Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

آرزوی انسانها و یک برنامه و پروسه ای انسانی بر مبنایی حقوق بشر


آرزوی انسانها و یک برنامه و پروسه ای انسانی بر مبنایی حقوق بشر 
انسانها همواره آرزو دارند هرچه که در دل دارند بدون هیچ واهمه ای بیان کنند.

همواره انسانها دوست دارند در جای زیست کنند که تحت هیچ عنوان به خاطر ابراز نظرات و تفکر خویش تحت تعقیب و یا مورد اذیت و آزار قرار نگیرند چرا چون هیچ چیزی مقدستر از آزادی بیان نیست. تقدس سازی بر اثر نادانی و حماقت است و منتهیی به دیکتاتوری مطلق و سواستفاده دیکتاتورها از وضعیت موجود به نفع خویش و اگر مذهب باشد و یا غیر مذهب دیکتاتورها بهانهای لازم برای سرکوب انسانها پیدا میکند بستکی به آگاهیی مردم دارد که تا چه حد اهداف شوم دیکتاتورها را بشناسند و اجازه ندهند مردم را بازیچه خویش قرار بدهند دیکتاتورهای احمق.

 دیکتاتورها همیشه در صدد هستند که ترس و وحشتی که خود از مردم دارند مردم را از راه های گوناگون بترسانند و جو رعب و ترس در میان ملتها ایجاد کنند و اگر دیدند که از این راه موفق نمیشوند دست به تفرقه اندازی و کشمکش میان مردم و دودستگی برای بقایی خویش دست به هرکاری میزنند این تکنیکها از بیرون توسط روانشناسان و متخصصینی که با رژیمهای دیکتاتوری مصالح دارند دریافت میکنند دیکتاتورها بر همان اساس مردم را به آسانی هم فریب میدهند و هم سرکوب میکنند .
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 16.08.2015

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر