزندش. من بعنوان مادر نمونه برای سال 2010 و 2710 کردی مادی مادر حبیب الله لطفیی به خاطر دفاع از احسان فتاحیان و شجاعتش مادر نمونه این سال انتخاب نموده ام . من هم دردی خویش را با مادران عزیزم و باز مادر کاوه کرمانشاهی مادر کیانوش آسا و بقیه مادران داغدار سرتاسر ایران میدانم مادرهای دیگر هم هستند در ایران شب و روزشان گریه و زاری و اشک است بخاطر از دست دادند فرزندان عزیزشان من بخوبی احساس آنها را درک میکنم میدانم چه دردی دارد بیا چندین سال بچه را بزرگ کنید زحمت بکشید به این آسانی تحت نام محاربه با خرافات و تخیل کثیف مذهبی و تفکر مریض سران روانی کشته بشود و جانش را بگیرند . با تشکر ساموئیل کرماشانی
////////////////////////////////////////////////////////

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر