Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

ما در کردستان تنها مزدوران دولتهای اشغالگر نداریم بلکه مزدوران گروه های تروریستی هم در داریم مثل مزدوران و جاش اسلامیستهای احمق

ما در کردستان تنها مزدوران دولتهای اشغالگر نداریم بلکه مزدوران گروه های تروریستی هم در داریم مثل مزدوران و جاش اسلامیستهای احمق


احمقهای مزدور وابسته به تروریستهای داعش یک وب سایت به زبان فارسی و کردی بر روی
 اینترنت به طرفداری از دولت جنون جهل آدمکش خرافاتی موسوم به دولت اسلامی به رهبری داعش منتشر نموده اند و اینطوری وانمود میکنیم که بعضی از کردهای جاش اسلامی خرافاتی خر مخ و خر مغزان جاهلان نفهم و تعدادی از بلوچهای نادان باشند که به دولت جهل و خرافات اسلامی تروریستی داعشی
پیوسته اند.
http://bonyanejihad.com/
بدون شک این افراد با راهنمایی وزارت اطلاعات داعش شیعه ای ایران به این گروه خرافاتی کثیف پیوسته اند. به طور مشخص از عناصری کثیف به نام ابو حمزه هورامی یاد شده است که مقالاتی متعدد منتشر نموده بر روی وب سایت جاهلان احمق البته دین اساسش همین است جهالت نادانی حماقت و سوق دادن انسانها بسوی خریت.
همان رفتاری که داعش با دیگران انجام میدهد در زمان محمد شاید بدتر از این رفتارها ب انسانها شده باشد اما چون امروز مدرن است خوب دیده میشود اما در آن زمان هیچی دیده نشده است همه چیز در یک محیط خبرش خارج نشده است.
در زمان علی بن طالب و عمر بن خطاب آمدند و کردستان را اشغال نمودند نزدیک به 3 تا 4 هزار دختر کرد را همراه خود بعنوان غنائم جنگی بردند و در این عصر پیشرفته نیز فرزندان علی بن طالب و عمر بن خطاب و محمد بن عبدالله تخم حرام آمدند 5000 دختر کرد را بردند و انفال نمودند و بعنوان غنائم جنگی در بازارهای خود این دختران کر را فروختند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر