Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ خرداد ۱, پنجشنبه

تانگو در مقابل مسجد شادی را نمی‌توان در پستوی خانه پنهان کرد، نمی‌توان به حبس کشید، نمی‌توان برایش وثیقه تعیین کرد یا به قید ضمانت آزاداش کرد؛ از جای دیگری دوباره سر باز می‌کند، می‌خواهد مسجد باشد یا خیابان یا دانشگاه. اینجا میدان نقش جهان اصفهان است...


تانگو در مقابل مسجد
شادی را نمی‌توان در پستوی خانه پنهان کرد، نمی‌توان به حبس کشید، نمی‌توان برایش وثیقه تعیین کرد یا به قید ضمانت آزاداش کرد؛ از جای دیگری دوباره سر باز می‌کند، می‌خواهد مسجد باشد یا خیابان یا دانشگاه. اینجا میدان نقش جهان اصفهان است...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر